Op 28 April 2018 wordt een periode Afgesloten wAArin wij, Ambilicious Uitgever en ondergetekende, intensief hebben sAmengewerkt en ons eerste project met de wereld kAn worden gedeeld. Die dAg om drie uur in de middAg lAnceren wij gezAmenlijk ‘de zAligen’, in de Bibliotheek in Enschede. Het is niet mijn debuut, mAAr wel het boek wAArAAn met zoveel wederzijdse liefde en respect is gewerkt dAt ik het veilig los kAn lAten. Ik ken het gevoel: het mAnuscript is klAAr, de spellingcontrole zwijgt eindelijk en de drukker stAAt pArAAt. Ik weet ook Als geen Ander dAt elke pAginA, AlineA en zin, ieder woord en lemmA AAn kwAliteit wint nA een nAchtje in de lA of op de stilstAAnde hArde schijf. Een extrA pAAr kritische ogen en ogenblikken voegen de wAArde vAn tijd toe AAn iedere creAtie. ‘de zAligen’ is een fAntAsieverhAAl wAArin een schrijver vlucht voor zijn lezers en in een groep wetenschAppers en vrijdenkers terecht komt die de geheimen vAn de universele hArmonie probeert te ontrAfelen. Tegelijkertijd zoeken de genAdeloze en nietsontziende ‘SoulmAtes’ nAAr de sleutel vAn het eeuwige leven. SAgen en verhAlen brengen de verschillende werelden en tijden bij elkAAr. Een treffen is onontkoombAAr, net Als de finAle slAg op leven, dood of zAligheid. De LAge LAnden vormen het decor voor intrigerende vrAAgstukken, bijzondere personAges en bloedstollende spAnning. En wie Antwoord zoekt op de vrAAg wAArom de ‘A’ steeds een hoofdletter vormt, komt niet bedrogen uit. Of toch wel? Alles is immers elders! Ik heb er veel zin in. ZAlig!

28 April 2018  #BinnenDoorDenker

Categorieën: Algemeen

Robert

Robert Beernink auteur van verhalen, #BinnenDoorDenkers en lichtgedichten. Zijn motto: elk verhaal is waar, elke waarheid slechts geloof.

10 reacties

Karen.2.0 · 29 april 2018 op 10:02

Lijkt me een heel spannend proces. Heel benieuwd naar je boek Was het leuk gisteren?! Vertel! Hoop wel dat de A’s in je boek alleen waar nodig groot zijn anders wordt het een hele kluif 😉 😀

  Robert · 29 april 2018 op 17:52

  Was een bijzondere midday. Veel belangstelling en een plezierig samenzijn. Veel vragen overt de A en andere mysteries. De letters in het boek zijn zoals ze horen te zijn. Meestal….

Mien · 29 april 2018 op 15:44

A gAme of hones zoals ik het lees. Succes met de publicAtie.

Arta · 29 april 2018 op 23:56

Robert, ik had er superstaat bij geweest, maar werd verhinderd door een kind dat naar de Eerste hulp moest…
Waar is het boek te koop? Ik wil dolgraag een exemplaar!
Heel veel succes met jouw newborn!?

  Robert · 30 april 2018 op 10:39

  Hoi Arta – alle begrip, uiteraard en dank voor je goede wensen. Als je in mijn webshop bestelt (met beveiligde kassa), dan stuur ik je een gesigneerd exemplaar, als je dat wilt dan ;-): daar kun je ook de trailer bekijken!
  htpps;//www.robertbeernink.nl

Mien · 30 april 2018 op 00:14

Arta, bij de Bruna of Bol.com, met het zalige ISBN 9789492551306. ?
https://www.bruna.nl/boeken/de-zaligen-9789492551306

  Karen.2.0 · 30 april 2018 op 00:33

  Rob, ik wil (graag) een gesigneerd exemplaar, gewoon bestellen via de webshop? Zo ja, doe ik als ik terug ben (anders heeft de buuf ‘m al gelezen en ik lees graag ‘vers’ :-; )

Geef een reactie

Avatar plaatshouder