Tot mijn grote verbazing vernam ik dat onze geachte bestuurders in Zeeland voornemens zijn de oliedomme weggebruikers op een nieuwe manier tegen zichzelf te gaan beschermen. Na allerlei snelheidsbeperkingen, devaluaties van doorgaande wegen, asverschuivingen, verkeersheuvels, beweegbare drempels, doseerinstallaties, trajectcontroles, stoplichten, rotondes en wat al niet meer, gaan de bestuurders te pas en te onpas inhaalverboden instellen op allerlei wegen. Per slot van rekening kun je echt niets meer aan de mensen zelf overlaten en dan is het de nobele taak der overheid om dat vóór die arme mensen te gaan doen. Dus na het project Duurzaam Veilig in Zeeuws Vlaanderen, zullen weggebruikers in heel Zeeland geconfronteerd gaan worden met bestuurlijke betutteling van het hoogste niveau.

En is dat nu nodig, dacht ik bij mezelf? Ik dacht het niet en wel om een aantal redenen.
Om te beginnen ben ik door de overheid in staat bevonden en vervolgens gemachtigd om met een motorvoertuig aan het verkeer deel te nemen. Ik heb de proeve van bekwaamheid afgelegd tijdens het rijexamen en vervolgens heeft het bevoegd gezag mij het felbegeerde roze papiertje in handen gegeven. En het is niet zo maar een papiertje. Het Nederlandse rijbewijs mag gelden als internationaal rijbewijs en dat kan niet met ieder rijbewijs. Blijkbaar is dat een teken dat het met het niveau van examinering wel snor zit.

Het terugdringen van het aantal ongevallen en het aantal slachtoffers in het verkeer staat al jaren hoog op de prioriteitenlijst van onze bestuurders. Maar als je je gaat afvragen hoe onveilig het verkeer in Nederland nu eigenlijk is met de enorme voertuigdichtheid en het aantal kilometers per persoon die worden afgelegd dan kom je, na wat onderzoek via het internet, tot de conclusie dat Nederland gewoon tot een van de veiligste landen ter wereld en zelfs Europa behoort! Jammer genoeg moeten onze bestuurder weer eens heiliger zijn dan de paus en nog meer maatregelen nemen op een vlak dat, naar mondiale normen, als een der beste mag gelden. Overkill, heet zoiets.
De auto is altijd de gebeten hond; het ding is gevaarlijk, vervuild, verstopt wegen en steden en zorgt alleen voor overlast. Het enige pluspunt dat de overheid er in ziet, is dat het een schier onuitputtelijke bron is van belastinginkomsten en verkapte belasting via boetes. Gaan bestuurders in hun dwaasheid terug naar de tijd dat de automobiel voor het eerst in het straatbeeld verscheen? Een van de maatregelen destijds was dat de automobiel binnen de bebouwde kom voorgegaan diende te worden door “enen man met een rooden vlag”? Het gaat er langzamerhand op lijken.

Het argument dat iedere verkeersdode er een te veel is, is veelgehoord maar niet steekhoudend. Geldt dat argument ook niet voor ieder hartinfarct veroorzaakt door de dagelijkse vette hap in de bedrijfskantine? Gaan we nu ook bedrijfskantines en frietkramen afschaffen of de vette hap verbieden of voorzien van labels: KROKETTEN LEIDEN TOT HARTVERVETTING?
Ik heb gehoord dat trappen, ladders en steigers ook gevaarlijk zijn; er vallen mensen af en doen zich zeer of erger. Gaan we nu alles verbieden wat hoger is dan een mens kan reiken? Nee toch zeker. Van de week reed er een auto een dijk af. Gaan we nu alle dijken afsluiten voor wegverkeer of misschien afgraven? Doe eens normaal, zeg!

Mensen gaan een keer dood. Dat is de enige zekerheid in dit leven, naast de belastingen natuurlijk. Zoals ze in Engeland zeggen: “Life is a terminal disease”. Het wegnemen van ieder mogelijk risico door regulering van bovenaf is onmogelijk en ongewenst. Het leidt tot debilisering en infantilisering van het volk. Dat lijkt me een ongewenste ontwikkeling en ik bevind me goed gezelschap.
Lea Dasberg, een van de grootste ontwikkelingspsychologen die Nederland heeft gekend, schreef in haar boek “Grootbrengen door kleinhouden” over dergelijke opvoedingsmethodieken. Zij betoogt dat het niet meer mogen nemen van beslissingen leidt tot het niet meer kunnen nemen van beslissingen, tot het niet meer willen nemen van beslissingen. Kortom het leidt tot het volledig monddood en willoos maken van het subject van de opvoeder. Dat is precies waar deze maatregel ook toe leidt en derhalve volstrekt ongewenst. Uiteraard is deze maatregel maar een klein voorbeeld van de algemene ontwikkeling die al jaren gaande is.

Ik vraag me in alle onrust af tot op welke hoogte de overheid in gaat grijpen op de persoonlijke vrijheid van burgers. Een onderzoek heeft uitgewezen dat we op dit moment te maken hebben met de grootste overheidsbemoeienis aller tijden, onverschillig op welke vlak van het menselijk leven je ook kijkt. George Orwell waarschuwde hiervoor in zijn boek “1984” en iedereen dacht dat het onzin was wat de man voorspelde maar dat is niet zo. Niemand zit te wachten op méér regels en nog meer bemoeienis.
Het argument dat ik als kiezer zelf kan bepalen wie er gaat besturen en welke richting het beleid opgaat, is een drogreden. Een aantal jaren geleden ben ik zo goed geweest mijn democratische burgerplicht te doen door een hokje rood te maken. En daar leidt het bestuur alles uit af? Nou, ik dacht het niet. Zoals Wim Kan al sprak: “’s Ochtends doe ik de krant open en zie ik tot mijn starre verbazing wat ik nu weer wil”. Laat het helder zijn: “IK WIL DIT NIET”.
Het schrijven van dit stukje is meer om mijn ongenoegen te laten merken dan dat ik de illusie heb met dit stukje ook maar iets te kunnen veranderen of beïnvloeden. Die tijd ben ik al lang voorbij, helaas……

Ik wens u veel wijsheid.

De Egel,
Maandag 4 juli 2005, 1151 dagen na Zwarte Maandag


10 reacties

Dees · 9 juli 2005 op 09:12

In Amerika mag in de mooiste meren niet gezwommen worden, uit angst voor het verdrinken van mensen. En natuurlijk bijbehorende miljoenenclaims van nabestaanden. De waarschuwing voor kroketten is hooguit een half decennium van ons verwijderd, vrees ik. En mensen groeien er in mee, het zich slachtoffer voelen en wijzen naar een ander. Eigen verantwoordelijkheid wordt in de kiem gesmoord. En hoewel iedereen zogenaamd zo assertief is, gedraagt de mens zich meer en meer als een klein kind dat er niets aan kan doen als hem / haar iets overkomt. Of dit de schuld is van een overheid, of van de burger die het zich allemaal laat aanleunen, ik weet het niet.

Jammer dat je door een hokje rood te maken geen invloed uitoefent op of je handen gebonden gaan worden, maar slechts invloed uitoefent op de manier waarop je handen gebonden gaan worden. Nog erger is het als je gewillig je handen op de rug doet. Leuk stukje, ook een beetje uit mijn hart gegrepen (vandaar deze schandalig lange reactie… :-D)

Wright · 9 juli 2005 op 10:01

[quote]Het schrijven van dit stukje is meer om mijn ongenoegen te laten merken dan dat ik de illusie heb met dit stukje ook maar iets te kunnen veranderen of beïnvloeden. Die tijd ben ik al lang voorbij, helaas……[/quote]
Wat? Je laat je toch niet monddood maken, egel?:-o
Op de barricades jij!!
Met veel plezier gelezen dit stuk. Helder en duidelijk taalgebruik.
Welkom op CX! 😉

champagne · 9 juli 2005 op 10:50

Heldere boodschap, goed verwoord!
Welkom op CX 🙂

bert · 9 juli 2005 op 11:39

[quote]Ik vraag me in alle onrust af tot op welke hoogte de overheid in gaat grijpen op de persoonlijke vrijheid van burgers.[/quote]
Je hebt je angst goed verwoord en onderbouwd.
Welkom in ons midden Egel.
Van mij mag je nog wel een keer een prikkelende column schrijven. Ergernissen genoeg in onze maatschappij.

Troy · 9 juli 2005 op 12:09

Waar bemoeit de overheid zich tegenwoordig niet mee? Nog even en we zitten inderdaad letterlijk in een soort 1984 scenario (al ver op weg daarheen). Je schrijft goed, prima beargumentatie, maar van mij had je column wel iets beknopter gemogen…Maar laat ik je nu niet ook nog eens regeltjes op gaan leggen 😉 Welkom aan boord.

Troy

Domicela · 9 juli 2005 op 13:01

Dit leest nog eens makkelijk weg, goed gedaan.

Domicela · 9 juli 2005 op 13:01

Dit leest nog eens makkelijk weg, goed gedaan.

klungel · 9 juli 2005 op 22:21

Als eerste, Welkom!

Ik zat eerst bestuurders te lezen als voertuigbestuurders 😀 (deed mijn naam eer aan zal ik maar zeggen). Verder zag ik wat taalvoutjes en ook nog een gezegde die naar mijn bescheiden mening anders is.
[quote]Jammer genoeg moeten onze bestuurder weer eens heiliger zijn dan de paus[/quote]
Hele zin meervoud of enkelvoud en het is roomser dan de paus als ik me niet vergis.

Verder heb ik het stukje met genoegen gelezen.

Mosje · 10 juli 2005 op 00:41

Als ik in Zeeland rijd wil ik ook helemaal niet inhalen, maar rustig genieten van de fraaie omgeving.
Verstandige bestuurders daar.
😉

Ma3anne · 10 juli 2005 op 09:11

[quote]Jammer genoeg moeten onze bestuurder weer eens heiliger zijn dan de paus [/quote]
Nee, hoor, vloeken en schelden in de auto schijnt nog steeds te mogen.

Helder geschreven, maar beetje langdradige column.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder