Onlangs schreef ik een column naar aanleiding van het succesvol wraken van de rechtbank in het flauwekulproces-Wilders. Reacties daarop, alsmede rare uitspraken van zijdelings betrokkenen zijn voor mij een reden om nog even nader op de kwestie in te gaan. Eerst maar eens het rare optreden van Geert Corstens, gisteren in Buitenhof. Corstens is de voorzitter van de Hoge Raad, hij is dus de allerhoogste rechter in ons land. Zelden zag ik iemand zo enorm hinken op twee gedachten. Op het ene moment wilde hij inhoudelijk niet op de zaak ingaan omdat de kwestie wellicht ooit nog aan de Hoge Raad wordt voorgelegd, op het andere moment meent Corstens zich over dezelfde zaak stevige standpunten te kunnen permitteren. Raar. Of je gaat op de zaak in, of je houdt je kop. Maar niet allerlei stellingen poneren, en vervolgens zwijgen als het lastig wordt. Wat dat betreft kan Corstens de nieuwe Wilders worden genoemd. Die past dat trucje al sinds jaar en dag toe, en met veel succes.

Maar Corstens heeft bij Buitenhof de bijl gezet in het recht van de verdachte, zich te verdedigen op de wijze die hem goeddunkt. Corstens hanteert een soort van juridische sloophamer. Hij uitte grote kritiek op uitspraken van Wilders die het vertrouwen van het volk in de rechtspraak zouden kunnen ondermijnen. Omdat Wilders een politicus is. Ja? En? Omdat Wilders ook deel uitmaakt van de Tweede Kamer heeft hij minder rechten om als verdachte te zeggen wat hij vindt? Ik heb de bewering van Wilders dat het hier om een “politiek proces” gaat altijd met een flinke korrel zout genomen. Er is immers een verschil tussen een staaltje stevige retoriek en de genuanceerde mening. Maar Corstens heeft van de zaak-Wilders nu inderdaad een politiek proces gemaakt. Dat is voor mij een extra reden om voor te stellen, de vervolging van Wilders te staken. Want Corstens heeft de kans op een eerlijk proces definitief om zeep geholpen. Immers, Corstens zet de toon: hij vindt dat verdachte Wilders niet alle middelen die hem ten dienste staan, mag gebruiken. Daarmee zet hij (als zijnde de rechter die mogelijk in laatste instantie over de zaak zal beslissen) de rechters die de zaak straks gaan behandelen op het verkeerde been. En onder druk. Hiermee heeft Corstens zichzelf en de gehele rechterlijke macht afgeserveerd. Dus nogmaals: Wilders niet langer vervolgen. En Corstens trouwens met vervroegd pensioen.

Iemand zei in reactie op mijn eerste column, dat rechtszaken altijd moeten worden afgemaakt. Op papier is dat zo. Maar feitelijk is iets als het niet-ontvankelijk verklaren van het Openbaar Ministerie min of meer hetzelfde als een zaak ‘niet afmaken’. Immers, de rechter spreekt zich inhoudelijk niet over de kwestie uit, en ontslaat de verdachte van rechtsvervolging. De reden dat rechters dat doen, is dat ons recht mede steunt op de gedachte dat verdachten er recht op hebben dat zorgvuldig met hun belangen wordt omgegaan. Het zou wellicht een novum zijn als de zaak-Wilders wordt gestaakt, en de tussenstand (het oordeel van het OM, dat Wilders niet strafbaar is) wordt opgenomen in de jurisprudentie, maar eens moet de eerste keer zijn. Want wanneer het OM onbekwaam is, wordt de verdachte vrijgelaten, maar wanneer de rechters onbekwaam zijn, dient de verdachte naar mijn mening eveneens verder met rust te worden gelaten.

Voor de goede orde: het OM is in deze zaak in het geheel niet onbekwaam. Het OM heeft geen enkele fout gemaakt in het proces. Daarom hebben de klagers in het proces ook geen enkel recht van spreken, wanneer zij eisen dat ook de Officieren van Justitie worden vervangen. De klagers verwarren “ik krijg geen gelijk” met “ze doen het fout”. Trouwens, je zal als verdachte maar overgeleverd zijn aan de lulkoek van een stel idioten en zeloten. Iedere idioot kan blijkbaar advocaat worden en voor altijd blijven. Wellicht zou de Orde van Advocaten eens periodiek moeten gaan toetsen of de advocaten in Nederland hun vak nog een beetje beheersen. Een soort APK. De Algemene Pleiters Keuring. Want zelden werd een rechtszaal ontsierd door zo’n stel zwatelende idioten als afgelopen donderdag. Volgens mij zou het uiten van volslagen wartaal door iemand in een zwarte jurk moeten vallen onder belediging van de rechtbank. Want de inzittende van een toga mag worden verondersteld, beter te weten.

Op twee slechte argumenten tegen het staken van het proces die onder mijn eerste column over deze zaak werden genoemd, wil ik nog even ingaan.

Ten eerste de stelling dat dan aan Wilders zou kleven, dat hij uitsluitend om procedurele redenen niet is gestraft voor zijn uitlatingen. Dat argument gaat niet op. Immers, zeer deskundige juristen van het Openbaar Ministerie hebben de kwestie uiterst zorgvuldig bekeken, en hebben voor de rechter een verhaal gehouden dat klinkt als een klok. Daarmee is de naam van Wilders voldoende gezuiverd. Net als de naam van iedere verdachte gezuiverd is, wanneer het OM, met redenen omkleed, besluit om de zaak niet voor de rechter te brengen.

Ten tweede de mening, dat het niet vervolgen van Wilders zou betekenen dat Mohammed in Amsterdam-Slotervaart zijn buurvrouw voortaan ongestraft voor hoer zou kunnen uitmaken. Ook deze bewering is fout. Immers, het OM vindt dat Wilders niet strafbaar is omdat hij zijn uitspraken heeft gedaan in het politiek-maatschappelijke debat. Een of andere rifaap die straatrovend, mishandelend, provocerend en scheldend zijn woonomgeving onleefbaar maakt, doet in die zin niet mee aan het politiek-maatschappelijke debat. Hij is juist het probleem dat in de ogen van Wilders en heel veel andere Nederlanders dringend moet worden opgelost. Een oplossing die begint met een discussie in… Juist: het politiek-maatschappelijke debat.

Nee, er is geen enkele reden om Wilders nog verder te vervolgen. Hij heeft genoeg te verduren gehad. Meer ellende dan een verdachte in redelijkheid niet mag overkomen. Hij is getroffen door een incompetente raadsheer die zijn berechting heeft bevolen en daarna doodleuk een tafel deelt met een getuige van de verdediging, een incompetente rechtbank die gewraakt is en een stel idioten die volharden in hun klacht. Het is klaar. Want nog verder procederen dient geen enkel belang, afgezien van dat van een stel idioten zoals de subsidieverslindende organisatie Nederland Bekent Kleurenblind. Een nieuw proces tegen Wilders zal naar schatting een miljoen euro gaan kosten. Tien ton voor een flauwekulaanklacht door de dorpsgek van Rotterdam en nog wat van die idioten. Nóg een belangenafweging: besteed dat geld liever aan het berechten van échte boeven, of geef het anders uit aan een bibliotheek of een ziekenhuisbed.


2 reacties

Frans · 28 oktober 2010 op 19:15

Ik heb eigenlijk geen idee wat ik van de rechtzaak tegen Wilders moet denken. Zo goed ben ik niet op de hoogte van ons strafrecht en de beslissing van het hof dat het openbaar ministerie Wilders nav de aanklachten moet vervolgen, heb ik niet gelezen. Al met al lijkt me Wilders geen topcrimineel al kan hij dat natuurlijk altijd nog worden. Zoals we allemaal tot veel slechts in staat zijn. Ik vraag me wel af waarom zo’n rechtzaak zo duur moet zijn. De rechters doen gewoon hun werk, dus dat kan niet meer kosten dan een rechtzaak tegen welke willekeurige andere verdachte. De bewaking kan het ook niet zijn, want voor zover ik weet, wordt Wilders altijd bewaakt. Zijn het de kosten van de raadsman van Wilders? Maar zelfs Moszkowicz zal toch geen miljoenen per maand kosten. Ik moet zeggen dat ik dat wel met meer zogeheten kostenplaatjes heb. Zo schijnt een jaar cel 100.000 euro te kosten. En voor een dagje in een ziekenhuisbed betaal je al gauw 1500 euro. Ooit beweerde een gemeentebestuur dat het een jaar opvangen van een uitgeprocedeerd gezin 70.000 euro zou kosten. De twee kinderen van de asielzoekers konden van dat geld nog niet eens naar school. Sindsdien heb ik ernstige twijfels bij al die fraaie berekeneningen, want een modaal salaris is ongeveer 30.000 euro bruto. Daar zou een gemiddeld gezin bestaande uit man, vrouw en twee kinderen dus onmogelijk van kunnen leven.

Prlwytskovsky · 30 oktober 2010 op 10:51

De vervolging van Wilders wil je stoppen en dat doe je met een vervolg? 😉

Goeie column vanLier.

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder