Is een vuile racist. Heeft fascistische standpunten. Kan zijn schofterige beweringen niet met cijfers onderbouwen. Smerige PVV’er. Tot zover enkele complimenten die mij in mijn columnistenloopbaan op deze website en elders op internet ten deel vielen. Al deze loftuitingen kwamen tot mij naar aanleiding van stukjes die ik schreef over de grote oververtegenwoordiging van bepaalde bevolkingsgroepen in de criminaliteit. Zelfs het Meldpunt Discriminatie Internet was zo onder de indruk van mijn werk, dat ze een column uit puur egoïsme lieten verwijderen omdat die te mooi was om met het gepeupel te delen. Dankuwel. Er was altijd wel weer een of andere wereldvreemde gek, die aan de hand van de misdaadcijfers van Schin op Geul meende te moeten beweren dat de criminaliteit in heel Nederland onder bepaalde groepen best meeviel. Iemand bij wie het zoontje van die gezellig-lichtbruine buren nog maar slechts één keer tot een celstraf was veroordeeld, op grond waarvan diegene beweerde dat het met de recidive in de bontkraagjessector dus best wel meeviel. Naar al dit soort idioten trek ik nu een lange neus.

Wát een geweldig rapport, dat is opgesteld na serieus onderzoek in 22 gemeenten. We kijken even naar wat cijferwerk van de Marokkaanse jeugd tussen de 12 en 24 jaar. Ze zijn twee keer zo vaak als hun leeftijdgenoten met de politie in aanraking geweest. Ze hebben ook twee keer zo vaak een strafblad. Ze worden vier keer zo vaak betrapt op geweldpleging, en drie keer zo vaak op drugsdelicten. De recidive ligt veel hoger. O ja, de werkloosheid is ook het dubbele van hun leeftijdsgenoten. Dus of de dames en heren van de politiek-correcte oogkleppenbrigade voorlopig even hun harses dicht willen houden.

In nogal wat columns heb ik niet om de hete brij heen gedraaid. Want dat is het werk niet van een columnist. Er omheen draaien. Nee, die benoemt problemen en probeert oplossingen te verzinnen. Zoals het niet alleen straffen van daders, maar ook van hun families, die immers enerzijds het wangedrag van hun zonen vergoelijken, en anderzijds vaak ook fijn meeprofiteren van de buit. Maar als je dat durft op te schrijven, dan ben je dus een racist. Ik heb meermalen gesteld dat er geen enkele reden is om vreemdelingen die de straten om de haverklap letterlijk onveilig maken, nog langer toegang tot ons land te verlenen. Schrijf dat op, en je bent een fascist.
Maar hoe ziet de samenleving er nu uit? Marokkaans straattuig lacht onze samenleving en onze rechtsstaat keihard in zijn gezicht uit. Moet ik ze dat verwijten? Jazeker. Maar zijn ze de enige schuldigen? Nee. Absoluut niet. Want zelfs een hond kun je leren dat ‘ie geen koekjes mag jatten.

Het kon in de eerste plaats zo ontsporen dankzij de stekeblinde geitenwollen sokken. De aanhangers van de PvdA of de Groene Khmer. Die vonden dat, wanneer je ruiten werden ingegooid door een stel Capuchonberbers, je dan op een cursus moest. Om te leren hoe je met je allochtone medemens moest omgaan. Sodeflikker toch gauw een eind op! Subsidiesponsen die vonden dat een Marokkaan die na een waslijst van ernstige misdrijven zichzelf te pletter reed toen hij in een gestolen auto op de vlucht was voor de politie “best een goede en waardevolle jongen was, die veel voor de buurt had betekend door zitting te nemen in het jongerenparlement van het buurthuis”. Rot op! De eigenaar van die vernielde ruiten kan twee dingen doen. Met een eind hout achter die Marokkaantjes aan, óf met een eind hout achter die geschifte welzijnsidioten aan. In beide gevallen heeft hij volkomen gelijk. Maar dat mag je niet schrijven.

Ik ben kwaad. En dat is slecht. Een columnist moet registreren. Constateren. Beledigen, schelden, razen, tieren. Met vette grappen een spiegel voorhouden. Wakker schudden. Oplossingen verzinnen. Maar nooit kwaad worden. Nooit. Ik heb dus gefaald. Want ik ben woest. Op al die idioten die weigerden te aanvaarden dat de waarheid buiten veel minder politiek-correct is dan zij met hun geitenwollen sokken van achter hun kaasplankje en met het blad van Natuurmonumenten veilig op de salontafel hadden gewild. De grote ontkenners zijn de hoofdschuldigen aan de situatie die nu is ontstaan. Het zijn de grote ontkenners die het zover hebben laten komen. Zij zijn het, die tijdige maatregelen hebben verhinderd. Ze dragen er in dat kader ook verantwoordelijkheid voor dat degenen die de ellende wél onder ogen willen en wilden zien en pleiten en pleitten voor hoognodige oplossingen, worden uitgemaakt voor fascist, racist en schoft. Een schande. Zij zélf zijn de schoften.


DriekOplopers

Driek Oplopers is het pseudoniem van veelschrijver Rikus Spithorst. Rikus is actief als voorzitter en woordvoerder van de Maatschappij Voor Beter OV en is hoofdredacteur bij stevigestukkies.nl

14 reacties

Frans · 30 september 2010 op 12:15

Beste DriekOplopers als u wil dat allerlei nederlanders om wat voor reden dan ook oprotten, getuigt dat dus van realiteitszin. Als ik op mijn beurt van mening ben dat nederlanderds die andere nederlanders het land uit willen zetten, beter zelf het hazepad kunnen kiezen, sluit ikin enen mijn ogen voor de grote problemen die Nederland teisteren. We worden als ik de dames en heren politici mag geloven om de dhaverklap met de ondergang bedreigd als er gedn maatregeln wordne getroffen. Sorry, maar ik geloof daar niks van. Nederland is een welvarend en redelijk veilig land. En het is jammer maar helaas dat is voor een deel ook aan de linkse kerk te danken. Dat we een rijk cultureel leven hebben en dan doel ik op kunst en cultuur, dat we nog steeds redelijk goede sociale voorzieningen hebben en dat we oog hebben voor de mensen die het wat minder goed met zichzelf hebben getroffen, danken we allemaal aan die vermaledijde linkse kerk. Ik vind dat grote verworvenheden waardoor Nederland niet alleen een welvarend en veilig maar ook nog eens een beschaafd land is.

Dees · 30 september 2010 op 12:22

Wat zijn dit toch weerzinwekkende stukjes. En het wordt alleen maar erger 🙁

De grote, miskende Driek Oplopers en zijn afvalbak waar massa’s mensen in verdwijnen moeten.

Ik schaam me dat dit hier verschijnt 🙁

DriekOplopers · 30 september 2010 op 13:47

@Frans:

Even voor de duidelijkheid: mijn politieke hart ligt links van het midden. Ik stem mijn hele leven al PvdA, SP of D66, en dat doe ik met overtuiging.

Ik zie ook de goede dingen van links, zoals een fatsoenlijk sociaal stelsel, relatief goed onderwijs en een bloeiend cultureel leven.

Maar dat neemt niet weg, dat ik grote moeite heb met twee dingen:

1. Het weigeren te erkennen dat er steviger maatregelen nodig zijn tegen criminele uitwassen die worden veroorzaakt door enkele goed te identificeren bevolkingsgroepen,

en vooral

2. het feit dat iedereen die daar wat van zegt door de politiek-correcte oogkleppenbrigade wordt afgeserveerd als racist of fascist.

En het is niet waar, dat ons angst wordt aangepraat. De cijfers liegen niet, en veel mensen durven niet de straat meer op of worden hun buurt uitgetreiterd. Dat is erg. Heel erg.

En nee, ik ben geen voorstander van gaskamers. Ook geen voorstander van het sturen van vluchtelingen naar hun vaderland waar hun leven gevaar loopt. Toch word ik op internet regelmatig voor fascist of racist uitgemaakt.
Maar mensen die op hun conto hebben dat het in nogal wat wijken niet meer mogelijk is om je op straat te begeven zonder een sterk verhoogd risico dat je wordt mishandeld, beroofd of beledigd: laten die maar vertrekken naar dat andere land waarvan ze immers eveneens staatsburger zijn.

Dat gaat niet over links of rechts, maar over het recht van goedwillende burgers op een veilige samenleving.

DriekOplopers · 30 september 2010 op 13:51

@ Dees:

Zie: http://www.gemeente.nu/web/Actueel/Welzijn/Integratie/Integratie-Artikel/53434/Probleem-Marokkanen-in-kaart-gebracht.htm

En waarom zou je je schamen? Allereerst hoef jíj je niet te schamen voor wat ík schrijf. En het valt juist te prijzen dat op CX alles (mits binnen de wet) kan worden geplaatst. Goede stukken, slechte stukken, linkse, rechtse, inhoudelijke columns of mooie verhalen, alles.

Of begrijp ik dat jij voorstander bent van censuur naar Noord-Koreaanse snit?

pally · 30 september 2010 op 15:10

De titel maakte al dat ik de herkomst van deze column raadde, Driek. Eerlijk gezegd vervult de inhoud mij met weerzin. Ongenuanceerd en met veel rancune.
Als je aan Frans zaken uitlegt wordt de toon veel beter te verteren en komt een en ander over.
Wat is jouw motief toch, om zó te schrijven dat het bij veel lezers weerzin opwekt? :eh:

groet van Pally

Nisa · 30 september 2010 op 16:13

Godallemachtig…*slikt…zucht….denkt….overweegt liters alcohol, maar doet het toch maar niet (ikki nie moge drinki) en begint*

Ik ben het met je eens dat een columnist ongehinderd een scheldtirade mag houden mits hij dat goed kan onderbouwen…maar wat ik nu heb gelezen is bijna net zo verwerpelijk als dat ik het Vaticaan en een kwart van de wereld bevolking onder de gordel zou trappen omdat een niet te onderschatten percentage van God’s dienaars een hoop onchristelijkheden verichten in de naam van Christus…..

Inhoudelijk: Het kan en mag niet zo zijn wij een ander land met de mislukte producten van onze maatschappij opzadelen omdat ”wij” er niets mee (zouden) kunnen.
Zonder ook maar iets te willen rechtvaardigen moeten we wel bikkel genoeg zijn om te erkennen dat de jongeren van de bevolkingsgroep waar jij zoveel moeite mee hebt, gewoon geboren getogen Rotterdammers of Amsterdammers zijn. Dere/vierde generatie allochtonen zijn allang geen gasten meer. Nee dat zijn de kinderen van (wie weet ook wel incompetente ouders, maar daar hoef je geen Mocro voor te zijn)onze samenleving die allemaal blanco geboren worden en maar maximaal voor een kwart ingevuld kúnnen worden door hun ouders. De rest van de persoon wordt, los van aangeboren mankementen en eigenschappen, samengesteld door wat er zich om dat kind heen afspeelt.
Nogmaals…ik praat niets goed…maar alleen als je een kwaal begrijpt, kan je het ook bestrijden. Door alleen te zeggen dat het een vieze ziekte is en dat je het niet om je heen wenst, kom je er niet van af.

Mien · 30 september 2010 op 17:14

Laat ik eens reageren binnen de kaders van een aankomende dierendag.

Blaffende honden bijten niet.
Dus zeg ik, ga vooral je gang met gekef en gejank.
Het doet niemand kwaad.

Schuimbekken daarentegen heb ik liever niet. Dat is gewoonweg smerig. Hou ik niet van.

Jong of oud, links of rechts, gelovig of niet gelovig, alle hondjes willen graag aandacht.
Maar helaas … de manier waarop jij dat vraagt heeft geen pas.

Daarmee verdien je geen aai over je bol.
Waarschijnlijk wil je dat ook niet.
Het zij je wel gegund hoor.
Maar alleen als deze onvoorwaardelijk ontvangen wordt. Dat is bij jou lang niet altijd het geval.

Daar zit ook precies de crux.
Jou choquerende en provocerende duiding hult jou veel te vaak in boze nevelen. Maar ik kan je één ding vertellen, van mij krijg je niet op je flikker. Ondanks het donkerbruin vermoeden dat dat is waar je naar zoekt.

Wees lief voor het dierenrijk en de mensheid, ja zelfs voor de boefjes onder hen. Uiteindelijk gaan we allemaal gebukt onder oorlog en vrede en schuld en boete. Niemand uitgezonderd. Be nice to yourself.

Good luck.

Mien

p.s.
Sluit me overigens volledig aan bij de commentaren van de andere columnxers die tot nu toe gegeven zijn. Neem ze ter harte Driek.

Prlwytskovsky · 30 september 2010 op 17:46

Ik lees dus nergens dat mensen het land uitgedonderd moeten worden. Wat er wel staat is dat ‘ik’ niks meer ‘zomaar’ kan zeggen in het openbaar, zonder dat mijn ruiten worden ingekegeld. En daarmee moet ik Driek gelijk geven.
Als ik bijvoorbeeld vandaag op nu.nl lees dat in Duitsland stemmen te horen zijn die aangeven dat moslims de Duitse economie en vooruitgang tegenhouden en neerdrukken dan zegt dat iets, dan is dat al een signaal dat er iets niet klopt.
Wij hier leven in Nederland, en laat Nederland aub Nederlands blijven. Daarbij en daarin is iedereen welkom, zolang ‘Nederland’ maar gerespecteert wordt.
En anders? Please ….: who needs you.

Frans · 30 september 2010 op 18:29

Hier kan geen enkel weldenkend mens het mee oneens zijn. Wie rotzooi trapt of erger misdaden begaat moet daarvoor worden gestraft. Maar zoals Cohen reageerde op de opmerking kutmarokkanen het zijn wel onze kutmarokkanen. Ook fortuyn had het niet over uitzetten. Het gaat om Nederlanders met een bepaalde afkomst en ik wil wel benadrukken dat het nederlanders zijn. Zelf ben ik derde of vierde generatie duitser van m’n vaders kant. Dat was niet zo lang geleden echt een smet op je stamboom. Daar verzet ik mij dus ook tegen dat de afkomst van iemand gaat meespelen. wat niet wegneemt dat criminelen het cachot in moeten.

Prlwytskovsky · 30 september 2010 op 22:26

@Frans: dat woordje “onze” steekt mij toch. Ik wil er namelijk helemaal niks mee te maken hebben, met die lui, want het zijn beslist niet “mijn” Marokkanen.
Ik heb ze never nooit gevraagd om hier te komen. Maar als ze dat wel doen, en voor mij zijn ze welkom, dan please … pas je dan onopvallend aan.

JanBontje · 1 oktober 2010 op 12:22

Slechte column.

Vooral de zin: “Het zijn de grote ontkenners die het zover hebben laten komen. Zij zijn het, die tijdige maatregelen hebben verhinderd. Ze dragen er in dat kader ook verantwoordelijkheid voor dat degenen die de ellende wél onder ogen willen en wilden zien en pleiten en pleitten voor hoognodige oplossingen, worden uitgemaakt voor fascist, racist en schoft. Een schande. Zij zélf zijn de schoften.” is onzin. En een on-zin. Een onzinnige zin. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen daden, dus die smeerlappen van de PVV zijn schoften, niét de mensen die deze lachwekkende imitatie van de NSB (hun meeuw hebben ze gestolen!) die racistische registratie voorstaat en keurige hoofddoekjes kopvodden noemt en bij monde van de tweede man van de zgn. ‘partij’, postuum communistische, socialistische en sociaaldemocratische verzetslieden gelijkstelt met nazi’s.

fijnedagnog · 2 oktober 2010 op 02:28

@Driek
Is het geen leuke uitdaging voor je om eens een genuanceerd stukje te schrijven over de integratieproblemen in Nederland? Pak die handschoen is op Driek. Dus zonder scheldpartijen, beledigingen en goedkope vingerwijzingen. Gewoon een stukje waarin je er blijkt van geeft over een gezond verstand te beschikken. Waarin je constateert, analyseert en relativeert.
Zelfs als het alleen maar je bedoeling was om dit keer te choqueren vind ik het een slappe column. Mij heb je in elk geval niet op kunnen winden met deze woordenbrij. Jammer, want er zijn redenen genoeg om op een kritische wijze de door links veroorzaakte integratieproblemen terecht aan de kaak te stellen. Maar doe het wat minder platvloers en laat andere mensen in hun waarde laat. We noemen dat ook wel het aangaan van een dialoog. Werkt vaak beter dan de confrontatie.

Fijnedagnog

fijnedagnog · 2 oktober 2010 op 02:29

@JanBontje

Jammer dat je je net als de schrijver van deze column laat verleiden tot schelden en haatzaaiende formuleringen.

Fijnedagnog

DriekOplopers · 2 oktober 2010 op 10:50

@JanBontje: Die vogel van de PVV is natuurlijk geen meeuw, maar een schijtlijster. 😀

@Fijnedagnog en Pally: Zonder gescheld het verhaal schrijven? Die handschoen pak ik op. Een paar dagen geduld a.u.b.

[edit] Onder de titel “We schelden” heb ik een column gepost, waarin ik mijn abjecte opvattingen nog een keer uitleg, doch zonder krachttermen of beledigingen. 😀

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder