Van mooie bordjes kun je niet eten

‘Jongens en meisjes de opdrachtgever heeft voor het feest van vanavond gevraagd om mooie mensen in de bediening.’ Mijn nekharen gaan bij deze eerste zin al omhoog staan. ‘Wij staan als evenementenbureau overal voor open en dus hebben we aan deze eis gehoor gegeven. Alleen wat bleek, wij hebben een ernstig tekort aan mooie mensen binnen ons bedrijf, dus hebben we een modellenbureau ingehuurd, die jullie vanavond gaan helpen in de bediening.’