Meestal schrijf ik niets over actuele gebeurtenissen in mijn columns, maar deze keer moet ik een uitzondering maken, omdat wat is gebeurd in Beslan (Ossetië, Rusland) met de gijzeling door Tsjetsjenen van volstrekt onschuldige schoolkinderen me zo aangrijpt, dat ik moeite heb om me op iets anders te concentreren. De beelden die ik op televisie zag waren zo gruwelijk, dat het wel leek of de hel op aarde was verschenen, de duivel een verstikkende greep op de wereld had gekregen en het einde van de mensheid nadert; kinderen psychisch en lijfelijk zo toe te takelen getuigt van een zodanig grove wreedheid, dat daarin het echec van de mens wordt aangetoond. Welke goedheid de mens ook in zich dragen mag, er staat een onmetelijke, absolute slechtheid tegenover. Hoe groot de liefde ook mag groeien in iemands hart, altijd is er een minstens zo vitale haat die tot gelding komen kan. Hoe sterk de verlichting van kennis en wetenschap ook heeft bijgedragen aan het wonder aan wijsheid en intelligentie dat de mens heten kan, een nog sterkere duisternis daalt menigmaal onverbiddelijk neer op het menselijk bewustzijn om het te vervangen door een volstrekt kil en morbide opererend nihilisme dat de mechanische kracht levert voor monsterlijke daden. Daden die zijn ontdaan van iedere compassie en waarbij geen greintje waardigheid, al is het maar respect voor het slachtoffer, resteert. Daden die met een automatisme worden uitgevoerd waarbij elk verweer, elke weerstand, elk protest in een bloedbad eindigen moet, alsof de energie van elke activiteit wordt opgezogen door een zwart gat van geronnen bloed.

Een zodanig verpletterde wreedheid evenaart die van de nazistische praktijken in de concentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog, met dit verschil dat ze (vooralsnog) niet structureel maar incidenteel geschieden. Alhoewel, zo incidenteel zijn ze in het onderhavige geval niet. De oorlog in Tsjetsjenië is als een kankergezwel dat al tientallen jaren woekert en steeds vaker uitzaait naar het grote lichaam van de Russische republiek. De enige manier om het gezwel in te dammen lijkt een complete vernietiging te zijn, dan wel het te amputeren van dat grote lichaam. Dat laatste lijkt me het minst pijnlijk voor de toekomst, zoals we eerder hebben gezien bij de afsplitsing van deelrepublieken van de Sovjet-Unie die zonder al teveel bloedvergieten is verlopen. Als een onafhankelijk verklaard Tsjetsjenië de tragedie van de gijzelingsdrama’s beëindigt, dan moet het liever vandaag dan morgen worden bewerkstelligd, al het eventuele protest van Rusland ten spijt. Maar het zal wel te naïef van mij zijn gedacht, en de belangen van Rusland om in het bezit van het land te blijven zullen deze oplossing wel in de weg staan, waarbij ik het flauwe vermoeden heb dat het weer eens de olie is die een rol speelt. Aan de Kaspische Zee liggen veel olievelden, en die olie moet getranspoteeerd worden via een pijplijn die door Tsjetsjenië loopt, dus heeft Rusland er alle belang bij het opstandige land te knevelen en in bezit te houden.

De hel op aarde: we kunnen ook wel zeggen, dat het de olie is die de schoonheid besmeurt van het menselijk vernuft, de rechtvaardigheid bruuskeert waaraan een mens zich gebonden voelt, de kunst verpest van zijn scheppende, vernieuwende aard, de liefde die de mens voor het leven heeft vervangt door bot eigenbelang, de rozegeur en maneschijn van de fantasie en utopie omverwerpt door een stinkende oliedamp en een smerige roet. De hel op aarde: we kunnen ook wel zeggen, dat het de alles ontnuchterende economie is die de mensen aanzet tot deze gruweldaden, de wanhoop van de kanslozen tegenover de arrogantie van de machthebbers, de mensen met het grote geld. Verdeel en heers, zo luidt het aloude adagium van het opportunisme, dat Macchiavelli als staatsraison verkondigde, dat weliswaar klinisch maar rechtvaardig of liever verdedigbaar was, maar inmiddels is het heersen zo dominant geworden, dat er niets meer te verdelen valt, er is alleen iets te delen in armoede en ellende. De rijkdom vermenigvuldigt zich alleen maar met rijkdom, macht schept macht en armzaligheid stapelt armzaligheid op. De mogelijkheden van zeer veel mensen voor een enigszins fatsoenlijk bestaan zijn zo marginaal dat ze zich op de onmogelijkheden van vernieting en dood werpen.

En zo komen we toch bij een tweede oplossing, los van de politieke die ik boven noemde (Tsjetsjenië onafhankelijk): de mensen te laten delen in de welvaart, niemand achter te stellen of te behandelen als tweederangs burger. Iedereen een zo volwaardig mogelijk bestaan verschaffen met reële mogelijkheden tot ontplooiing. De enige oplossing tegen verduistering is verlichting, de antipool van de hel is een leefbare, rechtvaardige wereld, geen hemel op aarde waaraan elke zin ontbreekt om iets te doen, maar een wereld op aarde waarin iedereen voor vol wordt aangezien en menswaardig leven kan, waarin niemand honger hoeft te lijden of voor een ander in het stof moet kruipen om eerste levensbehoeften te kunnen vervullen. De hel op aarde ontstaat daar waar mensen het mes op de keel wordt gezet en wanhoop de daden en gedachten stuurt. Religieus fundamentalisme kan mijns inziens alleen dan een vruchtbare voedingsbodem vinden, mensen die wanhopig zijn en in armoede en ellende leven, waarvoor elke dag een strijd om het bestaan is, zetten alle scrupules overboord en laten zich alles aanpraten door demagogen en ophitsers die beterschap beloven als ze zich maar laten misbruiken voor de heilige zaak, vergelijkbaar met wat in de zestiende eeuw in de Nederlanden gebeurde met de hagepredikers, of bij het werven van soldaten voor de kruistochten in de Middeleeuwen.

Ik hoop dat alles alsnog ten goede zal keren, de 21e eeuw zich als een tijd van wereldwijde vrede en welvaart mag doen gelden, maar die hoop wordt nu bijna dagelijks de grond in geboord (soms letterlijk in de vorm van de ja-knikkers op olievelden). Maar zonder slag of stoot wil ook ik het niet laten gebeuren, de vrede die we kunnen bereiken is dan wel een dure geweest. Er dient op z’n minst een tribunaal te komen zoals dat van Neurenberg om juridisch te vereffenen wat historisch is misgelopen, met Bush, Poetin, Blair in de beklaagdenbank, want ik vind ze in wezen geen steek beter dan de sadistische potentaten die zij bestrijden, de Bin Ladens en de achterlijke Taliban, de manische moslims die hun gruweldaden hebben afgelezen aan alles wat de Westerse wereld eerder heeft gepresteerd op dit vlak, de zendingsdrang van het kolonialisme, de wereldoorlogen met hun verschrikkingen: we worden getracteerd op de kunstjes die we in ons verleden hebben geflikt, en vergeten daarbij dat we weinig beter zijn geweest in onze geldingsdrang gedurende vele eeuwen van op hol geslagen expansiedrift.

Maar al deze overwegingen vallen in het niet als ik de kinderen zie die het gijzelingsdrama in Beslan hebben ‘overleefd’. De verschrikkingen die zij hebben moeten doorstaan en nog zullen doorstaan in de verwerking zijn onvergelijkbaar met de kwelling van de zorgen die ik me maak over de tijd waarin we nu leven. Zo ik iets te doen heb, zo ik iets te geven heb, zal het gelegen moeten zijn in hulp, hulp en nog eens hulp aan die kinderen, en aan kinderen, mensen zoals zij.

Categorieën: Actualiteiten

15 reacties

Mup · 5 september 2004 op 11:13

[quote]Hoe sterk de verlichting van kennis en wetenschap ook heeft bijgedragen aan het wonder aan wijsheid en intelligentie dat de mens heten kan, een nog sterkere duisternis daalt menigmaal onverbiddelijk neer op het menselijk bewustzijn om het te vervangen door een volstrekt kil en morbide opererend nihilisme dat de mechanische kracht levert voor monsterlijke daden. [/quote]

Je reactie op het drama in Rusland begrijp ik, en het drama is ook nog niet te einde helaas.
Toch raakte je me lezend kwijt. Je zinnen zijn zo ontzettend lang, dat ik ze soms tweemaal moest lezen, dat haalde voor mij, de kracht en de vaart uit je column,

Groet Mup.

Bakema_NL · 5 september 2004 op 12:01

Wat je wilt is een mooie gedachte, iedereen evenveel delen in de welvaart en al het moois wat de wereld te bieden heeft. Het zal alleen nooit gebeuren. Ook in ons westen, wat gezien word als oh zo welvarend en waar iedereen gelijke kansen heeft, is dit al niet van toepassing. Verder zijn er een hoop lieden die er ook weinig tot niets aan te lijken willen doen, alles moet zo’n beetje vanzelf komen. Maar dat werkt dus niet, er moet keihard voor gewerkt worden om wat te bereiken.
Verder zijn wij mensen gewoon een onderdeel van de natuur en je kent de wetten der natuur, alleen de sterksten zullen overleven. Met al onze kennis, al onze technologie zijn wij nog steeds een stel primaten waar dit oer-instinct de boventoon voert, teruggebracht naar de kern is dit alles waar het in het leven om draait. En daardoor zal er ook altijd strijd bestaan tussen mensen onderling. En geen intelligentie of technologie zal dit kunnen veranderen. De keus, want die kan een mens maken, is aan jezelf, ga je er voor de sterkste te zijn of niet.

ignatius · 5 september 2004 op 14:30

Homo homini lupus!
Volgens Hobbes is de mens egoistisch. Is dat zo? Ben helaas geneigd dit met een voorzichtig ja te beantwoorden. Zijn oplossing was een sterk centraal staatsgezag belichaamd in één persoon. Is dit een oplossing? Ben bang van niet. De hel creeëren mensen zelf al wilde Dante ons iets anders doen geloven. We zullen er zelf iets aan moeten doen, ben alleen bang dat de wil bij degenen die dat kunnen bewerkstelligen ontbreekt.

rrobin · 5 september 2004 op 15:42

Geen idee waar ik het citaat ooit gehoord heb, maar ik heb nog steeds geen betere definitie voor “beschaving” kunnen vinden; “De mate van beschaving van een volk, is af te lezen van de manier waarop datzelfde volk met haar kinderen omgaat”.

Het verdrag van het kind is ondertekend door alle landen, behalve door Somalië en de Verenigde Staten. Ik hou snel mijn mond voordat er weer lansen gebroken worden 😀

Je tweede oplossing is niet echt realistisch, maar dat zei men ook ooit van vliegen.

Uit de [url=http://www.telegraaf.nl/i-mail/13648341/Spontaan_medeleven_in_Italië_met_Beslan.html]De Telegraaf[/url]:
[quote]
BOLOGNA/ROME – Een sms-bericht van een onderwijzeres uit Bologna heeft zaterdagavond in Italië geleid tot spontane uitingen van medeleven met de slachtoffers van de gijzeling in het Noord-Ossetische Beslan.

Het bericht luidde: “Brand een kaars voor je raam voor de dode kinderen in Ossetië, zeg het voort.”
[/quote]
Kaarsen branden op een zondag net zo goed als op een zaterdag.

Bakema_NL · 5 september 2004 op 16:50

Het verdrag van het kind………leuk…….verdragen hebben weinig zin als men zich er toch niet aan houdt. Beetje onzinnig dus, zou ik ook niet voor tekenen.

rrobin · 5 september 2004 op 17:34

Het branden van een kaars zal ze ook niet helpen, maar zinnig of niet, branden zal hij.

Bakema_NL · 5 september 2004 op 19:36

Op zich een mooi gebaar als mensen dat doen, het er niet mee eens zijn kan natuurlijk niet. Maar ik doe er niet aan mee omdat ik niet het gevoel krijg dat het helpt.

rrobin · 5 september 2004 op 23:52

Ik kan niets doen wat helpt, enkel mijn respect tonen. Vreemd, maar dat gevoel dat je omschrijf heb ik alleen als als de 2e kamer weer in stemmingsstemming is 🙂

Bakema_NL · 6 september 2004 op 00:03

Hehe, tja, maar dat is dan ook vrij nutteloos ja.

En respect heb ik wel voor mensen die dit soort nare dingen overkomen, maar dan op mijn manier, zonder er een kaarsje voor te branden……iedereen zijn ding.

rrobin · 6 september 2004 op 01:24

Helemaal met je eens Bakema 🙂

Consensus, en dat zonder patriottisme 😛

tontheunis · 6 september 2004 op 07:34

[quote]Geen idee waar ik het citaat ooit gehoord heb…[/quote]

Zonder pedant te willen lijken, maar het citaat, in andere woorden, is afkomstig van de heer W. Churchill en luidt: ‘De mate van beschaving van een volk meet men af aan de wijze waarop het haar gevangenen behandelt.’

Overigens was het Engeland dat in de Boerenoorlog het concentratiekamp uitvond…

Een hele lange column. Ik begrijp dat iedereen naar woorden zoekt en al zoekende er steeds meer gebruikt om zijn eigen ontreddering een gezicht te geven, kracht bij te zetten.

Een kaars is als een stille tocht, naar mijn idee. Ze zal op de daders geen indruk maken, zij steunt slechts de slachtoffers. En bij gebrek aan beter is dat dan maar wat ik doe. Of ik er nou in geloof of niet.

TT

rrobin · 6 september 2004 op 21:03

Je bent niet embetant TT, en ik neem het Churchill niet kwalijk dat hij mij verkeerd citeerde 😉

Gelijk dat je weer hebt, al merk ik het nu pas. Het is trouwens niet om de ontreddering kracht bij te zetten, maar een verwoording van onbegrip.

pepe · 6 september 2004 op 21:12

[quote]De verschrikkingen die zij hebben moeten doorstaan en nog zullen doorstaan in de verwerking zijn onvergelijkbaar met de kwelling van de zorgen die ik me maak over de tijd waarin we nu leven. [/quote]

Verschrikkelijk wat daar gebeurd. Helaas niet de enige plek waar afschuwelijke dingen gebeuren, oorlogen zijn overal. Zou dat ooit veranderen en goedkomen?

tontheunis · 7 september 2004 op 12:31

Beste Rrobin,
In mijn beleving zijn minuten stilte, monumenten, stille marsen, gedenkstenen en brandende kaarsjes allemaal tekenen van mensen die uitdrukking aan iets willen geven dat hen tot mensen maakt. Aan hun gevoel van afkeer, afwijzing. Want, al zou ik de moordenaars van al die kinderen in die school wél begrijpen, zelfs goed begrijpen, zoals ik me iets voor kan stellen bij Palestijnse zelfmoordcommando’s, dan nóg voel ik afkeer, wijs ik het af, keur ik het af en wil ik op de een of andere manier laten zien, het liefst aan hen, dat ik dat doe.
Bij gebrek aan beter, helaas…

wzza14606 · 28 april 2008 op 01:35

Maschile Lavori Jpg Dei hard Fabiano park diddl Donne [url=http://excode.ru/foto_sara_varone_nuda_2008.html]or sara foto varone nuda[/url] Dispensa giardino Sfondi gioco Juve porno bella Yamaha Tempo Nucleo Lecca server ragazze [url=http://excode.ru/daniele_battaglia_2008.html]a Daniele Battaglia[/url] Download Che gratis pelose gratis Sposi Daily Donna clip Tacchificio Completi Sborra con Operatori antivirus Fette concorso [url=http://excode.ru/anticipazione_tempesta_d_amore_2008.html] d anticipazione tempesta amore[/url] Blastocisti Immobili bilancio Napoli Auto refrigerati Hostaria basi Cagano Disco veicoli [url=http://excode.ru/marina_bianca_ghisonaccia_corsica_2008.html]the bianca corsica marina ghisonaccia[/url] Sul Orari traduttore pelosa Totalitarismo Membri free [url=http://excode.ru/cartina_stradale_palermo_2008.html]or stradale Cartina palermo[/url] Simbolo dvd Olivo Donnine Ospedale Armadi donna usato [url=http://excode.ru/casalinghe_nude_2008.html] casalinghe nude[/url] acconto Agenzia scaricare video casalinghe Scopate software Calcio Valori Gratis Lombardia Malindi serbatoio Samsung maschile pattino Completamente Fila fake Diete [url=http://excode.ru/foto_culo_donna_2008.html] culo donna foto[/url] Perlage Gay Giannini Otto gay rolex 2000 milano porno Sollevatori giapponesi canzoni ragazza Scooter puericultrici mature Lunghe [url=http://www.dacons.net/eros_incontri_2008.html] eros incontri[/url] novelle nuda Con Pallavolo tattoo Missoni pornostar mandato Agosto Disco Meccanica video Fondi Chiabotto Speciale Giacca Per mercatoneuno [url=http://www.dacons.net/mondadori_casa_editrice_2008.html]or editrice casa mondadori[/url] rai Fratello calcolo Provincia nude Cremona foto blank Roccarainola [url=http://www.dacons.net/dizionario_italiano_tedesco_online_2008.html] tedesco online italiano dizionario[/url] Programma Edilizia Pesco eros modello File Licenziamento Augurio Ancona immagini Chat download Videogiochi isola Nera abito photos [url=http://www.dacons.net/oroscopo_paolo_fox_alan_2008.html] oroscopo alan paolo fox[/url] dell key Lotto Pittore ligier Sito 2005 [url=http://www.dacons.net/pure_fava_cicoria_2008.html]and cicoria Pure fava dacons.net[/url] Hard gemelle capodanno crea Dome Spazio porno Licenziamento ammortamento Foto porno nuda Imprese Laura Tabella [url=http://www.dacons.net/ib_cim_italia_it_2008.html]the cim it italia ib[/url] seno Audio ucraino Erotici Roma palermo Nella canalis Pleyboy Risarcimento come [url=http://www.dacons.net/supertette_italiane_2008.html]or italiane supertette[/url] gay Scarica trattore Guerra gratis Dolce Abiti Voli Grande Panama Architettura 2006 Costruire Bambini Gratis

Geef een reactie

Avatar plaatshouder