Het is stil in mij, om verschillende redenen. Er is een stilte die door machteloosheid wordt gevoed. Een stilte die een ingetogen woede is omwille van allerlei politieke besluiten die ertoe leiden dat mensen waar de klappen al jaren vallen nog eens worden nagetrapt. Gehandicapten, chronisch zieken, alleenstaande moeders met kinderen, werklozen, ouderen, ze krijgen allemaal te horen dat hun met moeite te handhaven bestaan een zaak is van eigen verantwoordelijkheid en vooral eigen financiering. Waar dat laatste ontbreekt, zal men slechts een beperkt beroep mogen doen op Vadertje Staat, die slechts genadebrood wenst te verstrekken en dan ook nog met een houding alsof het een galgenmaal betreft. Weliswaar is hulp bij zelfdoding nog steeds wettelijk verboden, maar de Staat zelf wordt hiervan uitgezonderd en van iedere vervolging gevrijwaard. Het harde, onrechtvaardige beleid moet ervoor zorgen dat de economische maalstroom die alles van waarde verpulvert haar dynamiek behoudt; dus komen er spitsstroken waarvan de aanleg vele miljoenen kost, wordt er verder gebouwd aan een verliesgevende Betuwelijn en worden het vliegverkeer en Schiphol onverkort gesubsidieerd met fiscale voordelen. De veiligheid op straat is al jaren aan de beterende hand, zo bewijzen de statistieken, maar omdat het gevoel van veiligheid door de opgeklopte nieuwsgaring elk jaar weer wordt geïntensiveerd worden er extra middelen uitgetrokken om dat gevoel weg te nemen: meer politie op straat en hardere aanpak van criminelen. In een mediacratie is alles geoorloofd wat tot een versterking van het image leidt, ongeacht de werkelijke stand van zaken.

Ik ben stil van mezelf, van de depressie die zo lastig te overwinnen valt ondanks de therapieën die ik volg. De Staat zij geprezen dat ik die therapieën kosteloos volgen kan, al snijdt het mes aan twee kanten, want zonder patiënten zijn de therapeuten en allerlei ander personeel werkloos. Zou er voor betaald moeten worden, dan zou toch al gauw de helft van de mensen hun ontslag moeten aanvaarden en tal van patiënten ziek thuisblijven, met alle kosten aan verloren arbeidsproductiviteit vandien. Ik ben stil van mezelf omdat de therapieën onvoldoende aanslaan ondanks het feit dat ik mijn stinkende best doe en zeer gemotiveerd ben om mezelf uit het dal omhoog te werken (dat hebben de therapeuten die mij behandelen meer dan eens beaamd). De depressie waarmee ik kamp lijkt wel een bodemloze put en hoezeer ik me ook inspan, ik blijf me afgemat, moe en neerslachtig voelen. Ik ben stil omdat ik twijfel of ik niet een lichamelijke ziekte heb in plaats van een psychische, een stofwisselingsstoornis of een ander ongerief dat me parten speelt. Binnenkort wordt er naar gekeken, want zelfs de behandelend psychiater vindt een lichaamsonderzoek geen overbodige luxe in mijn geval, juist omdat ik zo mijn best doe en het toch niet lukt om beter te worden.

Ik ben stil omdat mij juist in deze lastige tijd ook de liefde weer ten deel valt, ik weet dat er tenminste één persoon is die echt om me geeft en die er voor me wil zijn. Deze liefde doet me erg goed, zij behoedt me voor wanhoopsdaden, zij houdt me bij de les, zij zegt me dat ik de moeite van het leven waard ben, dat ik een beminnelijk mens ben. Ik ben er stil van omdat het mij zomaar ten deel valt op een moment dat ik het bijna had uitgesloten, en me voorbereidde op een eenzaam, enigszins gedesillusioneerd en verbitterd bestaan. Ineens is er weer perspectief en wil ik meer dan ooit genezen van mijn neerslachtigheid en de tomeloze vermoeidheid, ik wil dat het leven me weer vreugde en lust schenkt omdat ik eindelijk iemand ken waarbij ik voel dat ik veel delen wil, die ik toe kan laten in mijn leven zonder me te hoeven schamen en zonder me te verbergen. Dat is het wonder van de liefde: je volledig geaccepteerd te weten door een ander, en te voelen dat deze van jouw kant ook alle mogelijke erkenning, aandacht en warmte verdient.

Ik ben stil van alle emoties die in me opkomen deze tijd, ze zijn vaak tegenstrijdig, vreugde en verdriet, hoop en wanhoop, betrokkenheid en afstandelijkheid, tevredenheid en woede… alles is aanwezig, vaak snel na elkaar, maar het resultaat is een vorm van berusting en afwachten. Ik wil nu niet van alles veranderen, ik wil de tijd nemen om alles te leren voelen en ervaren zoals het is, niet meer en niet minder. Het is tijd om te laten zijn; reden ook dat ik nu even minder creatief ben, minder schrijf en teken – ik neem in me op, ik wil het leven opnieuw leren drinken, en later zal ik alles wat in me samen is gekomen weer uiten op een hopelijk zo creatief en liefdevol mogelijke manier.

Categorieën: Algemeen

8 reacties

viking · 23 april 2004 op 09:07

🙁

Ma3anne · 23 april 2004 op 09:25

Luisteren naar die machteloze stilte in jezelf is niet gemakkelijk. Maar ergens in die stilte moet een stem te horen zijn die je de weg wijst.

Ik herken dit verhaal tot in de punten en de komma’s, omdat een periode zoals jij die beschrijft achter me ligt. Ik ben er sterker dan ooit uitgekomen. Nee, niet met therapieën. Dat was mijn weg niet, maar door liefde en vriendschap van mensen om me heen. Nu nog de kunst om de liefde die je pad kruiste toe te laten… en je mag wonderen verwachten.

Ik wens je wijsheid, kracht en veel liefde toe!

Mosje · 23 april 2004 op 09:51

[quote]en later zal ik alles wat in me samen is gekomen weer uiten op een hopelijk zo creatief en liefdevol mogelijke manier.[/quote]Later? Volgens mij heb je dat nu al gedaan. Vooral het stuk waar je schrijft dat de liefde je weer ten deel is gevallen. Mooi geschreven!

Wayan · 23 april 2004 op 11:55

Ik leef met je mee. Het gaat slecht in Nederland.

Hier in Indonesia gaat het nog veel slechter.

De goeverneur van Jakarta schrijft in zijn jaarlijks budget :
90 miljoen rupiah voor koffie elke dag om 10 uur in de morgen ( dat is dus 8.740 euro per jaar enkel voor koffie voor hem en drie andere personen om 10 uur ?s morgens)
Verder het tiendubbele van dat bedrag voor kledij, en nog eens een enorm bedrag voor elk jaar nieuwe Mercedessen en BMW?s voor de raadsleden.

Ondertussen worden scholen gewoon met een bulldozer met de grond gelijk gemaakt om golfterreinen en luxe hotels te bouwen.

Een groepje vrouwen (mijn vriendinnen) zijn begonnen met schooltjes op te richten onder de bruggen van Jakarta om de kinderprostitutie tegen te gaan.
Zij hebben een bevel tot uitwijzing gekregen van de heer goeverneur (de kerel met zijn koffie) en de politie is die schooltjes komen afbreken.
Ze hebben ? met mijn hulp, want ik ben advocaat ? de goeverneur gedagvaard voor de rechtbank in Jakarta en onze eis is afgewezen.
Nu sta ik hier op de zwarte lijst van de geheime dienst (de binnenlandse veiligheid)
Dit betekent dat mijn leven wel eens in gevaar zou kunnen zijn.

Gelukkig ken ik genoeg invloedrijke personen hier die mij beschermen.

Jullie hebben het goed in Nederland. Hier heeft men geen rechten, enkel plichten.

Een voorbeeld : de zus van mijn huisbediende werd vorige week verkracht. De politie lachte haar uit. Mijn huisbediende weende toen zij mij dat vertelde. De politie heeft de zaak niet eens behandeld. Integendeel : ze hebben dat meisje nog eens lekker vastgepakt bij haar borstjes….

Wayan · 23 april 2004 op 12:02

Sorry voor die storende ?????? tekens.
Ik heb die vraagtekens niet geschreven, maar er is iets mis met deze website.
Sommige tekens worden veranderd in vraagtekens

pepe · 23 april 2004 op 22:29

[quote]Ik ben stil omdat mij juist in deze lastige tijd ook de liefde weer ten deel valt, ik weet dat er tenminste één persoon is die echt om me geeft en die er voor me wil zijn. [/quote]

Echte liefde dus, die je alleen in stilte voelt.

Goed geschreven column (mijn mening)

Tasz · 24 april 2004 op 09:50

Een goede verwoording van gevoelens die voor veel mensen toch wel in meer of mindere mate herkenbaar zijn. Je uit je mijn inziens zeer creatief en toch integer.

Carpe Diem
Tasz

depriman · 24 april 2004 op 11:03

Weerom bedankt voor de doorgaans positieve reacties op deze column. Ik begrijp dat het in een land als Indonesië nog veel slechter met de maatschappij is gesteld. Nederland glijdt echter ook af als de mensen niet meer de durf tonen, te vechten voor bepaalde idealen zoals vrijheid, respect en tolerantie. Mensen die deze idealen verfoeien moeten worden overtuigd met argumenten, niet met steeds strikter wordende wetten en risicomijdende eisen. Ik hoop dat iedereen beseft, dat er op dit vlak veel te verliezen valt als we onaangedaan blijven toezien hoe alles wordt tenietgedaan waar mensen al eeuwen voor hebben gestreden.
Hartelijke groeten,
Anton

Geef een reactie

Avatar plaatshouder