De mens. Voor velen geen nieuws terwijl anderen dit stuk met enig argwaan zullen lezen.
Wel vaker hoor je roepen dat mensen zijn als een virus. In veel opzichten zijn wij dan ook te vergelijken met virussen en virusachtigen. We verspreiden en vermenigvuldigen ons op een vergelijkbare wijze en bovendien kunnen wij minstens zo desastreus voor onze omgeving zijn als het zwaarste virus ooit. Toch heeft een virus vaak nog enig nut. Virussen worden veelal gezien als stabilisatoren van de natuur. En dat is iets wat er van de mens helaas niet gezegd kan worden. Sterker nog, ik kan me zo eigenlijk geen enkel nut van de mens bedenken.
We staan hoog boven aan de voedselketen en er is geen dier meer wat ons schendt. Ongestoord kunnen we onze gang gaan op deze planeet. En dat doen we dan ook ongeremd en zonder ons er al te druk over te maken.

Het enige waar de mens zich mee bezig houdt is zelfbehoud, ten koste van alles dat zijn pad kruist. Niets wordt gespaard wanneer het om menselijk belang of voortbestaan gaat.

Maar waar ging het dan mis? En hoe kan het, dat de mens zo ongestoord zijn gang gaan? Ik kan er maar een antwoord op bedenken. We zijn een enorme blunder van moeder natuur. Klinkt misschien wat ongewoon want tijdenlang werd er doorgaans gedacht dat de natuur geen fouten maakt. Wie wat dieper in de theorieën van Darwin duikt zal merken dat ook Darwin ervan overtuigd was dat er geen fouten gemaakt werden in de processen van moeder natuur. De evolutie theorie was dan ook gebaseerd op het idee dat de natuur tekortkoming van organismen langzaam aan verbeterde. Elke verandering was een essentiële voor het voorbestaan van het soort.

Aan deze theorie wordt door velen getwijfeld. In die zin dat er steeds meer mensen zijn die zich afvragen of het niet net even anders ligt. Men is er steeds meer van overtuigd dat elke evolutie voorafgegaan wordt door ontelbare “mislukte” degeneraties. Dat wil zeggen dat de natuur contiue “kleine” fouten maakt. Tussen deze fouten zitten, eigenlijk per toeval, een klein aantal aanpassingen die nuttig blijken te zijn een bepaald organisme. De, toevallig, nuttige aanpassing zal alleen blijven bestaan als het daadwerkelijk de overlevingskans van dat organisme vergroot.

Uitgaande van deze theorie, zou je kunnen vaststellen dat de natuur inderdaad fouten maakt. En volgens mij is de grootste fout in een der producties van moeder natuur, in mijn ogen, de mens. Het kan nooit de bedoeling geweest zijn dat onze hersenen werken zoals ze nu doen. Het kan ook nooit de bedoeling geweest zijn dat een organisme als de mens in zulke grote getallen deze aarde domineren zonder zelf van enig nut te zijn. Maar ja, zoals al eerder gezegd, berust de ontwikkeling van de mens op toeval en niet op bedoelingen. We spreken hier over een ongecontroleerd en onomkeerbaar proces dat alles, behalve foutloos, verloopt.

Dus mocht je op een regenachtige zondagmiddag eens op zoek naar ” the meaning of live”, denk dan nog eens aan wat je hier gelezen hebt. Realiseer je dat het mogelijk is dat er geen “meaning” bestaat. Jij bent slechts een gevolg van een fout in een der producties van moeder natuur.

Categorieën: Diversen

15 reacties

viking · 15 juli 2004 op 13:17

[quote]Dus mocht je op een regenachtige zondagmiddag eens op zoek naar ” the meaning of live”…[/quote]
…dan kan ik alleen de versie van het Monty Python team aanbevelen!

Tasz · 15 juli 2004 op 13:30

Goeie column! Strak geschreven.

Een fout van de natuur… mmm misschien wel. Nu alleen nog… elke fout heeft een oorzaak (reden). Wat was de reden/oorzaak van deze fout?

Cheers
Tasz

archangel · 15 juli 2004 op 13:54

Okee, een paar opmerkingen. Laat eerst duidelijk zijn dat ik me op zich iets kan voorstellen bij wat je schrijft; ik begrijp uit welke gedachtengang het voortkomt, en ik kan het er redelijk mee eens zijn. Ik ben het alleen niet eens met je argumentatie.

Wat me als eerste tegenstaat: er zit in mijn ogen een logica-fout in: als er geen ‘bedoeling’ is kan er per definitie ook geen ‘fout’ zijn. Hoe bepaal je of iets al dan niet voldoet aan een vooraf geformuleerde set eisen (m.a.w. of iets goed of fout is), als die eisen helemaal niet gedefinieerd worden? Er is immers geen bedoeling, geen doel, niet iets waar je naartoe werkt! Dus kun je niet zeggen dat een mens een fout is van moeder natuur. De natuur is niet goed of slecht, ze IS gewoon.

En dat geldt voor mensen net zo, onafhankelijk van het feit of wij dingen doen die slecht zijn voor onze leefomgeving en onze planeet. Dat we dat doen moge duidelijk zijn, maar die discussie kun je niet voeren aan de hand van het uitgangspunt dat wij een kwalijke mutatie zijn in het werk van Moeder Natuur!

Wat me ook tegenstaat: je gebruikt uitspraken over biologie en evolutie om je betoog te ondersteunen. En al maak je gelukkig niet de denkfouten die de meeste mensen maken als ze zich gaan ontfermen over evolutie; je interpretatie is verre van correct/compleet. Dat is op zich geen probleem, maar presenteer aub geen meningen en interpretaties als feiten ;-).

Ik ben daarom erg benieuwd naar de bronnen die je hebt geraadpleegd m.b.t. evolutiebiologie; kan heel goed zijn dat het dáár zijn oorsprong vindt. Genuanceerde literatuur over evolutie is jammer genoeg redelijk schaars.

Zo, ik zal mijn betweterige biologenmodus weer uitschakelen :-D. Aardige column verder; je lokt er zinvolle discussie mee uit, en dat kan nooit kwaad.

Peer · 15 juli 2004 op 16:11

[quote]elke fout heeft een oorzaak (reden). Wat was de reden/oorzaak van deze fout?
[/quote]

Het gaat om kleine genetische afwijkingen die onvermijdelijk ontstaan bij de creatie van organismen. Het gaat om behoorlijk complexe processen waar, geloof ik, erg veel invloeden kunnen zorgen voor zulke afwijkingen. Deze afwijkingen maken het voor organismen mogelijk om zich aan te passen aan bijv. een nieuwe leefomgeving. Het lijkt mij heel goed kunnen dat bij de mens een van deze genetische afwijkingen ervoor heeft gezorgd dat wij buiten de structuren van de natuur zijn geplaatst.

Archangel zei:
[quote]als er geen ‘bedoeling’ is kan er per definitie ook geen ‘fout’ zijn. Hoe bepaal je of iets al dan niet voldoet aan een vooraf geformuleerde set eisen (m.a.w. of iets goed of fout is), als die eisen helemaal niet gedefinieerd worden?[/quote]

Hiermee ben ik idd eerder geconfronteerd toen ik dit artikel op mijn eigen site zette. Het is dan ook volkomen waar dat het een tegenstrijdigheid is. Ik heb het geprobeerd uit te leggen en ik zal datzelfde hier ook eens proberen.

Wanneer je goed naar het fenomeen ‘natuur’ kijkt kan je niet ontgaan dat er een zekere structuur te ontdekken valt. Er bestaat een zeker evenwicht. 4 elementen perfect op elkaar afgestemd, voedselketens welke prachtig op elkaar lijken aan te sluiten en zo zijn er nog onnoemelijk veel voorbeelden waaruit blijkt dat evenwichtigheid een belangrijk aspect is van ‘natuur’. Maar waar past de mens? De mens lijkt eerder elk bestaande evenwicht grondig te verstoren zonder zelf een (positieve) bijdrage te leveren. En we lijken ons daar totaal niet om te bekommeren.

Wat betreft de woordkeuze en de tegenstrijdigheden die er door onstaan. “fout van de natuur” had ik ook kunnen kunnen vervangen door “uitschieter van de natuur”. Het punt hier is dat de mens behoorlijk ongemakkelijk is terecht gekomen.

Er is niet een bepaalde bron te noemen denk ik. Er is een tijd geweest dat ik me zeer interesseerde voor dergelijke zaken. Dat heeft ertoe geleid dat ik naar van alles zocht wat er mee te maken had. Voornamelijk op internet en op tv. Dus deskundig kun je me zeker niet noemen :-P.
Wanneer je het over verkeerde interpretatie hebt, dan kan ik mij daar best iets bij voorstellen. Ik heb soms wat aparte kronkels. Wanneer ik wat te overtuigend overkwam met zaken die jou als onwaarheden in de oren klinken, dan verexcuseer ik mij daarvoor. Zoals ik het opgeschreven heb, zo heb ik het begrepen. Maar voel je zeker vrij om me op het rechte pad te zetten. Daar wordt ik alleen maar wijzer van!:-)

Irma · 15 juli 2004 op 16:33

Een column vertelt meestal iets over de schrijver die situaties uitvergroot en soms met cynisme tot uiting brengt.

Ik hoop voor jou dat dit laatste het geval is. Wat zou het leven zinloos worden als de zin van het leven ineens geen zin meer zou hebben. 😛

Goed gescheven, al ben ik het ‘lekker’ met de inhoud oneens. 😀

archangel · 15 juli 2004 op 18:19

Nou, ik denk dat je meer begrijpt van evolutie dan veel andere mensen, maak je daar niet druk om :-). Belangrijkste puntje van kritiek dat ik heb, is dat je in een discussie die filosofisch/ethisch van aard is, argumenten aandraagt die gebaseerd zijn op een wetenschapsgebied dat in zichzelf geen uitspraken doet over filosofie en ethiek.

Net zomin als uit de evolutieleer valt af te leiden dat God niet bestaat (ook al denken creationisten graag dat biologen daar op uit zijn), kun je er uit afleiden dat de mens goed of fout is. De mens doet niks anders dan wat alle andere levende organismen doen: haar soort in stand houden. Dat dat rampzalige gevolgen heeft voor onze leefomgeving is een feit. Maar de natuur velt geen waarde-oordelen.

En wat betreft structuur en evenwicht in de natuur; je hebt gelijk dat het er is, maar verwar oorzaak niet met gevolg. De natuur streeft niet naar structuur en orde. Daarom kost het ook energie (lees: eten en drinken) om leven in stand te houden. Alle stabiliteit in de natuur is kunstmatig, en daarom vervalt uiteindelijk alles ook tot stof, of beter gezegd: tot warmte (natuurkundig gezien ;-))

De mens verstoort de evenwichten die je ziet zeker, maar ook hier geldt weer: dat is alleen maar slecht, als je er van uit gaat dat de natuur streeft naar een mooi, esthetisch verantwoord, harmonieus geheel. En dat is nou eenmaal niet zo! 🙂

He, en ik wilde trouwens niet je stukje afbranden of de indruk wekken dat je zomaar wat kletst hoor, want nogmaals: ik begrijp je beweegredenen en ik ben het er ook mee eens dat de mensheid niet veel bijdraagt aan een duurzaam milieu (milieu in brede zin). Mijn kritiek is puur gericht op je redenering, en ja, eerlijk gezegd vind ik het ook wel leuk om over dit soort onderwerpen een beetje discussie los te maken. Leren we allemaal van!

Ben benieuwd naar je volgende columns!

Bakema_NL · 15 juli 2004 op 20:24

Ik ben geen foutje, ik was gewenst. Mijn jongere broer daarentegen was wel een foutje…..min of meer…..een financiële tekortkoming eigenlijk, want pa en ma hadden geen geld voor de pil en jawel, ik had een broertje. 😛

Mup · 15 juli 2004 op 20:48

Van fouten kun je leren, van mensen, deze column en de reacties ook,

Groet Mup.

Mosje · 15 juli 2004 op 20:49

Als ik nog eens een column wil met lange reacties, dan schrijf ik er een over biologie (en maak dan natuurlijk met opzet een paar denkfoutjes).
😛

Maar even serieus: Denk eens even na over de eeuwigheid en de oneindige kosmos. Is dan al het leven hier op dit aardklootje niet één groot ongelukje? Een toevalligheidje dat net zo goed niet had kunnen gebeuren?

Ma3anne · 15 juli 2004 op 23:19

In het begin dacht ik: leuke relativerende invalshoek om de mens op deze manier te bekijken. Jammergenoeg heb je me niet kunnen overtuigen dat je ook maar in de verste verte gelijk hebt.

Ik blijf toch maar bij mijn eigen invalshoek. 🙂

rrobin · 15 juli 2004 op 23:48

[quote]Het enige waar de mens zich mee bezig houdt is zelfbehoud, ten koste van alles dat zijn pad kruist. Niets wordt gespaard wanneer het om menselijk belang of voortbestaan gaat.[/quote]
De drang naar zelfbehoud zit in alle beesies voor zover ik weet, en de mens is hier echt geen uitzondering in. Toch lijkt me dat niet echt de reden waarom we deze aardbol verneuken 😕 Het voortbestaan van de soort, waarvoor we de drang tot zelfbehoud kregen, is iets anders dan “menselijk belang”. Menselijk belang gaat net iets te vaak in tegen het voortbestaan van de soort..

Evolutie is gebaseerd op het maken van fouten, en de fout die het beste presteert, overleeft. Kun je een lange en brede discussie over voeren of dit ook een meer verantwoorde, een gewenstere of een “betere” soort is..

@Archangel:
*Bijna* volledig eens met je redenering, ik hoop dat zoiets niet al te vaak gaat voorkomen.

Creationisten kijken enkel met afgunst naar de mening die biologen aan het leven geven. Stel je voor dat we opeens moeten gaan denken aan het voortbestaan van de soort, in plaats van het tevreden houden van een of andere wazige priesterkaste 😀

@Mosje:
Chaostheorie? 😛 Ik ga er niet over zeuren dat de kosmos niet oneindig is, maar wil wel even aantikken dat er misschien ook geen andere mogelijkheid was. Oorzaak en gevolg weer 😉

Louise · 16 juli 2004 op 00:09

Oef, dit moet ik even allemaal op me in laten werken…

Als ik er maar niet over ga dromen vannacht 😉

Louise · 16 juli 2004 op 09:52

[quote]Jij bent slechts een gevolg van een fout in een der producties van moeder natuur.[/quote]

Het zit niet in mijn aard om de dingen op deze manier te benaderen. Ik vind het dan ook een rotidee om de mensen te zien als gevolg van een fout.
Daarbij is er niets mis met fouten maken. Ik probeer liever te leven met fouten en tekostkomingen en er het beste van te maken.

Ik zal het je nog sterker vertellen, soms ben ik zelfs wel eens blij met een (menselijke) vergissing 😉

Shitonya · 17 juli 2004 op 12:20

Ben het er helemaal mee eens.
Een koe geeft melk, een kip een ei en de mens?
Oorlog, mileuvervuiling en misdaad.
Inderdaad, ieder mens is een ongelukje, de wereld een natuurramp 😀

Greetz,
Van een Shitongeluk

thcisok · 17 juli 2004 op 16:26

tja en dan te bedenken dat we het enige zoogdier zijn die het vermogen hebt om over zichzelf na te denken. Het is alleen zo jammer dat te weinig mensen dat doen. wij hebben allemaal een nut je moet alleen even bedenken voor wat je nuttig wil zijn.

als je er over denkt wat je bent, ben je wat je denkt

thc=soms vaag

Geef een reactie

Avatar plaatshouder