In het jaar 1456 werd Rodrigo Lanzol y Borgia tot kardinaal gewijd door zijn oom, Paus Calixtus III. Dadelijk nadat hij de kardinaalshoed op zijn hoofd had gezet gooide hij de mijter ergens neer en verdween in zijn slaapkamer waar hij zich ook ontdeed van zijn overige kledij om een marathon sessie met een heleboel jonge meiden te beginnen. Geen enkel geschiedenisboek vermeldt de namen van die meisjes, en waarschijnlijk kende de nieuwe kardinaal hun namen ook niet. We kennen wel de gevolgen : kardinaal Rodrigo Borgia werd de vader van een zoon en twee dochters. Later toen hij al een veertiger was, kwamen daar nog een andere dochter en drie zonen bij. We kennen de moeder van zijn tweede worp kinderen. Zij was Rosa Vanossa dei Catanei, de dochter van zijn geliefde concubine.
Rodrigo vond het opwindend indien zijn concubines met iemand anders gehuwd waren. Als kardinaal zegende hij het huwelijk in van Rosa met een Italiaanse graaf, maar na de huwelijksplechtigheid werd de nieuwbakken echtgenoot verzocht te gaan wandelen in de Vaticaanse tuinen want Rosa’s plicht was om met de kardinaal te neuken.
Toen Rodrigo haar beu werd gaf hij Rosa een kadootje : hij benoemde Rosa’s broer tot kardinaal.
Ondertussen had Rodrigo al een andere bloedmooie meid gevonden : Giulia Farnese. Als kardinaal zegende hij het huwelijk in van Giulia en graaf Orsini, en uiteraard werd daarna graaf Orsini verzocht zich te verwijderen want de kardinaal wilde neuken met de bruid.
Giulia werd bekend als Sposa di Cristo, de bruid van Christus.
Wanneer kardinaal Rodrigo verkozen werd tot paus, koos hij de naam Paus Alexander VI.
Hij heeft toen met Lucrezia Borgia geneukt – zijn eigen dochter die hij had van Rosa – en zijn eigen dochter werd zwanger van de paus en kreeg een kind.
Ook zijn zonen waaronder de beruchte Cesare Borgia neukten met hun eigen zuster.

De profeet Mohammed had meer dan twintig echtgenotes. Nochtans decreteerde hij dat Allah slechts vier vrouwen toestaat. Mohammed was een krijgsheer die sluw gebruik maakte van bijgelovige primitieve stammen om een rijk te stichten.
De moslims ontkennen altijd de pre-islamitische beschavingen, zoals de Byzantijnse, Zoroastrische, Armeense, Koptische, zelfs de Kabyl-beschaving en recentelijk nog wereldwijd aanschouwelijk gemaakt door de Taliban door de vernietiging van enige eeuwenoude Boeddha-beelden.

Waarom heb ik bovenstaande geschreven ? Ik wilde even aantonen dat kennis van de geschiedenis van het mensdom belangrijk is. De feiten zijn belangrijk.
Weinigen leren nog geschiedenis op school.

Waneer ik over de uitspattingen van het katholicisme schrijf, kraait er geen haan naar. Nochtans zou ik in de jaren 1950 in de ban van de Kerk zijn geslagen, en een paar honderd jaar tevoren op de brandstapel gestorven zijn.

Nu ik iets schrijf over Mohammed, riskeer ik ook mijn leven.

Nil nove sub sole zei Cicero destijds (Niets nieuws onder de zon)
Inderdaad.


4 reacties

gast · 1 april 2003 op 21:29

Dag wynand,

De handelingen van de paus zijn inderdaad niet goedgekeurd volgens zijn geloof. Verboden zelfs!

Maar goed, waar ik nu op wil terugkomen is de beschrijving die je gaf over de profeet Mohammed..
Je geeft aan dat feiten belangrijk zijn, dat geschiedenis van de mensheid belangrijk is.

Je stelt me teleur, kennelijk heb je niet genoeg informatie over de proeet Mohammed (vzmh) opgezocht.

Deze profeet was een leider, gekozen door God en het volk, die nooit zijn eigen belangen boven die van een ander nastreefde. Hij besloot pas over een zaak als deze volgens het geloof wenselijk was en zijn metgezellen hun advies gegeven hadden!

Wat betreft zijn huwelijken.. ten eerste waren dit er 12 (en geen 20!!)
Ten tweede betreft het hier vrouwen die vaak weduwe en te armoedig waren dat ze voor zichzelf en hun kinderen konden zorgen.
Ook waren het vrouwen die -vanwege hun steun aan de Islaam- waren gescheiden en dus alleen voor hun kinderen moesten zorgen.
Soms waren het ook vrouwen die weg waren gelopen van hun mannen omdat deze hen niet goed behandelden!

In de Islaam zijn inderdaad vier vrouwen toegestaan, deze regel was voornamelijk van toepassing in die tijd. Daar gebeurde het weleens dat er heeeeeel veel weduwen etc ontstonden (wegens oorlogen etc)

Tegenwoordig trouwen sommige moslimmannen ook weleens met meerdere vrouwen (maximaal vier!)
maar dit mag alleen indien:

-de vrouwen wettelijk getrouwd worden met hen
-de vrouwen allemaal gelijk worden behandeld, etc etc
-Hij bvb een vrouw is getrouwd die vaak ziek is of door een ongeval niet voor hem en de kinderen kan zorgen.
-Het gaat dus echt om verstandshuwelijken!! En niet om genot van de man!

is een man in strijd met de voorwaarden (er zijn er meer maar die ken ik niet) dan kan de vrouw van hem scheiden en is de man verplicht voor haar te zorgen (financieel)

Ik heb helaas niet al te veel tijd, anders was ik er heeeeeeeeeeeeeel diep op ingegaan.

Maar nu even terugkomen op het feit dat je Mohammed, vrede zij met hem, beschrijft als een ”
krijgsheer die sluw gebruik maakte van bijgelovige primitieve stammen om een rijk te stichten.”

Haha, waar heb je dat vandaan?

Kijk de geschiedenisboeken eens na op zijn manier van regeren. U zult versteld staan van de vele geschiedschrijvers die bewondering voor hem hebben.. Hij was een van de weinige regeerders (in die tijd) die zoveel respect had voor zijn volk. Een regeerder die met Gods wil zoveel bereikt heeft! Een regeerder die alle andere mensen (niet moslims) zoveeeeeeeel met respect behandelde! (wat volgens de Islaam sowieso verplicht is)

Etc etc.. er is teveel om op te noemen!

Verder zeg je dat de moslims altijd de pre-islamitische beschavingen ontkennen.. Nu vraag ik mij weer af van wie je dit gehoord hebt of waar je dit gelezen hebt. Het zal wel aan mij liggen, maar kennelijk is er zo weinig info over de islam te vinden dat dit ook wel leuk stond in je column ofzo….

Maar goed,

Het zal (zoals gezegd) wel aan mij liggen..

Wayan · 9 april 2003 op 03:18

Hallo Anoniem,

Je kan altijd eens gaan kijken op de volgende websites :

In het Engels : http://main.faithfreedom.org

In het Nederlands : http://dutch.faithfreedom.org/forum

Groetjes
Wayan

Wayan · 9 april 2003 op 15:44

Hallo Anoniem,

Klein vraagje : waarom een hoofddoek dragen ? Nergens in de Koran wordt het gebruik van een hoofddoek verplicht. Het woord hoofddoek komt zelfs niet voor in de Koran. Blijkbaar dient een hoofddoek om de haren te verbergen. Zijn haren dan zo buitengewoon belangrijk als stimulans voor erotisch gedrag ? Het lijkt wel of het gebruik van een hoofddoek gepropageerd werd in het grijze verleden door mensen met een haar-fetish. In Saoedi-Arabië en Iran slaat de religieuze politie op vrouwen die het aandurven om een miniem haarlokje te tonen. Dit is dus blijkbaar seksueel getint. Een haar-fetish dus.

Een vraagje om over na te denken : als een moslima zich bij de kapper laat kaalscheren, gewoon omdat ze vindt dat dit haar leuk staat, moet ze dan ook een hoofddoek dragen ?

Als je trots in het openbaar je moslim-zijn wil tonen, kan dat dan ook niet met een T-shirt, waarom het woord moslim gedrukt staat ? Of een badge op je bloes ?

Nog een vraag : waarom spelen STENEN zo’n belangrijke rol in de Islam ? En dan heb ik het nu eens niet over steniging van overspelige vrouwen.
Islam is een keiharde godsdienst. Dat bedoel ik letterlijk, want Islam heeft heel veel te maken met keien en stenen.

