Letter to Mien

Duiven/ Antwerpen, mei 2020 Waarde Mien, gewaardeerde ColumnX inzender U die ik niet persoonlijk heb ontmoet, zelfs geen visueel beeld kan bedenken als u voor mij zou staan. Antwerpen waar ik nu niet verblijf, een ‘tussendoortje’ als ik daar moet zijn noopt mij u te schrijven in mijn eigen taal. Lees meer…