Waarom Irak aangevallen dient te worden!

Zaterdag 15 februari 2003 was de grote vredesdemonstratie in Amsterdam. Het is misschien nog eens goed in het kort uiteen te zetten waarom de demonstranten ongelijk hebben. Eerst vijf argumenten om Irak aan te vallen. Daarna de weerlegging van vijf veelgebruikte argumenten om tegen de oorlog te zijn.

De perfiditeit van het “oude Europa”

Wat was men verontwaardigd in Europa toen Donald Rumsfeld Frankrijk en Duitsland verwees naar de categorie “oude Europa”. Hij had echter het grootste gelijk van de wereld. Rumsfeld noemde een aantal redenen waarom Duitsland en Frankrijk tot het oude Europa behoort: stagnerende economie, zwakke leiders, en een bot anti-amerikanisme.

Dwaasheden van de heilige Mandela

Mandela is altijd, vooral in Nederland, door iedereen bejubeld. Daar bestaan ook gegronde redenen voor: hij heeft op briljante wijze een einde gemaakt aan de Apartheid zonder Zuid-Afrika in een alomgevreesde burgeroorlog te storten.
Overigens was dat hem niet gelukt zonder de hulp van F.W. de Klerk, de ‘Gorbatsjow’ van Zuid-Afrika. Daarvoor verdient Mandela blijvende lof, ook al gaat het nu niet bepaald florissant met Zuid-Afrika.