Beste Hero,

Ik weet het nooit zo goed met u. Moet ik u nou serieus nemen of niet? Ben u nou dap­per of dom? Een Don Qui­chot die ver­wikkeld is in een gevecht dat hij niet kan win­nen, of de man die eigen­handig een van de groot­ste poli­tieke par­ti­jen van Ned­er­land gaat her­vor­men? Eén ding is zeker: u bent de enige PVV’er die nog wel eens een glim­lach op mijn gezicht weet te toveren. Brinkman wil PVV jon­gerendag. Brinkman wil de PVV democ­ra­tis­eren. Brinkman wil PVV lei­der­sverkiezin­gen. Brinkman wil het PVV Polen­meld­punt uit de lucht. U wilt van alles, zoveel is duidelijk. U mag alleen nooit wat van Wilders. En dus vindt u dat de PVV per­vers in elkaar zit.

Daar heeft u gelijk in. De PVV is offi­cieel geen par­tij, maar een verenig­ing. En dan gelden er andere regels. Wikipedi­afeitje: Een verenig­ing heeft min­stens twee oprichters en één lid nodig. De oprichters van de PVV zijn Geert Wilders en de Sticht­ing Groep Wilders (enig bestu­ur­dlid: Geert Wilders), het enige lid is Geert Wilders. Uit­er­aard zijn er wel meer mensen bij de PVV betrokken. Wie aan Wilders’ egotrip wil bij­dra­gen kan zich aan­melden als vri­jwilliger of dona­teur. Oftewel: prima als je je tijd en je geld wilt inlev­eren, maar je hebt je ver­vol­gens wel te schikken naar de wensen van de Grote Blonde Leider.

En dat vindt u stom, want: “Je weet wat er gebeurt als maar één iemand het voor het zeggen heeft. Mensen die niet ste­vig in hun schoe­nen staan, zullen diegene naar de mond praten om hun eigen toekomst veilig te stellen.” De spijker op zijn kop natu­urlijk, maar zie zo’n sit­u­atie maar eens te veran­deren. Als het u al zou lukken om mede­standers te vin­den, hebben ook zij offi­cieel niets te vertellen. U bent een roepende in de dorre, met ruggen­graat­loze kaskassen gevulde PVV woestijn.

Aangezien u van uw frac­tiegenoten niets hoeft te verwachten, probeert u dan maar de kiezer te mobilis­eren om de boel in beweg­ing te bren­gen. Daarom voert u uw strijd in de media en zijn wij alle­maal getu­ige van uw tragikomis­che pogin­gen om goed te doen. Ik noem het tragikomisch van­wege de bevlo­gen­heid waarmee u het onmo­gelijke probeert te bereiken. U weigert te accepteren dat Noord Korea eerder democ­ra­tisch wordt dan de PVV. U geeft een hele nieuwe beteke­nis aan de term ‘een Heroïsche strijd’.

De vraag is natu­urlijk: waarom? Wat bindt u zo aan die par­tij waarte­gen u con­stant ageert (a-Geert!)? Waar heeft Wilders die loy­aliteit toch aan te danken? Waarom stapt u niet op? Waarom houdt u de eer niet aan uzelf? Ik ben hier oprecht benieuwd naar. Als u zo uit de pas bli­jft marcheren, is het immers wachten op het moment dat u kalt­gestellt wordt. Naar uw eigen zeggen is de karak­ter­mo­ord zelfs al begonnen met uw ver­meende drankprobleem.

Kor­tom, ik weet het niet zo goed met u. Moet ik nou respect hebben voor uw democ­ra­tis­che ide­alen en drang om uw mening te laten horen, of mee­warig lachen om uw blinde kop­pigheid en vol­hard­ing in het trekken aan een dood paard? Ik ben er nog steeds niet over uit, dus ik doe van alle­bei maar een beetje. U bent in ieder geval inter­es­sant, en dat kun­nen er bij de PVV niet veel zeggen!

Groeten,

Boudewijn.

PS. Deze brief is afkomstig van www.indewaanvandeweek.nl


3 reacties

Mien · 20 maart 2012 op 13:06

Nou, één troost, hij heeft geluisterd, nog voor hij uw brief ontvangen heeft.

Mien waan binnen 6 minuten

WaanvdWeek · 20 maart 2012 op 18:11

Brief is dit weekend geschreven. Hij heeft hem dus wel degelijk ontvangen!

Harrie · 21 maart 2012 op 11:37

Met postzegel en zo? Wel ouderwets. Ach, het is weer allemaal veel storm in een glas water.

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder