Demonstreren

Mede door het feit dat niet iedereen doet wat gedaan moet worden en geen protest levert, (op welke wijze dan ook) gaat een handjevol mensen gewoon hun gang! Dit betekent onder andere dat deze mensen zaken begraven die juist belicht dienen te worden. Zaken waar juist meer duidelijkheid over moet worden verschaft, worden doodgewoon onder het stof begraven! Als wij ons nu eens in de juiste richting gaan bewegen, door ons kritischer op te stellen, tegengas te geven als het recht onjuist wordt toegepast….

Emancipatie en de hoofddoek

Discussie over de emancipatie (van de vrouw) en de hoofddoek wekt mijn belangstelling, mede door mijn eigen ervaring, zodanig op dat ik de behoefte voel een ander licht hierop te laten schijnen. Enerzijds omdat ik de wens koester te bewijzen dat deze begrippen wel degelijk samen kunnen gaan. Anderzijds omdat ik mij verbaas over de denkwijze die velen hebben met betrekking hiertoe. Het taboe ‘de hoofddoek’ viert kennelijk nog steeds hoogtij vanuit een onbegrepen kader.