Valt het u nou nooit op dat we nogal vaak lopen te kankeren over tal van zaken die in de voorbereiding het daglicht niet kunnen verdragen, laat staan in de uitvoering, en al helemaal niet tijdens ons leven of dat van onze kinderen? Ik denk hierbij aan bijv. een wereldoorlog, de zoveelste burgeroorlog (waar dan ook), onrecht in de maatschappij (op zowel nationaal als regionaal niveau), de geldgraaiers in de bouwwereld of delen van de rijksoverheid (onderwijs etc.), het verkeerd gebruik van onze belastingcentjes etc. We kankeren wat af en het lijkt of we daar redenen voor hebben… Niets is minder waar. We hebben geen enkel recht te klagen zodra het mis loopt in onze of welke andere maatschappij dan ook. Het volk krijgt namelijk wat het wil. Een simpel testje dat u hiernavolgend van mij krijgt opgelepeld, zal duidelijk maken dat de meeste kankeraars in dit land beslist geen recht van spreken hebben. Waarom een testje? Testen worden serieus genomen en de uitslagen ook. Eén testuitslag zegt meer over het hoe en waarom dan duizend op sinaasappelkistjes staande leuteraars. Maurice de Hondt kan u daar alles over vertellen. Echter, niet over hoe de navolgende test in te vullen. Ik beloof u, bij genoeg reacties (en daar twijfel ik niet aan), doe ik u een en ander uit de doeken. Succes (en bedenk: u bent slechts een mens; een der velen).

Veel mensen in de wereld zijn hun leven lang op zoek naar leiding. Het zit nu eenmaal in mensen om een ander (bijv. degeen met de grootste bek) te volgen. Grofweg gesteld kun je het getal der (wereld)leiders verdelen in pakweg 3 types. De karaktertrekjes van de types 1 t/m 3 blijken voor veel nieuwere leiders zeer aantrekkelijke aspecten te zijn. Waarom is mij inmiddels wel duidelijk. Ik vertel u iets over de drie types en vervolgens is het aan u mij (in uw reactie) duidelijk te maken naar welk type uw voorkeur uitgaat. De uitslag zal bestaan uit bekendmaking van de namen van de type leiders, waarna zal blijken wie nog mag kankeren.

Leider type 1:
1. als kind leed hij aan polio,
2. zijn beste vriend was zijn hond (die na te zijn overleden een staatsbegrafenis kreeg),
3. aanvankelijk dienstweigeraar (na leider te zijn geworden kon hij dit niet langer volhouden);
4. moeite met het instituut huwelijk (overspel tot twee keer toe en verzot op het liegen hierover),
5. zijn ministers vreesden zijn impulsieve aard bij staatsaangelegenheden en besluiten,
6. hechtte veel belang aan waarzeggerij bij staatszaken en was een onbetwiste voedingsbarbaar.

Leider type 2:
1. fervent tegenhanger van de democratie,
2. als student een ongeëvenaarde losbol,
3. zijn sterkste wapen: veel bluffen bij discussies,
4. notoir brandy en whisky-drinker (afgewisseld met gebruik van penicilline),
5. Napoleon was zijn grote inspirator, alhoewel de emotionele gesteldheid van zijn hond hem bij staatszaken niet onberoerd liet,
6. kettingroker.

Leider type 3:
1. een man met een gedisciplineerd leven (vaste tijden voor opstaan, slapen gaan en voeding),
2. een groot dierenvriend,
3. niet-roker en niet-drinker,
4. monogaam man en in zijn jongelingsjaren gevormd in het klooster,
5. scherp debatteur en besluitvorming na overleg en met overtuiging,
6. binding met de mindere in de samenleving (hij was ooit één van hen, wat overigens niet geldt voor de andere twee types).

Dit was het dan. De drie types. Is er eentje bij die u aanspreekt? Geef dat dan te kennen in de vorm van een reactie op deze column. Vervolgens krijgt u van mij de bijbehorende namen. Ik hoop dat we nog lang door kunnen en zullen gaan met gerechtvaardigd kankeren (maar of dat zal gaan lukken?).


4 reacties

John_van_Leverdingen · 26 oktober 2004 op 11:20

In de eerste zie ik een Amerikaanse president (Clinton?). Geen leider dus. Maar dat opper ik omdat ik in een Amerikaan nooit een leider kan ontdekken.

De derde…gedisciplineerde, monogame niet-roker, niet-drinker…dat moet een enorme leugenaar zijn. Die vertrouw ik niet.

Blijft voor mij enkel nummer twee. Een man of vrouw naar mijn hart, type Winston Churchill.

Er staat echter bij geen enkele van deze mensen een specifieke karaktertrek vermeld. Alle genoemde punten maakt iemand niet geschikt of minder geschikt om als leider te fungeren. Daar ik er 100% van overtuigd ben dat leiding (tenminste over een heel groot aantal mensen) enkel genomen kan worden door middel van veel bluf, blijft 2 over.

En anders zal ik echt gaan kankeren!

FrancisM · 26 oktober 2004 op 11:27

Ik val als een blok voor type 2.
Herken daarin het meeste van mezelf.

Mup · 26 oktober 2004 op 13:48

Moeilijk. Type 3 zou ideaal zijn, maar ideaal is niet menselijk, en 1 en 2 vertrouw ik niet. Bij een keuze ga ik dan voor 2, heb daarbij alleen moeite met tegenhanger zijn van de democratie,

Groet Mup.

tontheunis · 26 oktober 2004 op 15:34

Men zou zo zeggen dat het hier de heren Clinton, Churchill en Hitler betreft.

Het zou natuurlijk ook om Kennedy, Fortuijn en Martin Gaus kunnen gaan…

Want, beste JAB, de Hollander (ik zeg het maar ter verduidelijking) heeft het grondrecht om te mopperen op alles wat hem hindert in het leven. Of dit nu de regering of Idols is. Het is de volksaard, de traditie en het is volstrekt niet aan leiderschap gebonden. ‘Of je nu door de kat of de hond gebeten word…’ zegt het aloude spreekwoord en de Hollander, gebeten wordt hij toch. Dus wát er ook zal veranderen, zál het hier ooit de hemel op aarde worden, de Hollander, hij moppert voort.

Overigens bestond het ‘overleg’, zoals jij dat noemt, van Adolf H. doorgaans uit langdurige monologen waarbij hij sprak en de rest niets durfde te zeggen en zo’n dierenvriend was hij nou ook weer niet want uiteindelijk testte hij de te gebruiken gifcapsules op Blondie. Nee, niet dat magere blonde scharminkel, maar op zijn herdershond die vervolgens braaf het loodje legde.
Het zal dus toch wel Martin Gauss zijn…

TT

Geef een reactie

Avatar plaatshouder