Ingeburgerd Extremisme

We proberen we onze kinderen te leren wat geven en nemen is, om compromissen te sluiten bij
conflicten, om niet haatdragend te zijn.
We proberen ze te leren dat een ieder ander anders is, maar dat we een ieder te dienen te
respecteren zoals ze zijn.
Ook al heeft die ander rood haar of een bril, ook al heeft die ander een andere manier van leven, ook al gaat die ander naar de kerk of moskee of juist niet.
We leren ze dat anders zijn normaal is en dat vanuit respect, verdraagzaamheid word geboren.