Ik kom uit een kleine woonplaats waar vaak iedereen elkaar kent. Een kleine stad of dorp waar het ons kent ons gevoel nog steeds merkbaar is op straat of in de winkel. Terwijl er in de grotere steden, waar ik nu woon, dit gebruik iets is van de geschiedenisboeken, wat ik erg jammer vind. Men geeft vaak de schuld aan de opvoeding van de huidige generatie en het grote cultuurverschil in onze zo brede multiculturele samenleving. Dat is deels zeker de oorzaak van de probleemjongeren maar ik denk dat er een oplossing is voor dit maatschappelijk probleem. De huidige generatie heeft vaak geen “oorlog” meegemaakt en vanwege de afschaffing van de dienstplicht worden respect, normen en waarden en discipline niet meer bijgebracht door het land waar ze wonen. Mijn beide opa’s hebben in de 2e Wereld Oorlog gevochten en hebben hun kinderen respect en normen en waarden bijgebracht die na de oorlog van groot belang waren om de wereld weer op te bouwen. Er moest een nieuwe wereld opgebouwd worden wat we vooral samen moesten doen. Geld was er niet en voedsel was schaars. Die generaties hebben veel opgeofferd om de huidige generatie een goede toekomst te bieden. Waar is die blijk van dank daarvoor gebleven?

Die is er niet, ze denken niet na over de geschiedenis van voordat zij geboren waren. Daarom denk ik dat het opnieuw invoeren van de dienstplicht, in een nieuwe vorm, hier uitkomst bied. Dat elke inwoner van ons land na het behalen van de 16 jarige leeftijd verplicht is tot het in dienst treden van een minimale periode van een jaar waarbij uitzending niet zal plaatsvinden. Dit jaar kan gebruikt worden om alle jongeren te laten zien dat hun wereld niet zomaar uit de lucht is komen vallen en waarom normen en waarden belangrijk zijn voor toekomstige generaties. Dat ze weten dat ze respect moeten tonen maar ook moeten verdienen. Dat je samen iets kan bereiken en dat je voor andere klaar moet staan. Dit zullen andere dan ook voor jou over hebben. En het geldt dan voor elke inwoner van ons land, ondanks je achtergrond of geloofsovertuiging.

De probleemjongeren van deze tijd zullen dan heel anders tegen de wereld kijken maar ook belangrijk, dat ze heel anders naar hun zelf kijken als ze een keer voor de spiegel staan. Dat ze dan op de hoek van de straat wachten om oudere mensen te helpen met oversteken in plaats van te beroven van hun eigendommen. Dat ze hun school afmaken voor een toekomst voor hun kinderen in plaats van dat ze school verlaten en hun kinderen aan hun lot overlaten wat vaak samen gaat met drugsgebruik en criminaliteit. Dat de probleemjongeren voorbeeldjongeren worden. Dat je op straat, of je elkaar nu verstaat of niet, elkaar groet. Dat de mensen van een andere cultuur onze taal ook eerder eigen maken zodat ze in de buurtsuper mee kunnen praten over het weer of politiek en dat alleen maar om hun kinderen het goede voorbeeld te geven.

In dat jaar wordt dan ook gekeken waar je interesses liggen zodat je na dat jaar kan kiezen tussen het blijven in dienst of het volgen van een opleiding, wat natuurlijk in dienst ook kan. Je kan hierdoor meer controle uitoefenen op mogelijke maatschappelijke verstoorders en het scholingsniveau van toekomstige generaties. De bewustwording over de geschiedenis en je eigen kunnen is van groot belang over hoe jij als individu tegen andere mensen en tegen de maatschappij aankijkt.

Iedereen verdient een eerlijke kans op een goede toekomst, maar zoals de woorden het zeggen, je moet de kans wel verdienen.


BuddhaWriter

Geen vogel vliegt te hoog die met zijn eigen vleugels vliegt

4 reacties

fijnedagnog · 2 januari 2009 op 13:35

Ik zie gelukkig ook heel veel enthousiaste en beleefde jongelui om me heen.
Als de dienstplicht en het leger de jeugd normen en waarden moeten bijbrengen hou ik mijn hart vast.

KawaSutra · 2 januari 2009 op 16:20

Ik denk dat jouw idee best een oplossing zou kunnen zijn voor een deel van de nu ontspoorde jeugd. Aan de andere kant kan ik mij herinneren dat de dienstplicht vaak een beletsel was voor die jongeren die al een baan hadden of op het punt stonden te krijgen. Plus dat deze jongeren na afloop terugkeken op een verloren jaar tegen een schijnloontje. Veel frustraties dus voor de jongens die geen probleem hadden om in de maatschappij mee te draaien.

Ik zou me zo kunnen voorstellen dat er een dienstplicht wordt ingevoerd voor jongeren met een uitkering die zonder opleiding of werk zijn. Lastig in te voeren denk ik maar misschien dan wel in geval van een combinatie met criminaliteit. Een rechter kan die dienstplicht dan vrij eenvoudig opleggen vermoed ik. Effectiever wellicht dan een taakstraf van 100 uur plantsoenendienst. En het klinkt wat beter dan een heropvoedingskamp zoals ook wel eens geopperd is.

Ma3anne · 2 januari 2009 op 19:33

Evenals bij je vorige column is het lezen van de titel eigenlijk genoeg, omdat je daar je hele verhaal al in weggeeft. En da’s nou net niet de bedoeling.
Tip: let eens op de titels van columns van anderen en probeer te achterhalen waarom dat geen ‘weggevertjes’ zijn.
Een korte, pakkende titel is de eerste klap die een daalder waard is.

Qua inhoud kan ik je gedachtegang wel volgen, maar ik ben het er niet mee eens.
In het kort:

Ten eerste: Het leger heeft wel wat anders te doen dan probleemjongeren op te voeden en waarschijnlijk missen ze daar de deskundigheid voor.

Ten tweede: waarom een hele generatie jongeren opofferen aan de dienstplicht om een groep randjongeren van de straat te houden?

Nee, wat mij betreft geen optie, die oplossing van jou.

Mien · 29 januari 2009 op 15:57

Een mooie en ook goede gedachte.

Toevallig raak je hier een hot en actueel item.
Er gaan geruchten van het opnieuw instellen van een dienstplicht.

Aan jongeren wordt dan de keuze voorgelegd van deelname aan sociale of militaire dienstplicht.
Onder sociale dienstplicht wordt dan verstaan hulp in de gezondhiedszorg en sociaal werk.

Reden van invoering van de nieuwe dienstplicht:
Door een al maar groeiende inzet van Nederlandse militairen en reservisten in het buitenland onstaat een grote werkdruk en krapte op het militaire bestel in Nederland.
De dienstplicht wordt dan opnieuw ingesteld om de tekorten aan te vullen.

Mien Majoor

Geef een reactie

Avatar plaatshouder