Geachte reiziger, namens de Nederlandse Spoorwegen vraag ik uw aandacht voor het volgende. Voor een goed begrip van uw nieuwe treinkaartje, verzoek ik u, het onderstaande zorgvuldig te lezen. Zoals u wellicht al in de media hebt vernomen, draait de minister van Infrastructuur en Milieu de geldkraan voor het Openbaar Vervoer nog veel verder dicht, dan haar voorgangers reeds deden. In dat kader zijn wij genoodzaakt geworden, de tariefopbouw van uw treinkaartje eens kritisch tegen het licht te houden. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen die wij thans met u delen.

Allereerst: ook onze conducteurs moeten worden betaald. Dat is een dure grap voor ons bedrijf, temeer daar de CAO-onderhandelingen voor ons buitengewoon ongunstig zijn uitgepakt. Op uw treinkaartje zal dus een toeslag worden geheven, het zogenaamde knipgeld.

Het grootste deel van onze machinisten en conducteurs reist overigens zelf niet met het Openbaar Vervoer. De meeste nemen de auto om naar hun werk te gaan. Daarin zien wij aanleiding, om een extra toeslag te gaan heffen op uw kaartje. Het kwartje van Kok.

Door de krapte op de arbeidsmarkt, waarmee wij het afgelopen decennium te maken hebben gehad, is het ons niet altijd gelukt, charmant personeel te werven voor onze onderneming. Dientengevolge wordt u helaas geconfronteerd met conducteurs met hazenlippen, loketmedewerkers met paardenbekken, machinisten met een olifantenkont en leidinggevenden met kraaienpootjes. Daarnaast wordt u -en niet uitsluitend in de spitsuren- zelf regelmatig als vee vervoerd in onze volle treinen. Dientengevolge heeft ons van de zijde van het Ministerie van Economische Zaken en Landbouw het verzoek bereikt, een extra heffing in te voeren. De faunasuppletie.

Het hand over hand toenemen van koperdiefstal langs het spoor is punt van overleg geweest met spoorbeheerder ProRail. Het vernieuwen van vele hectometers koperkabel langs het spoor is een kostenpost die hoe dan ook moet worden gedekt. Aangezien de gehele spoorsector het eens is met de gangbare opvatting dat niet de spoorwegonderneming, maar de reiziger wordt bestolen, zijn wij genoodzaakt, de rekening voor het vervangen van de gestolen bekabeling in het treinkaartje te verdisconteren: het kopergeld.

Zoals u weet, hebben wij uit onze nieuwe Sprinters het toilet wegbezuinigd. Het door ons beoogde financiële rendement van deze maatregel wordt echter niet gehaald. Daar wij tegen de afspraken in deze Sprinters ook inzetten op langere verbindingen dan de regionale stoptrein, blijken nogal wat passagiers het nodig te vinden, alsnog in deze treinen te gaan wateren. Het betreft hier niet alleen incontinente senioren, maar ook het uitgaanspubliek klatert er lustig op los in onze Sprinters, mede wegens het ontbreken van toiletvoorzieningen op veel stations. De schoonmaakkosten van deurpartijen en afvalbakken lopen al met al danig uit de hand. Dat is reden voor ons, om een extra toeslag te gaan heffen: wij noemen deze toeslag het klatergeld.

Na meerjarig onderzoek is onze geofysische afdeling tot de slotsom gekomen, dat de aarde rond is. Hoogstwaarschijnlijk betreft het hier een bolvorm. Dat betekent, dat door de kromming van het aardoppervlak voor het afleggen van een treinrit van A naar B, de feitelijk gereden afstand meer is dan de hemelsbrede distantie. Het kan, zoals u zult begrijpen, met de kennis van nu uiteraard niet langer zo zijn, dat wij u deze extra kilometers gratis aanbieden. Dat kan gewoonweg niet uit, gezien het opdrogen van allerlei overheidssubsidies. Daarom hebben wij een schatting moeten maken van de extra afstand die u in onze treinen aflegt. Wij zijn uitgekomen op het alleszins redelijke percentage van 20, hetwelk wij doorberekenen in uw treinkaartje via de zogeheten krommingstoeslag.

U hebt als reiziger een hekel aan overstappen, en geeft aan, behoefte te hebben aan rechtstreekse verbindingen. Dat betekent dat passagiers op belangrijke knooppuntstations soms hun reis linksaf willen vervolgen, en soms ook rechtsaf. Wij hebben ProRail op het belang van de daartoe benodigde wissels gewezen. De plannen van deze infrabeheerder om zoveel mogelijk wissels uit het spoorwegnet te verwijderen, zijn op ons verzoek in de ijskast gezet. Tot onze spijt heeft ProRail de rekening daarvoor bij onze onderneming neergelegd. Noodgedwongen moeten wij deze kosten dus aan u doorberekenen. U vindt deze doorbelasting op uw nieuwe afrekening onder het kopje wisselgeld.

Op verzoek van onze directie heeft TNO de constructie van onze treinen en het daarbij behorende kostenplaatje kritisch bekeken. Feitelijk is het goedkoper, treinen aan te schaffen met in de zijwanden uitsluitend ramen, en geen deuren. Zo’n constructie is beter bestand tegen de statische en dynamische belasting waaraan een spoorwegvoertuig onderhevig is, en daarnaast is het technisch nogal ingewikkelde en storingsgevoelige mechaniek van de deuren zeer onderhoudsintensief, en daarmee dus duur. Toch willen wij ook in de toekomst de deuren in de trein handhaven in het kader van gerichte service aan de klant. Wíj hebben die deuren niet nodig, maar voor u zijn ze onmisbaar bij uw wens, van de trein gebruik te maken. Deuren plaatsen wij dus niet voor onszelf, maar voor u, en dientengevolge zijn wij van mening, dat de kosten van aanschaf en onderhoud van deze deuren dan ook voor uw rekening dienen te komen. Daarom hebben wij besloten, over te gaan tot heffing van het zogeheten deurengeld.

Wegens het capaciteitsgebrek dat wordt veroorzaakt door de gebrekkige bereidheid van de minister om voldoende sporen aan te leggen, zijn wij genoodzaakt, de reizigersspreiding nog verder te bevorderen. Onze kortingkaarten zullen vanaf de komende maand niet langer geldig zijn des voormiddags tussen 6 uur 30 en 12 uur, en des namiddags tussen 12 uur 30 en 11 uur. Wij rekenen op uw begrip.

Het Kamerdebat over deze maatregelen is inmiddels geweest. De SP eiste op hoge toon het aftreden van onze directie, de PVV bleef de gehele afschaffing van de OV-chipkaart bepleiten, het CDA beweerde dat Weesp een zeer prettig station heeft waar tienduizenden reizigers met groot genoegen zullen overstappen, de overige aanwezigen barstten in lachen uit, de PvdA vond onze tariefvoorstellen creatief omdat je ook vooruit moet kijken en de VVD bepleitte asfaltering van de belangrijkste spoorverbindingen. De minister, echter, maakte een vergelijking met de spoorwegen in India, waar in de treinen per vierkante meter 12 reizigers op elkaar gepakt staan en dagelijks doden vallen wegens de onveilige situatie, constateerde dat het in Nederland dus best wel meevalt, en stelde ten slotte dat ze niet bevoegd is aangaande de in deze aankondiging vermelde zaken, en dat ons bedrijf dus de vrije hand heeft met betrekking tot het instellen van het nieuwe tariefsysteem, waarna de Tweede Kamer overging tot de orde van de dag.

Tot slot nog even dit. Om u nóg beter van dienst te zijn, hebben wij thans door onze technische dienst de stoelen en banken uit de treinen laten weghalen. Deze staan de reizigers -die wegens de grote drukte op onze succesvolle treinverbindingen genoegen moeten nemen met een staanplaats- nu niet langer hinderlijk in de weg. Wij zijn blij dat wij op deze wijze aan uw wensen tegemoet kunnen komen en danken u hartelijk voor uw aandacht.


3 reacties

SIMBA · 21 april 2011 op 08:21

Iets aan de lange kant wat mij betreft maar erg leuk. Had misschien beter gepast in de rubriek “gein en ongein”.

Eefjer · 21 april 2011 op 16:48

Ik heb deze column met erg veel plezier gelezen! Vooral de krommingstoeslag en deurengeld vind ik erg goed gevonden :-). De column had inderdaad wat korter gemogen, maar hij las lekker weg.

DreamOn · 21 april 2011 op 18:17

Geweldige column, ik moest er erg om lachen! Nou maar hopen, dat je de NS niet op foute ideeën hebt gebracht… 😀

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder