Er zit iets in dat woord. Het begrip ‘gunnen’ straalt er vanaf. Dat betekent dat men iemand iets gunt. Om een dakkapel te bouwen of een schuur. Om ergens te parkeren omdat het wrakke lichamelijk gestel het niet toestaat dat een mens elders de auto stalt en dan een afstand te voet af moet leggen. Allemaal begrijpelijk en te verantwoorden. Het verstrekken van een wapenvergunning aan de heer Willem H. te A. is in dat opzicht wonderlijk, want wij weten allen dat het hem niet gegund zou moeten worden met een vuurwapen langs ’s heren wegen te zwalken. Daar komen brokken van, zullen we maar zeggen. Dat vindt de familie van Willem E. in ieder geval wel.
Deze week bleek dat de vier prinsen uit Apeldoorn, daar staat althans de ouderlijke woning, ook een vergunning hebben. Een hulpverlenersvergunning, zo bleek. Deze is echter bedoeld, aldus een woordvoerder der notabelen, om te garanderen dat de heren en hun respectievelijke prinsessen niet al te ver van de koninklijke voordeuren hoeven te parkeren. Men kon zo snel geen andere vorm van vergunning bedenken die de veiligheid van het koningshuis van parkeervak tot deurmat kan verzekeren.
Men krabbe zich achter het oor. Hij die de euvele moed heeft om een invalidenparkeerkaart aan te vragen terwijl hij gezond van lijf en leden is, wordt ferm op de vingers getikt door ons ambtelijk stelsel. Zij die zich ertoe verlaagt haar auto in het wilde weg te parkeren met een esculaap achter de voorruit zonder medicijnen te hebben gestudeerd, kan rekenen op een fikse boete met reprimande en waarschijnlijk ook nog een van rechtswege opgelegde cursus sociaal aanvaardbaar weggedrag.
Maar van de prins geen kwaad. Niet in Apeldoorn en Amsterdam en Leiden en waar zij hun bedstee ook hebben staan. Dat zijn geen jongens van koninklijke bloede die voorgetrokken worden op de rest van de samenleving. Welnee, dat zijn hulpverleners! Ze mogen hun bolides dan ook overal parkeren, tot bij Balkenende op de stoep. Want men weet maar nooit waar Superprince te hulp moet snellen. En, zo haaste de RVD zich te verklaren, de dames en heren betalen zélf, het is haast niet te geloven, de veertig euro die dat paperas moet kosten. Doe mij zo’n vergunning, alsjeblieft. Ik betaal graag het dubbele, want ik woon in een stad met bijna de hoogste parkeertarieven van het koninkrijk. Helaas ben ik niet koninklijk…
Er zitten kloven in onze samenleving. Bij herhaling worden we ermee geconfronteerd dat notabelen zich zaken menen te mogen veroorloven waarvoor het gepeupel hevig wordt beboet en gestraft. Op een dergelijke ongelijkheid betrapt, kan men de meest uiteenlopende smoezen en excuses horen. Een PG met wapens in de kofferbak beroept zich erop dat hij antiekverzamelaar is. Een man die niet alleen geacht wordt de wet te kennen, maar haar ook nog eens hoort te handhaven en u en mij moet bestraffen wanneer wij hetzelfde doen als hij.
Wie prinsen een hulpverlenersvergunning geeft, uitsluitend zodat zij hun auto makkelijk kwijt kunnen, is minstens zo erg als de hoogheden zelf. Een dergelijke instantie erkent met die daad namelijk dat deze heren boven de wet verheven zijn.
Dat wat voor het plebs geldt, op hen niet van toepassing is. Dat zij zich altijd op voorkeursbehandelingen mogen en kunnen beroepen.
En dat gun ik ze niet. Gek, hè?


18 reacties

pepe · 28 mei 2006 op 09:38

Het is van de zotte ja!

In dit land zijn te veel regels en wetten, nog even en we moeten een vergunning aanvragen om ons voort te planten. Het is een raar land aan het worden, voor eerlijke mensen zeker.

tontheunis · 28 mei 2006 op 10:49

Persoonlijk zit ik al sinds jaar en dag te wachten op de opening van het journaal van acht uur met Noralie Beyer.

Tatadaaaaa tatadaaaaa ‘Het acht uur journaal. Met Noralie Beyer…

“Goedenavond. Copuleren wordt belastbaar. Dat wil minister Zalm, zo bleek vanmidddag aan het eind van het kabinetsberaad. Naar alle waarschijnlijk zal vanaf januari 2008 begonnen worden met de registratie van de algemene geslachtsgemeenschap in ons land. Vooralsnog zal aan alle Nederlanders worden verzocht hun quotum handmatig bij te houden. Medio 2010 hoopt de minister met een door de Belastingdienst ontwikkeld automatiseringssysteem te komen ter vereenvoudiging van de aangifte…”

Na de ‘Spermarace’ van Arnie Oerlemans lijkt niets me meer ondenkbaar…

Mosje · 28 mei 2006 op 11:42

Lijkt me een strak plan Ton. Met name in Almere wordt veel te veel gecopuleerd. We zetten die mensen daar op een quotum (1 keer per week of zo), en in tegenstelling tot het melkquotum maken we het niet overdraagbaar.
Dat moet de groei van Almere toch kunnen stuiten, niet dan?

tontheunis · 28 mei 2006 op 15:11

Met uw welnemen, doctorandus van wonderbaarlijk allooi…
Om welke reden zou het copulatieve kwantum in met name Almere aan banden moeten worden gelegd? Vooralsnog geldt dat alle ellende die men kan bedenken tot ons komt over de Hollandse en Stichtse brug. Elke wanstaltige maatregel, bedacht om het ons als bewoners van het nieuwe land moeilijk tot onmogelijk te maken om fluitend door het leven hellewaarts te schrijden, komt zo ongeveer wel uit Den Haag of Amsterdam.

Het ware beter dat wij op een zekere dag de bruggen met donderend geraas in de lucht zouden laten vliegen, ons Flevoland zouden uitroepen tot een onafhankelijke natie om er daarna vrolijk op los te wippen, te schommelen en te draaien, gelijk de konijnen die hier reeds met deze anarchistische actie begonnen zijn.

Het komt mij voor dat er een flink aantal bewindslieden is dat een fikse knoop in de pisbuis verdient of een kurk elders alvorens we (weer eens) met de vinger naar Almere gaan wijzen. Zucht…

Mup · 28 mei 2006 op 15:57

Zoals met het woord ‘bevallen’ alsof dat bevalt:-x , net zo min als de vergunningen,

Groet Mup.

WritersBlocq · 28 mei 2006 op 16:37

Goed geschreven Ton, zowel de column als je reacties!
Ehm, even denken… als we dus allemaal krijgen wat een paar mensen krijgen, dan krijgen we dus heel veel. Het lazarus, alle ziektes die we elkaar toe kunnen wensen door scheldwoorden, verblijfs- en parkeervergunningen, noem maar op. Het wordt te gek; Nederland verwordt tot 1 groot gesticht waar de stichter destijds niet ‘bien’ van wordt, als je het mij vraagt.

Mosje · 28 mei 2006 op 19:17

Uitkijken met wat je zegt Ton, anders trek ik mijn vinger uit dat gaatje in de Afsluitdijk, hoewel ik vermoed dat jij dat niet erg vindt: copulerend kopje onder gaan.

😛

tontheunis · 28 mei 2006 op 20:09

Mijn waarde vriend Mosje (want hoewel onze schrijfsels anders zouden kunnen doen vermoeden, houd ik de doctorandus hoog in het vaandel, op het gevaar af dat hij blauw aanloopt), wij Flevolanders horen het al. Het gevaar dreigt dus ook weer eens vanuit het noorden. Het is om die reden dat wij al sinds maanden bezig zijn met het ophogen van de dijken in de wetenschap dat de sinistere academicus elk moment de plug uit Lely’s meesterwerk gaat rukken. Kom maar op, zou ik zo zeggen. Ik ben een bekwaam rubberbootopblazer…

Mup, hier bevalt het wel maar een beetje vent gunt het zijn vrouw evenwel niet…

Wie, Bloq, de bijbel goed raadpleegt, weet dat de latere interpretatie door de verschillende religies nooit helemaal de bedoeling van de stichter van dit al geweest kan zijn…

Mosje · 28 mei 2006 op 20:18

Geachte heer Theunis, het opblazen van een rubberboot zal door de Almeriaanse autoriteiten ongetwijfeld beschouwd worden als een aanslag van terreur. Ik raad u derhalve aan eenvoudigweg de biezen te pakken.

Dees · 28 mei 2006 op 20:42

Ay, ik heb beeld van Wim Lex in Superman tenue. Nu het nog kwijt zien te raken 😮

tontheunis · 28 mei 2006 op 21:09

Geachte heer Mosje,
Ooit, decennia geleden, was alhier in de gemeente een reeds op leeftijd zijnde Noor, de heer Gundersen, die tot gemeenteraadslid was gekozen bij gebrek aan beter. Hij had er tijd voor, betekent dat, terwijl de overige Almeerders de dijken aan het ophogen waren ter bescherming tegen onverlaten als u die strijden voor de heropening van de Zuiderzee.
Welnu, deze Noor bleef het idee angstwekkend vinden dat hij op de bodem van de zee vertoefde en deed destijds het serieuze voorstel aan de raad dat elk Almeers gezin een van overheidswege verstrekte rubberboot zou krijgen om op zolder te leggen, voor het geval uw snode plannen werkelijk uitvoering zouden krijgen.

Ik beschouw onze botsende meningen over Almere dan ook als de nimmer aflatende controverse tussen opblazers en leeglopers.

Arvid Gundersen was een man met een vooruitziende blik…

pepe · 28 mei 2006 op 21:15

Die Arvid ;-)!!

Mos doet het trouwens heel goed op vochtige bodem, het groeit hier als een tierelier.

Ik zou A niet willen ruilen voor Z, dan liever in een bootje met Ton 😀
Op naar de Antillen waar Ton zijn nieuwe boek kan schrijven…
Ik weet wel een CX-ster die dat ook leuk zou vinden.

sally · 28 mei 2006 op 21:52

“Hoe komt toch het dat sommigen een streepje vóór hebben en anderen geen goed kunnen doen? Achter het proces van ‘gunnen en gegund worden’ gaat een hele wereld schuil. Een wereld van klikkende en botsende karakters, interpersoonlijke bankrekeningen en psychologische manipulatie.”

Het is altijd zo geweest en het zal ook nooit veranderen.

Er is maar één oplossing TT… Trouw met Beatrix.

Super weer wat van je te lezen Ton.
Een vertrouwd gevoel, dat je er weer bij bent.

groet
Sally

tontheunis · 28 mei 2006 op 22:52

Dierbare Sally…
Hier bloost een ouwe getrouwe, zullen we maar zeggen.

Een huwelijk met Beatrix heb ik overwogen, maar inmiddels is me duidelijk dat een liaison met één van haar jonge schoondochters al geen windeieren legt. Kijk, in mijn fantasie verloop dat dan ongeveer zo.
‘Gunst,’ zei de majesteit, verzoek jij om een gunst?
Weet dan dat wij wel wat verwachten.
Ook wij hebben van die gedachten,
dus doet u maar uw kunst…’

Alleen al het idee. Daar doe ik niets meer mee.

Dan klinkt het bootje van Pepe een stuk aantrekkelijker. 😉

TT

WritersBlocq · 28 mei 2006 op 23:44

[quote]Wie, Bloq, de bijbel goed raadpleegt, weet dat de latere interpretatie door de verschillende religies nooit helemaal de bedoeling van de stichter van dit al geweest kan zijn…[/quote]
Klopt, als een zwerend hart…
P.S.: de zee van verschil of, zo je wilt, c in als-’t-bessie-maar-‘n-naampie-heeft zit tussen de x en de v en onder de d en/of f 😉
C U 😀

Ma3anne · 29 mei 2006 op 08:31

Zou het kunnen zijn, dat ze die vergunning hebben gekregen omdat hun moeder beschermvrouwe van het Rode Kruis is? Wellicht dat ze goed zijn in pleisters plakken, drukverbandjes aanleggen, of mond-op-mond-beademing, wat ze spelenderwijs van hun mams hebben meegekregen?
Anders zou ik het ook niet weten hoor.

tontheunis · 29 mei 2006 op 09:06

[quote]pleisters plakken, drukverbandjes aanleggen, of mond-op-mond-beademing[/quote]

Eerder in het zout in de wonde wrijven van allen die meer tijd in Amsterdam kwijt zijn aan het vinden van een parkeerplaats dan aan het invulen van hun belastingformulier, de pil vergulden voor de wijkverpleegkundigen die steeds ettelijke maanden moeten wachten op dezelfde vergunning en niet zonder kunnen, het zachte helen dat stinkende wonden op het blazoen van ons land laten waar een ieder voor de wet gelijk is met een ander maar zij nou net iets meer gelijk dan de rest…

KawaSutra · 31 mei 2006 op 00:21

Even de knuppel in het hoenderhok, als het nog mag.
Als deze gekunstelde oplossing een besparing oplevert t.a.v. bodyguards e.d. dan vind ik het nog te pruimen. Als het en-en is dan vind ik het idd. onacceptabel.
Leuk dat je het oude nest weer gevonden hebt Ton. En de reacties zijn idd. ook aangenaam leesvoer.

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder