Nederland is weer een nieuw woord rijker. De weigerambtenaar. Een weigerambtenaar is een ambtenaar van de burgerlijke stand die het vertikt om homo’s te trouwen. De Tweede kamer vindt dit onaanvaardbaar. Er is een wet en de uitvoerders van die wet weigeren. Dan moet je minstens verontrust zijn. Reden van de weigering is, dat volgens de weigerambtenaar het huwelijk alleen voorbehouden is voor een verbintenis tussen man en vrouw. Motivatie is “De Bijbel”. Waarschijnlijk hebben deze ambtenaren nog niet in de gaten dat ze niet in het Gebedshuis werken maar in het Gemeentehuis. Dat is nog niet zo onvoorstelbaar, de kerk en het gemeentehuis zijn beiden grote gebouwen. En in beide gebouwen slapen de overheid-dienaars. Anders hadden ze wellicht de volgende tekst gekend: “en zal iemand u voor één mijl pressen, ga er twee met hem.” (Mattheus 5 vers 41). De juiste reactie had dus moeten zijn: “Wilt u met nog iemand anders trouwen? Wat is hierop uw antwoord?”

Het probleem is dat het huwelijk volgens de Bijbel voorbehouden is voor man en vrouw. Maar er staat meer over het huwelijk in de Bijbel. Daar hoef je je niet aan te houden. Het is selectief omgaan met de voorschriften uit “Den Schrift”. Daar heeft de dienstweigeraar nog niet aan gedacht. Eigenlijk zijn er maar sporadisch huwelijken te vinden die voldoen aan alle voorschriften. Maar daar stoort een weigerambtenaar zich niet aan. Men dringt de kerkelijke visie op het homohuwelijk op aan het volk, in het gemeentehuis. Ook al staat er geschreven: “En indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort, verlaat dat huis of die stad en schudt het stof uwer voeten af.” (Mattheus 10 vers 14). Toch stappen ze niet uit eigen beweging op? Een on-bijbelse reactie van de de weigerambtenaren. Zonde!

Blijkbaar vindt een weigerambtenaar het belangrijk dat men naar Gods wetten leeft. Maar tegenwoordig is van alle Nederlanders slechts 27% Katholiek, en 16,6% Protestant. De rest is niet christelijk. De meeste christelijken die geteld zijn, zijn niet eens praktiserend. Zelfs de “gelovigen” vullen het huwelijk in naar eigen inzicht. Dan zou een weigerambtenaar, als hij of zij geloofwaardig wil zijn, toch meer dan de helft van de huwelijken, zo niet alle huwelijken moeten weigeren te sluiten? Maar nee, men mag het huwelijksleven invullen zoals men maar wil, pas als het gaat om homoseksualiteit dan weigeren de Godvrezende ambtenaren.

Als je als werkloze weigert een baan aan te nemen wordt je 10% gekort op je uitkering. Een ambtenaar wordt niet gekort. In Urk geeft men een weigerende ambtenaar zelfs een schouderklopje. En de kamer vindt het “onaanvaardbaar”, maar er wordt geen actie ondernomen. Een weigerambtenaar houdt zich gewoon niet aan de wet. Als een “gewone” Nederlander de wet breekt krijgt deze grote problemen. Staat een weigerambtenaar boven de wet? Is hij of zij misschien God incognito? “Zo waarlijk helpe mij de weigerambtenaar almachtig!”

Een ambtenaar werkt voor de overheid. Niet voor God. Thuis mag hij of zij geloven wat hij of zij wil. Op het werk mag dat niet. Niet als je een publieke functie bekleed. Niet als je voor de onpartijdige overheid werkt. Met hun weigering maken ze hun werkgever, de gemeente, tot deelgenoot in een strafbaar feit. Discriminatie van homoseksuelen. Mede-landers buiten de wet plaatsen.

Een ambtenaar is een ambtenaar, en deze heeft een eed afgelegd, onder andere deze regel: “Ik zweer (beloof) dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.” Weigerambtenaren houden desondanks de “poot” stijf. Neef en “nicht” mogen niet trouwen.“Flikker” toch op. “Weigerambtenaar” zou gewoon vertaald moeten worden naar “Werkweigeraar” met als gevolg de titel: “Werkloze”. Ze kunnen wat mij betreft m’n rug op.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep. (http://www.rnw.nl/nederlands/article/oekaze-homohuwelijk-wekt-woede)


Bhakje

Ik ben 52 jaar, levensbewandelaar, al jaren afgekeurd, en woon in Hongarije. Ik ben soms cynisch, soms sarcastisch, soms ook wel lief. Wat ik vandaag in mijn column goed vind, vind ik morgen in mijn column misschien niet goed, waar ik gisteren voor was, ben ik vandaag nog niet zo zeker over. Ik schrijf om tot nadenken te stemmen, om een lach uit te lokken of om een discussie te starten. Maar vooral schrijf ik voor mezelf, en niet voor anderen. Ik heb geen goedkeuring of afkeuring nodig, maar waardeer feedback enorm omdat ik daar wat mee kan. Boven alles ben ik Bhakti, al noemen mijn vrienden mij: Bhakje. In het dagelijkse leven zijn mijn vrouw en ik bezig met het opzetten van een zelfvoorzienende boerderij (Hutopia) in Hongarije. Wie eens rond kijken wil mag onze website bezoeken.

14 reacties

JanBontje · 7 december 2011 op 19:19

Goede column.
Weigerambtenaren ontslaan is de enig juiste maatregel. Discriminatie is verboden Punt. :toeter:

Boukje · 7 december 2011 op 20:48

Complimenten Bhakti!

Ik zie dat je de puntenslijper steed fenijniger hanteerd.
Overigens; helemaal mee eens ‘het huwelijk moet opgeheven worden’. :hammer:

sylvia1 · 7 december 2011 op 21:38

Goed geschreven, dat zeker. Jammer vind ik dat dit onderwerp al grijs is gedraaid in het mediacircuit. Na alle columns en artikelen die er al over de weigerambtenaar geschreven zijn, voegt dit in mijn ogen niet echt iets toe.

Meralixe · 8 december 2011 op 07:39

Goed omschreven probleem maar nog al wat clischés om een mening te ventileren.
Bovendien,natuurlijk mag er op column x (op een beleefde manier) geredetwist worden over elk probleem. Van waar echter komt die haat in de laatste zin? :eh:

arta · 8 december 2011 op 08:27

Scherp geschreven.

Bhakje · 8 december 2011 op 08:36

Beste Meralixe,

Haat is een verkeerde benaming. Verontwaardiging is het goede woord. Maar bedankt voor deze reactie, een verdere uitwerking van mijn heftige verontwaardiging over het misbruiken van de Bijbel als motivatie voor beslissingen is een volgende column waardig.

Mien · 8 december 2011 op 09:09

Gelijke monniken gelijke kappen.
Daar hebben ze in de heilige kerk die gemeente heet soms wat moeite mee. 😀

Goede column.

Mien

Dees · 8 december 2011 op 09:48

Grappige woordspelingen en scherp geschreven.

[quote]“Weigerambtenaar” zou gewoon vertaald moeten worden naar “Werkweigeraar” met als gevolg de titel: “Werkloze”.[/quote]

Het allitereert wel lekker allemaal!

SIMBA · 8 december 2011 op 10:57

Lekker pittig, actueel stukje!
Vandaag leerde ik op “Beter spellen.nl” dat bijbel niet met hoofdletter is.

Ferrara · 8 december 2011 op 14:07

Bhakje, duidelijke taal. Je verontwaardiging komt goed over.
Een ambtenaar moet gewoon zijn/haar werk doen. Toch zou ik het geen prettig idee vinden dat mijn huwelijk gesloten zou worden door iemand die daar niet mee uit de voeten kan.
Die maakt daar vast geen feestelijk gebeuren van.

Bhakje · 8 december 2011 op 14:26

Ik denk dat taalregels net zo werken als verkeersregels. Beleefdheidsregels gaan voor. Dus ik schrijf Bijbel met een hoofdletter B, uit respect. Ik ben niet anti-Bijbel. Wel tegen het “gebruiken” van de Bijbel naar “eigen” inzicht. Bijbel met een hoofdletter dus. :hammer:

Bhakje · 8 december 2011 op 14:28

Helemaal mee eens, maar geldt dat niet ook voor een gemeente die weigerambtenaren gedoogd? Die gemeente maakt er vast ook geen feestelijk gebeuren van, al is het maar tussen de oren bij het huwelijkspaar.

Harrie · 8 december 2011 op 16:36

De bijbel is een groot boek. Die hoeft voor mij niet uit de kast te komen. Verdient ook absoluut geen hoofdletter. En die weigerambtenaren die mogen wat mij betreft in de kast, achter slot en grendel.

Bhakje · 10 december 2011 op 10:23

Iedereen heel erg bedankt voor de reacties. Ik heb veel aan de opmerkingen en kritieken. Tot de volgende column 😀 .

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder