Van verkiezingen als het soort dat de laatste tijd weer opgang doet heb ik niet zo’n hoge pet op. Verkiezingen via de televisie bedoel ik. De waarde van de stemmingen acht ik nul komma nul. Hoe kan het anders dat een figuur als Pim Fortuyn uit de bus komt bij de verkiezing van de Grootste Nederlander aller tijden. Allicht, ik ontken het niet, Pim Fortuyn heeft zijn stempel gedrukt op de politieke geschiedenis van de laatste tijd. Van laat ik zeggen vijf jaar. Eerst als degene die het allemaal beter wist, anders aan zou pakken, er voor zou zorgen dat het er in dit landje beter naar toe zou gaan dan onder het bewind van “conservatieve”regeringen, of ze nu rechts of links getint waren, verwacht mocht worden.

Enkele kogels verstoorden de droom van hen die het helemaal zagen zitten met Pim. En dat waren er nogal wat. Dat zijn “erfgenamen” in de LPF het niet voor elkaar kregen waar te maken wat Pim allemaal te berde had gebracht is niet zo verwonderlijk. Politiek is ook een vak. Een aantal goedwillenden, ook wel belust op eigen roem en, hoe toepasselijk, materieel fortuin, had meer moeite met het in het gareel houden van elkaar en kwam aan de politieke vernieuwing helemaal niet toe. Er was voortdurend heibel in de tent en door al dat gerollebol zakte het vertrouwen bij de LPF-stemmers zienderogen. En zo ontstond de “mythe Pim Fortuyn”. Hij zou het hebben gemaakt ! Maar één man met een aantal partijsecondanten zou niet de gevestige politieke verhoudingen kunnen doorbreken. Voor zijn volgelingen was het echter de man “die dat wel eens eventjes zou hebben gedaan”. Nu bruut geweld dat heeft belet worden deze mensen alleen nog maar gesterkt in hun opvatting. En zie daar: opnieuw is er de kans Pim voor het voetlicht te brengen, te verheerlijken: hij is de grootste Nederlander aller tijden! Zonder die kogels zou hij het niet geworden zijn, want het niet waar kunnen maken van zijn beloftes had zijn aanzien danig doen slinken. Een grote eer voor een dode Pim? Zou een andere grootste Nederlander en een levende Pim hem persoonlijk niet veel dierbaarder zijn geweest ?.

Ik vind trouwens het kiezen van een grootste Nederlander, wie ook aan de top komt, grote flauwekul. En dan nog al liefst “aller tijden”. Gekozen door het beeldbuisvolk van nu. Werkelijk grote namen uit een verder verleden, behorend tot de “top tien”, leggen het af tegen broekjes van nu. Alle genoemden, of het er nu 10, 100 of 1000 zijn, zullen op hun gebied wel boven de middelmaat uitsteken .Maar mag je”appels met peren” vergelijken ? Kan je zeeslagen vergelijken met gescoorde doelpunten ? Nee toch!

Ergens las ik dat de grootste Nederlander aller tijden “de reus van Rotterdam” moet zijn geweest. Die dat beweerde vatte het letterlijk op. Voor mij is hij de enige die het bij het rechte eind heeft !

En de televisiemakers ? Die beraden zich zeker weer al op nieuwe programma’s die wedijveren in onbenulligheid. Zouden we daar eens de “grootste” van mogen kiezen ? Dan doe ik mee !!!!!


4 reacties

Raindog · 18 november 2004 op 13:30

Ik ben het voor een erg groot deel met je eens. Enkele opmerkingen en een vraag.

Pim Fortuyn had van mij niet de grootste nederlander hoeven worden. De verkiezing an sich vind ik al vrij zinloos. Wel erger ik me mateloos aan hoe Fortuyn nu in feite voor de tweede maal vermoord wordt.

Dick Pels (nota bene) beschreef twee weken geleden in Trouw een interessante complottheorie over dat en hoe de KRO alles in het werk stelde om Fortuyn maar niet te laten winnen. Nu ik achteraf het bullshit verhaal over de stemtechniek tot me neem, moet ik hem tot mijn ontzetting achteraf gelijk geven vrees ik.

Of Fortuyn daadwerkelijk oplossingen had te bieden is natuurlijk altijd nog de vraag en zal dat nu ook altijd blijven. Wel moet gezegd worden dat Fortuyn niet vanaf, zeg, 2000 maar reeds vanaf de begin jaren negentig exact de vinger op de zere plek wist te leggen. Alleen was die boodschap toen nog niet gewenst in paarse polderoren. Toen was er nog een algehele ‘consensus’, jawel, dat dat soort geluiden simpelweg genegeerd en weggehoond konden worden. Wat mijn punt is, is dit: Fortuyn zijn invloed of het Fortuyn-effect kan nog wel eens groter blijken te zijn geweest wanneer we er over, tien, twintig of vijftig jaar op terugkijken. Met die factor houdt niemand rekening en dat verbaast me. Alsof er geen verband zou bestaan tussen slecht integratiebeleid, sociale problemen, vraagstukken in grote steden, politiek, de moord op Fortuyn tot en met de moord op Van Gogh aan toe.

En inderdaad kom je wat mij betreft dan ook om die reden op een uitspraak zoals ik Thomas von der Dunk gisteren hoorde doen.

Alles bijmekaar alweer een erg goede reden om de publieke omroepen af te schaffen. Schaf alsjeblieft die publieke omroep af!

Dan mijn vraag, het zal misschien wel een niet al te slimme zijn, maar wie in vredesnaam is ‘de reus van Rotterdam’? Of wordt daar de stad zelf mee bedoeld? Dan snap ik het namelijk.

Floor Janse · 18 november 2004 op 17:02

Het lijkt me gewenst, gezien de eerste reactie, nog even toe te lichten dat de bedoelde “reus van Rotterdam” een gewone inwoner uit die stad was, die nogal flink uit de kluiten was gewassen. Naar mijn herinnering was hij rond de 2,40 meter, ook fors in de breedte. Op de kade waar de Spido-boten aanmeerden was hij in de zestiger jaren een figuur waarmede je, tegen fooi uiteraard, samen op de foto mocht. Hij zal wellicht niet met zijn uiterlijk ingenomen zijn geweest, maar doe daar maar eens wat aan. Buitenbeentjes zijn vaak meer zielig dan te benijden!!!!

Floor Janse · 18 november 2004 op 17:19

De publieke omroepen afschaffen ? Voor mij liefst
niet!!! Wat dan zou resten zijn alleen de “commerciëlen” en dat zou niet van de regen in de drup zijn, maar van de regen in een stortbui. In een programma van een uur 2 reclame-onderbrekingen van 5 à 10 minuten zou dan wellicht oplopen tot 50 % van de zendtijd. Mijn zoon, “sabaticallend” in Brazilie, reageerde op de opmerking met letterlijk de volgende tekst:
Geloof me, Nederlandse TV is nog een zegen vergeleken met de TV hier.”
Terwijl hij ook niet overloopt van enthousiasme voor de nederlandse omroep, publiek + commerciélen

Raindog · 18 november 2004 op 18:11

Beste Floor,

Dankjewel voor de toelichting bij ‘de reus van Rotterdam’. Ik kende het verhaal gek genoeg helemaal niet maar misschien heeft dat iets met leeftijd te maken. In de jaren zestig was ik namelijk nog vloeibaar zoals dat heet. Ik betreur de man zijn lot met terugwerkende kracht geloof ik. Was er toen eigenlijk al zoiets als een NBA? Anders had hij op de boot naar de VS kunnen stappen ;-).

Ten aanzien van het afschaffen van de publieke omroepen, waar ik zo langzamerhand een hartstochtelijk voorstander van ben, enige verduidelijking van mijn kant. Ik ben een erg groot voorstander van het Britse model: hoge kwaliteit met meer dan voldoende verscheidenheid maar juist zonder de zeer kromme en oneigenlijke competitie met de kijkcijfers en dus de commerciëlen. Let wel; ik heb in principe geen problemen met commerciële zenders. Bij de Britse variant is het ieders keus of hij/zij commercieel wil kijken. Dat verschil is hier grotendeels verwaarloosbaar geworden op een paar positieve uitzonderingen zoals bijvoorbeeld de VPRO of NPS na.

PS: Als je in Brazilië zit, waarom zou je dan nog tv willen kijken trouwens… 😉

Geef een reactie

Avatar plaatshouder