Degeitenwollensokkenbreierbreideeroplosdath­eteenlievelustwaszobezetenwashijvanhetbreiendathijwerkelijkwa­arallesaanelkaarbreidezijngedachtenzijnwoordenzij­nzinnenjazelfszijnbreinaaldenbreidehijmetzijnbreiwerken­meezoergdatzevoorgoedinhetbreiwerkwarenopgenomenzoalsbij­voorbeelddetruidiehijhetlaatstgebreidhaddaarstak­endebreistokkennoggewoondwarsinterhoogtevanzijnbuikhetleekwel­eensumoworstelaarvanbovengezienjekentzeweld­iedikkechinezenofjapannersmetzo’nknotjeophunnhoofdwaardantweestokkendo­orheenstekendienaarikmeheblatenver­tellensomsookdienenalseetgereedschapbahhetblijvenviezemensendieoosterli­ngenzonderteoordelenofveroordelen­uiter­aardwantvoorjehetweethebjezo’nsumoworstelaarkwaadgemaaktenkomthijachterj­eaanmetzo’nverschrikkelijkgrootzwaardverbazingwekkendhoesnelzed­aarmeezijnmitshundunnenbeentjeshetvadsigelijf­kunnendragenenbijbenenmeestallooptzo’nbui­kachterdebenenaanineenmiserabeltempodatjedenktalsikhinkeldanweethijmi­jnognieteensintehalenjazo’nbreiwon­derkanechtweleenloopjemetjenemenzekeralsjedebreinaaldenhebtkwijtgemaaktwant­nevernooitwillenzehunbreiwerkuittr­ekkendaarvoorzijngeitenwollensokkenbreiersveelteluihetenigevervelendeaandit­soortmannetjesisdatzenooit­eeneindewetentebreienzeblijvenmaareindeloosaanjeklevengelijkeenzwaandatzeooknooitmoe­wordenvanzichzelfbegrijpi­knietspraakwatervallenzijnernietsbijvergelekenjekentzewelvandiesumoworstelaardikkevr­ouwendiebijdekassa­staanofdiejezichtontnemenenruimteinhetzwembadalszegezamenlijkvoorjezwemmenenmaarouwehoerenv­erzuipenwiljezehetliefstmaarprobeerdatmaareenszo’nspr­aakwatervalkomtaltijdbovendrijvenhoehardjezeookonderduwtn­eeeeneindebreienaaneengeitenwollensokkenbreieriseenram­phetiseenkwestievanloslatenikweethetmaarhethoudzohardnek­kigstanddateenwintersjaalvanvijfmetererzelfsgeen­raadmeeweetikwelikhebheteindelijkgevondeneenschaarenikkniphemn­udoorengaopzoeknaarafsluitendehonderdenachtienwoorden daar gaat ie dan u begrijpt natuurlijk lezer dat het even duurt voordat ik ontwend ben aan het vast schrijven geef me dan ook even de tijd ook kost het weer moeite om leestekens op de juiste plaats te zetten laat staan de juiste spelling te hanteren. Daar komt nog bij dat ik lijd aan een zwaar gebrek aan zelfvertrouwen. Zo ernstig dat ik mezelf niet eens vertrouw in mijn zelfvertrouwen. Een stap in de goede richting denkt u nu lezer bij dat laatste. Wel blijven opletten hoor. straks mist u nog de clou. Nee niet de kluwen. Die heb ik inmiddels voor u ontwart nietwaar. Niet waar of nietwaar, waar niet. Ik erger me nog een groen boekje.

Categorieën: Diversen

Mien

Bewonder luidruchtig en verwonder in stilte

5 reacties

Hans Schoevers · 19 januari 2019 op 14:40

Geweldig en écht geen steekje los bij Mien.

Suus · 19 januari 2019 op 19:20

Sorry, ik begin er niet eens aan.

Nummer 22 · 20 januari 2019 op 16:25

Geenenkeleopwekkendelusttebeginnenmetlezenenzovoortmaarwelheelcreatiefgeschrevenmaarditterzijde.

Mien · 20 januari 2019 op 22:51

Waar ik aan denk?
Dat het slechts een kwestie is van de draad te volgen. Niets meer en niets minder.

Nummer 22 · 21 januari 2019 op 07:43

Ikvolgdedraadenleeseenleukverhaaldatweerwel.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder