Ik was onlangs. bij een lezing in het Blavatsky-huis in Den Haag. Het huis is vernoemd naar de 19e eeuwse Russische mystica, Helena Petrova Blavatsky, grondlegster van de Theosophical Society. De theosofie is een beweging waarin de wetenschap, religie en filosofie zijn geïntegreerd. De lezing ging over “Reïncarnatie en lichamelijke en mentale beperkingen.” Een titel die mij zeer aanspreekt.

De theosofie beschouwt menselijke beperkingen als een karmisch gevolg van daden die een mens, of misschien beter gezegd, een ziel, op een eerder moment heeft verricht. Dit kan zijn in dit leven, maar ook lang daarvoor. Het is een interessant idee.

Een lichamelijke beperking, bijvoorbeeld een ziekte, zou dus het gevolg zijn van iets dat op een eerder moment, of in een reeks van eerdere momenten heeft plaatsgevonden. Het sluit enigszins aan bij de gedachte dat ziekte een fysieke manifestatie is van energetische blokkades op psychisch, emotioneel of misschien zelfs spiritueel vlak. Bijvoorbeeld zoals jarenlange stress aan de basis ligt van een burnout.

Dit roept vragen op. Is het bijvoorbeeld iemands eigen schuld als hij ziek wordt? Dit is een interessante vraag. Ik praat zelf niet graag van schuld. Aan het begrip “schuld” kleeft een negatief label. Passief ook. Een ziekte zou iemand dan “overkomen” en die persoon zou een slachtoffer zijn. Ik heb het liever over verantwoordelijkheid.

Ook het begrip “ziekte” kun je volgens mij positiever beschouwen dan gebruikelijk is. Ik vind het Engelse woord “disease” een beter woord. Dis-ease. Het is niet per se negatief om ziek te zijn. Bij een dis-ease, letterlijk vertaald: ongemak, geeft het lichaam een prikkel af, dat er iets uit balans is. Die prikkel voelt naar mate de disbalans groter is ongemakkelijker aan. Het lichaam geeft eigenlijk een signaal om actie te ondernemen. Om de balans weer te herstellen. Ziekte is daarmee niet iets negatiefs, maar iets positiefs. Het voelt alleen niet zo lekker.

Bijvoorbeeld, als je met een mes over je huid strijkt, brengt dit een kietelige sensatie te weeg. Als je met iets meer druk over je huid schraapt veroorzaakt dit een irriterend pijngevoel. En als je in je huid kerft zal de pijn heviger zijn. Het zijn allemaal signalen die je lichaam afgeeft dat er in min of meerdere mate van een disbalans sprake is en je wordt tot actie gestimuleerd om aan die disbalans een einde te maken. In dit geval het contact tussen huid en mes ongedaan te maken.

Het zal vaker het geval zijn dat oorzaak en gevolg niet zo dicht bij elkaar liggen als bij het mes en de huid. En lang niet altijd kan men de prikkels die het lichaam afgeeft herkennen. Zeker niet in een vroeg stadium. De meeste mensen, die bijvoorbeeld een burnout hebben, geven aan dat ze in een eerder stadium, voordat de burnout zich in volle hevigheid openbaarde, gezondheidsklachten hebben gehad, maar die niet als zodanig hadden herkend. Het lichaam geeft dan steeds krachtigere signalen af, totdat de ziekte niet meer kan worden genegeerd. Zodat actie kan worden ondernomen om de disbalans te herstellen.

Hoe kan men een lichamelijke beperking het beste verhelpen? Hoe kan men een ziekte het beste genezen? Onderdrukking van de symptomen is volgens de theosofie niet de beste remedie. Pijnstillers, anti-biotica, of anti-depressiva bieden wellicht verlichting bij de onaangename prikkels, maar ze nemen de oorzaak van de dis-ease niet weg. Dit betekent natuurlijk niet dat het altijd slecht is om symptomen te onderdrukken. Maar het neemt de oorzaak van de aandoening niet weg. De theosofie vertelt dat de “beste” manier om met een ziekte om te gaan is om deze “gecontroleerd” te laten uitwoeden. Zodat de opgekropte karmische energie op een geleidelijke manier wordt ontladen. Wederom een interessante benaderingswijze. In ieder geval anders dan de allopatische geneeskunde predikt.

Er rijst bij mij een aantal vragen naar aanleiding van de theosofische benadering:
1. In hoeverre wordt de werkelijke oorzaak van de ziekte – of eigenlijk praat ik liever van pre-dispositie waardoor de ziekte zich heeft gemanifesteerd – weggenomen of geëlimineerd door hem te laten uitwoeden? Is men, als men genezen is, van zijn “karma” verlost?
2. Hoe zit het met ziektes waar men aan doodgaat, zoals kanker? Moet men zo’n ziekte ook laten uitwoeden? Of doet men er beter aan om hem te onderdrukken, bijvoorbeeld met een chemokuur of andere zware medicaties?
3. Hoe zit het met de epidemische vormen die bepaalde ziektes zoals auto-imuunziektes (rheuma, MS, AIDS) hebben aangenomen? Is groepsgedrag of groepskarma de reden waarom deze ziektes zich masaal hebben geopenbaard?

Ik zal mijn overdenkingen op bovenstaande vragen delen. Op de eerste vraag verschil ik van mening met de theosofie. Ik denk niet dat karma is ingelost als een ziekte is uitgewoed. Althans, ik denk dat dit niet echt relevant is. Ik ben eerder geneigd te denken dat als men zijn gedrag heeft aangepast, bijvoorbeeld door rust te nemen, of andere gewoontes heeft veranderd, of als men bepaalde energetische blokkades, veroorzaakt door trauma’s – misschien zelfs wel uit een vorig leven – heeft opgelost, de pre-dispositie om ziek te worden is weggenomen.

Op de vraag hoe om te gaan met ziektes die de dood tot gevolg kunnen hebben, zegt de theosofie, dat dit niet veel anders werkt, dan ziektes die minder onomkeerbare gevolgen hebben. De dood is in de theosofische leer niet meer dan een bewustzijnsovergang van de onsterfelijke geest. Het leven hoeft niet koste wat het kost te worden gepreserveerd. Alhoewel ik er zelf iets anders dan de theosofie tegen aan kijk, ben ik ook van mening dat het leven niet ten koste van alles hoeft te worden gepreserveerd. Niet zelden zijn zware geneesmiddelen erger dan de kwaal. Ik heb bijvoorbeeld van meerdere healers gehoord dat de schade die een chemokuur aan het onstoffelijke (energetische) lichaam toebrengt groter is de de ziekte – kanker – zelf. Ik geloof dit. Waardig sterven is een kunst.

Het lijkt alsof er de laatste tijd een epidemie van auto-imuunziektes heerst. Ook van kanker trouwens. Hoe zou dit komen? In beide situaties lijkt het alsof het lichaam ergens tegen in opstand komt. Alsof het lichaam zijn eigen gang gaat. Alsof het lichaam in plaats van “indringers” te bestrijden, er het bijltje bij neergooit. Of zichzelf gaat bestrijden. Of, in het geval van kanker, op eigen houtje foute cellen gaat aanmaken. Is het lichaam in de war? Het lijkt er op. Het lijkt alsof het lichaam “op hol slaat” vanwege blootstelling aan een overdosis aan prikkels. Prikkels die het lichaam binnenkomen vanuit de geneeskunde (de “pil”, ivf, vaccinaties, pijn-, stemmings-, en andere onderdrukkers), het voedsel (E-nummers, hormonen, suikers, etc), de lucht (lood, kwik, zwavel, etc), de ether (straling) en vanuit het brein (stress, angst).

Er is dus in mijn beleving sprake van groepsgedrag, dat deze epidemie heeft veroorzaakt. Ik denk ook er steeds beter in beeld is gekomen om welk specifiek gedrag het hierbij gaat. Hierdoor zijn mensen in staat om hun individuele gedrag te veranderen. Eventueel met hulp van deskundigen. Meer nog dan de vooruitgang in de medische wetenschap om de symptomen te onderdrukken zal verandering van het gedrag van mensen deze epidemie een halt kunnen toeroepen. Kijk maar eens hoe rust, beweging, en verblijf in de vrije natuur het imuunsysteem een boost geven.

Ziekte, ofwel lichamelijke en mentale beperkingen. Zijn ze het gevolg van opgebouwd karma of bepaald gedrag? Of is dat eigenlijk gewoon hetzelfde?


Chris

Chris den Daas

10 reacties

vanlidt · 4 augustus 2014 op 08:04

Laat Karin Spaink dit maar niet lezen

Frans · 4 augustus 2014 op 10:31

Moeilijk. Jaren terug zag ik op tv een programma dat over positief denken ging. Het zat allemaal van ziekte tot ongeluk tussen de oren. Want ook als iemand een ongeluk krijgt, heeft hij of zij er zelf voor gekozen om op die plek te zijn. Vertel dat de nabestaanden van MH17 maar eens. ik weet niet meer wie de professor was die de aanhangers van het positieve denken van repliek diende maar op een gegeven moment was hij het nietes welles spelletje zat en gaf hij de tegenpartij gelijk. En als dat zo is dan gaat vervolgde de professor, uw werkgever, politiek Den Haag en uw zorgverzekeraar eisen dat u positief denkt. Anders is het risico op ziekte te groot. Wilt u dat. De zaal viel stil.

Mien · 4 augustus 2014 op 10:46

Ik hou het erop dat alles een kruising der wegen is.

Spencer · 4 augustus 2014 op 11:32

Het lijkt of er de laatste tijd een epidemie van lulkoek heerst..

Dees · 4 augustus 2014 op 18:54

Hear, hear!

(Spencer)

Chris · 5 augustus 2014 op 15:03

Op verschillende fora waar ik een linkje naar dit stukje heb gepost zijn zeer aardige dialogen ontstaan. Aan de ene kant vind ik het wel jammer dat columnx hier niet van kan mee genieten (per slot van rekening is dit wel de plaats waar het originele artikel is geplaatst) en vraag mij dan ook wel eens af of een soepeler inlogbeleid deze site niet meer op de kaart zou kunnen zetten.

Nu lijkt columnx niet veel meer dan een plek waar je stukjes kunt “dumpen”, terwijl de interessante dialogen/discussies zich elders ontwikkelen.

Voor mij persoonlijk maakt het natuurlijk niet zoveel uit waar de gedachtenwisselingen plaatsvinden, maar voor een website met een – zo te zien – teruglopend aantal bezoekers misschien wel.

Maw, is het wellicht een idee om het inlogprotocol te versoepelen zodat ook hier nav stukjes een discussie zou kunnen ontstaan waarbij ook niet-leden bij betrokken zijn.

  Spencer · 5 augustus 2014 op 21:34

  Ik ben ook voor een soepeler inlogprotocol.

  Nachtzuster · 6 augustus 2014 op 00:16

  Dit is de tweede keer dat ik jou onder een eigen column zie lobbyen voor een versoepeling van het inlogbeleid ten einde discussies/ dialogen (op jouw columns) op gang te brengen. Beetje vreemd, want je kunt overal jouw columns plaatsen, of verwijzen naar deze site. Op echt elk forum moet je inloggen met een inlognaam en wachtwoord. Net zoals op CX dus. Iedereen die de behoefte heeft om te reageren hoeft alleen maar een profiel hier aan te maken en huppetee, reageren maar. Jouw punt over niet-leden die zich maar overal mee moeten kunnen bemoeien gaat hiermee mank. Noem mij één site waar ik zomaar, zonder een actie uit te hoeven voeren, reacties kan plaatsen. Verder kun je natuurlijk dit en andere verhalen gewoon neerplempen op o.a. Facebook. Met veel ‘vrienden’ heb je wellicht een interessante discussie in handen. Mits die vrienden zijn ingelogd natuurlijk.

   Chris · 6 augustus 2014 op 00:50

   was maar een ideetje hoor; omdat ik dacht dat het wat terugliep met de activiteit op columnx. dacht dat ik de redactie van dienst zou kunnen zijn met deze suggestie. het maakt mij verder niet zoveel uit of en zo ja, waar eventuele dialogen ontstaan. Maar nu ik weer wat vaker stukjes op columnx plaats en leuke dialogen over de stukjes elders zie ontstaan had ik het idee dat het wel aardig zou zijn ook voor de columnx-leden om daar kennis van te nemen.

   Het is geen moment in mij opgekomen dat dit op weerstand zou kunnen stuiten. Inschattingsfoutje van mijn kant.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder