Volgens veel mensen zal het niet lang meer duren voor de ijskappen smelten en wij allemaal onder een dikke laag smeltwater bedolven zullen worden. De aarde warmt immers op, en zoals we allemaal weten smelt het ijsblokje in de cola ook sneller wanneer de temperaturen buiten op een zomerse dag het kwik doen stijgen. De aarde warmt op. Het wordt continu gepresenteerd als een feit, maar is het ook echt zo? Wordt het op aarde warmer? In de non-gesprekken over het weer die ter compensatie van een gebrek aan echte gespreksstof vaak worden gevoerd, hoor je mensen vaak zeggen dat ze inderdaad merken dat de winters zachter worden. En dit klopt ook. In West-Europa is de gemiddelde temperatuur in de laatste twintig jaar met 1 á 2 graden gestegen. Dit klinkt schrikbarend, maar dat is het niet. West-Europa beslaat maar 1% van het aardoppervlak. Dit betekent gewoon dat het ergens anders dus kouder is geworden.

Wanneer je de gemiddelde temperaturen van de aarde in periodes van 30 jaar verdeelt, zie je dat de temperatuur schommelt. Soms daalt de temperatuur 0,2 graden, soms stijgt deze weer 0,5 graden. Wanneer je het totaal over de afgelopen 100 jaar bekijkt, is de totale stijging in temperatuur 0,6 graden. Dit is een verwaarloosbare stijging. Omdat er geen duidelijke trend zichtbaar is in de temperatuur, zou het net zo goed kunnen zijn dat over de volgende 100 jaar de temperatuur een graad daalt, dan dat de temperatuur nogmaals gestegen is. Aan de hand van meetbare feiten is er dus geen enkele reden uitspraak te doen over een temperatuurstijging. Tevens is het zo dat er geen drastische stijgingen of dalingen zijn, en zou de enige conclusie moeten zijn dat er geen reden is om aan te nemen dat dit in de volgende 100 jaar wel het geval zou zijn.

Wat is dan het klimaatprobleem? Volgens de feiten is het een non-probleem, er is simpelweg geen probleem met de temperatuur op aarde. Het klimaatprobleem is dan ook een theorie, en wordt enkel gestaafd door theorieën. Deze theorieën kennen hun eigen modellen waarmee ze de opwarming van de aarde voorspellen. Wanneer je deze theorieën aan de werkelijkheid test, zijn ze stuk voor stuk niet met de gemeten feiten in overeenstemming te brengen. Hierdoor geloven veruit de meeste wetenschappers dat deze theorieën niet juist zijn.

Een veel rondgestrooid woord is het ‘broeikaseffect’. Veel mensen denken dat dit effect ontstaan is doordat ze met vuile auto’s rijden. De CO2-uitstoot van de auto’s houden de warmte tegen die de aarde wilt verlaten. Wat veel mensen niet weten is dat het broeikaseffect een natuurlijk proces is. Zonder het broeikaseffect zou het op aarde continu vriezen, omdat de warmte van de zon direct van de aarde af zou stralen, niet tegengehouden door de isolerende werking van het natuurlijk broeikaseffect. Het idee is dat de isolatie van de aarde teveel aangevuld zou worden door al het CO2, en dus te goed zou isoleren zodat de warmte langer op aarde zou blijven hangen. Deze theorie is snel als grote onzin af te doen, alleen al om het feit dat het ervan uitgaat dat de broeikasgassen altijd alleen maar aangevuld worden, en nooit oplossen. Wanneer het al zou zijn dat CO2-gassen bijdragen aan het broeikaseffect (ook dit is nooit bewezen, en is alleen maar een theorie), zou dit dus niet steeds erger worden wanneer de vervuiling hetzelfde blijft. De sterkte van het broeikaseffect zou dus hetzelfde blijven. Omdat er geen noemenswaardige temperatuurstijging te melden valt, kunnen we tevens zeggen dat, zelfs als deze theorie waar blijkt te zijn, wat zeer onwaarschijnlijk is, en waar geen enkele respectabele wetenschapper meer in gelooft, dit geen enkel noemenswaardig effect heeft op ons klimaat.

Maar de angst is pas echt in de ogen af te lezen wanneer je het hebt over smeltende ijskappen. Mensen denken dat door smeltende ijskappen de zee meters zal stijgen. Wanneer je ijs in een glas cola gooit, zul je merken dat de cola omhoog komt. Zelfs wanneer je een enorm stuk ijs laat ‘drijven’ bovenop de cola, zal het complete gewicht van het ijs evengoed op de cola drukken, waardoor het niveau van de cola zal stijgen. En wat gebeurt er wanneer dit ijs smelt? Stijgt dan plotseling het cola-niveau? Nee! Het maakt geen donder uit hoeveel ijs je in de cola gooit, wanneer het smelt stijgt het niveau van de cola niet, omdat deze in bevroren vorm dezelfde druk al uitoefende op het niveau van de cola. De zandzakken kunnen dus weer bij de voordeur vandaan gehaald worden, er komt geen overstroming door smeltende ijskappen.

Weet je waar we wel zorgen over zouden moeten maken? Over andere klimaat-theorieën die wel door meetbare feiten gestaafd worden. Zoals de zonne-activiteit die aan het afnemen is. Dit zou betekenen dat het in de komende honderd jaar best nog wel eens veel kouder zou kunnen worden dan in de afgelopen 100 jaar. Deze afnemende zonne-activiteit is een gemeten feit. Het effect op de aarde is nog een theorie, maar het zou best kunnen dat we straks alle inzet van het broeikaseffect nodig hebben om het hier warm te houden. Laten we hopen dat we de sterkte van het broeikaseffect dan positief kunnen beïnvloeden. Ik heb hier wel een theorie voor. Misschien moeten we dan allemaal met onze auto’s gaan rijden, dan zorgen we er vast wel voor dat de aarde spontaan opwarmt, zelfs zonder de zon. Klinkt een beetje vergezocht he, ik zou het in ieder geval niet durven om dit idee te pitchen aan de politiek, die geloven alleen in sprookjes wanneer de tandenfee tijdens het slapen een dikke bult belastinggeld onder hun kussen legt. En tsja, de klimaatverandering is de tandenfee van de 21ste eeuw. Je zou het er bijna warm van krijgen!


3 reacties

Prlwytskovsky · 28 november 2009 op 13:43

Maar er zijn ijsmassa’s die op landdelen liggen, dus als dat smelt stijgt de zeespiegel wel degelijk.
Gooi je glas cola maar vol ijsblokjes en giet de cola er tot aan de rand in. Wedden dat het glas over gaat lopen als het ijs smelt?

Maar toch een column om even bij stil te staan, voer voor een discussie avondje. 😉

KawaSutra · 29 november 2009 op 00:19

Prlwytskovsky haalt de woorden uit mijn mond. Je hebt mij niet overtuigd met jouw theorie.
Ook de afname van de zonne-activiteit is weliswaar gemeten maar zou ook aan wisselingen onderhevig zijn. Dus ook dat gegeven hoeft niet van duurzame aard te zijn.
Je hebt wel een stevige column neergezet waar over nagedacht moet worden.

FatTree · 29 november 2009 op 20:11

Afgezien van de discussie of het smelten van de ijskappen wel of niet een stijging van het water in termen van meerdere centimeters globaal kan veroorzaken, is het eigenlijk meer de vraag of dit gevaar daadwerkelijk aanwezig is.

Het mag duidelijk zijn wanneer de feiten bekeken worden, dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat dit gevaar er is.

Ook het smelten van de ijskappen, wat vaak als feit gepresenteerd wordt, is aan felle discussie onderhevig. Meetbare gegevens worden achterover gedrukt, of zo gepresenteerd dat deze verkeerd geinterpreteerd worden.

Ik ben er vrij zeker van dat, wanneer we over 10 jaar terug kijken dat we net zo hard om het klimaatgebeuren lachen, als we nu doen over de theorie dat de aarde plat zou zijn.

Geef een antwoord