Twijfel en Positiviteit

De moderne mens is een merkwaardig wezen. We lijken ons geen raad te weten met de overvloed aan dingen die voor ons beschikbaar zijn maar zijn ons wel bewust van een bepaalde innerlijke onrust. Een bepaald verlangen naar iets. We zoeken temidden van al deze materiële en immateriële zaken naar het beste maar weten niet welke criteria we daarvoor dienen te hanteren. Dus kopen, vergaren en verlangen we naar meer, in de hoop dat we dan het beste hebben en onderwijl vergeten we datgene wat we reeds hebben. Het heeft immers zijn waarde verloren want er zijn nieuwe dingen, nieuwe mensen en nieuwe ervaringen die op ons wachten. Het oude is passé.

Nationale oproep tot positief denken

Uit recentelijk onderzoek blijkt dat veel van de problemen waarmee we in de maatschappij van vandaag de dag worstelen voortkomen uit negatief denken. En dat is jammer. Dit slechte nieuws zet u misschien direct aan tot negatieve gedachten, daarom meteen het goede nieuws; aan negatief denken is heel erg gemakkelijk iets te doen. Niet alleen kunnen we onze negatieve gedachten een halt toeroepen, we kunnen met zijn allen positief gaan denken en een stuk gelukkiger worden.

Waarom negatief als het positief kan?!

Het wordt eens tijd voor een positieve(re) kijk op het leven. Een positieve kijk op de samenleving, de maatschappij en de levens van individuen. Mensen vergeten regelmatig wat voor moois onze maatschappij allemaal biedt. Vaak wordt er daarom aan de vele positieve zaken die onze samenleving bevat voorbijgegaan en veelal werkt dit door in het leven van het individu.