Zaterdag 15 februari 2003 was de grote vredesdemonstratie in Amsterdam. Het is misschien nog eens goed in het kort uiteen te zetten waarom de demonstranten ongelijk hebben. Eerst vijf argumenten om Irak aan te vallen. Daarna de weerlegging van vijf veelgebruikte argumenten om tegen de oorlog te zijn. 1) Irak heeft massavernietigingswapens, dat is al aangetoond in vorige inspecties, en Irak heeft nooit duidelijk kunnen maken of deze wapens vernietigd zijn of wat ermee gebeurd is. Saddam Hoessein heeft in de oorlog tegen Iran bewezen bereid te zijn om ze in te zetten (gifgas).

2) Saddam Hoessein onderdrukt en martelt zijn eigen volk, vele honderdduizenden zijn vermoord. In de komende oorlog zullen slachtoffers vallen, maar het aantal slachtoffers van het aanblijven van het bewind van Hoessein is vele malen hoger. De waarschijnlijke opvolger van Saddam, zijn zoon Ugay, is minstens zo gevaarlijk als Saddam zelf.

3) Saddam Hoessein ondersteunt terrorisme. Aan families van Palestijnse zelfmoordterroristen worden vele duizenden dollars uitgekeerd. In Noord-Irak is een trainingskamp voor Al Qaida-terroristen.

4) Essentiele brandstofvoorraden in handen van een totalitaire dictator is buitengewoon gevaarlijk. Saddam Hoessein financiert er zijn onderdrukkingsregime en het verkrijgen van massavernietigingswapens mee.

5) Door verwijdering van Saddam Hoessein en bezetting door de Amerikanen van Irak wordt de mogelijkheid gecreeerd van een democratie in het Midden-Oosten, zodoende wordt er een bron van rust en orde geschapen in de plaats van een permanente bron van onrust en geweld.

Nu vijf veelgehanteerde tegenwerpingen omtrent een oorlog tegen Irak.

1) “Het gaat alleen om de olie.”

Absoluut speelt olie mede een rol, alleen al omdat energiebronnen in handen van een totalitair bewind een dergelijk totalitair bewind veel meer macht geeft dan zonder die bronnen. Desalniettemin zou de oorlog niet uitbreken als de gebeurtenissen van 11 september niet hadden plaatsgevonden. De Verenigde Staten gaan nu zorgen voor orde en stabiliteit in een regio waarin de combinatie van olierijkdom en islamitisch fundamentalisme een gigantisch risico vormt.

2) “Irak wordt wel aangevallen, terwijl een land dat zeker atoomwapens heeft, Noord-Korea, ongemoeid gelaten wordt.”

Het mobiliseren van militaire, diplomatieke en politieke middelen is een gigantische onderneming. De regio van het Midden-Oosten, met de strategische energiebronnen gecombineerd met het vele terrorisme aldaar is dusdanig explosief dat die regio eerste prioriteit heeft. Bovendien is Saddam Hoessein zeer onberekenbaar. First things first. Men kan de kwestie ook omdraaien: wees er gelukkig mee DAT een keer een gevaarlijk land wordt aangepakt in plaats van dat alle gevaarlijke landen ongemoeid worden gelaten.

3) “De VS is niet de politie-agent van de wereld.”

Helaas brengt de almacht van de VS bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Alleen de VS heeft zowel de wil als de macht om gevaarlijke regimes in te perken. Dat werd o.m. bewezen in de Koreaanse oorlog (1950-1953), in Afghanistan, in Bosnie en in Kosovo. Bovendien is de VS een democratische supermacht dat altijd pal heeft gestaan tegen elke vorm van totalitairisme: tegen het nationaal-socialisme (Nazi-Duitsland), tegen het communisme (Noord-Korea), en tegen het islamitisch fundamentalisme (Afghanistan).

4) “De VN behoort de problemen op te lossen, niet de VS”

Helaas, de wereld is geen rechtstaat, en de VN geen wereldregering. De veiligheidsraad, bestaat o.m. uit vijf permanente leden die hun eigen belangen navolgen in plaats van het algemene wereldbelang en daardoor een veto kunnen hanteren. Dat maakt het middel (VN) vaak ongeschikt om doortastend op te kunnen treden. Twaalf jaar diplomatie heeft bij Saddam niets opgeleverd.

5) “Oorlog kan nooit de oplossing zijn”

De tweede wereldoorlog heeft duidelijk uitgewezen dat men niet zonder militaire middelen gigantische bedreigingen voor de vrede en menselijkheid (Hitler) af kan wenden. Ook Milosevic kon niet zonder militaire middelen in toom gehouden worden.

Categorieën: Actualiteiten

11 reacties

gast · 20 februari 2003 op 16:18

ja, mooi wel , duidelijk, over nagedacht, mee eens 90%.

Kees Schilder · 20 februari 2003 op 17:41

ja, mooi wel, duidelijk over nagedacht, mee oneens 100%
Wat je vergeet is :
-dat Amerika de meeste van de illegale wapens aan Irak heeft verstrekt. Was de dreiging bij levering toen minder?
-dat Hoessein inmiddels, 12 jaar later, verdomd goed weet dat elke agressieve aktie naar wie dan ook, vernietiging van hem en zijn land oplevert.
-dat Bush, na Hitler, de grootste agressor blijkt te zijn
-dat Bush voornamelijk uit is op het overtreffen van zijn vader
Het gaat wel degelijk om olie, prestige, macht en het zoveel mogelijk van dienst zijn van de wapenindustrie.
Je zult toch met betere argumenten moeten komen om mij te overtuigen.
Overigens wel een prima analyse ook al ben ik het niet met je eens
groet
kees

Yannick · 20 februari 2003 op 20:38

IK ben 100% TEGEN OORLOG IN IRAK
want de argumenten die voor de oorlog gebruikt worden m.u.v. de olie gelden ook voor Noord-Korea.
Dat irak niet bewezen heeft zijn wapens vernietigt te hebben betekend nog niet dat ze niet vernietigd zijn.
Pakistan en India zijn ook heel gevaarlijk want die hebben zelfs gedrijgt atoombommen op elkaar te gooien maar ja daar zit geen olie.
Je moet niet vergeten dat Bush in de olie “zit”.
Laat eerst maar eens bewezen worden dat die wapens daar zitten en dan bedoel ik echte bewijzen, dus een VN inspecteur met een bom in z’n handen. Dat is bewijs.
Andere landen schenden de mensen rechten ook een daar doen de VS toch ook niks aan.

MBB · 20 februari 2003 op 23:42

Net als de anderen ben ik het er ook niet helemaal mee eens (=/- 50 %). zelf ben ik alleen voor de oorlog als de VN overtuigd is (met minstens 80%)
Herinner me eraan morgen als ik wat meer tijd heb er puntsgewijs antooord op te geven, maar kun je me eert uitleggen waarom het goed zou zijn als de VS buiten de VN om zou handelen,en daarmee voor de toekommst andere landen een vrijbrief kan geven om hetzelfde te doen? (Als de VS minder machtig word over een jaar of 25 kan China besluiten Taiwan te herannexeren, en Noord-Korea kan Bush ‘Axes of evil’ als oorlogsverklaring zien en besluiten eveneens ‘preventief’ te ‘verdedigen’! )

En Yannick, de reden waarom India en pakisdtan is JUIST OMDAT ER OLIE ZIT in het gebied waarom ze ruzien. ten minste, seismologen verwachten er een reservoir van ongeveer de helft van de Iraq-voorrraad ofzo. Maar omdat er elke keer gedreigd word tijdens proefboringen weet niemand het zeker.

Godspeed · 21 februari 2003 op 08:30

Van mij mogen ze aanvallen, omdat wij de komende jaren in Iran moeten gaan werken, en ze daar nu de geldkraan hebben dicht gedraaid en wachten op een oplossing in Irak.

Vandaar dat ik zoveel tijd heb om op ColumnX te vertoeven.

Zo zie je maar voor mij en 800 collega’s is het van groot belang dat er een snelle oplossing komt, anders kunnen we binnenkort naar het CWI.

PS: De VS is nu eenmaal de politieagent van de wereld, ik hoorde vanmorgen nog dat ze op de Filipijnen gaan meevechten tegen de rebellen, die ze mischien zelf van wapens hebben voorzien??

Het lijkt wel een uitgekiende marketing strategie.
Eerst wapens leveren en daarna tegen betaling de regering helpen om de rebellen op te ruimen.

gast · 22 februari 2003 op 02:30

Amerika heeft mogelijk honderden redenen om Irak aan te vallen.

Maar niet één reden om een kind, een man, een volk te vermoorden.

Friendly Freud.

Zorro · 24 februari 2003 op 13:42

Beste Kees Schilder,

Om eens op jouw bezwaren in te gaan:
1) Amerika heeft inderdaad veel van de illegale wapens aan Irak geleverd. Dat was echter in de tijd (1980-1988) dat Iran onder Khomeiny een grotere dreiging vormde voor de regio dan Irak. Achteraf gezien was het inderdaad niet zo verstandig om die troep aan Hassam Hoessein te leveren, daarom zou het goed zijn dat de VS hun fouten herstellen, iets wat medegrootleverantiers van gevaarlijk spul Duitsland en Frankrijk nalaten.
2) Of Hoessein weet dat elke agressie vernietiging van hem en zijn land oplevert, ik weet het niet. Ik weet wel dat Hoessein een doldriest figuur is die een hoop schade zou kunnen berokken voordat hij dan onschadelijk gemaakt wordt, het is dan beter te handelen volgens het adagium “voorkomen is beter dan genezen”.
3) Bush de grootste agressor na Hitler??? Lees a.u.b. wat beter de geschiedenisboekjes er op na. Volstrekte onzin is het om de gekozen leider van een democratische staat te vergelijken met een megalomane massamoordenaar die vanwege een krankzinnige ideologie het ene land aanviel na de andere, terwijl Bush ingrijpt ten einde veiligheid te bewerkstelligen voor zijn land. Bovendien profiteert de bevolking (bijvoorbeeld van Afghanistan) van het ingrijpen van de VS aangezien men niet langer meer onder een totalitaire dictatuur hoeft te zuchten. De vergelijking Hoessein-Hitler is ontelbare malen zinniger dan de vergelijking Bush-Hitler. Kwestie van onderscheidingsvermogen…
4) Olie en macht zijn belangrijke factoren in regio van het Midden-Oosten, waarbij een Pax Americana te prevaleren valt boven de onrust door totalitaire regimes als Irak, Syrie en Iran. Nog iets, Kees, wij West-Europeanen zijn uiteindelijk nog afhankelijker van de olie uit het Midden-Oosten dan de VS, derhalve zijn ook wij West-Europeanen gebaat bij orde, stabiliteit en een hopelijk zo democratisch mogelijk Irak in het post-Saddam-tijdperk.

