Degene die denkt dat de universitaire en HBO-opleidingen alleen vandaag de dag geen moer meer voorstellen, hebben het mis. Want als ik kijk naar het intellectuele niveau van de vooraanstaande politici die straks ons land al dan niet gaan besturen, dan is het onmogelijk dat zij vroeger wél aan serieuze eisen voor hun HBO-diploma of universitaire titel hebben moeten voldoen. Het gros van de betrokkenen leidt aan ernstige vormen van Alzheimer of Korsakov, zo te zien. Een geheugen van nul komma nul, en een moreel besef om te janken. Het gevolg is dat het er nu naar uitziet, dat er in de formatie bijna uitsluitend verliezers zijn. Mark Rutte om te beginnen. Een poosje gelden stelde hij terecht dat een verkiezingswinnaar nooit zo klein was. Vroeger sleepte de winnende partij zo’n 40, 50 zetels in de wacht. Rutte passeert met de hakken over de sloot de 30 stuks. Dus dan heb je gewonnen terwijl je met slechts 20% van de kamerzetels al bijna een splinterpartij mag worden genoemd. Een uiterst ingewikkelde coalitievorming is dan het gevolg. Stomverbaasd ben ik, dat Rutte wel met de PVV wil praten. Ik citeer Rutte, een tijd geleden tegen Wilders naar aanleiding van diens Fitnafilm: ”U bent een politieke pyromaan!” Als ik het politieke landschap sinds de verkiezingen als een dorre heidevlakte mag kenschetsen… Geen haar op mijn hoofd zou er ook maar één tel serieus aan denken om een dagje met een pyromaan gezellig tussen de verdroogde heidestruiken te gaan zitten picknicken! Maar Rutte zit nergens mee. Die heeft op de Universiteit blijkbaar nooit geleerd om goed na te denken.

Dan Maxime Verhagen. Het CDA gruwt van de opvattingen van de PVV, en riep voor de verkiezingen, echt niet met die club in zee te zullen gaan. Goed geblaft. Maar als je echt niet met zo’n club in zee wilt, dan laat je je ook niet door ze steunen om een minderheidskabinet mogelijk te maken. De bewering dat “ieder zijn eigen principes mag blijven handhaven en uitdragen” is natuurlijk een rare wassen neus. Het zoveelste voorbeeld van de schijnheiligheid die het CDA tot in de haarvaten in zijn greep houdt. Ik persoonlijk zou op geen enkele wijze gesteund willen worden door iemand, wiens opvattingen ik verfoei. Verhagen heeft tijdens zijn studie blijkbaar nooit iets opgestoken over de verwerpelijkheid van zulke morele prostitutie.

Dan Job Cohen. Heeft te vroeg gepiekt en werd in de luren gelegd door Twan Huys van NOVA, een programma dat nota bene mede wordt gemaakt door de Vara. Niet te geloven, dat de arbeidersomroep alles op alles zet om de arbeiderspartij te decimeren, maar dat terzijde. In ieder geval, Cohen won de verkiezingen niet, en bleef steken op een eervolle tweede plaats. Op dat moment past het hem niet om een al te grote broek aan te trekken. Het was onredelijk om van de VVD te verwachten dat die zaken zou gaan doen met de terroristenvrienden van GroenLinks, dus had Cohen serieus moeten meeonderhandelen over een middencoalitie van VVD, CDA en PvdA. En die onderhandelingen hadden heel eenvoudig kunnen verlopen. We pakken de verkiezingsprogramma’s er even bij, en we gaan aan de slag. Bezuinigingen: maak een gewogen gemiddelde van de bedragen per partij, en dat is het dan. Hypotheekrenteaftrek: reken uit, waar de limiet ligt voor die aftrek. Pensioenleeftijd: geen probleem want alle drie vinden dat die naar 67 jaar moet. Hoogste belastingschijf: wederom een gewogen gemiddelde en klaar is Kees. Gewoon een zakelijk middenkabinet, dat kan rekenen op een royale kamermeerderheid. Maar nee, Job wilde het onderste uit de kan, en is nu met een beetje pech veroordeeld tot een kansloze positie in de oppositiebankjes.

Er zijn nog twee pechvogelpartijen die ik even wil noemen. De SP -als op één na grootste linkse partij- en de CU -die drie jaar lang uiterst loyaal het rampenkabinet van Balkenende in het zadel heeft gehouden- worden straal genegeerd door Cohen en Verhagen. Alsof ze lucht zijn. Het parlementaire leven is hard, en soms ook zeer onfatsoenlijk.

Uitsluitend Wilders heeft het slim aangepakt. Meteen de pensioenleeftijd als voorwaarde laten vallen. Naar het electoraat toe een schande, maar onderhandelingstechnisch “met ons valt best te praten, zo star zijn we niet” een meesterzet. Fijn achterover geleund om te zien hoe andere partijen er niet uitkwamen. Heel slim geweigerd om meteen te praten met VVD en CDA, om het CDA op de kast te jagen. En met een beetje mazzel een rechts kabinet en de PVV fijn vanuit de kamer ongeremd hatelijk populistisch. En om pessimisten (of juist optimisten) maar even de wind uit de zeilen te nemen: ook als PVV’er Brinkman en nog een of andere idioot zich niet aan de gedoogsteun houdt, dan nog steeds valt het kabinet niet. De SGP zal een rechts kabinet niet gauw naar huis sturen. Dus Rutte-1 zit straks stevig in het zadel. Met dank aan Geert Wilders.

Een trouwe lezer slaat de spijker op zijn kop, in een commentaar elders op internet. Wilders en zijn zakkenvullende mede-parlementariërs zijn weliswaar spekkoper, maar de PVV-stemmer heeft het nakijken. Leest u -met vriendelijke toestemming van die lezer- maar even mee: “De PVV-aanhang beseft nog niet, dat deze regering een CDA/VVD beleid gaat voeren. Dat betekent dus bezuinigen op alles waar Henk en Ingrid mee te maken krijgen. Van huurtoeslag tot subsidies aan sportclubs en muziekverenigingen, van het uitkleden van de basiszorg tot het nog ontoegankelijker maken van de woningmarkt door het krampachtig vasthouden aan de HRA.”

Maar heeft Wilders nou gelijk met zijn opvattingen? Ja en nee.
Ja, want er moet echt wat worden gedaan aan de maatschappelijke overlast die door hem volkomen terecht wordt aangeduid met “straatterrorisme”. Ik denk niet aan deportatie van mensen die (ook) een Nederlands paspoort hebben, maar ik ben verklaard voorstander van interneringskampen voor recidiverende straatrovers en hun families omdat dat het enige overgebleven middel is, om te zorgen dat gemeenschappen zélf het wangedrag van hun zonen een halt toeroepen. Eveneens ben ik het met Wilders eens dat de grenzen dicht moeten voor gelukszoekers die slechts drie doelen hebben, namelijk profiteren, profiteren en profiteren. Onze sociale voorzieningen kunnen anders met geen mogelijkheid in stand worden gehouden. Ook huwelijkspartners zijn hier wat mij betreft niet langer welkom, want het ís niet normaal om met je eigen nicht te trouwen, na een paar jaar van haar te scheiden en op die manier bijstand voor twee te regelen. Wilders heeft ook gelijk met zijn wens, Islamitische scholen te sluiten. Mits dan ook andere scholen op Godsdienstige grondslag worden gesloten, dus katholieke, christelijke, Joodse en gereformeerde scholen: ogenblikkelijk omvormen tot “gewone” scholen, en op iedere school verplicht een uitgebreidere versie van het vak “Maatschappijleer” waar de tien grootste religies aan bod komen. De staat zorgt en betaalt voor onderwijs, de geloofsgemeenschappen zorgen en betalen voor de eigen religieuze vorming. En op scholen die slecht presteren wordt het voltallige bestuur en het voltallige onderwijspersoneel vervangen. En ook in zijn mening dat de (ouderen-) zorg veel beter moet heeft Wilders gewoon gelijk.
Nee, want de door hem voorgestane aantasting van de vrijheid van Godsdienst bevalt me niet. Iedereen moet zijn religie kunnen beoefenen binnen redelijke grenzen. Daar hoef je geen enkele Moskee voor te sluiten. Kijk maar naar die geschifte Dominee-Met-De-Bijbel uit Amersfoort, die het doodnormaal vond om kinderen verrot te slaan, en niet eens als een echte vent met blote handen, maar met zaken als ijzeren pollepels. Justitie heeft geregeld dat hij die onzin niet langer van de kansel roept, en de kinderbescherming ziet erop toe dat in Huisje Bijbeltevree niet langer wordt geslagen. Klaar. Op diezelfde manier kun je een Imam die roept dat homo’s moeten worden vermoord, en wulpse vrouwen gestenigd eveneens het zwijgen opleggen. De Imam in de bak wegens aanzetten tot moord, en het Moskeebestuur opsluiten wegens medeplichtigheid, dus daar hoeft de moskee niet voor dicht. Al eerder schreef ik dat die kopvoddentaks slechts een schandelijke provocatie is, aangezien de maatschappelijke overlast niet door gehoofddoekte vrouwen, maar door opgeschoren en opgeschoten tuig van Marokkaanse komaf wordt veroorzaakt. Een bontkraagjestaks zou eerder op zijn plaats zijn. De enige religieuze inperking waar ik voorstander van ben, is een verbod op het dragen van burka’s en nikaabs. Want we leven in een land waar we al sinds mensenheugenis niet onherkenbaar over straat gaan. Dus niet met een bivakmuts, niet met een integraalhelm, niet met een burka. Dat hadden de meest orthodoxe Moslims zich dan maar moeten realiseren toen ze besloten, zich hier te vestigen.

VVD en CDA hadden met goed fatsoen drie dingen kunnen doen. Trachten de PVV te bewegen, afstand te nemen van enkele onaanvaardbare principes, óf alsnog Cohen oproepen om mee te werken aan een middenkabinet, óf een minderheidskabinet vormen dat niet uitsluitend afhankelijk is van de dichtgetimmerde gedoogsteun van de PVV, maar bij sommige onderwerpen het juist van de steun van de PvdA moet hebben.

Maar goed, we wachten af, want ook de vorming van een door de PVV te gedogen prostitutiekabinet is nog geen gelopen race natuurlijk.


DriekOplopers

Driek Oplopers is het pseudoniem van veelschrijver Rikus Spithorst. Rikus is actief als voorzitter en woordvoerder van de Maatschappij Voor Beter OV en is hoofdredacteur bij stevigestukkies.nl

3 reacties

Mien · 6 augustus 2010 op 12:39

Zodra er geen kabinet tot stand kan komen vanwege te grote versnippering van stemmen rest er maar één kabinetvorm.

Een plurivorm kabinet. Kortom met z’n allen om de beurt regeren. Roulerend voorzittertje en roulerende ministerposten. En uiteraard op z’n tijd wat jobrotaten.

Via sociale media laten we dan de stem van de kiezer horen in alle moeilijke discutabele besluitvorming. De kiezer beslist uiteindelijk.

Tijdens het stemmen wordt niemand in- of uitgesloten en wordt het trias politica waardig in acht genomen.

We kunnen natuurlijk ook het land laten regeren door ColumnX. Komt ook alles goed.

Mien Pluriformateur

Smolderke23 · 7 augustus 2010 op 19:20

Pak ze Driek! :hammer: Die stropdassen zonder mening! Kan je een hele bieb over volschrijven. Gewoon meer referenda houden. Het volk betrekken bij wat er moet gebeuren. Want, problemen te over in dit land. Zijn ze zo lang aan het kibbelen, over wie er bij wie hoort, maar regeren ho maar. Politiek gaat niet meer over regeren en besturen. Het is een strijd tussen oneindig veel partijen geworden die niks anders doen dan elkaar verwijten wat er fout gaat.

Internet zou een perfect medium zijn om het land mee te regeren. :toeter: Iedereen een pc met glasvezel. Daar pleit ik voor! 😉

Smolderke23 · 8 augustus 2010 op 00:06

Trouwens, hèhè. Die dominee uit Amersfoort ja. Perfect voorbeeld van hoe een geloof een reden kan zijn, om te zeggen dat je alles mag en kan. (En dat ook doen vervolgens.)

Die zondaar staat al sinds zijn beruchtmakende krantenbericht, met zijn grijnzende, heilige boontjeskop in mijn telefoon, onder de rubriek: “Eerste ontmoeting? -> geen hand maar vuist!”

Maar zo eens een vraagje Driek: Waarom ga jij niet de politiek in?

Geef een reactie

Avatar plaatshouder