Zangdichter

Ik was het liefst singer-songwriter geworden. Probleem is dat ik maar matig gitaar speel. Dit, aangevuld met mijn allergrootste frustratie dat ik niet kan zingen, maakt dat het zwervende bestaan van de romantische dichter die zijn woorden zuiver getoonzet over de bühne brengt, niet voor mij is weggelegd. Ik houd Lees meer…

StankDank

De wortel van de toekomst komt tot wasdom in de stront van het verleden. Stel, op de lagere school krijg je voor een opstel een negen met de opmerking ‘leuk gefantaseerd!’. Dat is een prachtige aanmoedigingsprijs om op het pad van de fictie verder te gaan. Grenzeloze fantasie is een Lees meer…

Hardloopbips

Lopen is eigenlijk niets anders dan voorover hellen en niet omvallen. Hardlopen is, zo bezien, dus een onzinnige bezigheid. Waarom zie je dan toch zoveel hijgende en puffende rode hoofden in een min of meer ritmische tred de zondagmorgen invullen? Het is de verslaving. Hardlopen bevordert in de hersenen de Lees meer…

Kneus

Gé doolt wat rond op en achter het toneel in het hokkerige kulturhus. De toneelknechten doen hun voorbereidingen voor de act direct na de pauze. Ze bouwen een lege maar sprookjesachtig aangelichte bühne. Het dans- en zangensemble is daar ook al op gefocust. Het moet meteen staan als een huis Lees meer…

Satyr

Op zaterdag 22 augustus 2015 publiceerde De StreekSteek in de rubriek Psychologie van de Zandgrond een boeiende bijdrage van zelfstandig prakkiserend psycholoog Dr. Mr. Ing. Abel Jongkind s.s.t.t. met als thema ‘vervelende herkenbaarheid’. Al eeuwenlang wordt het door mensen als onaangenaam ervaren zodra stereotype karakteristieken van de groep waarmee ze Lees meer…

Moordwijf

Amsterdam lijkt door zijn criminelen heen te zijn, dus de zware misdaad verplaatst zich naar het platteland. Dat laatste zou een misleidende journalistentekst –pleonasme- kunnen zijn want in werkelijkheid wordt eindelijk eens aandacht gegeven aan de zelfkanten buiten de Randstad. Afrekenmechanismen die ontstaan ten gevolge van ripdeals of versneden bruine Lees meer…

Lichttijd

Gelukkig was Govert Schilling afgelopen zondag op de radio bij Vroege Vogels om de komst van de meteorietenregen ‘Perseïden’, ofwel ‘DeTranen van Laurentius’ aan te kondigen. De wetenschapsjournalist zal het ongetwijfeld juist hebben geformuleerd: deze week passeerde de aarde op zijn jaarlijkse ronde om de zon een enorme zwerm ruimtegruis, Lees meer…

Cecil

Cecil en Clarence zijn twee oudere heren die bedachtzaam het leven overpeinzen in de luwte van hun eigen, elkaars en andermans bestaan. Het zijn, geloof ik, broers. Zo leven ze althans. Steeds in elkaars nabijheid waarbij, onder hetzelfde dak, de een de ander noch in de weg loopt noch uit Lees meer…

Nix

Het wemelt hier van de hokken waar jongeren -een in leeftijdtermen rekbaar begrip- geregeld bij elkaar komen. Ik breng weleens wat Duits bier tegen een schappelijke prijs en help met voorproeven. Denkruimtes worden inhalerend vergroot, dorst bevrijdend gelest en alles geloosd wat ze kwijt willen. Vreemd? Natuurlijk niet! Vreemd is Lees meer…

Poel

Er is een vennetje hier dichtbij waar ik graag kom. Zeker tijdens die dagen waarop de zinderende hitte het hoofd licht maakt en ruimte biedt aan verversing. Door bomen omzoomd en gevoed door een stuk of drie wellen is het water schoon, fris en helder. Er is altijd wel een Lees meer…

Werking

De intrinsieke waarde van ervaringen komt pas naar boven tijdens de nawerking ervan. De hersenen absorberen een ingrijpende gebeurtenis als geheel en laten het stukje bij beetje indalen in de geest. Dat geleidelijke proces wordt steeds opnieuw geëxciteerd door een aanleiding. Ik ken mensen die na jaren nog in tranen Lees meer…

Oxi

Ik heb wel wat met de Grieken. De uitvinders van de gratis uitgerolde Europese beschaving worden door hun bevriende landen met de gouden sterren zo langzamerhand richting het afvoerputje van het continent geduwd. Beschaving heeft blijkbaar toch iets te maken met eigenwijsheid, vasthouden aan goed zittende normen en waarden. En Lees meer…