Schieten

Schieten is een veelomvattend woord. Zo weet menig boomkweker dat het plotseling in je rug kan schieten, waarna de arbeid niet echt meer opschiet. Ook bezigen boomkwekers in het voorjaar de term: ze beginnen al te schieten, waarmee hij de planten bedoelt, maar iemand uit de stad onmiddellijk denkt aan een rebellenleger.

Bestuurlijke vernieling

Ooit waren er tijden dat men respect had voor een notaris, arts, dominee enzovoorts. In de jaren zestig is het gelijkheidssyndroom in werking getreden en werden bovengenoemde personen gewoon bij de voornaam genoemd. Rangen en standen dienden te verdwijnen, want we waren allemaal gelijk.