De laatste tijd hoor en lees je telkenmale “met de kennis van nu” om aan te geven hoe verkeerd er in het verleden is gehandeld (of nagelaten) bij allerlei beslissingen op politiek of economisch vlak. De behandeling van het rapport van de Commissie Davids handelende over het doen en laten bij de deelname aan de militaire missie in Irak, zo’n jaar of acht geleden, bracht zoveel tumult teweeg in Haagse vergaderzalen, het “torentje”, televisierubrieken en krantenpagina’s dat alleen die “kennis-van-nu-constructie” uitweg, jawel met bloed zweet en tranen, uit de impasse bood. En geldt in feite ook niet hetzelfde voor het gedoe over de beleggingen van spaargelden van particulieren en reserves van gemeenten en provincies bij de IJslandse bank ? Is dat wel zo eerlijk om achteraf te zeggen dat beslissingen uit het verleden twijfelachtig of onjuist waren ? Bij de overwegingen van nu worden feiten en omstandigheden aangedragen die er “toen” niet waren of heel anders lagen! Degenen die “toen” aan het roer stonden moesten wel tot een beslissing komen en deden dat ook. Dat er dingen anders zijn uitgepakt wordt later gebruikt als stok om mee te slaan, om een trap na te geven.
Het is zeer wel mogelijk dat de beslissers van “toen”, de feiten van “nu” kennende, eerlijk en oprecht menen dat het “toen” anders had gekund of wellicht gemoeten. Naast degenen die hen dit verwijten zijn er ook tallozen die hen moreel steunen. Voor beslissingen die destijds op voor de meerderheid acceptabele gronden werden genomen.

In Irak heerste Sadam Hoessein. Op wrede wijze, dat staat volgens mij niet ter discussie. Door zijn toedoen werden nog voor de het militaire ingrijpen in Irak naar schatting 200.000 Koerden vermoord door middel van conventionele en chemische wapens. Het vermoeden bestond dat hij beschikte over massavernietigingswapens. Aan wapeninspecties werkte hij niet mee. Helaas voor Bush en de slaafs volgende Blair –ja ook onze eigen JP hoort daar wellicht bij – werden de bewijzen daarvoor nooit gevonden. Dat neemt niet weg dat door dat militair ingrijpen het land “toch maar mooi” van tiran SH werd verlost. Dat het daarna in dat land nog lang geen eldorado is doet daar niet van af ! Ook daarom is, “met de kennis van nu”, het militair ingrijpen van destijds juist te achten. Of anders gezegd: “met de kennis van toen” was de genomen beslissing niet zodanig verkeerd dat het de hoog opgelopen spanningen van de laatste tijd zou rechtvaardigen.

Het zou toch ook overdreven zijn indien acht jaar na dato een Nederlands kabinet zijn biezen zou moeten pakken om een militair conflict waar het land niet daadwerkelijk aan deelnam. En dat terwijl er zoveel vraagstukken eisen dat er daadwerkelijk geregeerd wordt en beslissingen worden genomen.

Wat zich tot de oppositie van het huidige kabinet rekent grijpt – daar is het oppositie voor – elke gelegenheid aan de regering in het diskrediet te brengen. Zij willen niets liever dan zo gauw mogelijk naar de stembus voor vervroegde verkiezingen! Of dit hen het zo vurig verlangde gewin zal brengen ?
Ik mag wel zeggen: “Met de kennis van nu” twijfel ik daar zeer aan…..

Categorieën: Politiek

5 reacties

joopvanpoll · 14 februari 2010 op 08:34

De militaire missie in Irak was een false flag operation volgens mij. De haast en gretigheid waarmee hij is opgezet zie je nu weer terugkeren in de “aanpak” van bodemschattenland Iran.
En omdat we niet meer uitsluitend de Katholieke Illustratie lezen vandaag de dag, zien we dingen en lezen we dingen die 911-achtige stofwolken doen opwaaien. Sommige zelfgenoegzame heren moeten daar aan wennen. Vandaag fout en vroeger goed, is niet meer goed genoeg. Zeker niet als het verschil tussen vandaag en vroeger maar een paar onnozele jaren is. Kom nou! Er is maar één aarde en die is er voor het hele clubje van 6,3 miljard. Zonder Ray-ban vrees ik.
Joop.

DACS1973 · 14 februari 2010 op 10:40

De tweede zin is met al die tussenzinnen heel moeilijk te volgen. Ik moest er drie keer overheen om in me op te kunnen nemen wat er nou stond. Het is al zo lastig om teksten op deze website te lezen, omdat de bladspiegel veel te breed is, maar dergelijke zinnen maken het er niet makkelijker op.

Verder denk ik dat deze column effectiever wordt als je hem inkort. De informatie schrapt die we allemaal al zo vaak tot ons hebben genomen. Bijvoorbeeld het eerste deel van de derde alinea: dat Hussein een rotzak was en de VN-resoluties aan zijn laars lapte, dat weten we al.

Bramos · 14 februari 2010 op 14:10

Te kort door de bocht. De koeren zijn vermoord tijdens zijn Al-Anfal campagne. De chemische wapens die hij tegen de Koerden en Iraniers inzette werden jarenlang geleverd door de VS. Saddam kreeg de vrije hand omdat hij optrad tegen Iran. Saddam was altijd een grote bondgenoot van de VS tot de de Golfoorlog uitbrak. Daarna besloot hij geen dollars te accepteren voor zijn olievaten, toen is het mis gegaan. Natuurlijk is het Davids rapport een lachertje, maar niet meer dan de rechtvaardigingsgronden voor de Irak-oorlog.

Emiliever · 14 februari 2010 op 20:31

Wat een prachtige, goed geschreven column. Je legt op uiterst trefzekere wijze de vinger op de zere plek, namelijk die van een oppositie die alles aangrijpt om verwarring te zaaien waar ze zelf beter van hoopt te worden. Deze column is duidelijk al geschreven voor de blunder van Bos over de NAVO-brief. Het is een prima illustratie voor de verregaande smeerpoetserij in Den Haag. Het mag duidelijkd zijn dat ik de kritiek van mijn voorgangers absoluut niet deel. Mijn complimenten!

Mien · 16 februari 2010 op 14:06

Wordt er niet altijd achteraf geschiedenis geschreven. Dat betekent dus extra oppassen in het heden om in de toekomst verzekerd te zijn van veel pluche en juiste analen.

Mien (politiek met frisse wind stinkt ook)

Geef een antwoord