Hangplek

Iedereen bij Duno (mijn voetbalclub) weet ogenblikkelijk waarover ik het heb als ik iets schrijf over ‘het hoekje’. ‘Het hoekje’ was bij Duno een begrip. Was? Ja, inderdaad ‘was’, want het hoekje is niet meer. Om maar eens een misplaatste woordspeling te gebruiken: het hoekje is het hoekje om. Wreed hebben de slopershamer en de zaag toegeslagen.