Even met het Nederlands Bijbelgenootschap gebeld: “Goedemorgen, Oplopers hier. Voorzitter Van de Graaf aanwezig?” Of ik een momentje had, vroeg de telefoniste, want de heer Van de Graaf was even de binnengekomen contributie te tellen. Na enige tijd kreeg ik Henk van de Graaf aan de lijn, en ik kwam ter zake. “Hoe verzin je het, om in de gemeente Asten opeens gratis jullie glossy ‘Hemel’ huis aan huis te verspreiden?” Van de Graaf legde mij uit, dat hij daarmee de bewoners van het door de kredietcrisis zo zwaar getroffen dorp een hart onder de riem wilde steken… Zelf vond ik dat een belachelijke actie, dus ik beet hem toe: “Schei toch uit met die zieltjeswinnerij van jullie. In plaats van een of ander religieus flauwekulblad had je beter ‘Tips voor de Smalle Beurs’ kunnen uitdelen, een buitengewoon fraaie brochure van het Budgetinstituut Voor Arme Mensen. Dáár hebben ze wat aan, in dat bijna failliete dorp.” Helaas had Bijbelgenootschap-Henkie geen tijd om de discussie over het verschil tussen ordinaire zieltjeswinnerij en échte steun verder te voeren. Hij moest de SGP nog bellen, want die hadden zijn steun hard nodig in de strijd tegen Allah, vond ‘ie.

Ach ja, die SGP. U weet wel, die partij van Vrouwen Achter Het Aanrecht en Uitsluitend Meisjes Met Een Rok Aan Komen In De Hemel. Ze vinden dat ze zich nu met de ambtseed moeten bemoeien.
Voordat ze aan de slag gaan moeten ambtenaren zoals politiemensen verklaren dat ze hun werk op een integere manier zullen verrichten. Dat kan op twee manieren. Ze kunnen zeggen: “Dat beloof ik.” Maar ze kunnen ook iets zeggen in de trant van “Zo waarlijk helpe mij God.” Prima. Dan heb je als kersverse ambtenaar wel een probleempje als je denkt dat onze Heilige Vader niet God heet, maar Allah… Bij de politie van Midden Holland hebben ze daar een oplossing voor bedacht. Daar mag bij de ambtseed niet alleen verwijzen naar God, maar ook naar Allah. Prima. Het gaat er tenslotte om dat je belooft dat je je werk fatsoenlijk zult uitoefenen. En als je daarbij dan ook nog de naam van God wilt noemen, of die van Allah, dan is daar niets op tegen, dunkt me. Maar het noemen van God toejuichen, en het noemen van Allah willen verbieden? Dan ben je als politicus niet goed snik. Toch is dat precies wat de SGP in de Tweede kamer bepleit. Een verbod op het noemen van Allah bij het afleggen van de Ambtseed. Schandelijk. Ik wil leven in een land met godsdienstvrijheid. En dat gun ik iedere atheïst, Christen, Moslim of wie dan ook. Zolang anderen er maar geen last van hebben, vind ik alles best. Dus geen rotzooi van een ritueel geslachte geit op de stoep, en geen verplichte winkelsluiting op zondag. Maar de godsdienstwaanzinnigen SGP in de Tweede Kamer zijn het toppunt van onverdraagzaamheid. Die denken dat alleen hún God bestaat. Om je dood te schamen.

Er wordt sowieso heel wat afgeschaamd in de Kamer. Met z’n allen weten ze gewoon niet waar ze het zoeken moeten. Met afgewend hoofd schuifelen de geachte afgevaardigden door de gangen. Want ze staan weer eens met z’n allen voor schut. Met hartelijke dank aan Hero Brinkman. Die uitgerangeerde voormalige Amsterdamse smeris beweerde in de Kamer dat leden van het kabinet met voorkennis hadden gehandeld, maar toen puntje bij paaltje kwam durfde de lafbek geen namen te noemen. Wat is er aan de hand: het kabinet heeft besloten dat Bonaire binnenkort een gewone Nederlandse gemeente wordt. Daardoor zal op dat eiland de prijs van grond en van huizen flink kunnen stijgen. Brinkman beweert nu dat sommige leden van het kabinet en hun familie voordat dit kabinetsbesluit openbaar werd gemaakt, snel huizen hebben gekocht op dat eiland, zodat ze aan de te verwachten prijsstijging goud geld konden verdienen. Maar namen wilde hij niet noemen. Daarmee brengt Brinkman het hele kabinet in diskrediet. Als hij zo’n zware beschuldiging uit, dan moet ‘ie ook man en paard noemen. Namen! Als Brinkman dat niet doet, dan is hij een vuile lafbek. Maar hoe het ook zij: als Brinkman gelijk heeft, en ministers of staatssecretarissen hebben gehandeld met voorkennis, dan kan het kabinet naar huis, en hebben we fijn weer verkiezingen. Maar als de beschuldiging van Brinkman niet blijkt te kloppen of hij volhardt in zijn weigering zijn beschuldigingen te staven, dan dienen de leden van het kabinet collectief aangifte te doen wegens laster. Brinkman hoort in dat geval niet in de Kamer, maar in de bak, waar hij als voormalig smeris sowieso mateloos populair zal zijn… Kan ‘ie zeepjes rapen in het washok, en verder in zijn cel naar zijn sneeuwende televisie van bedenkelijke kwaliteit kijken. Ik trek dan een lange neus in zijn richting, want Groningse bijstandstrekkers hebben veel beter beeld. Die schijnen recht te hebben op extra geld als hun tv het begeeft. De vergoeding is opgetrokken van 170 naar 450 euro, zodat de Noordelijke Tokkies tenminste wel een flatscreen kunnen kopen.

Nee, in Huize Oplopers staat niet zo’n luxe tv. Gewoon zo’n oude dikke. Maar ik zag op dat bakbeest wel een opvallend teletekstbericht. In ongeveer een op de drie middelbare scholen worden vuur-, slag- of stootwapens aangetroffen, en in cafés is dat veel minder vaak het geval. Even een briefje schrijven aan de leerplichtwet, want ik haal mijn dochter van school. In de kroeg is ze veiliger…


DriekOplopers

Driek Oplopers is het pseudoniem van veelschrijver Rikus Spithorst. Rikus is actief als voorzitter en woordvoerder van de Maatschappij Voor Beter OV en is hoofdredacteur bij stevigestukkies.nl

3 reacties

Mien · 28 oktober 2008 op 10:33

Naast staat, recht, kerk, glas, groenafval, rokers, tafel en bed stel ik ook voor om Nederland te scheiden.
In pakweg 17 miljoen stukjes.
Kan ieder lekker z’n eigen ding doen.
Kunnen we ook meteen ophouden met verzuilen, verkavelen, verafgoden, verpolitiseren, verambten, vereconomiseren, verdiscrimeneren, verloven, vertrouwen en verneuken.

Hij is weer scherp Driek … roept altijd op tot reactie …

Mien God 😆

Prlwytskovsky · 28 oktober 2008 op 19:18

[quote]Kan ‘ie zeepjes rapen in het washok[/quote]
wahahaaaaa ….. ja, en wat ze hem dan weer door de strot duwen. 😆
Maarrrr i have, ondanks de snedige en serieuze gedachte achter dit verhaal, weer very gelache.

klapdoos · 28 oktober 2008 op 19:33

Driek ik zou jou telefoonrekening wel eens willen zien, maar desalniettemindat ik heb weer heerlijk gelachen, scherp en heerlijk om te lezen…
groetjes van leny

Geef een reactie

Avatar plaatshouder