Tijdens de bedevaart (in Saoedi-Arabië) lopen de gelovigen rond de Ka’aba, een leeg gebouw opgetrokken uit stenen, ze kussen de zwarte steen die er in is gemetseld, en ze bidden met hun gezicht naar de maqam-i-Ibrahim waar tegenover een klein gebedshuisje staat waarin een andere steen is, de qadam-i-Ibrahim. Men gelooft dat deze laatste steen de voetafdruk van Abraham bevat toen Abraham de Ka’aba liet bouwen.

De bedevaarders moeten ook naar de Arafat vallei gaan waar zich de Berg van Barmhartigheid bevindt. Deze berg is geheel bedekt met stenen en bovenaan staat een stenen paal waar Mohammed zijn vaarwel sermoen zou gehouden hebben.

Verder dienen de bedevaarders zich naar Mina te begeven waar zij kleine keien moeten gooien naar een stenen pillaar die de duivel voorstelt. Die keien dienen proper te zijn, dus sommige bedevaarders wassen de keien eerst met hun speeksel…

Dit lijkt verdacht veel op de pre-islamitische Arabische rituelen van de Bedoeienen stammen die ook al met hun stenen goden en godjes naar de Ka’aba kwamen, honderden jaren voor Mohammed was geboren, om hun godjes op te laden zoals batterijen door ze tegen de grote zwarte steen te wrijven.

Dat heeft de Profeet dan toch maar slim overgenomen om die stammen op zijn hand te krijgen, net zoals de katholieken al de heidense feestdagen gechristianiseerd hebben.

Geloof je ook in Jinns (volgens de Al Qur’an bestaan die jinns)

Geloof je in het paradijs waar elke man hopen maagden mag bespringen en voortdurend fruit eet en wijn drinkt ?

Voor mij hoeft dat niet hoor, want maagden wil ik niet omdat ik liever ervaren vrouwen heb, en fruit en wijn heb ik hier ook al.

Zeg nou niet dat die beschrijving van de hemel NIET in de Al Qur’an staat of dat ik de tekst verkeerd gelezen heb.

Wayan · 9 april 2003 op 15:48

Hallo Anoniem,

Wij bestrijden onwetendheid door kennis. We worden daartoe gemotiveerd door liefde voor de mensheid. We streven naar vrede. Wij ijveren voor gelijkheid van man en vrouw, voor het uitroeien van vooroordelen, voor democratie en eenheid van de mensheid. We vragen u hieraan mee te helpen en onze boodschap van liefde en eenheid te verspreiden.

Mensen beslissen niet zomaar terrorist te worden. Terroristen worden gemotiveerd door een doctrine die in hen de haat en de wil om te doden zaait en doet ontkiemen. Maar niemand kan zo intens haten tenzij in de rol van slachtoffer. Ja, terroristen voelen zich het slachtoffer. Ze zitten vol vergif. Daarom zijn ze bereid te sterven.

Gedeeltelijk is deze slachtoffer-rol terecht, maar het grootste deel ervan wordt hen opgelegd door de leer van de Al Qur’an. De Al Qur’an overtuigt de moslims ervan dat zij de slachtoffers zijn en spoort hen aan om uit te halen naar niet-moslims, die van hen het slachtoffer zouden maken, en om hen te bevechten en uit te moorden. De Al Qur’an belooft hen dat, ondanks hun schijnbare zwakheid, Allah hen overwinnaar zal maken. Door deze intense haat en deze onwankelbare overtuiging worden de gelovigen hersenloze machines, klaar om te moorden en te sterven.

Om het terrorisme te bestrijden moet je hun doctrine bestrijden. De Al Qur’an is een boek vol haat voor de niet-gelovigen. Dit feit over het hoofd zien is een grote vergissing die miljoenen levens zou kunnen kosten.

Als we deze haat kunnen uitroeien en liefde kunnen planten in de harten van de verbitterde moslims, zullen er geen moslimterroristen meer zijn. Maar dit is niet mogelijk zolang zij de Al Qur’an geloven die hen zo duidelijk vraagt de anderen te haten.

Er zijn inderdaad ook Hindoeïstische, Bouddhistische en Christelijke terroristen. Maar deze terroristen hebben het pad van het geweld gekozen ondanks de leer van hun religies.

In Islam wordt terrorisme voorgeschreven in de Al Qur’an, het wordt aangemoedigd en aangeprezen. De islamietische profeet toonde het voorbeeld van terreur aan zijn volgelingen om het na te doen. Hij voerde rooftochten op burgers uit, vermoordde zijn krijgsgevangenen, verkrachtte hun vrouwen, maakte slaven van vrouwen en kinderen, verklaarde hun bezittingen verbeurd, vermoordde zijn tegenstanders, verbrandde bomen en toonde geen mededogen voor wie het ook maar waagde hem in de weg te staan. Dit zijn historische feiten, verhaald door moslim geschiedschrijvers. Islam terroristen doen niets dat hun profeet hen niet voordeed.

Islam loopt op twee benen. Eén been wordt voorgesteld door de islamverweerders : de mensen die zich doctor noemen, goed Nederlands schrijven en spreken, en een rooskleurig portret ophangen van islam als een “religie van vrede”. De gereedschappen van deze “intellectuelen” zijn leugens en bedrog. De terroristen vertegenwoordigen het andere been : deze groep voert de tweede fase van het moslim expansionisme uit. Alhoewel iemand die er niet van op de hoogte is zou kunnen denken dat deze twee groepen lijnrecht tegenover elkaar staan, maken beiden deel uit van hetzelfde plan en zijn ze feitelijk als de twee zijden van een muntstuk en erg afhankelijk van elkaar.

De terreurmachine van de Islam wordt gevoed door miljarden dollars geschonken door goede moslims die hun moskee steunen, hun zakat betalen en bij elke liter olie die u verbruikt wordt Islam steeds sterker. Alhoewel boeken en websites leugens verspreiden om Islam te promoten, toch betekent dit meer terrorisme. Met elke nieuwe bekeerling die in de val van de Islam trapt, staan er meer terroristen klaar. Sommige weinig scrupuleuze westerse schrijvers, die hun integriteit verpandden, werden islamverweerders. Onze politiekers hadden geen keuze, speelden het spel en echoën de leugen dat “Islam een godsdienst van vrede” is.

Islam is absolute duisternis en dus zeer kwetsbaar door het licht van de waarheid. Islam is echter niet te schaden door haat. Islam voedt zich met haat en niemand kan sterker zijn dan de Islam door de moslims te haten. Alle haat-doctrines hebben vijanden nodig om te overleven. Het gevoel een slachtoffer te zijn is essentieel om haat te promoten. Daarom kunnen we stellen dat tegen islam gekante groepen die haat promoten uiteindelijk de Islam helpen. Inspanningen zoals onze liefde voor hen uiten en hen echt te willen helpen om te integreren in de rest van de wereld en hen uit hun achterstand te halen zullen zeker vrucht dragen, terwijl de haat die fundamentalisten of andere religies tegen moslims aan de dag leggen het omgekeerde effect zullen hebben.

Wij verklaren dat Islam een valse religie is en dagen de Islamverweerders uit ons te bewijzen dat we het bij het verkeerde eind hebben. Wij geloven dat Islam de wereldvrede bedreigt en ieders leven, ook dat van de moslims zelf, in gevaar brengt. We dringen er bij de vredelievende mensen, ex-moslims en anderen, op aan ons te helpen om deze uit zijn voegen gegroeide terroristische organisatie, Islam genaamd, te bestrijden. Dit is inderdaad het gevecht van David tegen Goliath. We zijn een kleine, maar snel groeiende groep mensen, met elk ons eigen leven en werk. We voelen ons geroepen deze op één na grootste wereldreligie te ontmaskeren. Sommige gelovigen van deze religie zouden zeker niet aarzelen ons te doden als ze ons in handen zouden krijgen.

De terreurmachine van de Islam wordt gevoed door miljarden dollars geschonken door goede moslims die hun moskee steunen, hun zakat betalen en bij elke liter olie die u verbruikt wordt Islam steeds sterker. Alhoewel boeken en websites leugens verspreiden om Islam te promoten, toch betekent dit meer terrorisme. Met elke nieuwe bekeerling die in de val van de Islam trapt, staan er meer terroristen klaar. Sommige weinig scrupuleuze westerse schrijvers, die hun integriteit verpandden, werden islamverweerders. Onze politiekers hadden geen keuze, speelden het PC-spel en echoën de leugen dat “Islam een godsdienst van vrede” is. Wie durft er de waarheid te zeggen? FAITH FREEDOM INTERNATIONAL is de stem van de waarheid. We hebben slechts één doel : de haat stoppen, de leugens van Islam blootleggen en het moslimexpansionisme aan banden leggen. Islam is absolute duisternis en dus zeer kwetsbaar door het licht van de waarheid. Islam is echter niet te schaden door haat. Islam voedt zich met haat en niemand kan sterker zijn dan de Islam door de moslims te haten. Alle haat-doctrines hebben vijanden nodig om te overleven. Het gevoel een slachtoffer te zijn is essentieel om haat te promoten. Daarom kunnen we stellen dat tegen islam gekante groepen die haat promoten uiteindelijk de Islam helpen. Inspanningen zoals onze liefde voor hen uiten en hen echt te willen helpen om te integreren in de rest van de wereld en hen uit hun achterstand te halen zullen zeker vrucht dragen, terwijl de haat die fundamentalisten of andere religies tegen moslims aan de dag leggen het omgekeerde effect zullen hebben. Wij verklaren dat Islam een valse religie is en dagen de Islamverweerders uit ons te bewijzen dat we het bij het verkeerde eind hebben. Wij geloven dat Islam de wereldvrede bedreigt en ieders leven, ook dat van de moslims zelf, in gevaar brengt. We dringen er bij de vredelievende mensen, ex-moslims en anderen, op aan ons te helpen om deze uit zijn voegen gegroeide terroristische organisatie, Islam genaamd, te bestrijden. Dit is inderdaad het gevecht van David tegen Goliath. We zijn een kleine, maar snel groeiende groep mensen, met elk ons eigen leven en werk. We voelen ons geroepen deze op één na grootste wereldreligie te ontmaskeren. Sommige gelovigen van deze religie zouden zeker niet aarzelen ons te doden als ze ons in handen zouden krijgen. Toch zullen we winnen. We zullen winnen omdat licht sterker is dan duisternis en waarheid machtiger dan leugens. Islam ziet er vandaag de dag uiterlijk machtig uit en veel moslims zijn fanatiek en gewelddadig, maar Islam is niet onoverwinnelijk. Islam is absolute duisternis en als dusdanig zeer gevoelig voor licht. Islam is gefundeerd op leugens en zal daarom ineenstorten door de wind van de waarheid. Om moslim terrorisme te bestrijden moeten we Islam zelf bestrijden, want Islam IS terrorisme. Dit wordt duidelijk, enkel en alleen door enkele bladzijden uit de Al Qur’an te lezen. Men kan moslim terrorisme niet bestrijden met militaire middelen. Miljarden dollars aan bewapening zal het niet stoppen. De USA geeft jaarlijks voor 3 miljard dollar steun aan Egypte en toch zal elk kind in een Egyptische Madrassa zijn hand opsteken wanneer zijn leraar godsdienst vraagt “ wie wil er een martelaar worden door zichzelf op te blazen om Amerikaanse kafirs te doden ?” De USA spendeerden miljarden dollars om Koeweit te vrijwaren van een brutale dictator zoals Saddam Hoessein. Vandaag haten Koeweiti’s de Amerikanen en schieten ze op Amerikaanse soldaten. Hoe ongelooflijk het ook moge klinken, veel Bosnische Kosovaren zijn anti Amerika en anti Westen gezind, alhoewel het Westen om hunnentwille een oorlog voerde met een christelijk land. Het zou een enorme vergissing zijn niet te zien dat de oorzaak van al deze haat Islam is. De opkomst van moslim fundamentalisme dat startte met de islamietische revolutie in Iran, inspireerde de rest van de moslim wereld en tracht via hen nu onze planeet naar een totale ondergang te leiden. Islam terrorisme kan alleen geëlimineerd worden als Islam zelf uitgeschakeld wordt. Net zoals het communisme, zal ook de Islam uiteenvallen van binnenuit. Vandaag staan hier ex-moslims klaar om dit beest te slachten, maar we hebben wel de hulp van de wereld nodig om ons geheiligd doel te bereiken. Miljarden dollars en miljoenen Jihadis die willen doden voeden het moslim expansionisme. Wij hier zijn slechts een handvol schrijvers en gewone burgers, met niets anders dan de wil om haat te overwinnen en van de Aarde een vredevolle planeet te maken. Maar wij zullen winnen want liefde heeft meer kracht dan haat en waarheid is sterker dan alle leugens.

Allerbeste groeten

Wayan (ex-moslim)

Geef een reactie

Avatar plaatshouder