Met de kennis van nu…

De laatste tijd hoor en lees je telkenmale “met de kennis van nu” om aan te geven hoe verkeerd er in het verleden is gehandeld (of nagelaten) bij allerlei beslissingen op politiek of economisch vlak. De behandeling van het rapport van de Commissie Davids handelende over het doen en laten bij de deelname aan de militaire missie in Irak, zo’n jaar of acht geleden, bracht zoveel tumult teweeg in Haagse vergaderzalen, het “torentje”, televisierubrieken en krantenpagina’s dat alleen die “kennis-van-nu-constructie” uitweg, jawel met bloed zweet en tranen, uit de impasse bood. En geldt in feite ook niet hetzelfde voor het gedoe over de beleggingen van spaargelden van particulieren en reserves van gemeenten en provincies bij de IJslandse bank ?

Misdaad(?)verslaggever

Vooropgesteld: Ik ben voor handhaving van regels die op rechtmatige wijze tot stand zijn gekomen. Ook voor verkeersregels en daarom ook naleving van de maximumsnelheden. Ik vind het terecht dat daar op wordt gelet en vraag me regelmatig af “ben ik nu gek of zijn die anderen dat” wanneer hele ritsen anderen met grote vaart voorbijflitsen terwijl ik me aan de regels houd.

Griep

Eén dezer dagen ben ik om mijn griepprik geweest. De “gewone” griep dan wel te verstaan. De prikken voor de Mexicaanse griep volgen over een paar weken. Ik kan mij niet herinneren ooit echte griep te hebben gehad. Een verkoudheidje en snotteren wordt al gauw met “griepje”aangeduid, maar voor “echte”griep is toch koorts nodig. Boven de 38° C. las ik pas.

Ontpolderen

Polders ontstaan wanneer aangeslibd land wordt omsloten door een dam of dijk en het water wordt weggepomt. Een groot deel van Zeeland is zo op de zee “veroverd”. Je hoeft maar op een heel oude kaart van Zeeland te kijken om te zien hoeveel “nieuw land”’ er op die manier is bijgekomen. Met veel inspanning, dat wel. Lichamelijk zowel als financieel. Karakteristiek zijn de beelden van noeste dijkwerkers die bijna alleen met eigen lichaamskracht aan de slag waren. Zo ontstonden de vele vruchtbare akkers met de variëteit aan agrarische producten die welvaart en werk brachten voor velen in het gewest.

Zwaar werk

In het gekrakeel over de verhoging van de aow-leeftijd naar 67 jaar valt regelmatig de term “zwaar werk”. Wat is dat, zwaar werk? Als voorbeelden wordt al gauw de stratenmaker genoemd. Die moet steeds maar met stenen en betonbanden werken en dan nog vaak op zijn knieën ook ! Andere voorbeelden ? Bouwvakkers, brandweerlieden, havenarbeiders, vuilophalers en vul maar aan wat je verder nog hebt gehoord. Verplegend personeel wordt daar ook onder gerekend, zeker wanneer dat veel te maken heeft met bedlegerige patiënten.