Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Dat mag ook wel. Hij is niet de eerste de beste. Hoewel, als ik Het Boek mag geloven was hij wel degelijk de eerste en dat maakt winnen makkelijk. Dit gezegd hebbende, waarom zijn er dan zoveel mensen die beweren precies te weten wat Hij wil?
God heeft de ramp met de spaceshuttle Columbia veroorzaakt. En hoe weten wij dat? Omdat brokstukken in het plaatsje Palestine in Texas zijn neergekomen. God is een beetje boos op Amerika en dan ziet hij ineens een shuttle met zo’n vervloekte Amerikaanse vlag op de romp door de ruimte zoeven. Kijk, dat moet je bij Hem niet flikken. Er zijn grenzen. Hij dacht; laat ik na tweeduizend jaar stilte eindelijk iets van Mij horen, laat Ik een daad stellen.

Kijk, dat is nog eens logica. Simpele logica. Menselijke logica. Daarom betwijfel ik of God hier achter zit. Simpelweg omdat er veel aannemelijkere redenen bestaan waarom het ruimteschip is verongelukt. Het is een knap staaltje werk om een space-shuttle te ontwerpen, te bouwen, te lanceren en na een ruimtereis weer heel op de bodem neer te zetten. Er kan zóveel misgaan! Daarnaast, om het heel cru te zeggen, hebben wij mensen helemaal geen God nodig om iets een mislukking te laten worden. Vandaag de dag lijken ruimtevluchten bijna gewoon geworden, pas als het fout gaat komt het op het journaal. En helaas gaat het soms fout. Astronauten nemen een risico. Dat weten ze. Maar vraag het mij vandaag, dan ga ik morgen mee, ondanks het risico.

God, als Hij tenminste bestaat, moet een superieur wezen zijn. Hij was er toen er nog niets was, maakte binnen een week een heelal en een leefbare aarde en liet daar een (naar nu toch wel duidelijk gebleken is) mislukt genetisch experiment genaamd mens op los. Wat God dan ook mag zijn – een entiteit, wezen, geest, energieveld – Hij is uitermate intelligent, daar kunnen onze simpele breintjes niet tegenop, ook al vinden wij onszelf zo slim. En dan nog beweren handenvol kwaadaardige mensen door de eeuwen heen precies te weten wat Hij wil en vooral wat Hij niet wil. Je reinste waanzin. Dan spoor je echt niet.

Mensen die in de ramp met de Columbia een rechtvaardige daad van God zien kennen Hem menselijke eigenschappen toe. De God waar zij over praten is slechts een projectie van hun eigen zieke geest. Als Bush morgen een kind van de verdrinkingsdood redt, hoor je Osama Bin Laden of Sadam Hoesein niet ineens beweren dat God dat zo gewild heeft. Hooguit dat God dat kind het water in gedonderd heeft zodat het zich aan Bush kan vastklampen om hem mee naar de bodem te trekken. Ga er maar van uit dat als God écht boos is, Hij niet eens met zijn ogen hoeft te knipperen om het complete heelal met mensen en al naar het hoofdstuk “nooit uitgevoerde experimenten” te drag-en-droppen. Een ruimtescheepje laten exploderen is een God onwaardig.

Het is mij wel duidelijk dat mensen die beweren dat leed wie dan ook aangedaan Gods wil is, slechts een manier zoeken om hun eigen duivelse ideeën goed te praten. Onder het mom ‘ik ben het niet die zulke slechte dingen denkt, het is Zijn wil en die moeten wij blindelings gehoorzamen’. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Als we nu eindelijk stoppen met proberen te denken zoals Hij denkt, is de wereld weer een klein stukje beter geworden.

Categorieën: Maatschappij

Kees

Zelfstandig schrijver en fotograaf

1 reactie

Kees Schilder · 13 februari 2003 op 16:32

Zoals God zelf ook zegt: “Ik ben een gedachte zonder beperkingen, want ik breid me almaar uit in de vormloosheid van God. Er is geen enkele vorm die mij kan bevatten.Ik ben vrij van schuld. Ik ben vrij van wrok. Ik geloof niet dat mij kwaad kan worden berokkend en ik geloof evenmin dat ik de macht heb een ander kwaad te berokkenen. Want ik weet zonder enige twijfel dat elk wezen in God gelijk is”

Geef een reactie

Avatar plaatshouder