Ik heb mijn kinderen altijd voorgehouden dat je niet mag klikken. Dat is niet netjes en maakt je tot een onbetrouwbaar sujet. Mijn kinderen nemen normaal gesproken vrijwel niets van mij aan want ik ben een oude zak die niets van de wereld en het leven begrijpt, maar deze wijze raad hebben ze zich altijd ter harte genomen. Ze verraden elkaar nooit! Dat heeft me inmiddels al menige vruchteloze speurtocht naar ontbrekende etenswaren in de koelkast opgeleverd, net zo goed als nutteloze onderzoeken naar het antwoord op de vraag wie op mijn computer allerhande compromitterende foto’s van dames in hevige staat van opwinding had geplaatst. Ik ook met mijn wijze adviezen…
Deze week blijkt maar weer hoezeer ik eigenlijk onwetend door het leven hellewaarts schrijd, want Meldpunt M kwam met de cijfers van het afgelopen jaar. U weet wel, de kliklijn waar burgers die verontrust zijn over iets vreemds in hun omgeving of lieden die kennis dragen van strafbare feiten volstrekt anoniem hun melding kunnen doen.
Maar liefst twaalfduizend mensen hebben geklikt. Dat heeft achthonderdeneenenveertig aanhoudingen en vierhonderdenvijfentachtig opgeloste misdrijven opgeleverd. In een geldpakhuis van een drugsbende werd na zo’n tip zeven miljoen euro aan contanten in beslag genomen.
Het frappante was dat na de moord op Theo van Gogh de telefoon helemaal roodgloeiend stond, met name nadat meegedeeld was dat tips ook in het Arabisch konden worden gegeven. Het wemelde van de Arabisch sprekende tipgevers en dus dient het klikken naar mijn mening subiet in de integratielessen van mevrouw Verdonk opgenomen te worden.

Ik geloof nog steeds dat klikken eigenlijk niet mag. Zo ouderwets ben ik toch wel. Ik was ook bang dat onverlaten de lijn zouden gebruiken om anderen een kunstje te flikken. Maar daarmee heeft men inmiddels zo veel ervaring opgedaan dat die rechtstreeks worden doorverbonden met de zogenaamde Flik-lijn.
Maar stiekem, heel diep in mijn hart, ben ik die anoniemerds toch dankbaar voor hun lef, want dat heb je er toch wel voor nodig. Hoe men het ook wendt of keert, het helpt, netjes of niet, de hele samenleving een stuk beter dan je bek houden.


8 reacties

WritersBlocq · 15 februari 2005 op 11:22

Het is jammer dat je niet altijd eerlijk kunt zijn en mensen kan aanspreken, het kan je letterlijk je kop kosten dus tsja, dan maar klikken met z’n allen…

Ma3anne · 15 februari 2005 op 12:11

Sja, het klikt wel of het klikt niet. Om over dubbelklikken nog maar te zwijgen.

Bakema_NL · 15 februari 2005 op 16:08

Waarom word het als klikken gezien wanneer je een persoon of instantie vertelt over de wandaden van een ander, hoe klein de daad in sommige gevallen ook mag zijn. Onder jongeren is het een soort ere-code geworden om maar niet te klikken over een ander. Maar als iemand iets fouts heeft gedaan is dat nog altijd fout. Dus we voeden kinderen op om niet te klikken en dat heeft later nog steeds invloed op ons als volwassenen en dat is in veel gevallen zeker niet goed.
Dat klikken vrijwel altijd als negatief word gezien is dus niet zo, gelukkig zien veel mensen dat in getuige die kliklijn. Alleen jammer dat het anoniem moet omdat je anders op je klikken afgerekent kunt worden…..er zijn dus ook nog teveel lieden die het klikken zien als iets wat niet door de beugel kan……..misschien toch een stuk in de opvoeding die wij niet helemaal begrijpen en goed hanteren als opvoeders.

koekoek · 15 februari 2005 op 21:34

Klikken zou goed zijn indien het dezelfde gevolgen zou hebben voor daders, echter als het betrekking heeft op ambtenaren schijnt het rechtsysteem aardig te falen of zelfs niet van op toepassing.

sally · 15 februari 2005 op 22:09

Dat heeft me inmiddels al menige vruchteloze speurtocht naar ontbrekende etenswaren in de koelkast opgeleverd, net zo goed als nutteloze onderzoeken naar het antwoord op de vraag wie op mijn computer allerhande compromitterende foto’s van dames in hevige staat van opwinding had geplaatst.

En….wat had je er aan gehad als je te weten was gekomen wie de dader was?Eetwaar uitpoepen?
Wat de dames betreft:
Waarschijnlijk alleen om aan te tonen dat jij het zelf niét was?
Herkenbaar!
😀
Wat die kliklijn betreft: Het ligt eraan waar over geklikt word denk ik.
De ene keer: perfect
De andere keer: zielig
En die grens zal voor iedereen verschillend liggen.
weer leuke column
Sally

Mosje · 16 februari 2005 op 14:53

Ik heb honderden compromitterende foto’s op mijn comp. Terwijl ik de enige ben die toegang heeft tot dat apparaat.
Hoe kan dat nou??
😛

Mup · 16 februari 2005 op 15:54

Het is menselijk, dat klikken, heb ik me laten vertellen. Wanneer is het klikken, wanneer is het iemand ietys probereb te flikken. Bij kinderen merk ik dat ze veel loyaler naar elkaar toe kunnen zijn dan de )zgn. volwassenen)

Goed getroffen, dit onderwerp,

Groet Mup.

pepe · 16 februari 2005 op 17:53

Blij dat ik geklikt heb op de titel van deze column.
Grappig te lezen dat het bij velen toch hetzelfde gaat. Hier zullen ze ook niet snel klikken, wij hebben dan ook een huisspook ‘Kees’ die altijd alles heeft gedaan wat niet had gemogen.
Kees komt met moddervoeten binnen, pikt snoep en koek, maakt spullen zoek enzo.

Wat betreft het klikken op een kliklijn, heb ik geen ervaring mee, toch denk ik wel dat het kan werken er zijn immers mensen die graag klikken blijkt!

Geef een reactie

Avatar plaatshouder