Als ik de paus was, dan zou ik zeggen dat het me speet. Dat ik het allemaal niet zo bedoeld had. Dat ik volledig begrip heb voor de ontstane ergernis en woede. Dat ik nu niet meer weet wat mij bezield heeft. Als ik die paus was, dan zou ik de dialoog staken. Me voortaan alleen nog maar voegen naar wat anderen van mij wilden. Voortdurend zwijgen om de gevoelens van anderen te ontzien. Andermans onvervreemdbaar heilig recht op boosheid en gekwetstheid stilzwijgend respecteren zoals men dat nu eenmaal graag ziet. Een marionet van mensen in plaats van God.

Als ik die paus was, dan zou ik me misschien niet meer met zoiets triviaals als wetenschap bezig moeten houden. Zou ik in het vervolg ook niet meer aan reflectie moeten doen. Zou ik alles wat anderen ooit of in het tegenwoordige gezegd of geschreven hebben niet meer in een context moeten willen zien en het zo of op andere wijzen van betekenis moeten ontdoen wanneer die mij onwelgevallig zou zijn. Zou ik de moeite niet meer moeten nemen anderen te onderwijzen om zo betere mensen van ze te maken. Zou ik barmhartigheid en vrede alleen nog maar moeten zien als iets om te nemen en niet als iets om te kunnen geven. Net zoals zij, die aan mijn touwtjes wilden trekken, dat allemaal niet doen.

Als ik de paus was, dan zou ik de andere wang toekeren zoals mij door mijn voorganger wiens plaats ik vervang voorgedaan werd. Zou ik het stilaan kunnen begrijpen wanneer mensen zeggen dat mannen in jurken niet te vertrouwen zijn. Zou ik onder twee ogen met de spiegel in mijn heilig huisje mijzelf in schaamte die andere wang toekeren. En zou ik heimelijk aan mezelf opbiechten dat het inderdaad allemaal míjn schuld is.

Als ik de paus was, dan zou ik daarom alsnog en bij nader inzien het gebruik van condooms en elk ander anticonceptivum juist willen [i]verplichten.[/i] Verplicht voor hen met een onvervreemdbaar heilig recht op boosheid en gekwetstheid. Want hun onverdraagzaamheid is onverdraaglijk en het moest zo langzamerhand maar eens afgelopen zijn met die poppenkast.

Categorieën: Actualiteiten

9 reacties

Dees · 18 september 2006 op 09:26

Als ik de paus was, zou ik mezelf maar eens opheffen en me sterk maken voor de ontmaskering van religieuze uitingen. Als ik de paus was, zou ik me hard realiseren dat de Bijbel minstens zo gewelddadig is als de Koran. Als ik welke religieuze leider dan ook was zou ik me realiseren dat geloofsbroeders onderdeel uitmaken van eenzelfde curieus systeem als ikzelf, dat ik die in zekere zin harder zou moeten omarmen dan de ketterse rest van de wereld.

Maar ja, ik ben Goddank niet de paus

Kees Schilder · 18 september 2006 op 09:50

Paus Pias Nar de eerste
Wat een herrie weer in de tent. Het tuinhuisje annex slaaptent van de Paus, Castel Gandolfo, ligt onder vuur.
Castel Gandolfo! Lijkt wel iets uit een stripverhaal. ‘Kuifje en de herrie in ‘Castel Gandolfo’ of zoiets.
Paus Benedictus XVI zal vandaag in zijn “zomerresidentie “ Castel Gandolfo onder verscherpte veiligheidsmaatregelen het Angelus uitspreken.
Toch niet gek, die opgaande lijn in de carrière van de plaatsvervanger van God. Van simpele stal tot zomerresidentie. Dan heb je goed geboerd hoor.Maar ja, voor deze reliclub bestaat er natuurlijk niet zoiets als sky is the limit..

Waardoor ontstond die herrie dan? De Paus zei, ik citeer: “Laat mij zien wat voor nieuwe dingen Mohammed heeft gebracht en jij zult alleen slechte en inhumane dingen vinden, zoals dat hij heeft voorgeschreven het geloof dat jij predikt met het zwaard te verspreiden “
De hele Moslimwereld in de gordijnen uiteraard. Dood aan de paus, een non dood, brandbommen in de kerken.Kortom; het gebruikelijke scenario zoals de paus dat zo helder omschreef in zijn gewraakte toespraak in Regensburg , Duitsland. Regensburg? Komt daar het Stratego spel niet vandaan?.

Niet zo handig natuurlijk van de paus om dat te zeggen. Maar wat kun je anders verwachten van een man die meer extravagante jurken in zijn kast heeft hangen dan heel vrouwelijk Hollywood bij elkaar?. En dat die jurken een waarde vertegenwoordigen waarmee je half Afrika aan een zwaarlijvigheidprobleem kunt helpen mag duidelijk zijn..

Op zich mag je van mij alles zeggen hoor.Vrijheid blijheid.
Maar als je het over de pot verwijt de ketel hebt dan is dit wel een voorbeeld want je kunt het ook omdraaien: ‘ Laat mij zien wat voor nieuwe dingen Jezus heeft gebracht en jij zult alleen slechte en inhumane dingen vinden, zoals :
-zelf een zomerresidentie bewonen terwijl miljoenen mensen honger lijden;
-miljoenen mensen vermoorden door aids, vanwege het verbod op condoomgebruik;
-massamoordende nazi’s een vluchtroute bieden naar Zuid-Amerika;
-miljoenen mensen uitmoorden door middel van de “inquisitie”
En zo kan ik wel even doorgaan.

Paus Benedictus XVI is de naam! Als het niet zo triest was zou je het een lachwekkende situatie kunnen noemen. En bij lachwekkende situaties hoort een lachwekkende naam.
Ik pleit dus voor naamsverandering van de Paus: PAUS PIAS NAR DE EERSTE.
Dat verdient de man!
Maar mag hij, Godverdomme wel even lekker zeggen wat hij wil,ja!!

Sorry redactie, het lijkt wel een column op de verkeerde plaats maar ik moest het even kwijt.

Mosje · 18 september 2006 op 12:09

Als je de pauselijke uitspraken goed leest, dan zie je dat er weinig kwaad in huist, maar ja, als laten we zeggen tweederde van de moslimbevolking denkt dat je een foute uitspraak hebt gedaan, dan heb je een foute uitspraak gedaan. Dat is eigenlijk heel democratisch. Althans, volgens Donner.
Toch?

Laten we er maar eens een cartoon tegenaan gooien.

[img align=left]http://www.intermetzo.com/columnx/radzinger.jpg[/img]

KingArthur · 18 september 2006 op 12:27

Ondanks de vele goede dingen die elk geloof bevat ben in geen voorstander van welk geinstitutionaliseerd geloof dan ook. Het laat zo weinig ruimte voor andere overtuigingen.

Eddy Kielema · 18 september 2006 op 15:00

Vroeger kon je nog lachen om een man in een jurk, maar die tijd ligt helaas al weer ver achter ons…

WritersBlocq · 18 september 2006 op 19:58

Kees: app(l)aus!!!
Mosje: je ziet er geilweldug uit.
Sieb: gaaf dat je alleen al deze reacties hebt losgemaakt. Gaat heen en vermenigvuldigt U heh heh heh (wel stukkies blijven schrijven tussendoor).

Siebe · 18 september 2006 op 20:37

[i][b]Newsflash![/i][/b]

[i]In de Rooms Katholieke wereld is met afschuw en ontzetting gereageerd op de publicatie van een cartoon op het Nederlandse internetforum ColumnX. Op de gewraakte afbeelding wordt de paus afgebeeld als een hond, compleet voorzien van pauselijke mijter en staf. Volgens de katholieken is de afbeelding kwetsend en vergroot deze de kloof tussen de katholieken en andersdenkenden. Overal in de wereld zijn protesten uitgebroken. Katholieken gaan op elk continent massaal de straat op. Het internetforum ColumnX is inmiddels door diverse extreem-katholieke groeperingen gesommeerd om de gewraakte afbeelding te verwijderen. Diverse invloedrijke katholieke geestelijken hebben afzonderlijk van elkaar verklaard dat de gemeenschap van rooms katholieken het recht heeft om zich boos en gekwetst te voelen. Anderen willen dat de redactie van ColumnX alsook de maker van de gewraakte cartoon, drs. Mosje, de cartoon onmiddellijk verwijderen en hun excuses aanbieden aan de wereldgemeenschap van rooms katholieken. Doen zij dit niet, zo werd toegevoegd, dan zullen zij zelf verantwoordelijk zijn voor vergelding middels geweldplegingen zoals de andersdenkenden nog nooit eerder mee hebben gemaakt. De paus zelf heeft alle betrekkingen met de Nederlandse regering per direct opgeschort in afwachting van maatregelen tegen de redactie van ColumnX en de cartoonist drs. Mosje. In Lissabon zijn inmiddels rellen uitgebroken. Zowel de Nederlandse ambassade als de naastgelegen Zwitserse ambassade zijn bekogeld met molotovcocktails. In Mexico-city is de presidentsstrijd die nog in volle hevigheid gaande was opgeschort en is een regering van nationale eenheid gevormd die als eerste maatregel alle loslopende honden gevangen heeft genomen. Dit om de andersdenkenden duidelijk te maken hoezeer het katholieke volk van Mexico gekwetst is. Op internet circuleren inmiddels oproepen om de cartoonist drs. Mosje op te sporen en te doden. Drs. Mosje zelf is inmiddels ondergedoken en de redactie van ColumnX heeft afgekondigd een bezinningsperiode in te lassen waarin de kernwoorden ‘respect’ en dialoog’ centraal zullen staan. Tenslotte dit nog; drs. Mosje laat via een mail vanaf een niet traceerbaar emailadres weten alle commotie niet goed te begrijpen. Met zijn cartoon wilde hij juist de dialoog tussen katholieken en andersdenkenden bevorderen en discussies losmaken. Voorts zei hij benieuwd te zijn naar hoe de opdracht voor de volgende cartoon luidt teneinde voor die prijs op zijn hoofd in aanmerking te komen…[/i]

Absurd dacht u?
Dat dacht ik ook.
De vraag is [i]niet[/i] wie er hier nou eigenlijk gek is.
De werkelijke vraag is [i]hoe[/i] gek men precies is.

KawaSutra · 18 september 2006 op 22:30

[quote]daarom[/quote]
Cruciaal woordje, daar zou je dus snel overheen lezen en de verkeerde conclusies kunnen trekken door de rest ook als cynisme op te vatten.

M.b.t. de persiflage over de, overigens geweldige, Mosje-cartoon:
Gelukkig hebben de, van oorsprong Bourgondische, Nederlandse Katholieken geleerd om te relativeren, en een gezonde dosis zelfspot is ze ook niet vreemd. Gold dat maar voor alle volgelingen van religieuze stromingen; dan zou deze persiflage geen bestaansrecht kennen.

DriekOplopers · 18 september 2006 op 22:39

Siebe! Grote klasse!

Respect man, respect!

En Kees: Moslims jaag je niet in de gordijnen, die hebben ze de hele tijd al aan 🙄

Driek

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder