Het is flagrant, brandend, duidelijk, in het oog springend, onloochenbaar, onmiskenbaar, overduidelijk, uitdrukkelijk, zonneklaar, kortom zeer duidelijk, dat op heter daad iemand betrappen die flamboyant, vlammend, vurig en hartstochtelijk schrijft, nooit iets kwalijk genomen kan worden betreffende zijn stijl, oftewel zijn samenstelling van artistieke elementen die samen een manier van uitdrukken vormen die kenmerkend is voor zijn individu, los van periode of volk, oftewel het lange, dunne deel van zijn stamper, tussen vruchtbeginsel en stempel, ook wel genoemd zijn pen. Wat overigens weer niet wil zeggen dat de schrijver voor wat betreft de inzet van zijn gereedschap niet ter verantwoording geroepen mag worden. Juist zijn gereedschap speelt een grote rol in de manier waarop hij zijn zegje te berde brengt.

Categorieën: Diversen

Mien

Bewonder luidruchtig en verwonder in stilte

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder