Mede door het feit dat niet iedereen doet wat gedaan moet worden en geen protest levert, (op welke wijze dan ook) gaat een handjevol mensen gewoon hun gang! Dit betekent onder andere dat deze mensen zaken begraven die juist belicht dienen te worden. Zaken waar juist meer duidelijkheid over moet worden verschaft, worden doodgewoon onder het stof begraven! Als wij ons nu eens in de juiste richting gaan bewegen, door ons kritischer op te stellen, tegengas te geven als het recht onjuist wordt toegepast…. Het recht van ieder burger, demonstreren tegen een bepaalde beslissing en duidelijkheid verschaffen over zijn mening en beweegredenen. Zich demonstratief opstellend, laat de persoon op opmerkelijke wijze de wereld weten dat hetgeen op het punt staat te gebeuren volgens hem niet mag, niet kan, niet verstandig is. Opzettelijk maakt deze demonstrant zijn gevoelens opvallend kenbaar, zodat de zaak meer aandacht krijgt. Solidair zijnde, vlaggendragend en kreten roepend, marcheert de demonstrant door de straten. Leuzen als ‘geen bloed voor olie’ (in de demonstratie tegen de oorlog in Irak) wekken zeker gevoelens op en geven duidelijk de eigenlijke hoofdreden van de oorlog weer, uiteraard volgens perceptie van velen. Ook zijn er leuzen (in de demonstratie voor een vrije Palestina) genoemd die de ‘collega’s’ Bush en Sharon als de schuldigen verklaren, als bron van alle ellende in en rondom Palestina, als bron van alle kwaad en terreur die de twee partijen- Palestijnenen en Israeliers- al jarenlang met elkaar verbindt. Terwijl hun visies en denkwijzes eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar staan.
De vlaggen laten de demonstranten hoog in de lucht wapperen, trots tonen zij hiermee hun solidariteit met het land dat getroffen wordt door schadelijke invloeden van buitenaf. (lees: getroffen door autoriteiten die hun macht, grondgebied of rijkdom willen vergroten ten koste van een onschuldig volk)

Om welke redenen neemt een persoon eigenlijk deel aan een demonstratie tegen oorlog? Iedere demonstrant is er met eigen overtuigingen en demonstreert dus om een andere reden, er zijn er velen te noemen. Allereerst zijn er natuurlijk de mensen die hun mening op deze wijze willen uiten en dusdanig denken dat het recht ooit zal geschieden. Ook zijn er jongeren die het ‘ leuk’ vinden zo’n dagje mee te lopen en hun uiterlijk op zo’n wijze aan de situatie aanpassen, dat het lijkt alsof zij dagelijks met de kwestie bezig zijn. De wereld overtuigend van hun gelijk…. Verder zijn er ook moslims die het een plicht vinden wegens broederschap een volk te steunen op deze bijzondere manier.
Zo is de djihad (heilige oorlog) dat een andere manier van steun is, toch nog te vermijden… De activisten die ook een rol spelen in het theaterstuk, mag ik zeker niet vergeten! Zij achten het van hoog belang hun bekende namen terug te vinden in de verschillende media. Trots met opgeheven hoofd lopen zij door de straten, alsof zij de wereld verlost hebben van de grootste boeman. (wat in de laatste demonstratie tegen de oorlog Bush mocht zijn) Ten slotte zijn ook de kerkgenootschappen het waard genoemd te worden, zij houden zich aan hun geloofsopvatting vast door te pleiten voor vrede op de wereld, kan dat laatste eigenlijk wel bereikt worden? Oorlog is tenslotte al net zo oud als de mensheid zelf en zal pas verleden tijd worden als de mens verlost wordt van zijn eigen bestaan. Vergelijk deze situatie eens met de sterren: het licht van vele sterren die tijden geleden zijn gevallen, bereiken ons nu pas. Het verleden beïnvloedt altijd -vaak onbewust- het heden!
Mogen bovengenoemde demonstranten dan uitgemaakt worden voor mensen die hun tijd lopen te verdoen? NEE, zeker niet.
Hoewel ik niet altijd mee demonstreer, (schrijven is namelijk mijn wapen, mijn manier van verzet) hoeft het niet te betekenen dat ik dit recht van meningsuiting niet ondersteun. Ik vind het juist een prachtmiddel anderen blijk te geven van hetgeen jij als persoon, als burger met mening, voor staat. Demonstranten en het geheel van organisaties die dit evenement ondersteunen, verdienen eigenlijk een vreds-oscar voor hun tegemoetkomende steun.

Ieder met eigen visie vormen ze een geheel: gemengd in een grote groep doorbreken zij het web van leugens, waar anderen gemakkelijk in verstrikt raken. Anderen, en hiermee bedoel ik mensen die een doek voor hun gezicht hebben, mensen die de gezaghebbende autoriteiten blindelings volgen, zonder daarbij hun verstand te gebruiken. Dezen moeten nodig uit hun situatie verlost worden. Maar op welke wijze? Wat kunnen wij als omgeving ondernemen een groep blinde lammetjes te overtuigen van ons gelijk? Zijn wij in staat deze kortzichtige mensen aan een demonstratie te laten deelnemen?
Wat is eigenlijk het doel van een demonstratie? Een demonstratie dient ter protest tegen een bepaalde beslissing, gebeurtenis of dreiging van een zaak, ook kan het dienen als een middel het betreffende (lijdende) volk, waar het eigenlijk om draait, te laten weten dat er aan de andere kant van de wereld duizenden en zelfs miljoenen mensen aan hen denken. En hen absoluut niet vergeten zijn!

Maar zal het werkelijk verschil uitmaken, zal het verandering teweeg brengen? Miljoenen mensen die de straten platlopen om de beginfase van de oorlog stop te zetten, terwijl verschillende autoriteiten hun stem eigenlijk al plechtig hebben laten horen. Wellicht leveren demonstraties alleen maar vertragingen op, misschien staat het ‘weloverwogen’ besluit tot een oorlog al vast en kan men er geen invloed op uitoefenen. De publieke opinie….weegt die wel zwaar? Wie zal het zeggen?

Demonstreren, protesteren: een recht van ieder mens! Of dit nu alleen is, met vier mensen of in een grote groep. Al is dit laatste toch waar velen voor kiezen. Want is het eigenlijk wel zo gemakkelijk in je eentje je afwijkende mening en standpunt te verkondigen? In een groep is het toch veel gezelliger, veel makkelijker, dan val je tenminste niet buiten de boot…

Categorieën: Maatschappij

7 reacties

Kobus · 15 maart 2003 op 18:34

Heb eeuwen geleden eens meegedaan aan een demonstratie tegen ene heer Dorenbos (ex EO dir.)
Hij wilde onchristelijke boeken verbranden.
Maar de tijden zijn veranderd.

Ik heb nu het idee dat mensen steeds minder prive
hun gevoel durven of kunnen uiten. Daarom wordt de massa gezocht. Niet zozeer vanwege het onderwerp van een demonstratie, maar omdat ze daar een middel in zien om het eigen gevoel een plek te geven. Kijk naar de talloze stille tochten. Pas was er hier in de regio een stille tocht voor een overleden hond. Er heerst onzekerheid. Wellicht zit daarin ook de reden dat we ons weer vastklampen aan ‘idolen’. Of dat nu een musicus, een kunstenaar of politicus is.

MBB · 15 maart 2003 op 20:53

Demonstreren is (of zou moeten zijn) een grondrecht, en ik vind dat iedereen die het ergenst niet mee eens is moet er gebruik van maken. (Zelf heb ik allleen nog maar) tegen de 2efase gedemonstreerd)
Of elke demonstratie een verschil maakt week it niet, maar sommige kunnen wel degelijk verschil maken.

Zo was die demonstratie in Servie enige jaren erg belangrijk voor dat land, en geven de demonstraties in Engeland en Spanje voor de wereld duidelijk aan dat (een groot deel van) bevolking het niet eens is met de regering.

Interessant weetje: In India is een probleem omdat de dichtstbijzijnde ruimte voor te protesteren 10km buiten de hoofdstad ligt, niet erg succesvol, nu demoinstreren ze voor een plaats voor te demonstreren.

Rachida · 16 maart 2003 op 12:25

Dag Kobus

Hihih, dat is nog eens een aparte demonstratie die je hebt kunnen meemaken..
Wat je zegt over de onzekerheid van mensen, daar sluit ik me zeker bij aan.

Ik kan hierbij nog een bizar voorbeeld noemen:
Met een aantal ambitieuze meiden van het projectgroep waar ik bij hoor, werkten we aan een aantal belangrijke opdrachten. Twee van de meiden hadden een computer nodig, maar alles (zoals vaak het geval is, mede door de bezuinigingen op het HBO) was bezet. Nu was ik klaar met mijn deel en ik bood mijn laptop aan, op de achterzijde hiervan had ik een ticker geplakt met daarop de volgende woorden: “Palestina vrij”

Nu wist ik van eerdere gesprekken dat de meiden ook voor een vrije Palestin waren, dus ik zag verder geen redenen om zich tegen die zelfde woorden in te zetten. Had zelfs het gevoel dat ze zich er maar al te graag mee wilden vertonen….Dat ze zelfs trots zouden zijn die woorden uit te spreken..

Maar het tegenovergestelde was het feit: Een van hen schrok een beetje (van een sticker!!!!) en deinsde achteruit. “Kunnen we hem er niet af halen” “Worden we niet raar aangekeken als we ons met zo’n sticker laten zien” “Strak worden we nog in elkaar geslagen door iemand die tegen een vrije Palestina is”
En meer van dit soort belachelijke en angstige woorden.

Dit terwijl ze wel meedemonstreerden tegen de bezetting! Hmm…

Eigen mening uiten tijdens een demonstratie.. Don’t think so! 😕

Rachida · 16 maart 2003 op 12:37

Heey MBB,

Naar mijn mening is demonstreren ook een recht en ik hoop dan ook dat meer mensen hier gebruik van zullen maken. In Engeland en Spanje is inderdaad ook gedemonstreerd tegen de oorlog, maar dit aantal viel in mijn ogen zeker tegen. Na onderzoek blijkt namelijk dat veeeeeeeeel meer inwoners tegen een oorlog zijn.. Maar goed, wellicht zijn zij van mening dat demonstreren niet helpt. Who knows?

We merken dat de publieke opinie (in ieder geval in NL, Spanje, etc) niet zwaar weegt..
Anders had er allang stop moeten zijn gezet aan alle steun voor oorlog!

Dat is inderdaad een interessant weetje over India!.. Hoop dat het ze gaat lukken.

MVG,

Rachida

Kobus · 16 maart 2003 op 21:15

[quote]We merken dat de publieke opinie (in ieder geval in NL, Spanje, etc) niet zwaar weegt.. [/quote]

Als mensen zich niet meer verdiepen in problemen
maar zich vooral als kuddedieren gedragen en zich laten leiden door eenzijdige berichtgeving, is het maar de vraag of je zoveel waarde moet hechten aan de publieke opinie.

gast · 31 maart 2003 op 18:39

Dag Kobus..

Ja het is zeer interessant wat je net schreef over de eenzijdige berichtgeving. Zelf ben ik ook van mening dat men zich kritischer dient op te stellen. Vooral in gevallen die met oorlog of zeer diepliggende conflicten te maken hebben. (bvb Palestina)

Maar wellicht kan de overheid daar een rol in spelen? Mijns inziens is dit zeker nodig! Natuurlijk heeft het volk recht zich te uiten..maar het blijft de plicht van het land zelf hierin een grote rol te spelen!

(positief beinvloeden bvb)

Gegroet,

rachida

Rachida · 3 april 2003 op 17:29

Misschien een idee voor de anti-oorlog mensen onder ons!

Persbericht

2 april 2003

Stop de oorlog tegen Irak

Geen Nederlandse deelname

“Niet laden” “Niet lossen”

Onder deze leuzen vindt een grote demonstratie plaats in Rotterdam.

Op zaterdag 12 April, 13.00 uur verzamelen

voor het stadhuis, Coolsingel 40.

De VS en Groot Brittannië zijn hun bloedige aanval op Irak begonnen en de Nederlandse regering steunt die. Balkenende verschuilt zich achter begrippen als politieke steun, democratie en mensenrechten, maar in de Rotterdamse havens worden dagelijks (cluster/uranium)bommen geladen die boven Bagdad worden gelost.

Die zaaien dood en verderf en jagen een bevolking op de vlucht. Biedt dit een rechtvaardige, vredelievende en menswaardige toekomst? Het beschikbaar stellen van havenfaciliteiten en die door militairen laten beveiligen, het meewerken aan de planning, is gewoon militaire steun.

“Nederland wil om reden van NAVO afspraken militaire transporten niet blokkeren”.

Maar wij Rotterdammers willen dat wel. Wij roepen de Rotterdamse raad op om alles in het werk te stellen om de wapentransporten te stoppen en om onze burgerrechten zoals recht op vereniging en demonstratie, niet te ondermijnen.

Stop de wapentransporten!

Stop de oorlog!

Recht op vrijheid van meningsuiting, recht op demonstreren!

Het organiserende platform roept iedereen op mee te demonstreren en

alles in het werk te stellen om het Laden en Lossen te blokkeren en de oorlog te stoppen.

De demonstratie wordt georganiseerd door:

AEL, IS, Rotterdam tegen de ‘Nieuwe Oorlog’ (RtNO), MLKP, Ned. Sol. komitee Öcalan, Peace 180, PSO, RISK, Rode Morgen, SAP.

De demonstratie wordt ondersteund door:

AEL, Agri Sol.Kom. Kurdistan-A’foort, DIDF R’dam, FedKom, FUNLA, GroenLinks R’dam, Humanistisch Vredesberaad, KOMALA Ned., La Union, Marok. Cult. Ver. Charlois R’dam, Marok. Cult. Ver. MCOV R’dam, MCVO. Overschie R’dam, Marok. Werkgroep Hillesluis R’dam, MLKP, Mumia Campagne R’dam, Ned. Sol.komitee Öcalan, Offensief, Palestina Komitee R’dam, Palestijnse Gemeenschap in Ned., Pauluskerk R’dam, PRIME, PSO, RISK, Rode Morgen, Rode Tribune, SAP, SMDN, Stadspartij R’dam, St. Afaaq R’dam, St. SAJ Rotterdam, St.Initiatiefgroep Kurdistan, Tihud, Ver. Abou Rak Rak R’dam.

Info: e-mail: rtno@yahoogroups.com of wew@kabelfoon.nl of bel Wim van Wijk 010-4620852.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder