Tegenlicht- het informatieve programma van de VPRO- zoomt deze weken in op uitermate verontrustende geluiden uit het Midden-Oosten. Vier jaar na dato is het vrijwel zeker dat na buurland Irak, de streng Islamitische Republiek Iran het volgende militair doelwit is van de Verenigde Staten en niet te vergeten van Israël. De eerste aflevering van het zesluik was maandagavond, alweer een aantal weken geleden, te zien op Nederland 2 en stond geheel in het teken van de machtige Israël-lobby AIPAC. Ik kan mij voorstellen dat u het verband niet direct ziet tussen een organisatie als The American Israel Public Affairs Committee en de aanstaande oorlog tegen Iran, maar als u de bewuste uitzending van Tegenlicht heeft gezien en ook andere ‘gecensureerde’ documentaires heeft bekeken, bijvoorbeeld op Youtube en Google Video, over de invloed van de joodse lobby op de Amerikaanse politiek, dan weet u dat het echt geen fictief James Bond-scenario is.

We hebben het hier over de grootste, machtigste, rijkste en de meest intimiderende joodse lobby in haar soort van de drieduizend pressiegroepen in de geschiedenis van de VS. Ik fris nog even uw geheugen op met een veelzeggende uitspraak van oud-premier van Israël Ariel Sharon. “Elke keer dat we iets doen, zeg je mij: Amerika zal dit of dat doen… Ik wil je iets heel duidelijk zeggen: Maak je geen zorgen over Amerikaanse druk op Israël. Wij, het Joodse volk, controleren Amerika, en de Amerikanen weten dat.”

Het is een uitspraak van Ariel Sharon tot Simon Peres op 3 oktober 2001, zoals weergegeven door Kol Yisrael radio. Het zou werkelijk stupide zijn om te beweren dat de joden de wereld regeren, maar de volgende thesis klopt redelijkerwijs. Amerika controleert de wereld en Israël controleert én dicteert de Amerikaanse politiek via AIPAC. Amerikaanse politici weten dit zonder meer, net als onze nieuwe minister van Buitenlandse zaken Maxime Verhagen.

Maxime Verhagen weet wat u misschien nog niet weet, en dat is dat de oorlog tegen Iran onafwendbaar is en dus slechts een kwestie van tijd. Niet omdat de zeer omstreden Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad uit is op een confrontatie met de internationale gemeenschap, zoals ik helaas in veel kranten lees. Niet omdat Iran blijft vasthouden aan haar nucleaire aspiraties noch omdat de Iraanse president weinig charmante woorden gebruikt ten aanzien van buurland Israël. Nee, niets van dit alles!

Het lot van Iran is allang bezegeld door de machtige joodse lobby in de VS. Ik weet het, het leest onrealistisch en ’t klinkt vrij absurd, maar het is de in en in trieste realiteit, die we onder ogen moeten zien. Daarom is er reden tot grote bezorgdheid en moet er meteen een onderzoek komen naar de gang van zaken naar de oorlog tegen Irak. Nederland zal onvermijdelijk opnieuw geconfronteerd worden met het niet-fictieve scenario van een nieuw verzonnen oorlog.

Het mag niet zo zijn dat wij in Nederland het internationale recht verkiezen boven de strategische en economische belangen van bondgenoten, die in mijn ogen alles behalve bondgenoot waardig zijn. De machtige joodse lobby AIPAC heeft de Amerikaanse politiek dodelijk in een wurggreep en dicteert achter de schermen, wat de Amerikaanse buitenlandpolitiek moet zijn ten aanzien van het Midden Oosten en in het bijzonder Israël. De AIPAC stuurt regelrecht aan op een nieuwe oorlog in het Midden Oosten en wel ditmaal tegen Iran.

Niet omdat Iran uit is op oorlog, maar omdat de Israël-lobby in de VS dat wil. De bewijzen daarvoor stapelen zich voor u op. De eerste uitzending van Tegenlicht heeft mijns inziens voldoende duidelijk gemaakt, dat Amerikaanse politici niet (langer) om de AIPAC heen kunnen en als AIPAC een oorlog wil, dat die er ook zal komen. Voor de eerste uitzending van Tegenlicht over de Israël-lobby verwijs ik u met alle liefde naar de website van het informatieve programma. Klik op de bijgevoegde link www.vpro.nl/programma/tegenlicht/ om te begrijpen waar het echt om gaat in het Midden-Oosten.

De materie is dermate complex om de situatie, zoals die is weergegeven, in een paar zinnen samen te vatten. Het is niet wat u denkt dat het is. De VS zijn nooit een oorlog begonnen om democratie te verspreiden in het Midden-Oosten, aldus de oud-stafchef van Colin Powell. Het is dus niet dé weg naar vrijheid en democratie in die landen, zoals Westerse regeringsleiders als Bush, Blair en Balkenende (de 3 B’s) ons willen doen geloven in de weinig wakkere kranten van Nederland.

Integendeel, het is de aankondiging van, de opmaat voor een Derde Wereldoorlog in een van licht ontvlambaar tot zeer explosieve regio als het Midden-Oosten. Deel 2 van mijn artikel gaat over de invloed van de sterke joodse lobby op het politieke besluitvormingsproces in Amerika en dan zal ik dieper ingaan op het beangstigende fenomeen het ‘Groot Midden-Oosten project’, dat wordt uitgerold voor uw eigen ogen. De kaart van het nieuwe Midden-Oosten is jaren geleden getekend, net als het lot van de mensen die daar wonen.

Zie de nieuwe kaart van het Midden-Oosten:

http://www.armedforcesjournal.com/xml/2006/06/images/afj.peters_map_after.JPG


0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder