Taakstraf…

Mij moet iets van het hart. Nu gebeurt dat wel vaker, maar dit keer komt het uit het diepst van mijn hart.
Elke dag, elke nacht, vierentwintig uur rondom de klok zijn toegewijde mannen maar vooral vrouwen bezig om te zorgen voor oude mensen. Ze doen dat met de grootst mogelijke toewijding en moeten daarbij niet alleen de onwinbare strijd met de dood steeds weer onder ogen zien maar ook van die figuren als Wouter Bos die beslist nog geen cent meer aan onze oude mensen heeft uitgegeven, alle verkiezingsretoriek ten spijt.

De kinderbijslag-farce

Nadat onlangs door de waanzinnige daad van een psychisch gestoorde jongen alle aandacht opeens werd gericht op de Marokkaanse reljeugd (die overigens al sinds jaar en dag een aantal buurten onveilig maakt en alle inwoners daarvan al over de rand van de wanhoop heeft gejaagd zonder dat het al te veel daadkrachtige tegenmaatregelen opriep), worden plotsklaps allerlei one-liners geroepen die van die daadkracht moeten getuigen.

Naai eens een gorilla…

Terwijl zojuist door ‘democraten’ die luidkeels beweren dat niet te willen, is besloten om honderd miljard dollar (dat zijn dus tweehonderd miljard halfjes wit, honderdtien miljard pakken melk, minstens een miljoen Balkenendes, veertig keer de terugkoop van Endemol, zevenhonderdduizend directeuren van publieke omroepen, tien keer Bill Gates en ruim zestien dollar per hoofd van de wereldbevolking ook al hebben de meesten dat niet eens in hun portemonnaie), enfin, honderd miljard dollar dus ter beschikking van meneer Bush is gesteld om zijn wanstaltige oorlog verder te voeren onder het motto dat ‘we’ nu zeker gaan winnen, houden we ons in Nederland bezig met werkelijk belangrijke zaken zoals het psychologisch verklaren van de ongebreidelde geweldsuitbarsting van… een gorilla.

Pooier…

Mag ik nou eens een vraag stellen, meneer Plassterk? Ik bedoel, als we het toch over het feit hebben dat de huidige kindertjes de weg naar de middelbaar onderwijsfabrieken inslaan met ongeveer het kennisniveau van een halve analfabeet en het rekenvermogen waarvan de wiskundeknobbel is verschrompeld tot niet meer dan een likdoorn. Wanneer we al enkele jaren geleden, u in een verhandeling in Buitenhof en ik in de dagelijkse praktijk, tot de conclusie kwamen dat eindexamenkandidaten op de Pabo niet in staat zijn een foutloos dictee te schrijven en gemiddeld niet hoger dan een mager zesje ‘scoren’, mag ik dan een oprecht verzoek doen?

Zelfs Prem heeft het licht gezien!

De man die een ander nooit uit laat praten en zichtbaar onder invloed meisje Claudia net zo lang belaagde tot de VARA-presentatrice hem op een glas water in het gelaat vergastte, heeft aangifte gedaan. Tegen een groep Marokkaanse jongeren in een probleemwijk ergens in Nederland.

Pas op voor de Turken!

En daar is ze weer! Nou dacht ik dat we na haar vertrek naar Amerika eindelijk van haar af waren en slechts nog bij tijd en wijle geconfronteerd zouden worden met allerlei verwijten aan het adres van dat ondankbare en hondsgemene Nederland dat ondertussen nog wel elke dag voor haar beveiliging betaalt.

Oproep aan een getuige!

Ik lees het bericht nog een keer. En nog eens. Ik begrijp het niet. Wie doet zoiets? Wie komt op dat belachelijke idee? En welke randdebiel voert het vervolgens uit? Nog niet zo lang geleden werden er twee knapen voor veroordeeld. Die hadden een paar brokken beton van een brug af gesmeten, bovenop een auto waarvan de bestuurster overleed. Ze hebben straf gehad, want ze hadden het moeten weten. Ze wisten het ook wel, maar ze deden het gewoon. Leuk. Voor de lol. Wat kon het ze schelen?

Afghanietstan (2)

‘Wij moeten wel,’ zei minister Kamp. ‘Als we daar niet proberen een democratische samenleving op te bouwen en de mensen te helpen een menswaardig bestaan te krijgen, krijgen we straks de rekening gepresenteerd.’

Het wordt spannend…

Het ontgaat de meeste Nederlanders en dat is jammer. Zo jammer dat ik meen daar nu maar eens iets aan te moeten doen. Juni is in ons land niet alleen de tijd waarin katten krols worden, Balkenende met ontblote kuiten het strand van Zandvoort onveilig maakt en de postbode begint te fluiten.
Nee, vaderlanders, juni is ook De Maand van het Spannende Boek!