Lang heb ik er over nagedacht of ik wel moet reageren op alle situaties waarin de heer Drs.K.Schilder mijn persoontje in zijn sprookjes ten tonele voert.
Uiteindelijk kwam ik tot het weloverwogen besluit dat ik een en ander natuurlijk niet over mijn kant kan laten gaan.
Had hij nu een andere naam dan mijn eigen naam gebruikt, dan zou ik het wellicht door de vingers hebben kunnen zien, zij het met de grootst mogelijke moeite. Toegegeven, onze interesse in de heer Drs. Schilder, en met onze bedoel ik mijn fractie en mijzelf, kwam niet uit de lucht gevallen.
Zijn niet aflatende bijtende kritiek op het functioneren van de politiek in ons pittoreske stadje, sneed hout. Wij werden bedolven onder ingezonden brieven, telefonische betweterigheid en luidruchtige verstoringen van openbare raadsvergaderingen, door voornoemd heerschap.
Toch vonden wij sommige, let wel, sommige ideeën van de heer Drs.Schilder getuigen van enig inzicht in de bestuurlijke materie. Vasthoudendheid en betrokkenheid konden wij hem ook niet ontzeggen.
Om die reden zochten wij contact met de heer Drs. Schilder teneinde er toe te geraken dat hij woorden in daden zou omzetten.
Zijn antwoord op deze toenadering bestond eruit dat hij de hele Gemeente vrolijk, zonder gène, op de hoogte stelde van onze toenadering en alle daarin gemaakte afspraken, in zijn wekelijkse gesproken column op onze plaatselijke TV zender.
Tijdens onze toenaderingspoging deden wij enige vertrouwelijke uitspraken over onze plannen in de toekomst. Plannen welke wij nog niet geschikt achtten voor publicatie.
De heer Drs. Schilder, ging volledig door het lint, toen hij onze plannen vernam. Dat hij het er niet mee eens was, bleek later zacht uitgedrukt.
Van meet af aan, heeft hij de vertrouwelijke info gebruikt om deze op alle mogelijk denkbare manieren naar buiten te brengen..Dat wil zeggen: in open brieven, in zijn wekelijkse column in een krant en in zijn tv-column. Dat ging de betreffende zender gelukkig te ver, hetgeen resulteerde in beëindiging van het dienstverband tussen hen en de heer Drs.Schilder.
Sindsdien laat de heer Drs. Schilder geen moment voorbijgaan om mijn persoontje in het belachelijke te stellen omdat bij hem het misplaatste idee heeft postgevat dat ik daar op enigerlei wijze bemoeienis in zou hebben gehad.
Ik wil er de nadruk op leggen dat, ondanks verschil in politieke opvattingen, ik een vriendschappelijke relatie met de heer Drs. Schilder onderhoud, en echt boos kan ik ook niet op hem worden, maar gezien de reacties op zijn ?columns? wil ik er echter op wijzen dat, hoewel veel van de avonturen, zoals door onze griffelspecialist beschreven, een zeker waarheidsgehalte bevatten, de heer Drs. Schilder kennelijk vergeet dat ik behalve een jolige kant, zeker ook een serieuze kant bezit.
Ik doe hem dan ook het klemmende verzoek, dit aspect van mijn karakter wat vaker toe te lichten en zijn rancune m.b.t. het beëindigen van zijn dienstverband met de tv-zender, wat minder op mijn persoon af te wentelen.
Dat de heer Drs.K.Schilder niets te ver gaat bewijst de brieven en mails waarmee hij de landelijke politiek bestookt m.b.t.het asielbeleid. Hij deinst er zelfs niet voor terug om daarvoor briefpapier met mijn logo en van mijn partij, welke hij op criminele wijze in bezit kreeg, daarvoor te gebruiken, daarbij voorbij gaand aan het gegeven dat men mij niet meer serieus neemt.Een buitengewoon kwalijke zaak naar mijn mening.
Tenslotte , wat zijn hond betreft: Het betreft hier een regelrecht uit de hel losgelaten creatuur, welke de benaming ?hond?nauwelijks verdient.
Met de meeste Hoogachting

W.H.L Jansen


7 reacties

pepe · 29 februari 2004 op 17:07

😛 😛 😛

Mup · 29 februari 2004 op 18:00

Voor een politicus schrijft u redelijk leesbaar Nederlands. 😉

Groet Mup.

Ma3anne · 29 februari 2004 op 18:03

Hallo Jansen, welkom op deze site. Je hoeft je niet meer voor te stellen. Wij kennen je al.
Geweldig, Kees!
😀

Eftee · 29 februari 2004 op 19:38

Geachte heer W.H.L Jansen,

Naar aanleiding van de geplaatste column, van Uw hand, reageer ik hier.
Met veel belangstelling heb ik het desbetreffende gelezen.

Zeer teleurstellend om te lezen hoe Drs. K. Schilder in werkelijkheid is. Al moet ik eerlijk toegeven dat het mij niet echt verbaast, gezien de beschrijvingen van de personages waar deze heer mee omgaat.

Vandaar dat ik toch mijn bewondering naar U uit. Naar mijn idee hebt U een zeer sterke persoonlijkheid, daar U ondanks alle persoonlijke aanvallen op Uw persoon, U toch nog in staat bent een vertrouwelijke relatie met hem te onderhouden. Dat getuigt toch wel van een behoorlijk sterk karakter.

Wel voel ik mij, helaas, tevens genoodzaakt enige vorm van kritiek te uiten.
Onder de aanhef van de, door U geschreven, column heeft U een naam geplaatst, die niet in overeenstemming is met de naam die onderaan geplaatst is.
Hierdoor komt Drs. K. Schilder, helaas voor U, op mij vele malen eerlijker over dan U. Drs. K. Schilder bezit namelijk wel de openheid zijn werkelijke naam bovenaan een column te plaatsen. Tevens heeft hij zijn persoonlijk profiel, vrijwel volledig, ingevuld.

Ik hoop dat ik U hiermee niet heb beledigd. Toch ben ik ervan overtuigd dat U door eerlijkheid en volledige openheid meerdere stemmen, voor Uw partij, zou kunnen bemachtigen.

In afwachting van Uw volgende column, verblijf ik.

Met vriendelijke groet.

Hoogachtend,

Mevrouw Eftee

Mosje · 29 februari 2004 op 21:53

[quote]Het betreft hier een regelrecht uit de hel losgelaten creatuur, welke de benaming ‘hond’ nauwelijks verdient.[/quote]
Mm, ik vind het wel een lekker ding
:laugh:

viking · 1 maart 2004 op 08:34

Geachte heer Jansen (niet eens met dubbele s?)

Behalve een mogelijk valse hond (in uw ogen) maakt de weledelgeborene heer Schilder ook andere vrienden – niet in de laatste plaats middels buitengewoon plezierige schrijfsels over vriendschappen en aanverwante wereldse zaken – waaronder een bij tijd en wijle zeer valse Viking (zo zou u na kennismaking wellicht kunnen oordelen)…

Voorwaar gij zijt een gewaarschuwd mens. Hoed uw tong!

Farfalla · 2 maart 2004 op 07:22

Leuk geschreven 🙂

Geef een reactie

Avatar plaatshouder