Een asielzoeker van dichtbij

Vanzelfsprekend weten we waar het over gaat als we het over een asielzoeker hebben. Dat is iemand die om politieke of andere ernstige redenen (bvb. economische) uit zijn land gevlucht of vertrokken is en bij onze regering asiel heeft aangevraagd. In het eerste geval ben je dan meestal een vluchteling en in het tweede geval een asielzoeker. Je kunt ook nog een vreemdeling zijn. Ja, ja, er zijn duidelijke verschillen.

De droom

Wat was ze moe. Dagenlang was ze te laat naar bed gegaan en moest dan eigenlijk veel te vroeg weer uit bed. Nog helemaal niet uitgerust voor al die dingen die overdag gedaan moesten worden.

Ontmoeting op een verlaten strand…

Al een poosje liep ze met het idee rond om toch maar weer eens hulp in te roepen. Er waren dingen in het verleden waar ze alleen maar een vaag gevoel over had en ze wilde eigenlijk wel eens om die vaagheid heen kijken. Op zich was de hulpverleningswereld niet vreemd voor haar. Ze had al heel wat –logen en –peuten de revue laten passeren. Niet dat ze er echt verder mee was gekomen. Als het te moeilijk werd stopte ze er weer mee. Maar toch wilde ze weten wat er was gebeurd toen ze nog klein was. Met name het zich altijd afgewezen voelen, waar kwam dat toch vandaan?

Ontmoeting op een verlaten strand…

Al een poosje liep ze met het idee rond om toch maar weer eens hulp in te roepen. Er waren dingen in het verleden waar ze alleen maar een vaag gevoel over had en ze wilde eigenlijk wel eens om die vaagheid heen kijken. Op zich was de hulpverleningswereld niet vreemd voor haar. Ze had al heel wat –logen en –peuten de revue laten passeren. Niet dat ze er echt verder mee was gekomen. Als het te moeilijk werd stopte ze er weer mee. Maar toch wilde ze weten wat er was gebeurd toen ze nog klein was. Met name het zich altijd afgewezen voelen, waar kwam dat toch vandaan?