Met de kennis van nu…

De laatste tijd hoor en lees je telkenmale “met de kennis van nu” om aan te geven hoe verkeerd er in het verleden is gehandeld (of nagelaten) bij allerlei beslissingen op politiek of economisch vlak. De behandeling van het rapport van de Commissie Davids handelende over het doen en laten bij de deelname aan de militaire missie in Irak, zo’n jaar of acht geleden, bracht zoveel tumult teweeg in Haagse vergaderzalen, het “torentje”, televisierubrieken en krantenpagina’s dat alleen die “kennis-van-nu-constructie” uitweg, jawel met bloed zweet en tranen, uit de impasse bood. En geldt in feite ook niet hetzelfde voor het gedoe over de beleggingen van spaargelden van particulieren en reserves van gemeenten en provincies bij de IJslandse bank ?

Misdaad(?)verslaggever

Vooropgesteld: Ik ben voor handhaving van regels die op rechtmatige wijze tot stand zijn gekomen. Ook voor verkeersregels en daarom ook naleving van de maximumsnelheden. Ik vind het terecht dat daar op wordt gelet en vraag me regelmatig af “ben ik nu gek of zijn die anderen dat” wanneer hele ritsen anderen met grote vaart voorbijflitsen terwijl ik me aan de regels houd.

Griep

Eén dezer dagen ben ik om mijn griepprik geweest. De “gewone” griep dan wel te verstaan. De prikken voor de Mexicaanse griep volgen over een paar weken. Ik kan mij niet herinneren ooit echte griep te hebben gehad. Een verkoudheidje en snotteren wordt al gauw met “griepje”aangeduid, maar voor “echte”griep is toch koorts nodig. Boven de 38° C. las ik pas.

Ontpolderen

Polders ontstaan wanneer aangeslibd land wordt omsloten door een dam of dijk en het water wordt weggepomt. Een groot deel van Zeeland is zo op de zee “veroverd”. Je hoeft maar op een heel oude kaart van Zeeland te kijken om te zien hoeveel “nieuw land”’ er op die manier is bijgekomen. Met veel inspanning, dat wel. Lichamelijk zowel als financieel. Karakteristiek zijn de beelden van noeste dijkwerkers die bijna alleen met eigen lichaamskracht aan de slag waren. Zo ontstonden de vele vruchtbare akkers met de variëteit aan agrarische producten die welvaart en werk brachten voor velen in het gewest.

Zwaar werk

In het gekrakeel over de verhoging van de aow-leeftijd naar 67 jaar valt regelmatig de term “zwaar werk”. Wat is dat, zwaar werk? Als voorbeelden wordt al gauw de stratenmaker genoemd. Die moet steeds maar met stenen en betonbanden werken en dan nog vaak op zijn knieën ook ! Andere voorbeelden ? Bouwvakkers, brandweerlieden, havenarbeiders, vuilophalers en vul maar aan wat je verder nog hebt gehoord. Verplegend personeel wordt daar ook onder gerekend, zeker wanneer dat veel te maken heeft met bedlegerige patiënten.

Dagelijks brood……..

Wandelend over het fietspad wordt ik ingehaald door twee fietsers. Scholieren lijkt me. De rugzak stevig waar je een rugzak verwacht. Iets verderop stoppen ze. De één ontfermt zich over de rugzak van de ander: hij haalt er wat uit en mept het in de berm. Mijn vermoeden wordt bewaarheid als ik op die plek kom: een bundeltje boterhammen, keurig verpakt in een boterhamzakje. Met beleg zoals wij dat kennen: kaas, worst… Ze nemen niet de moeite het zakje er af te doen, zodat vogels of bermgedierte er nog wat aan hebben.

Het witte paard

Had u dat nu ook toen de vorige maand die friese paarden op dat natte stukje friese bodem door de natuur waren bijeen gedreven en wij er allen met grote regelmaat van op de hoogte werden gehouden hoe het die edele viervoeters verging ? De journaals en rubrieken begonnen er hun uitzending mee of besteedden er ruime aandacht aan. En het greep de burger aan: dit was ongewoon, dit was bijzonder, zoiets kun je niet bedenken, dat doet de natuur zelf. Alle vervelend nieuws, waarmede de nieuwsuitzendingen doorgaans overladen zijn, hadden er nu een item bij dat óók vervelend was.

Kees is zwanger…

Ik denk dat het je alleen op de markt nog zal gebeuren. Je koopt groente en fruit voor verschillende dagen, want er is niet elke dag een warenmarkt. Kropje sla, zakje appels, een “stoplicht” paprika, struikje groen voor de versiering van de worteltjes, en een trosje bananen. En de verkoopmevrouw krabbelt na elk onderdeel de prijs op een blocnootje (of is het “blocnotetje”?.) “Dat is het mevrouw?” Je knikt bevestigend en de raderen beginnen te draaien. “€ 8,40 mevrouw”. Je betaalt en krijgt het frommelpapiertje in je handen gedrukt.

Een Salomons oordeel ?

Voetbal betekent voor veel mensen veel. Hééél veel zelfs. Bij een rangorde van gespreksonderwerpen op verjaardagen, in de stamkroegen, in de media, overal “scoort” (om terzake te blijven) voetbal goed.Waarom wordt en zo nadrukkelijk over Talpa gepraat (of moet ik zeggen geklaagd) ? Juist ja, omdat het over voetbal gaat en ieder daar zijn mening over heeft.

Militaire missie

Waarom wordt iemand beroepsmilitair ? Je mag aannemen dat het om een weloverwogen keus gaat. Dat over de voor- en nadelen goed is nagedacht. Je weet dat het gaat om een militair beroep. Een “vak” waarbij het er in het uiterste geval op aan komt wat mij als dienstplichtig burger destijds al vroeg in de opleiding werd voorgehouden: of je als eerste de trekker over kunt halen.

Een “iengsteboer”

Een teken van onze welvaart is het aantal paarden dat ons landje mag bevolken. En op het platteland (uit steden heb ik geen ervaring) straten, wandel- en voetpaden mag bevuilen. Het aantal “paardenbakken” (voor onbekenden: een paardenbak is een afgebakend stukje terrein, meestal bij een boerderij(tje) waar met paarden geoefend wordt op de diverse disciplines van de rijkunst) stijgt bij wijze van spreken “met de dag”.

Grootspraak ?

Wat wil een krantenbericht van enkele dagen geleden ons doen geloven ? Dat Vlamingen gemiddeld drie tot vier keer minder seksuele partners hebben dan Nederlanders. Zij beperken zich tot één of twee personen. De gemiddelde Nederlander heeft met zes tot acht personen het bed gedeeld. De krantenvullers baseren zich daarbij op de uitkomsten van een onderzoek van de Vrije Universiteit van Brussel. Een “theoretisch” onderzoek neem ik aan. Wij worden er niet over voorgelicht op welke sexe dit slaat, of geldt voor mannen en vrouwen dezelfde uitkomst ?