Hier te lande is een besluit vaak het begin van een discussie. Wij menen ons te kunnen veroorloven het ermee oneens te zijn, zijn immers intelligent. Is dat ook altijd slim? Zijn het synoniemen?

Van Dale zegt: ‘intelligent’ betekent verstandig, schrander, vlug van begrip en ‘slim’ uitgeslapen, schrander en snugger. ‘Schrander’ is de verbindende eigenschap, heeft wat van beide.

Een beslissing schrander bezien is met gezond verstand ernaar kijken, afstand durven nemen, voordelen zien, eigenbelang loslaten.

In deze streken van nuchtere geesten heeft slim een tweede betekenis, namelijk ‘erg’. Een schrandere denker noemen we hier dan ook slim slim.

Bron: https://www.robertbeernink.nl/

Categorieën: Algemeen

Robert

Robert Beernink auteur van verhalen, #BinnenDoorDenkers en lichtgedichten. Zijn motto: elk verhaal is waar, elke waarheid slechts geloof.

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder