Wat geschreven staat is waar. “In den beginne schiep God den hemel en de aarde.”, dus schiep god de hemel en de aarde. Vanuit die gedachtegang kan je gemakkelijk je eigen bijbel maken. Schrijf iets op en blijf naïef schreeuwen dat het zo is. Zeker als je het tegen mensen roept, die net zo denken. Des te vaker je het zegt, des te meer je erin gaat geloven. Klote knorren, Halleluja! “Klote knorren”, dat stond geschreven. Weliswaar stond het op de deur van een wc in de Universiteitsbibliotheek, maar dat neemt niet weg dat er een groep mensen op deze aardbol rond loopt, die dit als waarheid over diezelfde wereld schreeuwt. Een waarheid als een koe? Nou ja, het is net zo min waar als dat god de mens naar het evenbeeld van die koe geschapen heeft.
Het is geschreven door een student, die lid is van een corpsstudentenvereniging die ik voor het gemak Vindicat Atque Polit noem. Ten eerste, omdat het waarschijnlijk een Vindcat-lid was en ten tweede, om hen net zo over één kam te scheren zoals zij dat doen met ons (d.w.z. niet-leden), door ons ‘knorren’ te noemen.

Knorren zouden dus klote zijn. Typerend dat, op het moment dat iemand lid is geworden, hij of zij een afkeer krijgt tegen de knor, terwijl iedereen van nature een knor is. Je bent pas knor af als je lid wordt van het corps, of wel het koor. In mijn termen word je dan een ‘bal’, terwijl zij er status mee denken te behalen. Lid worden is niet moeilijk. Je moet je in de keiweek (de stadsintroductie van Groningen voor eerstejaars studenten) aanmelden en dan geld betalen. Je moet ook verplicht de introductie periode doorlopen, wat volgens de verenigingen geen ontgroening is. Maar er bestaat nog wel een ontgroening, noem het de ‘officieuze introductie periode’, waar door groepsdruk aan meegedaan ‘moet’ worden. Eenmaal lid dan heb je een hele vereniging aan nieuwe vrienden.

Inschrijven en geld betalen dus, en dan ben je geen knor meer. Het klinkt mij bekend in de oren. Het lijkt namelijk op een marketingstunt van de katholieke kerk in de middeleeuwen om financieel voordeel te behalen. De aflaat. Volgens een aantal christelijke stromingen zijn wij van nature zondaars. Als wij geen goed leven leiden of het nog zondiger maken, komen wij in de hel. ‘Eeuwig branden.’ Wat hadden de geestelijken nu bedacht, koop een briefje en je bent verzekerd van een plaatsje in de hemel. Geld betalen dus. Zie hier de link met de corpsleden. De mens is van nature zondaar of knor. Betaal geld en je bent geen knor of zondaar meer.
Ik wil niet suggereren dat Vindicat geld uit de zakken van studenten wil kloppen, wat de katholieke geestlijken wel deden bij hun gemeenschap.

Na het kopen van de aflaat, kon je zondigen naar hartelust, want in de hemel kom je toch wel. Wat ik wel suggereer is dat Vindicaters, nadat ze lid zijn geworden, denken dat ze kunnen doen en laten wat ze willen. Vernielen, stelen, schelden, vechten, overlast veroorzaken. Alles verantwoord door hun vermoeden van status. Je misdraag je (jegens derden) en toch volhouden dat je beter bent dan diezelfde derden. Het kan omdat je je maatschappelijke aflaat, in de vorm van het lidmaatschap, gekocht hebt. Vloeken in de kerk, als je het mij vraagt.

Ik kan het natuurlijk ook laten rusten, accepteren dat ik een knor ben. Het woord staat immers al in de Dikke Van Dalle: “knor (de ~ (m.), ~ren) … 3 niet-corpslid [studententaal]”. Maar daarmee bevestig ik impliciet het superioriteitsgevoel dat zij kochten. En dat is juist het probleem. Daarom stel ik voor ook een scheldnaam voor hen te creëren en dat tot Algemeen Beschaafd Nederlands te bombarderen.

[i]Cor Jan van Zwol[/i]

Categorieën: Maatschappij

14 reacties

Dees · 13 augustus 2006 op 18:01

Hoe verzin je het… 😀

Vindicat was vroeger in mijn ogen tuig, tot ik vriendinnen kreeg die lid werden. Het leken wel gewone mensen.

Tegenwoordig krijgen grote aantallen studenten aldaar HIV op seksfeesten. En daar moet je dus nog voor betalen ook.

Het enige verschil is trouwens natuurlijk wel dat aflaten voor iedereen beschikbaar waren die het geld bij elkaar kon schrapen (natuurlijke selectie, ok), voor het begeerde lidmaatschap van Vindicat geldt een opleidingseis.

Ma3anne · 13 augustus 2006 op 19:00

Hee, de KEI-week. Heet dat nog steeds zo? 35 jaar geleden ook. Geinig. Ik was het vergeten.:-)

Vindicat heeft zichzelf ook overleefd? Ach, er verandert veel in de wereld, maar sommige dingen blijven altijd hetzelfde. Ik geloof dat het toenmalige Magna Pete, de vrouwencorpsballenvereniging, inmiddels wel in Vindicat is opgenomen? Of heb ik dat gedroomd?

Toen ik 17 was en nog naar school ging, had ik een Vindicater als vriendje – wist ik toen veel wat Vindicat was! – opgeduikeld op een zeilkamp. Een jaar hebben we het leuk gehad samen, als hij om de drie weken bij ons thuis mocht logeren, 185 km. zuidelijker. Andersom mocht niet van mijn ouders.
Maar toen kwam het Vindicat-lustrumfeest dat destijds Polipion heette, als ik het me goed herinner (1969. zal nog wel in de annalen terug te vinden zijn). Ik mocht van mijn ouders logeren in Groningen voor de festiviteiten. Mits ik maar bij een meisje zou overnachten. En natuurlijk beloofde ik dat.

Maar zover is het nooit gekomen. Ik kreeg zoveel voorschriften mee van mijn vriendje, dat ik er kotsmisselijk van werd. Mijn mini-kleding was taboe, mijn laklaarzen ook. Mijn haar moest in bobline geknipt, en mijn hippe stopwoorden mocht ik niet gebruiken. Kortom: ik mocht niet zijn wie ik was en daar knapte ik behoorlijk op af als feministe in de dop. Bovendien bereidde hij me voor met verhalen over de gedragscodes… en die waren van zo walgelijk allooi, dat ik al snel mijn besluit nam.

Ik ben naar Groningen gereisd, zo aardig was ik dan nog wel, en heb het uitgemaakt in de stationsrestauratie.

Twee jaar later ben ik zelf in Grun gaan studeren en heb afkeer gehouden van welke studentenvereniging dan ook. Zelfs Vera of Albertus Magnus konden me niet bekoren. (Bestaan die nog?)

Al met al is jouw column voor mij een reis in de tijd terug naar begin jaren zeventig. En er is geen spat veranderd, lees ik wel.

Over die aflaten: die kon je in mijn jonge jaren ook krijgen in de katholieke kerk waar ik door mijn ouders naar toe werd gestuurd. Je kon ze niet kopen, maar verdienen door allerlei voorgeschreven gebeden in een rotvaart op te zeggen. Hoe meer gebeden, hoe meer aflaten.

Ik ben dan ook in mijn jeugd al verzekerd van een heel hoge plaats in de hemel, want ik had er een sport van gemaakt, zoveel mogelijk aflaten bij elkaar te bidden. En het zondige leven dat ik me ermee kon permitteren, heb ik intussen al een behoorlijk eind geleefd.

Ik vind het een maffe column, maar wel erg leuk met herkenbaarheden uit een ver verleden.

Wij, als hippies zongen: The times they are achangin’….
Niet dus, denk ik wel vaker en dat gevoel wordt versterkt als ik een column als deze lees. Hoezo generatiekloof? Ik had hem zelf geschreven kunnen hebben. 35 jaar geleden. En schud toch even mijn grijzende wijze knorrenhoofd.

Goh, dit hele verhaal rolde er zomaar uit. Veel woorden en weinig gezegd. Maar de naam Vindicat maakt veel los aan herinneringen en ergernis. Vandaar. Voor mij een heel leuke column dus.;-)

CJvZ · 13 augustus 2006 op 19:40

Mooi verhaal Ma3anne, het is een groot compilment dat zo’n reactie in je op komt. En ik ben blij dat je (om voor de eenvoud even ongenuanceerd te zijn) net zo over de Vindi’s denkt als ik. Dan ben ik dus niet gek. Soms lijkt het wel alsof er niets anders meer is als de corpsstudent. Dit komt doordat zij constant de aandacht op zichzelf vestigen, en de normale mens dus bijna vergeten wordt.

Ja Vera en Albertus bestaan nog steeds, al weet ik niet zeker of Vera nog steeds een officiele studentenvereniging is.
Albertus is een slap aftreksel van Vindicat geworden, dat idee heb ik tenminste.
Van mijn oude huisbaas hoorde ik verhalen over de strijd van Vera en Vindicat. Dat er wel eens vechtpartijen ontstonden tussen de rechtse Vindi’s en het linkse Vera. Jammer daty er tegenwoordig geen duidelijke tegenhanger is van de kakkers in de stad.
Ik, smane met mijn vrienden, zijn toch niet echt een tegenhanger te noemen. Hooguit een tegenbeweging.
En de verhalen dat de Groninger holigans het clubgebouw van Vindicat kort en klein geslagen heeft, heerlijk. Jammer dat dat ook niet meer gebeurt, al is mijn officiele standpunt natuurlijk dat holiganisme slecht is.

Stiekem hoop ik dat Nederland expliciet iets linkser gaat worden, met de verkiezingen als graadmeter. Want in de huidige rechtse cultuur kunnen ze gemakkelijker overleven. Maar goed zoals ik al zei in mijn column, het probleem zit in de mentaliteit en krijg dat maar eens uit de doctrine van een mens.

DreamOn · 14 augustus 2006 op 00:42

[quote]als wij geen goed leven leiden of nog zondiger maken komen we in de hel[/quote]

Als je nou niet weet waar je over praat en van allerlei zaken rond het christendom wel de (kerk) klok hebt horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt, vind ik het dom om dit als voorbeeld te nemen. Zie quote: NIET WAAR!!!! En ik ben al mijn hele leven christen, dus ik kan het weten.
Volgens mij ben jij zelf behoorlijk zoekend, vandaar dat je zo tegen het christendom aantrapt.
Ook die aflaat die je als voorbeeld neemt: dat was alleen in de roomskatholieke kerk zo. En nee, dat was niet goed, maar die mensen geloofden er nou eenmaal heilig in. Bah, wat een negatieve column.

KawaSutra · 14 augustus 2006 op 00:43

Het is dat Ma3 de katholieke aflaten nog even geactualiseerd heeft maar anders zou ik zeggen: joh, dat is al 300 jaar geleden.
Van het studentenleven weet ik niets, maar eerlijk gezegd begrijp ik ook niets. Het zal wel een afspiegeling zijn van de samenleving, als het goed (/fout) is.

CJvZ · 14 augustus 2006 op 11:20

Ok trudy, nu zit je er dus volledig naast. Ten eerste deze column gaat niet over het christendom, laat staan dat ik er tegenaan schop. Het gaat over het studentenleven en dan voornamelijk het gedrag van corpsleden.
[quote]Volgens mij ben jij zelf behoorlijk zoekend, vandaar dat je zo tegen het christendom aantrapt.[/quote]
Ik ben totaal zoekende, althans niet wat betreft het christendom. Het is volgens mij een geval van selectief gehoor: jij hoort een negatieve klank over het christendom, omdat je zelf bezig bent met datzelfde christendom.

En wat betreft jouw qoute, klopt. Het is niet waar, althans jij vindt het niet waar, en ik vind het niet waar (omdat ik denk dat er geen hel is). Dat neemt niet weg dat er bij veel mensen wel het idee heerst dat het in het christendom zo werkt, dan heb ik het natuurlijk over niet christenen. Ik probeer in mijn column ook niet te beweren dat je in de hel gaat komen, maar ik gebruik die gedachte om het princiepe van de aflaat te tonen. Want die suggestie werd wel gewekt in tijden van de aflaat. Daar moet je het met mij eens zijn. toch.

Deze column gaat dus niet over wat wel of niet waar is, het gaat over suggesties die mensen wekken en vervolgens handelen alsof deze suggestie waarheid is.

[quote]Als je nou niet weet waar je over praat en van allerlei zaken rond het christendom wel de (kerk) klok hebt horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt, vind ik het dom om dit als voorbeeld te nemen. Zie quote: NIET WAAR!!!! En ik ben al mijn hele leven christen, dus ik kan het weten.[/quote]
Ok het is tevens een misvatting dat ik niets van het christendom weet. Ook ik ben bijna mijn hele christen geweest, en ondanks dat ik het nu niet meer ben, heb ik er nog dagelijks in mijn directe omgeving mee te maken. Dat mijn leven bijna de helft korter is dan de jouwe, wil niet zeggen dat ik de helft minder weet. Het feit dat jij je hele leven al christen bent, wil tegelijkertijd ook niet zeggen dat jij alles erover weet.

Zoals jij beweert dat ik niet weet wat er in het christendom bedoelt wordt, zo wek je met jouw reactie de suggestie dat je niet weet hoe het studentenleven werkt. Dat is geen probleem, maar leidt tot misverstanden als je in je christelijke dogma blijft hangen. Dus vraag ik je er even uit te stappen, maar misschien (lees: waarschijnlijk) is dat onmogelijk. Dus nogmaals, het gaat niet over het christendom of katholicisme of welke religie dan ook. Het gaat om het priciepe van de aflaat en de vergelijking met het corpsstudentenleven.

DreamOn · 14 augustus 2006 op 13:18

Nou, leg het me dan maar uit als je wilt. Ik weet inderdaad niets van het studentenleven af en van zo’n corps al helemaal niet. Wat ik opmaak uit jouw column is dat je er flink wat geld voor moet betalen om erbij te horen. In de roomse kerk moest men aflaatbriefjes kopen om vergeving van zonden te krijgen. Ik zie het verband niet, maar ik sta open voor je uitleg.

DreamOn · 14 augustus 2006 op 14:12

O ja, en waar ik met name over viel was de eerste alinea.
Was ik even vergeten te melden.

CJvZ · 14 augustus 2006 op 15:25

Volgens mij geef ik het in mijn column wel goed aan, maar misschien is het wel wat insidersgevoelig. Dus dan even schematisch.

(1)Je koopt een aflaat, dan kom je in de hemel (zei men).(2)Dus kon men gewoon zondigen, want het beinvloede je plaats in de hemel niet. (3)Ik vertaal de aflaat dus als een vrijbrief om te gaan zondigen.
(1)Voor het lidmaatschap van Vindicat moet je betalen, deze koop je dus eigenlijk. (2)Vervolgens gaan de leden zich misdragen. (3)Zij zien hun lidmaatschap als vrijbrief zich antisociaal te gaan gedragen.

De aflaat wordt tegenwoordig afgekeurd, toch? Dit vraag ik even naar jouw christelijke normen. Zo vind ik het gedrag dat de leden vertonen ook afkeurenswaardig. Zeker omdat zij dit doen onder de gedachte dat zij beter zijn dan een ander.

Is het nu duidelijk?

[quote]O ja, en waar ik met name over viel was de eerste alinia.[/quote]
Ok dat kan ik mij voorstellen. Het is inderdaad zo geformuleerd dat een religieus persoon het als profocerend zou kunnen ervaren. Maar zo denk ik er wel over. Dus het is niet alleen maar om te profoceren. De inleiding geeft een impliciete boodschap, die niet als hoofdonderwerp van deze column geldt, maar die jij dus opgepikt hebt.

DreamOn · 14 augustus 2006 op 16:00

Ik ben niet roomskatholiek en alleen in die stroming was de aflaat van kracht, de protestantse kant heeft dat altijd al afgekeurd. Je krijgt vergeving als je God daarom vraagt, dat is iets tussen God en de mens en daar hoeven andere mensen geen handeltje van te maken.
Bedankt voor je uitleg, het is een stuk duidelijker zo en bedankt voor je begrip dat ik over de eerste alinea struikelde.

Ma3anne · 14 augustus 2006 op 17:51

Het katholicisme hoort ook bij het christendom en is geen aparte godsdienst.
Gewoon even een weetje.

CJvZ · 14 augustus 2006 op 22:35

Volgens mij zei ik ook dat het iets katholieks was, nl.[quote]Het lijkt namelijk op een marketingstunt van de katholieke kerk in de middeleeuwen om financieel voordeel te behalen. De aflaat. [/quote]
Dus ook hier heb ik niet beweerd dat het iets algemeen christelijks is.

Jammer dat deze reacties steeds over religie gaan. Al maak ik mijzelf er ook schuldig aan. Maar ik wil het allemaal duidelijk hebben. En aangezien het een dicussie is tussen Trudy en mij, ga ik er gemakshave van uit dat de rest, die zwijgt, mijn column wel begrijpen. En natuurlijk vergeet ik Dees en Ma3anne niet, hoor. Dank jullie, groet.

DreamOn · 15 augustus 2006 op 00:31

Ja hoor, dat klopt. Dat heb je gezegd. Voor mij is het nu duidelijk en opgelost -even goede vrienden- ik hoop dat voor jou hetzelfde geldt?

CJvZ · 15 augustus 2006 op 16:20

Maar natuurlijk!

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder