Vaak is de intelligentie bij vrouwen goed te peilen aan de hand van de omvang van de borsten. Hoe groter de uiers des te stommer de koe. Zo ook bij de pornoindustrie, de wijven met grote tieten zijn meestal de lelijkste en domste schapen die er rondlopen. Uiteraard net zoals bij de Duitse taal zijn er op elke regel uitzonderingen, ziedaar Paris Hilton, een achterlijk schaap met bijna inwendige borsten. Inwendige borsten zijn borsten die zodanig klein zijn dat ze bijna naar binnen groeien. En vaak is het ook zo dat achterlijke schapen vaak te koop lopen met hun struikelende IQ, ziedaar de beperkte kledingkeuze. Niet dat ze weinig stijlen dragen, meer het geval dat ze veel stijlen dragen maar weinig daarvan laten zien. Achterlijke schapen worden dus gekenmerkt door het veelvuldig laten zien van verschillende stijlen gecombineerd met weinig stof.

Gesprekken met deze koeien zijn ook gekenmerkt door weinig variatie in de stof, dit weer in tegenstelling tot hun kledingkeuze die vaak aantoont dat ze respect hebben voor verschillende stofkeuzen. Hoewel het vaak ook aan de leeftijd te wijten is dat er weinig zinnigs uit komt blijkt dat op latere leeftijd er net zo weinig uit komt. Deze koeien hebben finaal de boot gemist en belanden dan ook in de spreekwoordelijke sloot. Aangezien onze voorvaderen hebben besloten dat oude koeien niet uit de sloot gehaald dienen te worden verwaterd gelijk de opvoeding van de dushies. Dit resulteert vaak in een aan lager wal geraakte dushi, als dushies al niet standaard laag aan wal beginnen.

Gelukkig wordt deze bevolkingsgroep gekenmerkt door lichtgevende, zoet geurende breezers. Dit is voor ons gemakkelijk te zien in de kroeg en zo is het vroeg inspelen op het ontwijken van deze groep mogelijk. Met deze breezers treden ze snel in de voetsporen van hun ouders die voornamelijk zilverkleurige vullingen hebben die meestal vrij prominent geplaatst zijn in het gebit. Deze vullingen zijn veelvuldig nodig door het bijkomende effect van breezers, namelijk het verschrikken van je glazuur. Dit glazuur barst van je tanden af zodra je een slok van je breezer hebt genomen. Vaak is het zo dat mensen rondom deze groep met tranen in de ogen staan, de vraag is echt of dit komt omdat hun ogen zijn geraakt door het glazuur wat van de breezertanden afspringt of de bedroevende kledingkeuze van de dushies. Aangezien deze dushies later ook moeder worden of door hun bedroevende IQ mogelijk al moeder zijn brengen ze nog ergere kinderen voort wat uiteraard een kwelling is voor de maatschappij.

Natuurlijk is het gemakkelijk te beweren dat deze column kant noch wal raakt en in zekere zin slaat het ook nergens op. Kant noch wal raken is ook eenvoudig als je van de hak op de tak springt, dicht bij de grond komen zal dan ook niet gebeuren hoewel je er begint. In de politiek wordt dit echter wel bestreden en met een christelijk beleid en zal er dus ook binnen no-time een verbod op schaars geklede dames en breezers komen aangezien dit van de kerk niet mag. En zo sluiten we deze column met een hulde aan het huidige kabinet die een einde maakt aan het breezertijdperk. De daadkracht van deze worden zijn echter weer in twijfel te trekken aangezien ze worden aangevoerd door Balkenende maar ach, er moet toch ergens een eind zijn…


8 reacties

vanlidt · 21 september 2007 op 22:01

Het lijkt de da vinci code wel ….
😆

Troy · 22 september 2007 op 08:58

Hey Avalon,

Leuke column. Voor het gemak heb ik ‘em even vertaald voor die koeien/dushies/BrEeZaH bimbo’s waar je het over had. Dan begrijpen zij ‘em ook 😀

VaK Is d3 InT3LiGeNtIe bIj vRoUwEn gOeD Te pEiLeN An d3 HaNd vAn dE OmV4Ng v4n dE BoRsTeN1111!!1 hIhI LoL DuZz *OnE LuV* hOe gRoT3R De uIeRs dEs tE StOm3r d3 Ko3!111111 hIhI LoL DuZz *OnE LuV* zO Ok bIj dE PoRnOiNdU$TrIe dE WiJvEn m3t gRoTe tIeT3N ZiJn mE$T4L D3 lElIjK$Te 3N DoMsT3 $GaPeN Di3 Er rOnDlOpEn!11!1 LoL *oNe lUv* UiTeRaRd nEt zOaLs bIj dE DuItSe TAAL ZiJn eR Op 3LkE R3GeL UiTzOnD3RiNgEn zIeDaR PaRi$ HiLtOn eN AgT3RlIjK $gAp mEt bIjN4 iNwEnDiG3 bOr$t3n!11!1 HiHi dUzZ *oNe lUv* InW3NdIgE BoR$TeN ZiJn bOr$tEn dI3 aLs kLeIn zIjN DaT Ze bIjNa nAr bInEn gRo3iEn11!! hIhI DuZz *OnE LuV*

eN VaK I$ h3t oK Zo dAt 4Gt3rLiJk3 Sg4pEn vAk t3 KoP LoPeN MeT HuN $tRuIk3lEnDe iQ ZiEdAr dE Bp3rKt3 Kl3dInGkEuZe!!!!111! lOl *OnE LuV* nI3T D4T Ze wEiNiG $tIjLeN DrAg3n mEr h3t gEvAl d4t zE VeL $tIjLeN DrAgEn mAr w3iNiG DaRvAn l4tEn zIeN1!111!!! HiHi lOl dUzZ *oNe lUv* AgTeRlIjKe sG4PeN WoRdEn dUs g3k3nM3RkT DoR HeT VeLvUlDiG L4T3N ZiEn vAn vErSgIlEnD3 sTiJlEn gEcOmBiNeRd m3t w3iNiG StOf

G3$pReKeN!11! HiHi lOl *OnE LuV* mEt dEzE KoEi3n zIjN Ok g3k3nM3RkT DoR W3InIg vArIaTi3 In dE $tOf dIt wEr iN T3GeNsTeLiNg tOt hUn kLeDiNgKeUzE Di3 VaK AnToNt dAt zE ReSpEcT H3BeN VoR V3RsGiLeNdE StOfKeUzEn!111!! hIhI LoL DuZz *OnE LuV* hOeW3L H3T VaK Ok aN De l3fTiJd t3 WiJtEn iS DaT Er wEiNiG ZiNiG$ uIt kOmT BlIjKt dAt oP LaT3R3 l3fTiJd eR NeT Zo wEiNiG UiT KoMt!!111! hIhI LoL DuZz *OnE LuV* dEz3 KoEiEn h3bN FiNaL De bOt gEmIsT En bLaNd3n aLs oK In d3 SpReKwOrD3LiJk3 SlOt!!1!! HiHi dUzZ *oNe lUv* AnG3ZiEn oNzE VoRv4dErEn hEbEn b$lOt3n dAt oUdE KoEiEn nI3T UiT D3 $LoT GeHaLd dIeNeN Te wOrD3N VeRwAtErD GeLiJk dE OpVo3dInG VaN D3 dUsHiEs111111 hIhI LoL *oNe lUv* DiT R3SuLtErT V4K In eN An l4g3r w4l gErAkTe dU$Hi aL$ dUsHi3s 4L NiEt sTaNdArD LaG An w4l bGiNeN

gElUkIg!1!1!!! LoL DuZz *OnE LuV* wOrDt dEz3 BvOlKiNg$gRoEp g3k3nMeRkT DoR LiGtG3V3NdE ZoEt g3uReNdE BrEeZaH!!!1 HiHi lOl dUzZ *oNe lUv* DiT Is vOr oNs g3mAkElIjK Te zIeN In dE KrOeG 3n zO I$ h3t vRoEg iNsPeL3N Op hEt oNtWiJkEn vAn dEzE GrO3P MoG3LiJk1!!!1! hIhI LoL DuZz *OnE LuV* m3t dEzE BrEeZaH TrEdEn zE SnEl iN D3 vO3TsPoReN VaN HuN OuDeRs dI3 vOrNaM3LiJk zIlVeRkLeUrIgE VuLiNgEn hEb3n dIe mEsT4L VrIj pRoMiNeNt gEpLaT$T ZiJn iN HeT GeBiT!!11!11! HiHi lOl dUzZ *oNe lUv* D3Z3 vUlInGeN ZiJn vElVuLdIg nOdIg dOr h3t bIjKoMeNdE EfEcT V4N BrEeZaH NaMeLiJk h3t vErSgRiK3N VaN Je gLaZuR1!11!1 HiHi lOl dUzZ *oNe lUv* DiT GlAzUr bAr$t vAn jE T4NdEn aF ZoDr4 Je eN $lOk vAn jE BrEeZaH HeBt gEnOmEn11!11! lOl dUzZ VaK Is hEt zO D4T M3N$3n rOnDoM DeZe gRoEp mEt tRaNeN In d3 Og3n sTaN De vRaG Is eGt oF DiT KoMt oMd4t hUn oGeN ZiJn g3rAkT DoR HeT GlAzUr wAt vAn dE BrEeZaH AfSpRiNgT Of dE BdRo3v3nDe kL3DiNgK3UzE VaN De dUsHiEs11!1!11 HiHi lOl *OnE LuV* aNgEzIeN D3Ze dUsHi3$ lAt3r oK Mo3dEr wOrD3N Of dOr hUn bDrO3V3NdE Iq mOgElIjK Al mOeDeR ZiJn bReNgEn z3 NoG ErGeR3 kInD3ReN VoRt wAt uIt3rArD 3n kWeLiNg i$ VoR D3 mAtSgApIj

NaTuRlIjK11!!!!1! HiHi lOl dUzZ Is h3t gEmAkElIjK T3 bW3R3N DaT D3Ze cOlUmN KaNt nOg w4l rAkT 3n iN Z3K3Re zIn sLaT H3T Ok nErGeN$ oP1!!!! dUzZ *oNe lUv* K4Nt nOg wAl rAkEn i$ Ok eNvOuDiG 4lS Je vAn dE H4K Op dE TaK $pRiNgT DiGt bIj dE GrOnD KoMeN ZaL AlS Ok nIeT GeBuReN HoEwEl j3 Er bGiNt!!1!!1! HiHi lOl dUzZ *oNe lUv* In dE PoLiTi3k wOrDt dIt 3Gt3r wEl bStR3D3N En mEt eN ChRiStElIjK Bl3iD 3n z4l eR Du$ Ok bInEn nO-TiMe eN VeRbOd oP SgArS GeKlEd3 DaMeS En BREEZAH kOmEn aNg3zIeN DiT V4N D3 kErK NiEt mAg!111! HiHi lOl dUzZ En zO SlUiT3N W3 dEzE CoLuMn m3t eN HuLd3 An hEt hUiDiGe k4bInEt dIe eN 3iNdE MaKt aN HeT BrEeZaH!111!!!1 HiHi lOl dUzZ *oNe lUv* De dAdKr4gT V4N DeZ3 wOrDeN ZiJn 3GtEr wEr iN TwIjFeL Te tReKeN AnG3Zi3n zE WoRd3n aNgEvOeRd dOr b4lK3NeNd3 MaR Ag 3R Mo3t tOg eRgEnS En eInD ZiJn…

Met dank aan http://www.messplaza.nl/breezahs.php. Nee, dit had ik echt niet zelf gekund 🙄

Dees · 22 september 2007 op 10:05

Breezer of Balkenende? Conversie christelijk of conversie breezerbimbo?

😮 ff over slapen.

Lol @Troy ook. Maar, het is bar creatief om een eigen taaltje te fabriceren. Swarm intelligence van de suikeralcoholuiers! 😀

lisa-marie · 22 september 2007 op 13:49

Van beneden naar boven lezen helpt ook. 😀

axelle · 22 september 2007 op 20:28

mmm the world is outside your door

nighthawk · 22 september 2007 op 21:44

Avalon,

Schrijven vanuit de columnist is zo moeilijk. Dat bewijs je hier voortreffelijk. Jammer dat je aangeeft wat de kritiek kan wezen op je column en er niets aan doet. Herlees de handel, herwerk en probeer er structuur in te krijgen. Schrap een alinea. Haal de slechte zinnen eruit. Maak linkjes.

Er zit een basis in wat je schrijft, neem dan toch even de tijd voor je het ding post. Dan schrijf je de beste stukjes van columnx… Misschien.

Jan

Avalon · 23 september 2007 op 01:04

Ik schreef het juist net expres zo chaotisch en met tegenstrijdigheden…

SIMBA · 23 september 2007 op 12:50

[quote]Ik schreef het juist net expres zo chaotisch en met tegenstrijdigheden…[/quote]

Ja, Avalon…en dat maakt het zo leuk 😀

Geef een reactie

Avatar plaatshouder