gast · 25 februari 2003 op 12:01

Beste MBB,

Het kan in bepaalde situaties goed zijn indien de VS buiten de VN om zouden handelen. Men moet namelijk goed bedenken: de VN zijn een middel, niet een doel, en de VN zijn niet heilig. Dat ‘onheilige’ aspect bleek onder meer uit het feit dat ooit in een bepaalde resolutie zionisme met racisme gelijk gesteld werd.

De VN kan als middel tekort schieten indien een of meer leden van de 5 vaste leden van de Veiligheidsraad (Frankrijk, Groot-Brittanje, VS, China, Rusland) vanwege eigen belangen een veto uitspreken over een ingrijpen dat wel noodzakelijk is. Zo hebben Frankrijk, China en Rusland ieder hun belangen in Irak en zouden daarom graag het regime van Saddam Hoessein willen laten voortbestaan. Dat regime is echter dusdanig mensonterend voor de eigen bevolking en dusdanig bedreigend voor de buurlanden van Irak en de rest van de wereld (steun aan terrorisme, streven naar massavernietigingswapens) dat de VS er niet verstandig aan zouden doen om het opportunisme van Frankrijk en Rusland te laten prevaleren boven de wereldveiligheid.

Dat andere landen zich dan ook niets meer van de VN zouden aantrekken, helaas: dat is al veel vaker gebeurd, en met economische en andere druk, vooral als dat gepaard gaat met steun van de VS, kan dan toch in een aantal gevallen die landen teruggefloten worden. Ten aanzien van Israel is dat een aantal malen gebeurd. Indien echter twaalf jaar lang in de VN door Frankrijk en Rusland Saddam Hoessein de hand boven het hoofd wordt gehouden (1991-2003) dan wordt het echter tijd om uit een ander vaatje te tappen. Genoeg is genoeg.

Zorro · 25 februari 2003 op 12:10

De bovenstaande ‘anonieme’ reaktie op MBB is door mij geschreven, ik had vergeten mezelf in te loggen.

Kees Schilder · 26 februari 2003 op 13:31

De vergelijking Hitler-Bush gaat wel degelijk op in mijn ogen. Beiden zijn massamoordenaars.(Afghanistan, en legale doodstraf) Bush en de wereld redden? Bush denkt maar aan een ding: zichzelf!
En wat je stelling West Europa betreft inzake onze belangen bij olie: Niets maar dan ook niets en zeker olie niet, rechtvaardigt de dood van ook maar een onschuldig mens.
En zeker niet als er aangevallen wordt inzake een denkbeeldige bedreiging

Zorro · 28 februari 2003 op 11:37

Nogmaals: Hitler en Bush: totaal geen vergelijking. De doodstraf in Amerika is democratisch gelegitimeerd, de meerderheid der Amerikanen is voor. In Afghanistan is dankzij Bush een repressief, totalitair, en zeer vrouwvijandig regime uitgeschakeld, een regime dat bewerkstelligde dat Afghanistan een thuisbasis was voor de gevaarlijkste terroristen uit de geschiedenis. Hitler vertegenwoordigde zelf een totalitaire ideologie, en heeft meer dan twintig miljoen slachtoffers op zijn geweten. Hitler was er duidelijk op uit geweest om complete volkeren uit te roeien (Polen, Russen, joden). Hitler handelde conform een racistische ideologie, terwijl veiligheid de uiteindelijke motivatie van Bush is.

De West-europese belangen inzake de olievoorziening rechtvaardigen op zichzelf zeker niet de dood van andere mensen, maar het gaat zeker om veel meer dan de olievoorziening alleen. Saddam Hoessein heeft reeds overduidelijk bewezen meer te zijn dan slechts een “denkbeeldige” bedreiging, hij heeft zich als bedreiging bewezen tegenover Iraniers, Koeweiti’s, Israeli’s, Koerden, Shieeten en Saoedi’s. Zijn steun aan het terrorisme is eveneens verre van “denkbeeldig”.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder