Ik ben boos. Nou is dat niet zo bijzonder. Dat ben ik wel vaker.
Zeker wanneer de dames en heren gezagdragers weer eens hun gedachten laten gaan over de ‘zorg’. Zonder oog te hebben voor de dagelijkse praktijk. Die praktijk komt ook nauwelijks boven water. Familieleden, verpleging; allemaal houden ze hun mond. Met als belangrijkste argument: beroepsgeheim of beschadiging van de familieband. Ja, ik ben echt boos, wanneer ik hoor dat een oudere mevrouw een borst is afgezet en de chirurg maar wat heeft aangeklooid. Want bij een bejaarde doet het uiterlijk er niet zo toe blijkbaar. Ik ben kwaad als ik hoor dat de dosering van een medicijn ongevraagd is verhoogd om iemand daarmee maar wat sneller uit het lijden te verlossen.
Zo kom je tenminste niet in aanvaring met wat voor protocol dan ook. Want protocols die zijn er wel. In overvloed.
En daarom wordt het verplegend personeel ook voortdurend op cursus gestuurd, want die moet wel
op de hoogte zijn, hoe het eigenlijk allemaal zou moeten. Het doet mij een beetje denken aan de bagagewagentjes vroeger op de stations. Hele rijen werden er gekoppeld, hoewel het personeel wist dat dit gebonden was aan een maximum. Pas als er een ongeluk gebeurde. Dan vloog er weer een bestuurder de laan uit. En… werd vrolijk verdergegaan op de oude toer.
Zo gaat het ook in de zorg. Een hele hoop geld gaat op aan de manager, wiens voornaamste taak het is, personeel voortdurend lastig te vallen met nieuwe protocollen.
Een gewoon bejaardenhuis bestaat al lang niet meer. Men moet behoorlijk wat mankeren om op de wachtlijst te komen. En bij een plotseling ongerief kan een instantie na diverse gesprekken met familie en kandidaat, nog wel eens plaatsen
bij KDO (Kortdurende opname). Als er maar voor gezorgd wordt dat men niet in het ziekenhuis belandt. Zelfs niet voor een onderzoek van twee dagen. Want na een dag is de plek al weer vergeven aan een nieuwe bewoner. Men mag dan hopen, dat er ergens anders nog plek is. Een paar gemeenten verderop. Want anders moet men het weer doen met familie- en thuiszorg.

En nu hadden de dames en heren politici weer het lumineuze idee om opa en oma te scheiden. Oma in verzorgingstehuis, en opa dan maar wegkwijnend thuis, na 50 jaar huwelijk. Oma klaagt niet, want die vindt de verpleegsters zo lief. Maar een gezond iemand ook nog in een verzorgingshuis erbij ? Ja dat kost wat ! En stel je voor, dat die wel zo mondig is, en de ellende in de openbaarheid gooit.
Dat kunnen we niet hebben. Want er gaan al zoveel beerputten open de laatste tijd.

[i]Ik schrijf dit stukje anoniem, hoewel ik er de pest aan heb. Ik doe het dan ook niet voor mezelf.
Maar om enige link naar familie en bekenden te voorkomen.
Want zij houden van de mensen waar ze voor zorgen en van hun beroep.
Zo is het met de vrijheid van meningsuiting gesteld.
Zoals Freek de Jonge het vroeger al eens verwoordde.
Geef gerust je mening. Er wordt direct geschoten.[/i]

Categorieën: Gezondheidszorg

6 reacties

Godspeed · 12 maart 2003 op 13:00

[quote]En nu hadden de dames en heren politici weer het lumineuze idee om opa en oma te scheiden. Oma in verzorgingstehuis, en opa dan maar wegkwijnend thuis, na 50 jaar huwelijk. Oma klaagt niet, want die vindt de verpleegsters zo lief. Maar een gezond iemand ook nog in een verzorgingshuis erbij ? Ja dat kost wat ! En stel je voor, dat die wel zo mondig is, en de ellende in de openbaarheid gooit.[/quote]

Wie moet dat eigenlijk allemaal betalen?

Als men na een werkzaam leven 45 jaar gewerkt hebt en 45 jaar premies hebt betaald, je dan samen AOW krijgt en evt. een pensioen en je dan eerst een 20 jaar van deze uitkering geniet, en daarna nog een 10 jaar of langer in het bejaardenhuis moet worden verzorgd.
Dan kan ik mij niet voorstellen dat die 45 jaar premie al deze kosten gedekt hebben.

Dan even terug rekenen, de mensen die nu 65 zijn en sinds hun 20. jaar werken, hebben daadwerkelijk 45 jaar betaald. Al die mensen die nu dus in de verzorgings tehuizen en bejaardenoorden zitten, profiteren nu van wat de jongeren van 65 hebben betaald.

En dan kun je je afvragen hoe de toekomst er zal uitzien. De medische wetenschap kan ons steeds langer in leven houden, en dat kost natuurlijk geld, wat er uiteindelijk niet meer is.

Ik heb zelf een opa en oma van 85+ in een bejaardenhuis zitten weg te dementeren.
4x per jaar denken we dat het is afgelopen, maar de medische wetenschap houdt ze op de been.
Dit alles op kosten van de staat.

We moeten dus niet te veel klagen, bij onze buren in Duitsland gaat het er iets anders aan toe.

Daar mogen de familieleden mee betalen als iemand in een verzorgingstehuis komt. Daarom wonen daar de opa en oma vaak bij de kinderen in huis. De hele woningbouw is in Duitsland is hier op aangepast.(zwei-familiën häuser)

Dit zal in de toekomst ook in Nederland gaan gebeuren, want ik kan me niet voorstellen dat met de vergrijzing van de bevolking die paar werkenden, nog de premies/belastingen kunnen betalen, zodat wij opa en oma in het bejaardenhuis/verzorgingstehuis kunnen dumpen.

Ik mag nog 27 jaar premies betalen, en ben bang dat er dan geen bejaardenhuizen meer zijn.

Kobus · 12 maart 2003 op 14:39

Jaren geleden heb ik eens een science-fiction film gezien. Ging over een land waar mensen op een bepaalde leeftijd verplicht uit het leven moesten stappen. Geen nut voor de economie, kostte te veel. (Dat er van de lijken smakelijke koekjes werden gemaakt doet er hier even niet terzake)
Ik vind dat je NOOIT financiele argumenten mag gebruiken als het om mensen gaat. Onder die noemer wordt gemoord, oorlog gevoerd, gediscrimineerd. En grenzen gesteld of oneigenlijke argumenten gebruikt om mensen maar niet te behandelen. (rokers, drinkers, leeftijd, enz)
Dat er van alles anders geregeld moet worden, daar wil ik best over nadenken.

En wat betreft woningbouw.
Die experimenten zijn er wel geweest, met z.g. kangeroewoningen. Twee woningen, een voor het gezin, en een aanbouw voor opa en/of oma. In eerste instantie een project voor allochtonen. In het verleden was het de gewoonte (net als bij ons trouwens) dat ouders na een werkzaam leven introkken bij de kinderen. Het project mislukte jammerlijk. Later heeft men nog eens een dergelijke opzet geprobeerd voor Nederlandse gezinnen. Ook dat werkte niet.

De essentie van wat anoniem schrijft is volgens mij, dat er een hele hoop misstanden zijn (ook op financieel gebied), ondanks regelgeving. Ik ken er ook genoeg.
Als je het toch over geld hebt : Een (huis)arts krijgt extra betaald voor de behandeling van terminale patienten, omdat er van uit wordt gegaan dat zij die mensen DAGELIJKS bezoeken.
Er zijn maar heel weinig artsen die dat doen.
Patienten in ziekenhuizen worden ‘sochtends naar huis gestuurd. Dan ontvangt het ziekenhuis n.l. twee keer hetzelfde bedrag. Een keer voor de vertrekkende patient, een keer voor de zieke die hetzelfde bed nog dezelfde dag weer inneemt.

Waar het om gaat is, dat nogal wat mensen weten van deze praktijken. Maar dat niet naar buiten brengen. Uit angst voor represailles. En zo blijven we dus gewoon doormodderen.
Bewoners, verzorgenden en familie hebben daar erg onder te lijden.

En Godspeed, wil jij bepalen of je Oma en Opa op de een of andere manier nog wel- of geen gelukkige momenten kennen ?
Ik weet hoe moeilijk het is, veel sterkte !

Godspeed · 12 maart 2003 op 15:14

[quote]En Godspeed, wil jij bepalen of je Oma en Opa op de een of andere manier nog wel- of geen gelukkige momenten kennen ?[/quote]

Kobus,

Ik vind het allemaal prachtig hoe het in dit land er aan toe gaat. Van mij mogen alle bejaarden en verzorgingsbehoeftigen in de meest luxe onderkomens worden verzorgd.

Ik wilde alleen even aangeven hoe wij hier in Nederland de boel zelf naar klote helpen.
Wat ik ja nog niet heb aangehaald is dat alle eigendom van de bejaarde bewoners van ons land nog net tijdig naar de kinderen is overgeschreven zodat deze arme bejaarden nu niet hoeven mee te betalen aan het bejaarden/verzorgings tehuis.

Door al deze slimmigheidjes wordt de zorg onbetaalbaar, en zullen ze in Den Haag keuzes moeten maken. Het huis op naam van de kinderen wordt ondertussen al extra belast, maar zoals reeds eerder geschreven, de bejaarden die nu in de bejaarden/verzorgingstehuizen zitten hebben natuurlijk nog van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Natuurlijk zijn er ook bejaarden die geen eigen huis of een dikke bankrekening hadden voor dat ze er in terecht kwamen, maar onderzoek heeft ook uitgewezen dat net de upperclass een hogere levens verwachting heeft.

De volgende generatie zal in ieder geval de rekening gepresenteerd krijgen in de vorm van hogere premies en/of minder zorg.

Godspeed,
:pint:
die zich een nieuwe auto heeft gekocht toen opa en oma het bejaardenhuis ingingen. 😀

Kobus · 12 maart 2003 op 15:29

[quote]Wat ik ja nog niet heb aangehaald is dat alle eigendom van de bejaarde bewoners van ons land nog net tijdig naar de kinderen is overgeschreven zodat deze arme bejaarden nu niet hoeven mee te betalen aan het bejaarden/verzorgings tehuis.[/quote]

Volgens mij kwam bovenstaande vroeger veelvuldig voor. Maar de financiering van bejaarden- en verzorgingstehuizen is veranderd. Misschien dat iets dergelijks nog speelt bij particuliere huizen. Maar wellicht dat ook daarin misstanden zijn.

Godspeed · 12 maart 2003 op 15:40

Kobus,

is het niet zo dat mensen die een meerder tonnen op de bank hebben staan, zelf mee moeten betalen aan het bejaarden tehuis?

Is het niet daarom dat de kinderen nog snel alles op naam krijgen?

Of is hier iets in de wetgeving veranderd?

Ik ga nu naar huis, maar wil hier morgen nog even over doorgaan.

Godspeed,
:pint:
wiens pensioen reeds veilig was 😕 😕 😕

Kobus · 12 maart 2003 op 17:48

Zal het ook eens natrekken allemaal. Wellicht aardig om in columnX cafe daarvoor een rubriek te openen. Heb dat inmiddels gedaan. Kunnen daar op- en aanmerkingen over de gezondheidszorg geplant worden.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder