Gisteren werd bekend dat GroenLinks in haar verkiezingsprogramma met het voorstel komt dat alle Nederlandse basisscholen van 7:00u ’s ochtends tot 19:00u ’s avonds kinderen moeten kunnen opvangen. Volgens GroenLinks kan dit een oplossing zijn om zorg en werk beter te combineren. Ik heb gezocht naar een logische verklaring over het waarom van dit voorstel, maar kon hem niet vinden.

In het boerenleven is het al eeuwen lang gewoon om kalfjes bijna meteen bij de moeder weg te halen. De melkproductie van mama is dan immers in topvorm, zo vlak na de bevalling en dat moet uitgebuit worden. Ongetwijfeld zijn er mensen die ook dit zielig vinden, maar laten we wel wezen: een koe heeft behalve z’n melkproductie en het hebben van een flink aantal kilo’s heerlijk rundervlees op de botten weinig tot geen nuttige bijdrage aan de samenleving. Het is een industrie waar de natuurlijke gang van zaken zoals het groot brengen van een kalfje door zijn moeder van ondergeschikt belang is geworden aan het produceren van melk en vlees.

Dezelfde tendens doet zich voor bij onze kinderen. Let wel: de toekomstige motors van de economie. Mensen met een hart, een ziel en gevoel. Met plannen als deze wordt het opvoeden van kinderen van ondergeschikt belang aan werk. Arbeidsparticipatie als een of ander superrecht. Of in ieder geval iets waarvoor veel moet wijken. De hoogstnoodzakelijke tijd om kinderen groot te brengen als ruilmiddel voor de luxe om ze ’s avonds alleen nog even op bed te hoeven mikken om daarna uit te rusten van alweer een dag hard werken.

Moord en brand wordt er geschreeuwd over armoede onder kinderen. Vaak gedefinieerd door het aantal luxes wat we kinderen moeten ontzeggen door de financiële (on)mogelijkheden. Maar het grootste recht van een kind, namelijk dat het (op z’n minst) grotendeels met ouderlijke liefde wordt grootgebracht aan de hand van papa en/of mama ruilt GroenLinks graag in voor werkdagen van 12 uur.

Het wachten is op dat we ze moeten lokken nog binnen te komen met een pak lange vingers. Door het kattenluik.

[i]Kuin – fervent tegenstander van een overheid die kinderen tot industrie laat verworden[/i]

Categorieën: Actualiteiten

13 reacties

BlogBoy · 7 juni 2012 op 12:58

Mooi vlot geschreven, zoals ik vind dat columns moeten zijn. In de jaren 80 en 90 had je al de opkomst van het sleutelkind. Kind met de huissleutel om zijn nek. Sinds moeders zijn geemancipeerd, is de opvoeding op het tweede plan gekomen. Draai dat maar eens terug..

LouisP · 7 juni 2012 op 13:00

Sterk zeg,
en wat een laatste zin…beng!!

sylvia1 · 7 juni 2012 op 13:26

Groenlinks doelt hier op de zogenaamde Brede Scholen, en die bestaan al. In 2003 heb ik verschillende Brede Scholen geinterviewd voor een onderzoek. Ze zijn oorspronkelijk opgericht in wijken met veel allochtonen, met het idee om die kinderen beter te helpen integreren, de Nederlandse taal te spreken, enz. Al snel werd het concept populair in nieuwe witte wijken met tweeverdieners. Ik heb onderzocht hoe een school meent vrije tijd te kunnen aanbieden. Mijn conclusie was toen dat ik dit punt in geen enkele discussie tegen kwam, niet in de beleidsstukken en ook niet bij de mensen van de Brede School zelf. Dat vond ik kwalijk. Ik weet niet of dat nog zo is.

De schooltijden van nu zijn juist afgestemd op het plattelandsleven, de lange zomervakantie, tussen de middag thuis eten. Dat dat achterhaald is kun je niet ontkennen. Dat een kind niet van 7 tot 7 op een school moet zitten, dat ben ik wel met je eens.

Wout · 7 juni 2012 op 13:38

Prima column. Kinderen beginnen een soort status symbool te worden. Het concept ’s middags thuis eten vind ik niet achterhaald als ook de zomervakantie.

lisa-marie · 7 juni 2012 op 15:23

[quote]Ik heb gezocht naar een logische verklaring over het waarom van dit voorstel, maar kon hem niet vinden.[/quote]
in je voorgaandezin vind je de verklaring.

Libelle · 7 juni 2012 op 16:50

Krachtige column, de meningen eronder vullen prachtig aan. De mijne is er een van k’weet nie. Mijn kinderen benutten ook alle regelingen, maar de liefde voor hun kinderen blijft. Ze nemen snipperdagen voor de Efteling en de manege. Dat zit er wel aan met een dubbel inkomen. Soms vallen wij in (grijze en kale muizen), overal staat wel een bierpomp en een friteskraam.

Dees · 7 juni 2012 op 17:20

Ben het volstrekt met je oneens, maar vind het wel een goed geschreven stuk.

In vroeger tijden en in tegenwoordige tijden (andere culturen) werden en worden kinderen in breder verband opgevoed. Door stam, overige familieleden, gemeenschappen. Volgens mij is dit voorstel juist een verbetering. Kinderen zijn de toekomst, niet alleen voor het doorzetten van eigen genen, maar ook voor de maatschappij. Volgens mij is het goed om de maatschappij daar naar in te richten. Bovendien, slechte ouders worden geen betere ouders door ze te dwingen er te zijn en goede ouders worden geen slechtere ouders door ze dergelijke opties aan te bieden.

Sagita · 8 juni 2012 op 00:46

Ik ben bang dat de industrialisatie van het onderwijs al heel lang aan de gang is (Denk eens aan de mammoetwet). Ik ben het met je eens dat de opvoeding van kinderen handwerk zou moeten zijn met veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van het kind. Dus kleine scholen en kleine klassen. Als daarbinnen geregeld kan worden dat ze vanaf 7 uur tot 19 uur opgevangen kunnen worden en niet zoals nu eerst van 7 tot half 9 in een buitenschoolse opvang. Daarna tot 15.15 uur naar de basisschool, waarna weer terug naar de BSO. Dan zou dat een hele verbetering zijn.
Kinderen zijn geen privé bezit maar de toekomstige dragers van onze samenleving en de toekomstige ouders van weer een volgende generatie. Ik weet uit eigen ervaring dat het het moeilijkste dilemma is in het leven van vrouwen/ouders hoe combineer je werk en de opvoeding van kinderen. Maar het kan toch ook niet zo zijn dat de helft van de volwassen geworden kinderen hun talenten niet meer mogen gebruiken/verder ontwikkelen omdat er een nieuwe generatie is geboren?
Jammer dat Jolanda Sap ook geen tweejarig ouderschapsverlof heeft aangekondigd zodat het heel kleine kind goed gehecht de wereld instapt. Daar ben ik wel een voorstander van.
Goede column die veel discussie oproept!

arta · 8 juni 2012 op 08:27

Ik ben het wel met Sagita eens, Het geleur van kinderen van voorschoolse opvang naar school, naar tussenschoolse opvang en weer naar school om vervolgens op de BSO te eindigen, vind ik buiten proportie, ongezond. Ik gun het de kinderen om één ‘oppasplek’ te hebben.
Zelf heb ik gekozen om zo weinig mogelijk te werken, om zoveel mogelijk met de kinderen te kunnen doen. De charme van helpen met huiswerk en een kopje thee na schooltijd wil ik hoog houden en dat heb ik kunnen realiseren door een oppas aan huis voor drie dagen. De rest van de week ben ik er zelf. Financieel vrijwel ondoebaar, maar het maakt ons wel gelukkiger.

Mien · 8 juni 2012 op 10:10

In de derde wereld zijn kinderen onmisbaar.
In de eerste, tweede en vierde ook.
Koesteren die bambino’s, in alle opzichten.
Maar wel liefst zonder strak regime en uitbating.
Ook aan orde, rust en regelmaat zitten grenzen.
Goede column.

Mien

Jip · 8 juni 2012 op 16:28

Nou ik hou niet van die (honden) crèches hoor. Ik wil altijd dicht bij mijn baasje zijn!

Kuin · 11 juni 2012 op 08:49

Er wordt me wel eens gevraagd wat er nu zo leuk is aan het zijn van een columnist. Nou, dit dus. Aanzetten tot discussie, dwingen tot nadenken.

Dank daarvoor.

gast · 12 juli 2012 op 11:26

[url=http://www.cookdress.net/]dresses for bridesmaid[/url] [url=http://www.noondress.net/]spring dresses[/url]. spring dresses [url=http://www.noondress.net/]red plus size wedding dresses[/url]. red plus size wedding dresses [url=http://www.hilingerie.com/]wife lingerie sex[/url]. wife lingerie sex [url=http://www.frommarket.com/]short dress wedding[/url]. short dress wedding derelict yet ornate chandeliers sat crooked on the ground and a runway of disjointed gilded antique mirrors snaked through the show space. The contrast of grandeur fallen into decay [url=http://www.hilingerie.com/]wife lingerie sex[/url]. wife lingerie sex yet only amplifying in beauty with the degradation (somehow &nbsp a sense of the derelict is always accompanied by a romantic sentiment) [url=http://www.noondress.net/]red plus size wedding dresses[/url]. red plus size wedding dresses translated into the derived from white but sets a subtly different mood for the wedding dress. Cream shades are reminiscent of the sweet flavor and happy aura of eating an ice cream. Rich in tasteful touch cream shades would probably means more to you…

Well [url=http://www.frommarket.com/]short dress wedding[/url]. short dress wedding [url=http://www.noondress.net/]2012 plus size wedding dresses[/url]. 2012 plus size wedding dresses if you have any dreamy dress clothes [url=http://www.hilingerie.com/]wife lingerie sex[/url]. wife lingerie sex no matter they are of pictures or conception [url=http://www.hilingerie.com/]wife lingerie sex[/url]. wife lingerie sex you can send the

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder