Briefjes Buisiness

Buonas noches eenzame mensen welke zich totaal onjuist geplaatst voelen in deze maatschappij waar groepsactiviteiten centraal staan (kijk maar naar de terroristische organisaties, hoe meer (of minder) zielen, hoe meer vreugd!