Wie mij naastenliefde en respect bijbrengt, zal ik met weemoed herdenken. Wie mij leert hoe je anderen moet kwetsen diep in hun ziel, keer ik mijn rug toe. Dat is voor mij reden genoeg om de moord op Theo van Gogh niet te herdenken. De moord op Theo van Gogh keur ik ondubbelzinnig af. Niet omdat het Theo van Gogh is, maar een medemens. Een schat van zijn moeder, de vader van, een eigenzinnige man, echtgenoot en vriend. Hij was een briljante regisseur en een verdomd goede provocateur. Die rol was hem op het lijf geschreven en is hem uiteindelijk fataal geworden. Geen mens mag zo aan zijn einde komen. Ik wens het mijn ergste vijand niet toe, maar een ding moet mij van het hart. Ik wil met klem benadrukken dat de vrijheid van meningsuiting nooit echt in het geding is geweest. In dit land kan iedereen vrijelijk zijn mening uiten, nog steeds. Niet het uiten van een enkele mening is gevaarlijk, maar de toon en woordkeus. De mensen die beweren dat de vrijheid van meningsuiting in het geding is en het willen verdedigen: prima, maar ga niet alsjeblieft niet zeuren, zoals VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali dat aaneen stuk doet. Zij misbruikt haar vrijheid om haat en onrust te zaaien in de samenleving. De grenzen van fatsoen in dit, in ernstige staat van verwarring verkerend land, zijn ver te zoeken.

Wie vrijheid van meningsuiting een groot goed vindt, is bereid zijn leven te geven. Wie dat niet vindt, houdt wijselijk zijn mond. Een martelaar van het vrije woord is niet bang voor de dood. Wie dat wel is, is een bedrieger met een verborgen agenda. Wil je je mening uiten, dan kan dat nog altijd in dit mooie land, maar doe het dan wel op een beschaafde en respectvolle manier naar je medemens toe. Het beledigen en onnodig kwetsen van mensen of groepen valt op geen enkele manier onder vrijheid van meningsuiting. Dat is de belangrijkste les die wij een jaar na de moord op Theo van Gogh moeten trekken om verdere escalaties in de samenleving te voorkomen.

Het uiten van een mening hoeft niemand met de dood te bekopen. Wie beweert dat we in oorlog zijn en dat alles mag, heeft nooit een oorlog meegemaakt. Wie vindt dat je alles gewoon maar kunt zeggen, heeft in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, juist geen opvoeding genoten. De klaagzang van Ayaan Hirsi Ali als politica neem ik allang niet meer serieus, want zij denkt in dezelfde zwartwit marges als de mensen die haar bedreigen. Zij is een gevaar op zich. Zij maakt misbruik van haar ambt als volksvertegenwoordiger om persoonlijke frustraties uit haar Somalische jeugd te ventileren tegen de islam. Zij gebruikt het politiek toneel om de samenleving te polariseren.

Als Job Cohen, de joodse burgemeester van Amsterdam, Hirsi Ali en publique verwijten maakt, dat zij moslims stigmatiseert met haar eenzijdige en gekleurde uitspraken over de islam, dan hoop ik dat wij in Nederland beseffen hoe de grote en de kleine wijzer van de klok erbij staan. Job Cohen noemt Hirsi Ali met recht een fundamentalist die meer kapot maakt met haar schadelijke woorden dan de samenleving ons allen lief is. Dat de uitspraken van Ayaan extreme zo niet extremistische vormen beginnen aan te nemen en dat het van kwaad tot erger wordt, daar hebben wij de afgelopen dagen met z’n allen kennis van kunnen nemen in Nova en Buitenhof.

Ik doe daarom met enige urgentie een beroep op het nuchter en gezond verstand. Wij moeten ons in dit land niet enkel zuiveren van radicale elementen binnen de islam maar ook van fundamentalisten die zich hebben genesteld in de Nederlandse politiek. Ayaan Hirsi Ali is daar duidelijk een van. Wat zij zegt als politica is ongehoord en onacceptabel. De gevestigde politieke orde moet hier tegen optreden. De recente uitlatingen van Ayaan Hirsi Ali tonen niet alleen aan dat moslimjongeren radicaliseren, maar ook zij zelf. Beiden moet een halt worden toegeroepen, anders gebeuren er ongelukken en vallen er opnieuw doden.

Scepsis2005


31 reacties

Dees · 4 november 2005 op 11:19

Scepsis,

Ontzettend goed geschreven, dat vooropgesteld. En voor jouw doen ontdaan van een al te hoog zedeprediker-van-de-absolute-waarheid gehalte. Ik mis een Theo van Gogh geluid wel. Iemand die zaken benoemde zoals hij ze zag en nooit een discussie uit de weg ging. Hoe zeldzaam is dat in Nederland? Hij was een uiting van de reeds lang smeulende polarisatie, niet een [i]veroorzaker[/i].

Ayaan’s troubled young woman uitspraken vallen wat dat betreft niet helemaal in dezelfde categorie, daarin kan ik nog wel een stuk met je meegaan.

Wat ik echter keer op keer mis, ook in dit stuk waarin je uiteindelijk stelt dat radicaliserende elementen van beide zijden bestreden dienen te worden, is een stukje van de andere zijde. Ik weet niet altijd even goed waar jij staat, dus als je na een tirade over Ayaan en de haren ineens over de middenweg begint, dan blijf ik zitten met een vaag gevoel dat je dat misschien helemaal niet zo meent.

Waar je tegen ageert is duidelijk. Je stokpaardjes zijn zo’n terugkerend fenomeen, daar valt niet omheen te komen. Maar behalve dan dat je andermans ogen wilt openen voor wat jouw inziens fout is, hoe zie je dan het goede? Waar is jouw idee van hoe het wel moet?

Dat is een vraag die bij jouw stukken steeds meer opdoemt. Wie weet dat dáár ooit nog eens een column over te lezen valt. Ik hoop het.

Outsider · 4 november 2005 op 11:31

[quote]Wat zij zegt als politica is ongehoord en onacceptabel. De gevestigde politieke orde moet hier tegen optreden. De recente uitlatingen van Ayaan Hirsi Ali tonen niet alleen aan dat moslimjongeren radicaliseren, maar ook zij zelf. [/quote]
Jammer genoeg heb ik Nova en Buitenhof niet gezien. Maar ik zou graag willen weten wat zij dan voor ongehoorde dingen heeft gezegd.
Ik ben het volkomen met Scepsis eens dat Theo van Gogh veel te ver is gegaan met zijn uitspraken, die ronduit onfatsoenlijk en kwetsend waren. Maar de keren dat ik Hirsi Ali heb gezien, heb ik geen onvertogen woord van haar gehoord.
Dingen als vrouwenbesnijdenis en vrouwenmishandeling mogen toch aan de kaak gesteld worden? Wel zou haar misschien te verwijten zijn, dat ze eenzijdig is en niet ook de positieve kanten van de Islam ziet, want die zitten er- hoewel ik er zeer weinig van af weet-beslist wel aan. De Ramadan bijvoorbeeld is toch iets waar een niet-Moslim een voorbeeld aan zou kunnen nemen.

Scepsis · 4 november 2005 op 12:54

Ayaan Hirsi Ali weet veel over de Somalische versie van de islam, maar dat is slechts een fractie van de islam. Wie meer wil weten over de islam als vigerende godsdienst ‘moet’ het stuk over islam en moderniteit maar eens lezen. Ayaan Hirsi demoniseert ten onrechte de islam. Islam past zich aan de samenleving waar het zich bevindt. Niet de islam is intolerant maar de cultuur waar het zich aan aanpast. Daarom is er een groot verschil met de islam in Turkije en Somalie, Pakistan en Indonesie, Saudie en Indonesie.

http://www.humanbeing.demon.nl/humanbeingsweb/Bibliotheek/islam_en_moderniteit.htm

Afgelopen zondag verweet nog Ayaan in Buitenhof, het vertrek van de blanke middenstand uit het hartje Amsterdam, aan de radicale islam. Zo beschuldigt zij moslimorganisaties van medeplichtigheid aan moord. Zij was zelf in 1989 grote voorstander van de fatwa (in dit geval doodsvonnis) tegen Salman Rushdie auteur van de Duivelse Verzen. Nu wordt zij binnengehaald in een land waar men kennelijk zit te wachten op superman. Een land in nood heeft een reddende engel nodig, maar iemand op een voestuk plaatsen zonder na te denken en haar geschiedenis te onderzoeken is, is vragen om problemen in een globaliserende wereld. De fatwa is geen kinderspel en een Islamitisch broederschap die flippo’s verzamelt bestaat niet. Het zijn mensen, die hun goedkeuring uitspreken en zels bereid zijn om het doodsvonnis uit te voeren. Met andere woorden. Ayaan Hirsi Ali weet dondersgoed waar de grenzen liggen, hoe moslimradicalen denken en zij heeft de onschuld en naiviteit van Theo van Gogh gebruikt om Submission te maken en zieltjes te winnen. Theo van Gogh was een naieve kunstenaar. Hij dacht dat vrijheid van meningsuiting absoluut is en goed was beschermd.

Raindog · 4 november 2005 op 12:58

Laat ik me (nog) niet al te druk maken.

Prachtige, redelijke, aimabele, sympathieke inleiding weer. Inderdaad, goed geschreven. Echter, misschien ook wel te makkelijk geschreven want ik herinner me niet dat Theo van Gogh een echtgenoot was.
Vraag: goed geschreven of te makkelijk geschreven? Indien het laatste, met welk doel precies?

Een citaat en misschien een antwoord op bovengenoemde vraag:
[quote]Wat zij zegt als politica is ongehoord en onacceptabel. De gevestigde politieke orde moet hier tegen optreden. De recente uitlatingen van Ayaan Hirsi Ali tonen niet alleen aan dat moslimjongeren radicaliseren, maar ook zij zelf. Beiden moet een halt worden toegeroepen, anders gebeuren er ongelukken en vallen er opnieuw doden. [/quote]

Ergo; Theo was geen martelaar van het vrije woord (wat ik voor een zeker deel nog durf te betwisten maar los daarvan) en Ayaan moet het worden om dat ze een mening heeft en die ook uit om er met anderen over te kunnen discussieren?

Tenslotte:
A – Genoemde uitzendingen Nova en Buitenhof heb ik gezien. Wat mij juist op viel was hoe ontzettend zorgvuldig zij haar boodschap formuleerde. Genuanceerd doch duidelijk.
B – [i]For what it’s worth[/i]: wat de kern van haar betoog betreft ben ik het voor 100% met haar eens.
C – Dan moet ik me vanaf nu ook maar stil houden denk ik. Misschien moet mij ook wel een halt toegeroepen worden ‘voor er doden vallen.’

[i]Think again![/i]

Zoals hier al werd gezegd maar dan subtieler die ik misschien nu doe:
laat je ware aard eindelijk eens zien. Wend je talent eens op een open kaart aan want zoals ik al zo vaak heb gezegd: aan wat je schrijft zit een luchtje, dat is deze keer weer niet anders. En ik vind het stinken.

Kees Schilder · 4 november 2005 op 13:44

[quote]In dit land kan iedereen vrijelijk zijn mening uiten, nog steeds. Niet het uiten van een enkele mening is gevaarlijk, maar de toon en woordkeus[/quote]

ONZIN!! Zelfs toon en woordkeus moeten vrijelijk gekozen kunnen worden,ja!

[quote]Het beledigen en onnodig kwetsen van mensen of groepen valt op geen enkele manier onder vrijheid van meningsuiting. Dat is de belangrijkste les die wij een jaar na de moord op Theo van Gogh moeten trekken om verdere escalaties in de samenleving te voorkomen.[/quote]

En die les zouden wij moeten leren van een gestoorde moslimfanaticus die met zijn verstand, voorzover aanwezig, nog in de middeleeuwen vertoeft?
Je lult uit je nek!Wij leven hier in het Westen ma man.Hier mag je homo, lesbo en gekko zijn. Hier mag je schelden, tieren en beledigen zoveel als je wilt.Hier hebben de vrouwen evenveel rechten als de mannen. Hier worden geen vrouwen mismaakt en hier mogen moslims vrouwen voor hoer uitschelden zonder dat ze afgeslacht worden.

Als wij daar een eind aan willen maken hebben wij daar wetten voor! Geen slagersmessen en rugzakterrorisme.
Jezus!!

Scepsis · 4 november 2005 op 13:46

Jij begrijpt mij niet en je trekt vervolgens de conclusie dat wat ik schrijf, dat daar een luchtje aan zou zitten. Lees dat stuk over islam en moderniteit maar nog eens keer. Hoe kun je de islam (de leer) bekritiseren en de aanhangers die de leer interpreteren niet. Zoals Ayaan dat zegt.

bron: Gerard Burger 2005

http://www.humanbeing.demon.nl/humanbeingsweb/Bibliotheek/islam_en_moderniteit.htm

Paradoxaal genoeg zijn velen geneigd het westen te zien als de bakermat van de tolerantie en het oosten met name de Islam als de bron van onverdraagzaamheid en dwingelandij.

Uit naam van onze westerse verdraagzaamheid wordt van Moslims geëist dat zich zo snel mogelijk aanpassen aan onze superieure normen en waarden: Als het niet goedschiks gaat, dan maar kwaadschiks. Dus eisen we dat Imams vrouwen een hand geven en dat meisjes hun hoofddoeken afwerpen. Want die zouden onze cultuur bedreigen.

Nu blijkt uit de geschiedenis van de Islam dat deze religie (zoals trouwens elke religie) in staat is de kleur aan te nemen van de vigerende cultuur en maatschappij. Zelfs zo erg dat “barbaarse” gewoonten uit de pre-islamitische periode zoals b.v.besnijdenis snel werden ingevoegd in de Islam, hoewel er in de Koran geen enkele grond voor te vinden is.

Culturele en etnische elementen die op zich niets te maken hebben met Islam worden nu door velen, zowel Moslims als niet-moslims, gezien als essentiële kenmerken van deze religie.

Het is niet voorspelbaar hoe precies islam zich verder zal ontwikkelen. Het lijkt echter waarschijnlijk dat islam in het westen steeds meer gekleurd zal gaan worden door de westerse cultuur. Dat kan soms door terug te grijpen op bepaalde elementen binnen de eigen traditie.

Ayaan zorgt nu precies voor een tegenovergestelde werking met haar grote mond in een islamofobe samenleving.

Gevolg:

De Nederlandse Islam maakt een verdeelde indruk. Maar mensen kunnen zich sterker met elkaar verbonden gaan voelen naar mate de druk van buitenaf groter wordt.

Ik ben tegen eerwraak, vrouwenbesnijdenis, ongelijkheid etc, maar de wijze zoals Ayaan de islam neerzet is wel erg simplistisch en gevaarlijk omdat er polarisatie optreedt en grote groepen worden gedemoniseerd. Het verbaast me niets dat Ebru Umar schrijft dat Ayaan misschien wel Mata Hari is van Al Qaeda.

Kees Schilder · 4 november 2005 op 13:56

[quote]maar de wijze zoals Ayaan de islam neerzet is wel erg simplistisch en gevaarlijk omdat er polarisatie optreedt en grote groepen worden gedemoniseerd. [/quote]

Ayaan mag de Islam neerzetten zoals zij wil.Je kunt het er niet mee eens zijn maar dat is iets anders.Om haar dan maar meteen op een dodenlijst te zetten is een vorm van barbarisme die mijn verstand te boven gaat.
Daarnaast vind ik uitingen van je geloof zoals hoofddoekjes, kruisjes,tulbanden etc.zeer irritant.maar ik zal het niet in mijn hoofd halen iemand dan maar een paar slagersmessen in de darmen te deponeren.

Scepsis · 4 november 2005 op 14:02

Lul toch niet uit je nek man. Zij is volksvertegenwoordiger geen activiste van Greenpeace. Zij wordt betaald om het volk te vertegenwoordigen en te verenigen, niet om een tweedeling te creeeren in de samenleving en haat te zaaien omdat zij haar ervaringen met de islam beschouwt als de waarheid. Als zij met en in dezelde bewoordingen kritiek zou uiten op Bush of Israel wordt ze vandaag nog afgeserveerd.

Ach, zolang dit soort mensen zeggen wat zij zeggen, durf ik alles op te schrijven. Ik ben geen politica, ik word niet betaald om te liegen. Ik wacht met smart op de dag dat onze
politici zich in allerlei bochten zullen wringen om te ontkennen dat Ayaan de Mata Hari van al Qaida is. Wat een briljante soap zou dat opleveren, aldus Ebru Umar (vriendin van Theo van Gogh).

Kees Schilder · 4 november 2005 op 14:13

[quote]Lul toch niet uit je nek man. Zij is volksvertegenwoordiger geen activiste van Greenpeace. Zij wordt betaald om het volk te vertegenwoordigen en te verenigen, niet om een tweedeling te creeeren in de samenleving [/quote]

Zij is inderdaad volksvertegenwoordigSTER dus vertegenwoordigt zij ook mij.En dat doet zij prima kan ik je melden.Niks mis mee.
En tweedeling is er ook wel zonder Ayaan.Daar zorgen die gestoorde fanatici wel voor,mind you!
Zonder die fanatici zou er niet eens een Ayaan nodig zijn.
Of is het feit dat het een vrouwelijk kamerlid is wat je bezwaart?

Troy · 4 november 2005 op 18:46

Ayaah Hirsi Ali is een moedige vrouw. Hirsi zorgt niet voor polarisatie. Die verdeeldheid speelt al veel langer. Hirsi was een slachtoffer van barbaarse rituelen zoals vrouwenbesnijdenis en ik vind het meer dan goed dat ze dit ter sprake brengt. En Theo van Gogh naief? Kom op zeg. Die man wist echt wel beter. Hij was zich maar al te bewust van de radicalen onder ons en de bedreiging die zij vormen. Ook ik word regelmatig gediscrimineert dus ik weet hoe het is om een minderheid te zijn en de impact die het op iemands denkbeeld kan hebben. Maar voordat ik radicaal word moet er heel wat gebeuren. Als iemand jegens mij met groffe uitlatingen komt zie ik daar doorheen. Ik relativeer het. Men mag zeggen wat hij/zij wilt. Graag zelfs. Zo kunnen we de discussies gaande houden en zodra iets bespreekbaar wordt verdwijnt er tevens een stukje angst. Juist “groffe” uitlatingen kunnen veranderingen bewerkstelligen omdat er soms meer dan een zucht voor nodig is om iemand wakker te schudden. Ik vind dat jij beredeneert vanuit angst en angst is de meest destructieve emotie die er is. Schreeuwen, schelden en vloeken is soms nodig zolang het vanuit een pure intentie is. Vanuit het hart zogezegd. Wie dit doet vanuit een religieuze achtergrond en vanuit God of Allah maar niet vanuit zichzelf verdient mijn respect niet. Alles is tolereerbaar zolang het met woorden gaat en zolang men met die woorden niet aanzet tot haat of agressie. Voor zover ik weet zijn zowel Hirsi als Theo daar niet schuldig aan. Ze zijn allebei gepassioneerde en gedreven mensen. Wie in tegenstelling tot woorden ook maar één vinger durft uit te halen verdient een fikse gevangenisstraf.

Geertje · 4 november 2005 op 20:38

[quote]Wie vrijheid van meningsuiting een groot goed vindt, is bereid zijn leven te geven. Wie dat niet vindt, houdt wijselijk zijn mond.[/quote]

[quote]Beiden moet een halt worden toegeroepen, anders gebeuren er ongelukken en vallen er opnieuw doden. [/quote]

Een door jou mening geschertst beeld van Theo vervolgens Ayaan in deze column.

Straks Geert Wilders op het menu?

[quote]Wij moeten ons in dit land niet enkel zuiveren [/quote] Hoezo zuiveren? ‘Who’s next?’

Bakema_NL · 4 november 2005 op 21:55

[quote] De Ramadan bijvoorbeeld is toch iets waar een niet-Moslim een voorbeeld aan zou kunnen nemen.[/quote]

Tuurlijk, niet dus……wat mij betreft is de ramadan net zo onzinnig als kerstmis. Natuurlijk al omdat ik totaal niet gelovig ben. Maar het hypocriete is wat me helemaal tegenstaat. Met kerst vrede op aard en met zijn allen gezellig doen…….de rest van het jaar maar niet….is 1 voorbeeldje en zo is er meer.
De ramadan………veel jongeren doen alleen mee omdat hun ouders dat zo willen zien. Dan het hypocriete wat betreft de ramadan……vertel me als ik het mis heb Scepsis, maar de ramadan is bedoeld om je lichaam te reinigen (fysiek en geestelijk gezien) en om stil te staan bij mensen die minder bedeeld zijn, voedsel moet niet als iets vanzelfsprekends worden gezien, wat wel zo kan zijn omdat wij zoveel voedsel hebben dat we op elk moment van de dag dat tot ons kunnen nemen. Dus word de wekker gezet voor het opstaan om je helemaal vol te stampen en nadat het zonnetje verdwenen is word dit weer herhaald…………….dan ontgaat het nut mij dus en word het voor mij net zo hypocriet als de chistene die het over vrede op aard heeft tijdens de kerstdagen. En natuurlijk zijn er mensen die het hogere doel wel degelijk voor ogen hebben, ze worden alleen steeds zeldzamer.
Wat mij betreft schaffen ze al die religieuze feestdagen af en worden er voor mijn part algemene feestdagen ingevoerd, voor de gelovigen, de niet-gelovigen en iedereen die er ergens tussenin hangt, allemaal met elkaar.

Outsider · 4 november 2005 op 23:14

Dit ben ik niet helemaal met je eens, Bakema. De Ramadan is niet alleen goed voor de lichamelijke gezondheid (vasten is volgens alle medici en niet alleen volgens Moslims goed voor het lichaam), maar het is bovendien zelfopvoeding.
Het vereist zelfopoffering en zelfbeheersing en door de Ramadan worden deze deugden aangekweekt.
Ook het vijf maal bidden per dag heeft volgens mij hetzelfde effect.

Bakema_NL · 4 november 2005 op 23:48

Ik zei ook tussen haakjes, fysiek en geestelijk gezien. En ik zeg dus ook dat die zelfopoffering en zelfbeheersing wel meevallen, of tegenvallen, net hoe je het bekijkt, wanneer men de wekker voor het ochtendgloren zet om de maag compleet vol te douwen teneinde de dag door te komen, om dan ’s avonds datzelfde nog eens te doen. Er blijft dan niet veel over van die opoffering en zelfbeheersing.
Leukst vond ik nog altijd een Turk waar ik mee gewerkt heb jaren geleden, Uhr……”Als je nou in tram 12 zit John en je rijdt de Berlagebrug over, dan kijk je omhoog naar de bovenste etage van de 2e flat, dan zie je een man in het zonnetje zitten met een enorme pens, met daarnaast een krat bier……..dat is mijn vader (big smile)……en is het ramadan, dan staat er geen krat bier, maar een spa’tje blauw……doet ie ook nog een beetje mee (schaterlachen).” 😛

Outsider · 5 november 2005 op 00:17

[quote]Er blijft dan niet veel over van die opoffering en zelfbeheersing[/quote]

Ik heb wel eens gelezen over een journalist van een krant (niet Moslim) die voor proef meedeed aan de ramadan. Het viel niet mee. Van zonsopgang tot zonsondergang niets eten en ook niet drinken, ook geen water.

KawaSutra · 5 november 2005 op 03:39

[quote]Wie vrijheid van meningsuiting een groot goed vindt, is bereid zijn leven te geven. Wie dat niet vindt, houdt wijselijk zijn mond.[/quote]
Dit vind ik een kromme redenering. Ik wil en moet kunnen zeggen wat ik vind zonder me ook maar één ogenblik te hoeven afvragen of mijn leven daardoor gevaar loopt. Dit heeft absoluut niets te maken met de bereidheid je leven te geven. Dat is m.i. een ‘achterlijke’ gedachte die veelvuldig gehuldigd wordt binnen de islamitische wereld.

[quote]Ayaan Hirsi demoniseert ten onrechte de islam.[/quote]
[quote]…www.humanbeing.[b]demon[/b].nl….[/quote]
Niet alleen Ayaan Hirsi blijkbaar.

Ik heb de programma’s gezien. Uit haar evenwichtige betoog heb ik begrepen dat zij het letterlijk nemen van een aantal passages uit de Koran ter discussie stelt. Zij heeft niets tegen de grondbeginselen van de Islam maar wel tegen diegenen die de Islamitische voorschriften toepassen zonder daarbij de thans gangbare normen en waarden en democratische beginselen in acht te nemen. Dezelfde kritiek wordt al jarenlang geuit tegen bepaalde richtingen in het Christendom en het al of niet letterlijk nemen van de Bijbel maar daar is toch ook geen terrorisme uit voort gekomen?

[quote]Zij wordt betaald om het volk te vertegenwoordigen en te verenigen……[/quote]
Correctie, zij wordt betaald om haar kiezers te vertegenwoordigen. Een wezenlijk verschil. Hoe meer mensen het met haar ideeën eens zijn, hoe meer er op haar stemmen. Zij heeft dus recht van spreken zogezegd.

[quote]Nu blijkt uit de geschiedenis van de Islam dat deze religie (zoals trouwens elke religie) in staat is de kleur aan te nemen van de vigerende cultuur en maatschappij. [/quote]
Ik hoop het, dan hoeven we dus verder geen problemen meer te verwachten?

Scepsis · 5 november 2005 op 05:10

De angst voor de islam is zo sterk in dit land, dat een mentale kortsluiting ontstaat in menig hoofden als het gaat over de islam, en uit automatisme een oud-moslimradicaal wordt gezien als de redder in nood. Het getuigt van onnozelheid. Een zieke onwetende islamofobe samenleving is naarstig op zoek naar een arts en de eerste beste kwakzalver wordt gezien als dokter (islamdeskundige). Ik ben geboren en getogen in deze samenleving. Ik onderschrijf en deel alle democratische waarden en beginselen, maar ik word niet zo serieus genomen door de islamofobe Nederlanders. Het is triest voor woorden dat dit land zich zo laat (mis)leiden door zogenaamde opiniemakers als Ephimenco, Ellian en Hirsi Ali. Het getuigt van naiviteit en domheid. Menig Nederlander neemt niet eens de moeite om zich te verdiepen in de islam maar gelooft een oud-moslimradicaal die totaal is doorgeslagen naar de andere kant op haar woord. Dit land heeft een superman/ vrouw nodig en heeft er een gevonden in Ayaan, maar dat zal vies tegenvallen als superman een vrouw blijkt te zijn in psychische nood.

KawaSutra · 5 november 2005 op 05:25

Oh, je bent gewoon jaloers!
Als je zo blijft schrijven zoals je hier doet zul je waarschijnlijk nooit een positie verwerven zoals Hirsi Ali. Tja, dat doet pijn.
Als bovenstaande jouw bijdrage is tot een (brede maatschappelijke) discussie komen we niet ver.

Scepsis · 5 november 2005 op 05:45

Jaloers? Nee,ik treur om de domheid van menig Nederlander, die ooit zo nuchter waren. Domheid is het geluk van de massa en die domheid is zo bepalend wat zich nu in Nederland afspeelt. Ik ben niet jaloers op een oud-lid van het Islamitisch broederschap. Ik heb nooit een fatwa gesteund zij wel.

Ebru Umar is de vrouw die Theo van Gogh heeft ontdekt als columnist, een goede vriendin zij veegt de vloer aan met Ayaan.

Toch ben ik je dankbaar Ayaan. Je hebt de VVD –leden ontmaskerd als de meest hersenloze Nederlanders. Heb je niet heel erg hard moeten lachen om die staande ovatie? Een staande ovatie voor een vrouw, die de polarisatie in Nederland tot extremen heeft weten te brengen. Een staande ovatie voor een vrouw die een privé-oorlog tot nationale oorlog heeft weten te verheffen. Een staande ovatie voor een vrouw, voor wie Theo van Gogh 20 kogels om de oren kreeg, waarvan er zeven doel troffen. Een staande ovatie voor een vrouw, voor wie op het lichaam van Theo van Gogh met een mes een brief in zijn buik werd gespietst. Een staande ovatie voor een vrouw, voor wie Theo van Goghs hals werd doorgesneden. De VVD is niet meer wat ze geweest is, Ayaan, dank je voor het duidelijk maken daarvan.

‘To hell with the VVD’ dat was jouw uitspraak die mij in september al ter ore kwam. To hell with the VVD, omdat jij jouw film, die Theo van Gogh het leven kostte, moest promoten, overal waar je uit naam van de VVD kwam. To hell with the VVD, de partij die jou nu al bijna twee jaar de hand boven het hoofd houdt, die een godsvermogen in jouw veiligheid investeert, die alle zeilen bijzet om de door jou gemaakte brokken bij elkaar te rapen en die nog steeds denkt dat jij een stemmentrekker i.p.v. een partijvernietiger bent. To hell with the VVD, zou ik ook zeggen als ik jou was.

Het was niet de eerste keer dat ik je zoiets hoorde zeggen. Maar deze keer moest ik bijna overgeven. ‘To hell with the VVD’. Het bevestigde mijn mening dat jij duidelijk niet in de Tweede Kamer zit omdat je Nederland wilt dienen. Nee. Jij zit in de Tweede Kamer omdat je jezelf wilt dienen. Je bent zeker niet de enige in de kamer met die mentaliteit, Ayaan, maar wel de énige die alle ruimte –terecht of onterecht- van haar partij krijgt voor een privé-oorlog. Wat heb jij eigenlijk betekend voor de VVD als kamerlid, Ayaan?

Dit voorjaar vroeg ik jou tijdens een lunch in Amsterdam of je je doelgroep wel bereikte en of het niet effectiever zou zijn om je aanvalsplan te wijzigen? Je zei letterlijk: ‘Ebru, ik heb mezelf afgesloten voor kritiek. Er zijn zoveel mensen die zeggen wat jij zegt. Iedereen zegt eigenlijk wat jij zegt. Maar als ik dat allemaal tot mij door laat dringen, dan kan ik niet werken. Ik doe wat ik wil. Op mijn wijze.’

En je wuifde mijn opmerking weg, precies zoals je de repliek van de moslimdames in de NOVA uitzending wegwuifde. Einde gesprek. Weet je nog Ayaan, dat je ‘in gesprek’ ging met moslimdames over hun ‘bevrijding’ en de functie van de film ‘Submission’? Weet je nog dat je hun argumenten en opmerkingen denigrerend wegwuifde en ‘de groeten’ riep toen zo’n door jou te bevrijden dame boos opstond en vertrok? Want iedereen heeft ongelijk, de enige die gelijk heeft, is Ayaan. Je gelijk is gebleken Ayaan. Je gelijk is dood, ritueel afgeslacht op de Linnaeusstraat. Jouw gelijk telt, de gevolgen niet. Hoeveel zetels levert jouw gelijk momenteel op voor de VVD? To hell with the VVD, nu zeg ik je dat zeker na.

Ik heb het altijd al raar gevonden dat ik nog nooit een moslimvrouw heb horen zeggen dat ze blij zijn met jouw bemoeienis over hun emancipatie. Ik heb de afgelopen tijd wel velen horen zeggen dat ze blij zijn met de rituele afslachting van Theo. Heb je toch nog iets goeds gedaan voor radicale moslims, Ayaan, wees er maar trots op.

bron:
http://www.propriacures.nl/archief.php?artikelid=397

Outsider · 5 november 2005 op 08:00

[quote]Ik heb het altijd al raar gevonden dat ik nog nooit een moslimvrouw heb horen zeggen dat ze blij zijn met jouw bemoeienis over hun emancipatie. Ik heb de afgelopen tijd wel velen horen zeggen dat ze blij zijn met de rituele afslachting van Theo. [/quote]

Ja, en ze zullen ook wel blij zijn als Hirsi Ali vermoord wordt.
Sorry, Scepsis, je geeft in je laatste reactie ook nog de schuld aan Ali dat Theo van Gogh is vermoord en met geen woord rep je over Mohammed B.
Je hebt het er maar over dat Hirsi Ali verdeeldheid en polarisatie zaait, maar het is de haat en de onverdraagzaamheid van de Moslims zelf t.o.v. andersdenkenden, die voor polarisatie zorgt.
De haat tegenover Hirsi Ali spat van je stuk af en dat vind ik een uiterst kwalijke zaak.
Zoals Raindog het goed zei: ‘Er zit een luchtje aan en ik vind het stinken.’

Bakema_NL · 5 november 2005 op 09:58

Scepsis, je bent geweldig. Je hebt het over een zieke samenleving, onnozelheid en domheid, etc etc.
Conclusie :
– Wij Nederlanders moeten niks van de islam en moslims hebben.
– Moslims moeten niks van Nederlanders hebben…..want we zijn allemaal onnozel en dom en leven in een zieke samenleving.

Dat is waar jouw stukjes telkens op neerkomen.
Volgens jou generaliseren wij Hollanders enorm………en aan de andere kant gebeurt dat net zo hard. Heb je thuis überhaupt wel een spiegel hangen?
Je naam alhier heb je dan wel weer treffend gekozen, zo lees ik je vervelende stukjes namelijk ook, met die benadering.

archangel · 5 november 2005 op 10:28

[quote]Sorry, Scepsis, je geeft in je laatste reactie ook nog de schuld aan Ali dat Theo van Gogh is vermoord en met geen woord rep je over Mohammed B.[/quote]

Voor de duidelijkheid, Outsider: het grootste deel van Scepsis’ laatste reactie bestaat uit de column van Ebru Umar die hij letterlijk citeert (klik maar op het linkje, dan zie je het). Ik geef toe, het zou duidelijker zijn geweest als het hele stuk tussen quotes had gestaan 😉

Outsider · 5 november 2005 op 11:17

Ik had inderdaad niet door, Archangel, dat het citaten betreft van Ebru Umar. Maar ik ga er wel van uit dat Scepsis het met haar eens is.
Maar de redenatie, die achter deze citaten zit is toch eigenlijk: ‘Het is jouw schuld, Hirsi Ali, dat Van Gogh is vermoord, had je je bek maar moeten dichthouden.’
Wat wij voortdurend over de Islam horen, is dat het in feite een zeer haatdragende, intolerante en wraakzuchtige godsdienst is. En ik vind het zo langzamerhand niet verwonderlijk dat veel Nederlanders denken: ‘ik wou dat die moslims naar hun eigen land oprotten om daar de boel te verzieken.’

Trukie · 5 november 2005 op 11:34

Ik wil helemaal niet denken in termen als martelaar en martelaarschap.

Theo is slachtoffer
Ayaan is slachtoffer
Al die mensen die na bedreigingen hun functie neer hebben gelegd, geen columns meer schrijven, bepaalde onderwerpen niet meer aansnijden, zijn slachtoffers.
Zoals wij in onze democratie denken.

Openlijk debat wordt onmogelijk gemaakt.

Ayaan wil een debat, diskussie, overleg.
Dan mag zij van mij vrijuit spreken.

Scepsis · 5 november 2005 op 13:20

Een verwarde patient (Nederlandse samenleving) is naarstig op zoek naar een dokter, maar grijpt de eerste beste kwakzalver bij zijn/ haar kraag. In de hoop dat hij hem/ haar kan genezen. Wat gebeurt er vervolgens? De kwakzalver krijgt een politiek toneel om te zeggen dat hij, in dit geval, de bange ‘islamofobe’ mensen gaat beter maken. Na jaren van behandeling wordt de patient niet beter maar nog zieker omdat hij of zij de reguliere medische wetenschap negeert en op zoek gaat naar een soort van Jomanda-figuur die een grote mond heeft maar niks klaarspeelt. Duizenden liberale/ gematigde jonge moslims worden in de tussentijd genegeerd en voelen zich uitgesloten. Jongens en meiden die hier geboren en getogen zijn, alle waarden van de democratische rechtstaat onderschrijven, die in vloeiend Nederlands spreken en schrijven en ageren tegen het onrecht dat hun wordt aangedaan in een maatschappij, die eerder drie kwakzalvers een platform geeft om hun beleving van de islam te verkondigen. De islam waarmee zijn in aanraking zijn gekomen in landen als Somalie, Saudie Arabie, Iran, Algerije. Vaak is dat de radicale islam. Zij zijn niet in aanraking gekomen en opgevoed met de gematigde/ liberale islam die hier al decennia aanwezig is en zich heeft aangepast aan de westerse samenleving. De islam is een pluriforme godsdienst en het past zich wel degelijk aan de samenleving waar het tot bloei komt. Een dergelijke domme, arrogante islamofobe mentaliteit drijft al die duizenden jongeren juist in de handen van radicale moslims wat men juist probeert te voorkomen. Dus als Ebru Umar schrijft dat Ayaan Hirsi Ali mogelijk een Mata Hari is van Al Qaeda dan is daar goed over nagedacht. Ayaan draagt (on)bewust bij aan een klimaat waar verharding en polarisatie plaatsvindt met haar eenzijdige en gekleurde berichtgeving over de islam. Dus als u het mij vraagt waarom moslims niet massaal de straat opgaan om te protesteren is dit het antwoord. Zij worden door de grote druk van buitenaf geduwd of neergezet (gestigmatiseerd) in een hoek waar de radicalen zich bevinden. Dan is het slechts een kwestie van tijd,
dat men radicaliseert (society-fulfilling prophecy). In Nederland worden de drie musketiers te serieus genomen, dat komt door angst, onwetendheid, deinteresse, gemakzucht, en domheid. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling. Die jongeren worden bewuster gemaakt van een identiteit als Turk, Marokkaan, Pakistaan etc en vallen terug op hun roots en religie. De jongens en meiden die niet sterk in hun schoenen staan of door allerlei persoonlijke omstandigheden een zwakke prooi zijn, worden gerecruteerd door radicalen die zich aanbieden als de gebedsgenezende kwakzalver.Een soortgelijke ontwikkeling zorgt ook voor de opkomst van extreem-rechts.

Raindog · 5 november 2005 op 17:49

Ik vind het ondanks alles een typisch geval van de omgekeerde bewijslast. In de eerste plaats onderschrijf ik alles ten aanzien van discriminatie, namelijk dat dat absoluut onjuist is! Ik wil ook niet betwisten dat er gediscrimineerd wordt maar het wordt ons met zijn allen ook niet bepaald makkelijker gemaakt met alle negatieve pers rond bepaalde groepen. Pers? Ja, pers. Schuld van de pers? Nee, juist helemaal niet! De pers verslaat in de eerste plaats gewoon feiten en zet die door middel van o.a. opinie in een bepaald kader, welk kader precies is voor een zeker deel afhankelijk van de kleur van de krant. Frits van Exter van Trouw zegt daar nog wel eens zinnige dingen over. Nieuws verslaan is meer dan de feiten melden, het is soms ook het in een context plaatsen van het nieuws om zo inzicht te vergaren en een mening te vormen over onderwerpen die breder zijn dan alleen een nieuwsfeit. Maar daar hoef ik jou natuurlijk niets over te vertellen dus dat zal ik ook niet proberen. Het punt dat ik hiermee wil maken is als volgt. Onlangs is er een onderzoek geweest naar de berichtgeving in de media, 3 maanden voor en 3 maanden na de dood van Van Gogh, om erachter te komen of het nieuws (of de manier van berichtgeving) ook veranderd was in het nadeel van allochtonen of moslims. Resultaat was een uitermate genuanceerde pers die vooral ook aandacht had voor de omstandigheden waarin die groepen in dit land leven, soms achtergesteld. Wat ik mij afvraag: past de schoen van het slachtofferschap bepaalde groepen niet te gemakkelijk? Met, toegegeven, alle mogelijke beperkingen die er voor sommigen wel degelijk zijn?
Mijns inziens begint het oplossen van problemen pas wanneer je eerst een goede analyse ervan hebt. Een goede analyse is alleen mogelijk wanneer deze scherp en helder geformuleerd wordt. Ook open debat, waarbij niemand zich genoodzaakt hoeft te zien om zijn mening maar niet of anders te uiten, is daarbij essentieel. Verhulde verhalen, gelul om de hete brij heen, ook qua maatregelen: in Frankrijk wordt nu dan zichtbaar waar dat toe leidt. En ja, ik heb Ephimenco vandaag gelezen. Sterker nog, Ephimenco is drie keer per week het eerste dat ik van de krant lees.
Het moet me van het hart, ik vind het hilarisch dat een groep van bijna een miljoen mensen zich tekort gedaan moet voelen door een paar mensen die jij betitelt als opiniemakers. Ik vind het zeer triest dat diezelfde miljoen mensen een relatief kleine groep randfiguren als representant voor ze op laat treden. Hoe groot is het zelfreinigend vermogen van deze groep eigenlijk? Er zijn zo ontstellend veel moslims die gewoon meedraaien in de maatschappij en elke dag gewoon hetzelfde doen als ik of mijn buurman. Als ik, optimist als ik ben, er van uitga dat die mensen de absolute meerderheid moeten vormen van die groep van bijna een miljoen, waarom claimen die mensen hun recht niet gewoon? En als het om opinie gaat, waarom tonen zij die niet gewoon en masse? Stel iets tegenover die paar opiniemakers, laat de andere kant zien, ga het debat aan! Zolang dat niet of nauwelijks gebeurt, in ieder geval niet substantieel genoeg, rest mij niets anders dan het stellige, stellige vermoeden dat die enkele opiniemakers waar zo over wordt geklaagd, die worden bedreigd om wat ze zeggen, wel eens 100% gelijk zouden kunnen hebben.

Postieve uitzonderen zijn er wel. Ik heb gisteravond op tv nog een programma van Llink gezien. Hartstikke leuk programma man! Informatief en humoristisch. Bij mij komt dat aan. Dit in tegenstelling tot de boodschap dat Ayaan Hirsi Ali haar mond moet houden, waarbij en passant ook nog tot het uiterste wordt gegaan om haar te ridiculiseren tot een jeugdtrauma met een hartslag. Iemand die wij toch vooral niet serieus zouden moeten nemen. Hou toch op zeg! Ik neem jou zelfs serieus nota bene! Alles wat jij over Ayaan te melden hebt is niets anders dan een niet aflatende poging om haar uit te schakelen, om haar te elimineren en daarvoor gebruik je woorden en een talent. Iets wat je wat mij betreft gewoon gegund is maar dan wel net zoals het Ayaan is gegund. Als je de Nederlandse samenleving qua toerekeningsvatbaarheid niet meer krediet geeft dan een zieke patiënt die zelf niet meer weet wat goed voor haar is en daarom maar een variant van Jomanda opzoekt dan maak je je schuldig aan een grove onderschatting. Geloof je werkelijk dat we hier met zijn allen gewoon helemaal gek zijn geworden? Nee, ik kan maar één reden waarom je zo tegen haar fulmineert en anderszins tekeer gaat en dat is omdat ze gewoon [b]gelijk[/b] heeft [i]and you can’t stand it![/i]

En bij de weg, Leon de Winter is ook weer in het land. Lees toch vooral zijn [url=http://www.elsevier.nl/opinie/weblog/asp/weblogId/4/knooppunt/1103/index.html]weblog[/url] op de site van Elsevier over hoe hij de problemen taxeert. Ja, je was hem vergeten in je rijtje van levensbedreigende opiniemakers (voor de duidelijkheid, het is ècht andersom hoor: levensbedreig[i]de[/i] opiniemakers). Dat krijg je als je de dingen een poosje niet ziet, als ze even onuitgesproken blijven, dan vergeet je ze terwijl ze wel gewoon aanwezig blijven. En zo kan het dat problemen onopgelost blijven als je er niet meer duidelijk over praat of kúnt praten.

Geertje · 5 november 2005 op 18:06

Scepsis, ik begrijp dat jij een gematigd moslim bent en probeert enige nuance aan te brengen aan het gedachten goed over moslims. Dit doe je echter met een heftigheid, die tegen de haren in strijkt. Wat ik op zich ook weer kan begrijpen, daar Ayaan dat met een zelfde verve doet, zij het in tegenovergestelde richting. Tussen de regels door lees ik er ook uit af, dat je jezelf op een kruispunt voelt staan. Een soort van roepende in de woestijn. Ik vind dat iedereen de vrijheid heeft om met verve zijn of haar passie, geloof te verkondigen. De opgave is nu juist niet wat scheidt maar wat bindt in de samenleving.

Ik heb een dag met Theo samengewerkt om een film van hem tot stand te brengen. Ging er met vooroordelen heen, sarcastische man, onbeschoft, zeer direct enz. Ik heb nog niet eerder zo’n betrokken mens mee gemaakt in die scene. Bevlogen, gedreven met overgave gaan voor waar we op dat moment mee bezig waren. Met oog voor zijn medemens, ongeacht kleur, religie, afkomst.

De wereld is niet zwart/wit maar heeft onnoemelijk veel kleuren. Ik ben de hele wereld over geweest tijdens mijn ‘vaar’ periode, ongelofelijk veel culturen gezien en gesproken. Het was niet het verschil wat telde maar de overeenkomst. Interesse in elkaar, respect en aanpassing aan de plaatselijke cultuur, normen en waarden. De behoefte om te zijn wie je bent en dat te kunnen uitdragen in vrijheid.

Scepsis · 5 november 2005 op 18:51

Ik doe het inderdaad met felheid en diepe overtuiging (niet-religieus) , maar dat is noodzakelijk. Theo Holman, de vriend van Van Gogh zegt dat er maar goed is dat er provocerende mensen zijn. Ik vind mijzelf niet provocerend maar wel fel en hard. Als een moslim of allochtoon provoceert dan heet dat misbruik van zijn vrijheden of rechten, wordt hetzelfde gedaan door een autochtoon heet dat
vrijheid van meningsuiting. Zie de verschillen, er is geen verschil behalve dat je meer te vertellen hebt en mag zeggen als je minder pigment in je bloed hebt. Ik kan rustig praten, maar als je geen gehoor vindt dan ga je automatisch je stem verheffen, woorden krachtiger neerzetten en chargeren. Ik schrijf in felle bewoordingen maar ik ben een gematigde geest en dat weet je alleen als je mij persoonlijk kent of ontmoet (dat weten ze nu ook bij een van de landelijke dagbladen waar ik op gesprek ben geweest). Ik geloof niet in de kracht van geweld maar in de kracht van compromis, van naar elkaar luisteren en elkaar respecteren. Voor mij is een mens een mens al gelooft iemand nergens in. Ik zal nooit een woord als christenhond in de mond nemen, want dat is niet wat de islam mij leert. Ik zeg niet dat de samenleving in zijn geheel ziek is gelukkig niet zeg maar veel mensen zijn ‘dom’, oppervlakkig onverschillig en daardoor onwetend. Denken zelf niet meer zelfstandig en kritisch na. Alles wordt voorgekauwd en in hapklare brokken afgeleverd.

Wie goed nadenkt over de volgende vragen zal ontdekken dat de Nederlandse burger voor de domme wordt gehouden en juist die domheid die bij veel van onverschillige en onwetende mensen aanwezig is, bepaalt het geluk van de massa.

Ik heb recentelijk met Tweede Kamer-leden gesproken, en wat mij opvalt is dat vrijheid van meningsuiting wel geldt in politiek Den Haag als het gaat om kritiek op de islam en om landen als Turkije, Iran, Irak en Syrie maar dat men in de Tweede Kamer nooit openlijk kritiek zal uiten op Amerika en Israel. Sommige politici geven openlijk toe dat er met twee maten wordt gemeten. Hans van Baalen, de loser van de VVD heeft gezegd dat (bezetter) Israel nooit gestraft zal worden voor de misdaden tegen de Palestijnen mocht het tot sancties komen in de VN. Als Iran mensenrechten schendt dan wordt er met een grote vinger naar gewezen, schendt Amerika mensenrechten dan noemt men dat vervelend. Wie zich verdiept in internationale conflicten ziet dat de houding van Nederland niet valt te rijmen als samenleving waar het voor staat (vrijheid, democratie en rechtstaat). In een globaliserende wereld worden conflicten geexporteerd en geimporteerd en aangezien Nederland geen kaasstolp is gaan die externe conflicten ook intern een rol spelen. Dus als Ayaan zo graag problemen wil oplossen dan moet zij het ‘foreign policy’ van Nederland fel bekritiseren in de Tweede Kamer. Harder straffen en veiligheidsmaatregelen aanscherpen is niet voldoende dat is symptomen bestrijden. Dan rijst de vraag in hoeverre zal de Nederlandse regering bereid zijn om haar buitenlands beleid te herzien of te schikken, dan blijkt dat die wil er niet is.
Als wij burgers van dit land vrede en harmonie willen dan moeten we niet alleen eisen stellen aan allochtonen en nieuwkomers maar ook leren luisteren dat het internationale beleid van Nederland niet bevorderlijk is en dat het voor veel spanningen zorgt tussen het westen en MO, maar ook in onze samenleving.

Als Bot iets zegt over Irak moet hij het dezelfde dag nog inslikken, wrijft Ayaan de moord op Theo moslimorganisaties aan, dan hoeft zij haar woorden niet te herroepen.

Mein Kampf mag niet worden verkocht in dit land. Over vrijheid van meningsuiting gesproken.

Wat als inderdaad de AIVD op een afstand heeft toegekeken toen Theo werd afgeslacht in de Linnaeusstraat? Wij denken in democratie en vrijheid te leven in Nederland met vrijheid van meningsuiting maar we zijn gevangen in vrijheid. De kaders waarin wij ons mogen bewegen zijn al van te voren vastgesteld. Die grenzen lopen niet synchroon met de grenzen van de wet. Wij zijn wat dat betreft domme kuddedieren die ‘vreten’ wat ze voorgeschoteld te krijgen en leven in de waan dat we vrij mogen bewegen zijn. Slaap lekker!

Geertje · 5 november 2005 op 21:33

[quote]De kaders waarin wij ons mogen bewegen zijn al van te voren vastgesteld. Die grenzen lopen niet synchroon met de grenzen van de wet. Wij zijn wat dat betreft domme kuddedieren die ‘vreten’ wat ze voorgeschoteld te krijgen en leven in de waan dat we vrij mogen bewegen zijn. Slaap lekker![/quote]

Daarbij komt dat de een de weg kiest van de diplomatie en de ander de weg kiest van de harde bewoordingen en of confrontatie. Beiden hebben recht op hun bestaan en zijn wellicht zelfs aanvullend ten op zichte van elkaar.

[quote]Zie de verschillen, er is geen verschil behalve dat je meer te vertellen hebt en mag zeggen als je minder pigment in je bloed hebt.[/quote]

Absoluut mee oneens. Het pigment nog geaardheid heeft niets te maken met je vrijheid van menings uiting en of gehoord worden. Wel met de toon en de muziek die je maakt. Je lange adem om je doel te bereiken en of het in beweging zetten van maatschappelijke aanvaardbare ideeen.

Gemiddeld gesproken zijn wij geen kudde dieren, die vreten wat ze voorgeschoteld krijgen. Op het pluche in Den Haag kun je je wellicht vanuit diplomatiek oogpunt minder veroorloven aangaande uitspraken betreffende de internationale politiek. Doch de vrijheid van demonstreren of schrijven zelfs met scherpe pen is hier mogelijk. Jij noch ik zullen hierom van ons bed gelicht worden en vastgezet. En dat slaapt heel erg lekker!

Scepsis · 6 november 2005 op 04:27

Joris Luyendijk oud-correspondent NRC Midden Oosten heeft op de door mij gestelde vraag geantwoord, dat de hoeveelheid pigment in je lichaam wel degelijk wat uitmaakt of je wel of niet belangrijk wordt gevonden. Hoe minder pigment hoe belangrijker de persoon wordt gevonden. Als er in Irak dagelijks een bom ontploft dan halen wij onze schouders op hier. Ontploft er een bom in Londen dan wordt er twee minuten in acht genomen. Ontploft er een bom in Istanbul wordt er geen 2 minuten stilte in acht genomen. Het gaat niet om wat voor kleur de slachtoffer daadwerkelijkheid heeft, maar welke kleur het heeft in onze perceptie ten aanzien van dat land. Het geldt misschien in een iets mindere mate voor vrijheid van meningsuiting maar het moreel superieur blanke ras heeft meer te zeggen en invloed in de westerse wereld.

Bakema_NL · 6 november 2005 op 11:27

Dat gevoel heb ik elke dag Scepsis…….ik heb zoveel te zeggen…. 🙄
Maar misschien moet ik mezelf nog wat witter maken…….en zeker geen zonnebank meer…niet dat ik dat doe, straks heb ik helemaal niets meer te zeggen.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder