Het hellevuur is ontstoken! Onze contemporale maatschappij beleeft een ware crisis. Onze vrijheid staat op het spel, maar vrijheid waarvan?

De strijd der geloven is in alle hevigheid los gebarsten. Ik bouw alvast een schuilkelder waarin mijn geest een veilig heenkomen kan zoeken voor al dat religieus geweld. Woorden? Liguïstisch gereedschap dat bij misbruik leidt tot zinloos verbaal geweld. Geboren uit een geest met een evident gebrek aan wijsheid. Door de maker in een bepaalde rangorde geplaatst om welbewust een kettingreactie op te wekken. A priori om een escalade te forceren die de aangesproken lezers vanuit een Godsdienstige reflex aanzet tot een huiveringwekkende furie. En met welk doel?

Angst, woede, eerwraak; gevaarlijke en destructieve elementen voor een zoogdier dat aan de top van de voedselketen staat en eigenlijk alleen vrees hoeft te kennen voor diegene die gelijk is aan zijn soort.

Razernij gevoed door woorden! Ik prijs de vrijheid van meningsuiting en ben daar een uitgesproken voorstander van; maar ik veracht diegene die vanuit stupiditeit, blind fanatisme, gebrek aan solidariteit en bovendien pur sang vanuit een armoede aan wijsheid met woorden verwoorden wat hun perceptie van de waarheid is. Die is er gewoonweg niet als het gaat om een mening!

Wanneer de vrijheid van meningsuiting als wapen wordt ingezet om een bepaalde gedachte of ideologie superieur te maken aan een andere, dan wordt schade toegebracht aan het uitgangspunt van gelijkwaardigheid. Een fundament van waaruit elk weldenkend mens met een zuiver geweten zou moeten spreken, schrijven of handelen.

Fanatiekelingen van welke ideologie dan ook pretenderen vrijheid te beschermen, maar in werkelijkheid proberen ze anderen hun vrijheid te ontnemen. Dan blijft de vraag over: wie verlaat als laatste de arena? De meest realistische conclusie is die van de eindeloze strijd die geen winnaars kent; alleen verliezers mogen participeren. Bent u een loser?

Fitna stelt ons min of meer de vraag om te kiezen voor onze vrijheid. Het meest juiste en rechtvaardige antwoord op die vraag is: IK LEEF EN IK LAAT LEVEN. Het antwoord dat door Allah, God, Jahweh of welke God dan ook het meest gerespecteerd zal worden. Goden dragen ons niets op. Het zijn wij mensen die de keuzes maken en waarvoor we verantwoordelijk mogen worden gehouden.

Voor welk antwoord kiest u op de vragen van fundamentalisten? Wanneer beseft u dat u niet in de eerste plaats Christen, Moslim of Joods bent, maar bovenal mens. Wanneer we als mens daadwerkelijk zouden leren van onze fouten, dan zou onze geschiedenis een katalysator moeten zijn voor de evolutie van onze wijsheid. Vooralsnog twijfel ik of we capabel zijn om te leren van onze fouten, want ik lees ze nog dagelijks in de krant. De geschiedenis herhaalt zich continue; of de toekomst is slechts een deja vu waaraan niet te ontkomen valt.

Vrijheid van meningsuiting mag nimmer te nooit het doel hebben anderen van hun mening te beroven. Dit is een recht dat voorbehouden dient te zijn aan diegenen die met wijsheid en een goed hart in staat zijn te kiezen voor de woorden die de gelijkwaardigheid van de mens in ere houden.

Stellig kan ik daaraan toevoegen dat wanneer woorden van een bepaald individu of instituut een beledigende ervaring hebben op u, dat u zichzelf als net zo bedorven mag beschouwen als uw opponent.

Dus als u wilt kiezen voor vrijheid; kies dan voor gelijkwaardigheid. Vrijheid van meningsuiting is iets wat je moet verdienen; niet iets wat je vanzelfsprekend krijgt. Immers, als misbruik van die vrijheid leidt tot haat in welke vorm dan ook, in hoeverre is die vrijheid dan daadwerkelijk gevrijwaard?

Van de overheid, onze maatschappij mogen we legitiem onze mening uiten zonder dat daar direct juridische consequenties aan gerelateerd zijn; maar wie is de maatschappij? Dat zijn wij! En wij zijn het nu eenmaal niet altijd met elkaar eens. Maar laten we het over één ding dan wel eens zijn. Als mensheid zijn we één. Laten we dat zo houden. Het enige wat we daarvoor hoeven op te geven is onze gelijkheid in onze verschillen… van mening.

Dat is pas een beproeving! Een waar de meeste van ons nog lang niet klaar voor zijn, maar misschien is er her en der een Mens die zijn tijd ver vooruit is. Haat zaaien is zó 2008.


6 reacties

Dees · 5 april 2008 op 12:56

Een eerste column van drie mensen zo te zien. Maar dit is geen column, dit is een pamflet. Ongetwijfeld geboren uit goede bedoelingen, maar uiteindelijk geldt dat voor de meeste pamfletten wel, denk ik.

Inhoudelijk. De vermeende superioriteit die doorklinkt in de toon en de quasi-filosofische strekking hiervan storen me… En bepaalde uitspraken storen me.

[quote]
Wanneer de vrijheid van meningsuiting als wapen wordt ingezet om een bepaalde gedachte of ideologie superieur te maken aan een andere, dan wordt schade toegebracht aan het uitgangspunt van gelijkwaardigheid.[/quote]

Onzin! Gelijkwaardigheid kan logischerwijs enkel bestaan als de vrijheid om je te uiten blijft bestaan, anders is er sprake van selectieve vrijheid, die leidt tot selectieve gelijkwaardigheid en dus ongelijkwaardigheid (en dat geldt heus niet alleen voor varkens…).

Dit:
[quote]Dit is een recht dat voorbehouden dient te zijn aan diegenen die met wijsheid en een goed hart in staat zijn te kiezen voor de woorden die de gelijkwaardigheid van de mens in ere houden.[/quote]
spreekt zichzelf daarom ook ernstig tegen. En out of curiosity, wie had je / hadden jullie daarvoor in gedachten?

Dit is een losse, ononderbouwde flodder in het betoog en lijkt een beetje op populistische spiritualiteit:
[quote]Stellig kan ik daaraan toevoegen dat wanneer woorden van een bepaald individu of instituut een beledigende ervaring hebben op u, dat u zichzelf als net zo bedorven mag beschouwen als uw opponent.[/quote]

Als laatste:
[quote]Maar laten we het over één ding dan wel eens zijn. Als mensheid zijn we één. Laten we dat zo houden. Het enige wat we daarvoor hoeven op te geven is onze gelijkheid in onze verschillen… van mening.[/quote]

Woorden? Linguïstisch gereedschap dat bij misbruik leidt tot zinloos gepreek… (of tot vrije vervorming)

Siebe · 5 april 2008 op 13:56

Aan de reactie van Dees, die ik kan onderschrijven, voeg ik graag enkele overwegingen toe.

De stelling en het uitgangspunt van dit pamflet zijn temeer stuitend om dat wat als kwaal verondersteld wordt, met hetzelfde middel bestreden wordt. En zo wordt dit pamflet een geloof an sich, superieur aan alle anderen. En omdat dit geloof superieur is, wat maakt de pikorde van de andere geloven dan nog uit? En dus: waarom maken gelovigen zich daar nog druk over?

Het is een dodelijke nivellering en ondertussen geldt: ‘all animals are equal but some animals are more equal than others.’

Walgelijk eigenlijk…

Het fundamentalisme van denkers als deze schrijver(s) is in wezen gevaarlijker dan een filmpje van een kwartier. ‘Kijk eens hoe ver wíj onze tijd vooruit zijn, haatzaaien is zo 2008’ is in essentie een oordeel over allen die ‘nog niet zo ver gekomen zijn’. De stumperds, n’est ce pas?

De mens als god:

‘Een ieder is gelijkwaardig behalve ik.
Hoogmoed! Ik kijk op uw toppen neer!
Niemand heb ik nodig,
niemand stil en oprecht.
Ik ben het zelf die ik aanbid.
Mijn zelfgenoegzaamheid is waar ik voor vecht.’

Deze mentaliteit, waarvoor ik dit pamflet gemakshalve als illustratief beschouw, is de werkelijke beproeving voor een ieder wiens lot anderen aangaat.

De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.
Gelukkig zie ik die dan ook niet in dit pamflet.

S.

Mosje · 5 april 2008 op 15:45

De Trias Divina heeft gesproken.
😀

Ik geloof wel in de goede bedoelingen van dit stukje, maar jongens, dat toontje…
Patriarchaal en paternalistisch, om maar aan te sluiten bij het formele woordgebruik in dit betoog. Goeroetaal kun je het ook noemen.
De zinnen lijken op citaten van reeds lang overleden filosofen. Die hebben veel weg van absolute wijsheden, maar meestal zijn het versteende vooroordelen.
Lees de kritiek van mijn bovenstanders maar eens goed, zij slaan de spijker op de kop.

pally · 5 april 2008 op 16:30

Inhoudelijk is door Dees en Siebe genoeg en zeer waar gereageerd. Ik heb daar niks meer aan toe te voegen.
De brallende toon vind ik iets voor corpsstudenten met een flinke slok te veel op. Veel grote woorden, die soms niet eens kloppen en weinig inhoud.

groet van Pally

SIMBA · 5 april 2008 op 17:28

Ik heb niks meer toe te voegen aan bovenstaande reacties, ze zijn compleet!

Teunis · 6 april 2008 op 11:23

Nou jongens, ik kreeg wel even een spirituele ervaring bij het lezen van zoveel moeilijke woorden. En prompt liet ik een boertje.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder