Galacticum 3012 vraagt veel aandacht van mij. De ene crisis is nog niet bezworen of een andere dient zich aan. Maar dit is wel een heel bijzondere. Deze komt van een redactioneel centrum dat met diverse dilemma’s kampt. Ondanks dat het geen enkele dichterlijke vrijheid wil beteugelen ziet het met grote vrees de toekomst tegemoet. Het redactioneel centrum heeft hartpijn. Last van een keihard redactieblok. De redactie gaat gebukt onder een nieuw fenomeen in het digitale tijdperk. Websitemoeheid. Om deze websitemoeheid inzichtelijk te maken schets ik in willekeurige volgorde de kenmerken. Passiviteit, inertie, gelatenheid, kriebeljeuk, geestdodendheid, anarchie, podiumziekte, motorvrees, taalverloedering, jip en janneke getokkel, vogelarij, platpraat, chatgeboer, beeldenstorm, visueel getreiter, affichedrang, plakplaatjesplagiaat, schoenendiarree, poepversjeskunst, wachtrijrecessie, clownsgedrag en lezers die niet schrijven. Allemaal zaken waarvan een website uitblust en uiteindelijk aan ten onder gaat.

En dat mag ik dan als doctor Who komen oplossen. En ik vraag me dan af: How? Een zwaardere taak is haast ondenkbaar. Met een redactie die zich hult in stilzwijgen is het moeilijk converseren. De enige manier waarop de bovenvermelde problemen getackeld kunnen worden is nochtans communicatie. Alleen met goede communicatie kunnen bruggen gebouwd worden, verschillen begrepen en gevierd. Dat laatste is niet bepaald onbelangrijk. Iedereen is het er mee eens. Er moet wel wat te vieren zijn, het liefst ook te lachen. Vooruit, overpeinzen mag ook. Net als reflecteren. Ja, zelfs klagen mag zo nu en dan. En natuurlijk mag er ook af en toe zinloos gecommuniceerd worden. Maar alles met mate.

Dat wat niet begrepen wordt is niet altijd verbaal maar soms ook non, zelfs in plaatjes. Het geschrevene en getoonde moet wel uitnodigen. Altijd. Tot lezen. Tot snoepen. Tot begrijpen. Helemaal perfect wordt het pas als het lezen leidt tot het betere Koninginnedaggevoel, Aha-erlebnissen, grafstemming, verjaardagskoorts, geboortevreugd, oorlogszucht, obstipatie, luchtledigheid in lijf en leden, erotiek, paniek, kortom leidt tot menselijk, ja zo nodig dierlijk gevoel en gewaarwording. Gewaarwording is voorwaardelijk om de communicatie op gang te helpen. En die communicatie moet vervolgens raken, de leesgang, de stoelgang, de woordenstroom, de beeldenstorm. Imaginair en ook voor het echie.

Communicatie bestaat uit zo veel soorten en zo veel smaken. Gelukkig maar. Let it be. Kom vooral naar buiten. Binnen is het maar stil. Beste redactie, mijn intergalactische tip, mijn ruimtelijk advies aan u is dan ook. Doorbreek het stilzwijgen. Laissez fair, maar laat u zo nu en dan ook zien en horen aan uw clientèle. Moedig aan. Hoedt u dat uw website geen melkmachine wordt die geregeerd wordt door reclamebannerdrift op verkapt narcistisch geweblog in eigen keuken of café. Leg uw clientèle het vuur aan de schrijversschenen. Grijp in en leg daar waar nodig schrijvers en schrijfsels aan banden. Streng doch rechtvaardig. Stel zacht en voorzichtig grenzen. Less is more. Leg schrijfbanden aan enkels en polsen. En vergeet zo af en toe ook niet uw goegeschrevengemeenschap te polsen. Hoe het ermee staat of ligt. Wat wenselijk is en wat niet. Geef vooral uw portie niet aan fictie. Blaf, blaf, blaf, zachtmoedig. Als een zachtaardige hond die zijn erfgoed trouw bewaakt. Veel succes.

Categorieën: Algemeen

Harrie

Tijdreiziger

39 reacties

Meralixe · 4 mei 2012 op 07:37

Harrie, mijn steun heb je alvast!!! :pint:

Libelle · 4 mei 2012 op 11:15

Het geschrevene moet uitnodigen tot…en dan som je alles op. Werkelijk alles, zelfs obstipatie.
Daarna geef je de redactie het advies zo nodig in te grijpen en schrijvers en schrijfsels aan banden te leggen. Weinig pragmatisch allemaal, vind ik.
Polsen wat wenselijk is en wat niet, geen laissez fair, daarover schrijf je ook en daar ben ik het mee eens. Zelfs al zou dat betekenen dat bijvoorbeeld mijn schrijfsels aan banden worden gelegd.
Ik vind het wel een moedig initiatief, de discussie moet worden gevoerd. Redactie, Hier?

Sagita · 4 mei 2012 op 11:20

Ik weet weinig van de ColumX geschiedenis. Zie aan het lidmaatschap van sommigen dat de site al vrij lang bestaat en begrijpt uit uw betoog dat deze wel eens betere tijden heeft gekend, daar waar het de doelstelling – een goede column/verhaal schrijven – betreft.
De redactie bepaalt of een column/verhaal goed genoeg is? Ik heb gezocht naar namen van mensen die in de redactie zitten maar vond alleen de naam van ene Jeroen. Wie zijn de andere leden en hebben ze zelf een schrijvers achtergrond?
Persoonlijk vind ik het niet erg als de kwaliteit van het geschrevene nog niet ’top’ is, maar dan verwacht ik wel opbouwende kritiek van mensen die er al wat vaardiger in zijn. Tegelijkertijd besef ik dat dit erg veel inspanning vraagt van mensen die het stuk lezen. Het is nu eenmaal zo dat mensen die schrijven graag zelf gelezen worden!

Harrie · 4 mei 2012 op 13:34

Dank U

Harrie · 4 mei 2012 op 13:34

Mee eens.

Harrie · 4 mei 2012 op 13:38

Eens met jouw commentaar. Ik denk alleen dat de redactie niet alles leest. Kan ook niet. Maar op z’n minst zo af en toe iets van zich laten horen zou geen kwaad kunnen. Ik weet dat er nog twee andere redactieleden zijn. Casper, de broer van jeroen en nog iemand van wie ik de identiteit niet ken.

Harrie · 4 mei 2012 op 13:39

Vreemd, ik zie nu pas dat de rubriek anders is dan waaronder ik deze column ingezonden heb. Ik heb hem onder de rubriek actualiteit ingezonden.

LouisP · 5 mei 2012 op 11:54

Heel begrijpelijk stuk. Ik vraag me wel af waarom iemand die graag schrijft, graag hier schrijft, zich laat beïnvloeden door reacties of door het aantal lezers. Of dat inderdaad het geval is. Zou kwaliteit van de ingezonden stukken belangrijk zijn? Of de kwaliteit van de reacties? Wie ben jij Harrie?

Sagita · 5 mei 2012 op 12:33

Ik vind het jammer dat er relatief weinig discussie is ontstaan n.a.v. dit stuk.

Sagita · 5 mei 2012 op 12:43

Goede vraag! Ik kan de achterliggende doelstelling van deze site niet vinden, maar veronderstel of hoop dat het een plek is waar mensen die graag schrijven het ter lezing aanbieden en daar dan graag commentaar op willen hebben en al schrijvende de kwaliteit van hun stukjes verbeteren.
Het kan zijn dat ik op een verkeerde plek ben. Ik probeer het gewoon uit. Op dit moment ben ik niet erg hoopvol!

arta · 5 mei 2012 op 13:40

Oke, dan toch maar even reageren…

Weet je, ik vind dat de redactie het prima doet. Ze zijn makkelijk te bereiken, grijpen in, wanneer nodig, maar laten schrijvers en lezers vnl vrij.
Tja, en dat geeft soms wat minder kwaliteit, maar aan de andere kant zie je ook ontwikkelingen ontstaan, die ik niet had willen missen.
Overigens bestaat de redactie uit Jeroen, Casper en de geheimzinnige Miss Mod.
Dipjes zijn er al vaker geweest, maar die zijn altijd slechts van tijdelijke aard.
Redactie: Met beiden een full time baan, gezin, kinderen, ook nog deze site op deze wijze beheren: Mijn respect hebben jullie!

Enne… Censuur, dat gaat toch niet gebeuren, he?

Libelle · 5 mei 2012 op 15:19

Eens.

Mien · 5 mei 2012 op 19:24

Dat is lang geleden.
Een discussie op CX.
Nou ja, discussie.
Niet echt.
Wel een dappere poging van je Harrie om hem los te peuteren.
Tenminste als dat je doel is.
Verder houd je het allemaal wel een beetje abstract en warrig.
Ben het eens met het commentaar van Arta.
En ja, Sagita, je hebt een punt als je meer verwacht.
Gelukkig ben je nog vrij nieuw hier.
Blijf je vooral verwonderen.

Mien commentaar van innerspace

Meralixe · 6 mei 2012 op 08:42

De kracht van column x zit onder meer in de persoonlijke vrijheid van het individu. Daar mag (moet) niet aan geraakt worden, ten minste als het binnen de perken van het normale, zeg maar, de regels van de samenleving die ons omringd valt.
Ook het al of niet reageren op de ingezonden stukjes is een persoonlijke vrijheid.
Maar, maar, mijn inziens is, dat column x staat of valt met en door de reacties.
Wie columns plaatst wil gelezen en bekritiseerd worden. Wie hier dan columns leest kan dan ook verder leren wat anderen denken van het gelezene. Dat hoeft niet noodzakelijk over de eigen column te gaan. Ook daar kan, ik althans, veel uit leren.
Wie reageert werkt positief mee aan de totale werking van column x en investeert in de toekomst als hij (zij) ook eens een column instuurt. Wie dan voelt dat hij (zij)werkelijk gelezen wordt vind, zeker als het om opbouwende kritiek gaat, de energie om door te gaan.
Let wel, hier viseer ik voornamelijk eerlijke kritiek die, ook als het slecht is, durft te spreken. Hier heb ik het voornamelijk over de schrijverscapaciteiten en minder over het thema.
Het thema, meestal het belangrijkste en de drager van de column is ten slotte toch maar de persoonlijke mening van een individu die niet altijd getuigd van grote schrijverskwaliteit. Een sterk thema kan een boel reacties uitlokken en dat mag, geen probleem, het kan zelfs, zoals het al verschillende keren het geval was, leuke facebook achtige toestanden teweeg brengen.
Maar,die schrijverscapaciteiten, daar kijk ik toch meer naar uit daar column x zich zou moeten profileren, weg van het grote aanbod van Facebook en Twitter.
Nogmaals, wie reageert investeert in de toekomst van column x!!! (applaus,,? ) :hammer:

Libelle · 6 mei 2012 op 10:06

Ik weet van mijzelf dat ik niets toevoeg aan de kwaliteit van ColumnX. Wellicht wel voor mijn nummertje aan het voortbestaan. Ik provoceer soms wat en krijg hier en daar een stoot terug. Daar leer ik van. Zelfs de meest gerenommeerde en gelauwerde deelnemer aan columnX moet ertegen kunnen dat hij kritiek krijgt van een simpele ziel, die meer taalfouten in zijn reactie schrijft dan hij in tien columns. Het blijft een consument met een mening. Deelnemers die alleen maar publiceren en nooit eens reageren vind ik snobs, ze slopen deze rubriek in de veronderstelling een bijdrage te leveren!
Nog erger zijn deelnemers die zonodig steeds laten merken dat ze aan de oorsprong stonden van CX, alsof daar rechten aan ontleend kunnen worden. De elitaire club in de club, boe! Laat het gewoon niet merken, het stoot af.

Meralixe · 6 mei 2012 op 11:18

Ik weet van mijzelf dat ik niets toevoeg aan de kwaliteit van Column X.

Libelle, dat had U niet mogen schrijven! Ieder mens heeft recht op respect.Laat dit één van de basisprincipes zijn van column x.

Harrie · 7 mei 2012 op 08:54

Ik vind niet dat de redactie het prima doet.
Ze mogen zich best wat vaker laten zien.
Dat deden ze in het verleden ook.
Ben alleen benieuwd waarom ze zich niet meer laat zien. Pro-actief bij voorkeur. Niet re-acatief.
Wat betreft censuur: Daar is op deze website geen enkele sprake van. Geen issue dan ook. en inderdaad, houden zo.

Harrie · 7 mei 2012 op 08:55

Mee eens

Harrie · 7 mei 2012 op 08:57

Er kunnen nergens rechten aan ontleend worden. Daarvoor is de site en de redactie te vrijblijvend. Wel vind ik dat mensen die langer op de website zitten meer ervaring krijgen en hebben. Dat blijkt uit reacties en uit bijdragen. Dat geldt ook voor Libelle.

Harrie · 7 mei 2012 op 08:58

Mee eens

Harrie · 7 mei 2012 op 09:02

Is niet het geval.
T. Bakker

arta · 7 mei 2012 op 11:21

Harry, misschien is het handig om te laten weten wie je beantwoordt, door de naam van die persoon erbij te vermelden. Ik ben benieuwd met wie je het eens bent 😀

Overigens heeft de redactie nooit echt gereageerd op columns ed, voor zover ik weet, misschien voor mijn tijd? Dat maakt mij ook nieuwsgierig naar hoe lang jij in werkelijkheid al meedraait, Harry!

Harrie · 7 mei 2012 op 13:55

Genest. Oudste eerst. In die volgorde de reacties lezen Arta. Moet ik dat nog uitleggen aan een routinier? :hammer:
Ik draai al heel lang mee. Soms word ik er bijna missleijk van. De redactie reageerde ooit wel op columns. Ook tijdens jouw lidmaatschap. Dat is makkelijk na te lpuizen. kost wel wat moeite.

arta · 7 mei 2012 op 15:30

Hmm… Dat kan ik me helemaal niet herinneren, in ieder geval niet op mijn columns…
Haha, routinier, dat valt reuze mee… Er is mij een gehele ‘oude garde’ voorgegaan…

Genest, oude eerst… Ik ga het proberen te onthouden, leest inderdaad veel makkelijker.

arta · 8 mei 2012 op 11:07

Oooh, mijn eerste verhaal had nummer 5253, dus de meesten heb ik gemist, alleen 9803 heb ik meegekregen, en ja, die vond ik destijds wel begrijpelijk: Een kersverse vader, die een collega-kersverse-vader feliciteert…

*Gaan we naar de dertig?*

DreamOn · 8 mei 2012 op 23:19

http://examedia.nl/columnx/modules/news/article.php?storyid=8028

Deze was je nog vergeten… 😀

Harrie · 9 mei 2012 op 00:11

Dat is inderdaad een hele mooie. Fijn dat je meedenkt.

Fem · 9 mei 2012 op 09:44

Persoonlijk heb ik columnx ervaren als een enorme leerschool. Nog elke dag en bij elke inzending leer ik van mijn fouten en de kritieken daarop.
Zelf reageren, vind ik nog altijd lastig. Het is ook zo afhankelijk van de inhoudelijke boodschap van een stuk!

Ik reageer bij voorkeur dan ook alleen maar als ik een uitgesproken mening heb of duidelijke verbeterpunten zie….

Daarom hier geen kritiek, maar slechts een mening over het onderwerp van discussie 😉

Harrie · 9 mei 2012 op 10:22

Ik twijfel. Heb je nu een mening- of kritiekblok?

Dees · 9 mei 2012 op 10:30

Persoonlijk vind ik dat de redactie het prima doet. Zoveel jaren iedere dag weer columns klaarzetten. Ik kan me zo voorstellen dat je ze dan niet meer allemaal leest en niet meer meereageert. Zij faciliteren en beheren, wij vullen. Nahja, ik niet meer zo, maar jullie toch wel 😀 Ik begrijp ook niet zo goed waarom je meer mist. Net alsof je een plaatje van de meester, of een aai over je bol van je moeder wil. Ook niets mis mee, maar daar zijn meesters en moeders voor uitgevonden, geen redactieleden 😉

Niets mis mee imho.

pally · 9 mei 2012 op 11:01

beetje late reactie door blikseminslag op mijn PC. Het maakt dat praktisch alles al is gezegd, wat niet impliceert dat ik het overal mee eens ben.
In elk geval is deze column moedig. Je steekt je nek uit Harrie,en dat voor iemand die zich lang in het bos verscholen heeft gehouden. :wave:
Zelf ben ik heel tevreden over de redactie.Er wordt snel en vriendelijk gereageerd als je iets wil veranderen.
Schrijvers hebben alle vrijheid. Heel belangrijk.
Een soort open atelier waar geen docent zich mee bemoeit en waar leerlingen leren van elkaar.
En soms zijn ze wat lui. doen ze even weinig. Er wordt over het algemeen goed gereageerd en het is zeker leerzaam hier te schrijven. Er zijn wel schommelingen in kwaliteit en hoeveelheid van columns en reacties.
Net het echte leven.
Verder wil ik nog toevoegen dat je volgens mij niet alleen van reacties krijgen leert, maar ook van het geven van reacties.
Je moet formuleren wat je er van vindt en je verdiepen in inhoud en stijl.

groet van Pally

Harrie · 9 mei 2012 op 11:23

In grote lijnen eens met je commentaar. behalve dat ik toch echt vind dat de redactie zich meer mag/moet laten zien. op complimenten en aandacht zit ik echt niet meer te wachten. De redactieleden zijn zelf papa en mama dus zij weten dat er zo af en toe gevoed moet worden. 😀

Harrie · 9 mei 2012 op 11:30

Ach Pally, ruimte geven is ruimte krijgen. Zeker in een societyruimte. bedankt voor je uitgebreide commentaar en ook dat je tussen de regels door ook de luiheid leest. Ik hou ook erg van de vrijheid en ruimte die hier gegeven wordt. Ik vind alleen nog steeds dat de redactie zich meer mag laten zien. We willen als melkkoe op dit podium ook wel eens friet back, toch? Ik blijf in ieder geval hopen. 😉

Mien · 9 mei 2012 op 12:45

Zo de discussie loopt hier los. Dat is jouw verdienste.
Vooruit, dan maar een hart onder de riem.
Ik heb hier op de website ook wel eens een discussie losgezwengeld over redactiemoeheid.
Ik vind het in ieder geval dapper dat je hem open hebt gezet.

Mien

p.s.
Die ook wel vind dat de redactie hele goede dingen doet. Maar het kan altijd beter.

Dees · 9 mei 2012 op 14:14

Wat ik overigens wel vind van je kritiek Harrie, en – nu ik het er toch over heb – héél toevallig ook van jouw kritieken af en toe Mien, is dat het ook erg reactief is. Roepen om een boekje, maar niet de kar willen trekken. Vragen om meer aandacht, maar je niet aanmelden als redactielid. Stuurlui en de wal, zoiets?

Het mooiste van deze site is dat het door leden gemaakt wordt tot wat het is. Het garbage in – garbage out principe kan hier ook opgeld doen, maar dat valt iha gelukkig mee. Wil je meer, waarom dan niet meer [i]doen[/i]? De redactie toch wat kennende na jaren lidmaatschap denk ik dat je actieve bijdrage erg op prijs zou worden gesteld 🙂

Al moet ik je wel waarschuwen, ik ben érg gesteld op mijn vrijheid en juist die zorgt ervoor dat ik hier altijd wel weer even terugkom om te kijken, te reageren of zelfs om toch even de eigen pen te laten bloeden…

Mien · 9 mei 2012 op 15:33

Off-topic @Dees:
Nu ga je wel een beetje off-topic Dees. Aanzwengelen kan zowel gezien worden als pro- als reactief. Het is maar hoe je het bekijkt. Het glas is half vol of half leeg. Wat mijn actieve bijdragen betreft voor CX, daar is zelfs de redactie over het algemeen blij mee. En zeker ook de CX-sponsors.

Dees · 9 mei 2012 op 15:54

Helegaar niet off-topic! Net zoiets als mensen die over de maatschappij klagen en dan terugkrijgen: de maatschappij dat ben jij.

Kortom, de site is ook jouw byte! 😀

Harrie · 10 mei 2012 op 12:54

Geen trek in om meer actief te worden. Ik vind dat de schrijvers al meer dan genoeg prestaties leveren. Ben niet val plan om redactiewerk te gaan doen. Dat is niet mijn ding.

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder